Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Заповнюємо НПО-Звіт за 2019 рік

Солошенко Людмила, податковий експерт
Податки & бухоблік Січень, 2020/№ 9
Друк
Тепер детальніше поговоримо про заповнення Звіту. У ньому НПО розкривають інформацію про свої доходи і витрати. Щоправда, усі труднощі виникають від того, що затвердженого порядку заповнення неприбуткового Звіту немає. Тому здебільшого доводиться орієнтуватися на роз’яснення від контролерів.

Структура Звіту

Річний неприбутковий Звіт складають наростаючим підсумком у гривнях.

Звіт складається з 3 частин:

частина I — основна для НПО. Адже якщо НПО нічого не порушує (або не здійснює виправлення помилок), вона у Звіті заповнює тільки частину I;

— частина II — заповнюють НПО-порушники (розраховують тут податок на прибуток і подають Звіт за період з початку року по місяць порушення включно, детальніше про порушення див. «Якщо неприбуткові вимоги порушені» цього номера). А ось «слухняні» НПО (які дотримуються НПО-умов з п. 133.4 ПКУ) цю частину не заповнюють;

— завершальний блок для виправлення помилок.

Детальніше про заповнення НПО-Звіту див. у таблиці.

Склад неприбуткової звітності

Неприбутковий ЗВІТ:

Основна частина

частина I

доходи:

ряд. 1

з розшифруванням (за видами доходів) у ряд. 1.1 — 1.11

витрати:

ряд. 2

з розшифруванням (за видами витрат) у ряд. 2.1 — 2.6

частина II

ряд. 3 — 6

у них НПО-порушники розраховують податок на прибуток

Виправлення помилок

ряд. 7 — 10

заповнюють у разі виправлення помилок

ДОДАТКИ до неприбуткового ЗВІТУ:

Додаток ГД

до ряд. 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД і 3.1 ГД

(подається при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою)

Додаток ВП

до ряд. 7 — 9 неприбуткового Звіту

(подається, якщо помилки виправляються в поточному неприбутковому Звіті,

тобто способом виправлення «в поточній звітності» з п.п. «б» п. 50.1 ПКУ;

листи ДФСУ від 19.07.2017 р. № 19001/7/99-99-15-02-01-17,

від 17.10.2016 р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17*)

Додаток ФЗ

обов’язковий додаток до неприбуткового Звіту

(оскільки фінзвітність має статус додатка згідно з п. 46.2 ПКУ)

* Помилки (у тому числі в частині I Звіту) можна виправити і другим способом (без додатка ВП) — через уточнюючий Звіт (самостійний документ, п.п. «а» п. 50.1 ПКУ), або подавши повторно Звіт з відміткою «Звітний новий» (якщо помилки виявили в уже поданому Звіті, але ще до закінчення граничного строку його подання). У разі виправлення помилок у частині I Звіту в уточнюючому Звіті зазначають правильні показники, тобто вже з урахуванням уточнень, а ряд. 7 — 10 уточнюючого Звіту (або «Звітного нового» Звіту) не заповнюють (БЗ 102.04).

Доходи і витрати в НПО-Звіті

Передусім виникає запитання: як НПО у Звіті формувати доходи і витрати?

Орієнтир на бухоблік. Податківці висловлюються за прив’язку до бухобліку і відображення доходів та витрат у неприбутковому Звіті за бухобліковими правилами (БЗ 102.04; лист ДПСУ від 28.12.2019 р. № 2229/6/99-00-07-02-02-15/ІПК, лист ДФСУ від 20.02.2018 р. № 691/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Як роз’яснюють контролери,

дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на даних бухобліку і фінансової звітності

Тому формування доходів і витрат у неприбутковому Звіті здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів. Причому фіскали намагаються звіряти доходи і витрати зі Звіту з даними фінансової звітності, яка є невід’ємним додатком до Звіту. І у зв’язку із цим навіть бажають бачити в неприбутковому Звіті (у витратах — в «іншому» рядку 2.6), наприклад, амортизацію ОЗ. Оскільки до неприбуткового Звіту, на їхню думку, повинні потрапити всі суми доходів і витрат, сформовані в бухобліку (включаючи і нараховані амортвідрахування, БЗ 102.04).

