Теми статей
Обрати теми

Д1: практичні ситуації

Дзера Тетяна, начальник відділу супроводу інформаційних систем і електронних реєстрів Пенсійного фонду України
Додаток 1 (Д1) до Податкового розрахунку. Порядок відображення в цьому додатку виплат, які входять до бази нарахування ЄСВ, а саме зарплати, відпускних, лікарняних, допомоги по вагітності та пологах і винагороди за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД має свої особливості. Тому наша сьогоднішня мета — розглянути, розібрати і показати на прикладах, як правильно формувати в Д1 рядки із такими доходами.

Заробітна плата

Звичайні роботодавці відображають у Д1 суму зарплати з кодом категорії застрахованої особи (далі — код КЗО) в графі 08:

«1» — якщо вона нарахована звичайному працівнику (ставка ЄСВ — 22 %);

«2» — якщо нарахована працівнику з інвалідністю (ставка ЄСВ — 8,41 %);

«47» — якщо особі, призваній (прийнятій) на військову службу, нараховано середній заробіток (ставка ЄСВ — 22 %);

«66» — якщо особі з інвалідністю, яку призвано (прийнято) на військову службу, нараховано середній заробіток (ставка ЄСВ — 8,41 %).

Для кожної категорії застрахованих осіб, суму зарплати (доходу) відображаєте окремим рядком. Якщо працівник у місяці звітного кварталу, за який формуєте Д1, був звільнений, а потім прийнятий і при цьому дані, що відображаються в несумових графах Д1, не змінилися, на працівника формуєте один рядок із загальною сумою зарплати. При цьому в графі 14 проставляєте загальну кількість днів перебування у трудових відносинах протягом місяця (дні до дати звільнення + дні після дати звільнення) (див. приклад 3 на рис. 1).

Інакше, наприклад, якщо працівника звільнено з місця роботи за сумісництвом і прийнято на те ж підприємство за основним місцем роботи, зарплату, нараховану до звільнення (графа 21 — «0») і після прийняття на роботу у звітному місяці (графа 21 — «1»), зазначаєте в окремих рядках (див. приклад 4 на рис. 1).

Якщо у звітному місяці донараховуєте працівнику зарплатні виплати, які помилково не були йому нараховані в попередніх звітних періодах, то суми донарахувань включаєте до бази нарахування поточного місяця (див. приклад 5 на рис. 1).

img 1

Як і у випадку з донарахуванням, сторнована сума зарплати (у зв’язку з виправленням помилки, уточненням кількості відпрацьованого часу) за минулі місяці включається в зарплату того місяця, в якому було здійснено таке сторнування. Виняток — ситуація, коли сторнування зарплати пов’язане з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою або тимчасовою непрацездатністю. У цьому випадку в Д1 окремими рядками зазначаєте:

— суму, нараховану за дні відпустки / тимчасової непрацездатності, і нарахований на неї ЄСВ зі знаком «мінус» (!). У графі 10 — місяць, за який здійснюється сторнування;

— відпускні/лікарняні/декретні, нараховані замість відсторнованої зарплати.

Зупинимося на відпускних. Незважаючи на те, що вони входять до фонду оплати праці, їх зазначаєте окремо від суми зарплати.

Відпускні відображаєте у Д1, сформованому за