…з урахуванням особливостей діяльності НПО. Хоча при цьому контролери не забувають про неприбуткові нюанси і визнають, що дохідні рядки 1.1 — 1.11 і витратні рядки 2.1 — 2.6 Звіту також потрібно заповнювати з урахуванням особливостей діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої організації. І допускають, що кожен конкретний випадок відображення доходів і витрат потребує окремого аналізу.

І ось декілька яскравих прикладів на підтвердження. Для більшості НПО установлена умова (закріплена й у профільному неприбутковому законодавстві) про передачу активів іншим неприбутковим організаціям того самого виду або до бюджету при ліквідації НПО (п.п. 133.4.1 ПКУ). І хоча при реорганізації (і передачі-отриманні майна) доходів і витрат у бухобліку в сторін не виникає, вони з’являться в неприбутковому Звіті, оскільки: активи, отримані від ліквідованої (реорганізованої) НПО, потрібно показати в дохідному рядку 1.10 Звіту, а активи, передані при ліквідації (реорганізації) іншим НПО або до бюджету, — у витратному рядку 2.5 Звіту.

Або, наприклад, неприбутківцям-бюджетникам до дохідного рядка 1.2 Звіту слід включати невитрачені залишки коштів спеціального фонду, що переходять з попереднього року. До речі, зважаючи на свою специфіку бюджетних установ, для них у неприбутковому Звіті передбачені спеціальні дохідні рядки 1.1, 1.2, 1.3 і витратні рядки 2.1, 2.2 — заповнюються тільки бюджетними установами на підставі даних бюджетної звітності (лист ДФСУ від 07.05.2019 р. № 2001/6/99-99-15-02-01-15/ІПК). Хоча, крім них, бюджетники також можуть заповнювати у Звіті й інші рядки: наприклад, ряд. 1.4, 1.6.1, 1.11.

Профільна і непрофільна діяльність

НПО-Звіт заповнюють з урахуванням особливостей діяльності неприбуткової організації (лист ДФСУ від 19.07.2017 р. № 19001/7/99-99-15-02-01-17, лист ДПСУ від 28.12.2019 р. № 2229/6/99-00-07-02-02-15/ІПК). Тобто заповненню підлягають саме рядки, характерні для діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність відповідної НПО.

За відсутності показників у відповідних рядках Звіту ставлять прочерки (залишають порожніми в електронній формі).

Крім основних (традиційних) доходів, пов’язаних із статутною діяльністю, у НПО також можуть виникати інші доходи від непрофільних операцій. Далі — про кожні з них.

Основні доходи. Зазвичай до основних доходів НПО належать:

— дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів (рядок 1.4 Звіту);

— благодійна фінансова допомога, добровільні пожертви (рядок 1.6 Звіту);

— вартість отриманих активів (засобів/майна), товарів для реалізації цілей, завдань і напрямів діяльності НПО (рядок 1.5). Зверніть увагу, що в цьому рядку відображають свої доходи й релігійні організації;

— членські внески (рядок 1.7 Звіту).

Інші доходи. Крім того, НПО може отримувати інші доходи (за умови їх використання на утримання НПО або фінансування статутної діяльності). При цьому можливість їх отримання краще закріпити й в установчих документах НПО.

Такими іншими доходами НПО можуть бути:

доходи від оренди (лист ДФСУ від 21.05.2018 р. № 2238/6/99-99-15-02-02-15/ІПК; рядок 1.11 Звіту);

— пасивні доходи — зокрема, відсотки за депозитом (лист ДФСУ від 30.05.2019 р. № 2465/6/99-99-15-02-02-15/ІПК; рядок 1.9 Звіту). Зазначимо, що сьогодні п.п. 14.1.268 ПКУ розкриває поняття «пасивні доходи» суто для цілей ПДФО розд. IV ПКУ. Тоді як до 01.01.2017 р. цей підпункт містив загальне визначення, яке передбачало, що під терміном «пасивні доходи» потрібно розуміти доходи, отримані у вигляді відсотків, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті. До речі, у доПКУшні часи саме так це поняття для неприбутківців трактував п.п. 7.11.13 Закону про податок на прибуток*;

* Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції Закону України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

— доходи від продажу майна (у тому числі основних засобів), зокрема автотранспорту, нерухомості (БЗ 102.04; рядок 1.11 Звіту). Хоча продаж «дорогих» об’єктів може спричинити необхідність реєстрації НПО платником ПДВ, детальніше див. статтю «Неприбутківці і ПДВ-реєстрація» цього номера;

— договірні санкції: неустойки/штрафи/пені за договорами на користь НПО (рядок 1.11 Звіту);

— доходи від надання платних послуг у межах статутної діяльності, передбаченої профільним «неприбутковим» законодавством (листи ДФСУ від 19.06.2018 р. № 2728/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 01.03.2018 р. № 826/6/99-99-15-02-02-15/ІПК; рядок 1.11 Звіту);

— інші бухоблікові доходи, наприклад курсові різниці (лист ГУ ДФС у м. Києві від 21.04.2016 р. № 9374/10/26-15-12-05-11) (рядок 1.11 Звіту).

Як бачимо,

більшість таких непрофільних доходів потрапляють до «іншого» рядка 1.11 Звіту

Інакше кажучи, якщо доходи/витрати не вписуються в рядки 1.1 — 1.10 і 2.1 — 2.5 Звіту, їх відображають в «інших» рядках: 1.11 «Інші доходи» і 2.6 «Інші видатки (витрати)» (БЗ 102.04).

Якщо у Звіті доходи ≠ витратам. Також врахуйте, що картина із заповненням НПО-Звіту може бути різною. І в ньому доходи можуть перевищувати/дорівнювати/виявитися меншими, ніж витрати. Тобто можливі варіанти залежно від ситуації. А ось будь-яких умов про неодмінну рівність у Звіті доходів і витрат немає (хоча й такий варіант його заповнення можливий).

До речі, про те, що в НПО-Звіті допустиме, наприклад, перевищення доходів над витратами і таке перевищення не є підставою для виключення з Реєстру НПО, говорилося в листі ДПСУ від 16.10.2019 р. № 784/6/99-00-07-02-02-15/ІПК. Важливо, щоб дотримувалася головна умовадоходи НПО правильно використовувалися: на утримання неприбуткової організації або на фінансування напрямів діяльності, визначених в установчих документах НПО (п.п. 133.4.2 ПКУ). Тим паче, що причиною перевищення може бути часовий розрив — отримані доходи НПО може використати в подальших періодах.

До речі, приклади заповнення неприбуткового Звіту (для різних НПО) від ГУ ДФС у Черкаській обл. можна переглянути за посиланням: buhgalter.com.ua/news/zvitnist/zvit-nepributkovih-organizatsiy-za-2017-rik-zrazki-zapovnennya/. Причому податківці наводять як «нульові» варіанти (коли в неприбутковому Звіті витрати дорівнюють доходам), так і варіанти перевищення доходів над витратами. Тобто допускають, що залежно від ситуації Звіт можна заповнювати по-різному.

Відповідальність

Варто зазначити, що за порушення порядку заповнення НПО-Звіту, у тому числі помилки в ньому, узагалі-то санкцій бути не може, оскільки немає затвердженого порядку заповнення Звіту. Проте податківці в такому разі до посадових осіб можуть притягнути адмінштраф за ст. 1631 КпАП за відсутність податкового обліку або порушення порядку його ведення в розмірі від 85 до 170 грн. (БЗ 102.22).

Причому зі сплатою дуже солідного судового збору в розмірі 0,2 прожиткових мінімуму (у 2020 році: 2102 грн. х 0,2 = 420 грн. 40 коп.) відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» від 08.07.2011 р. № 3674-V. Оскільки такий адмінштраф накладається судом на підставі протоколів про адміністративні правопорушення, складених податковими органами (ст. 221, 255 КпАП).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі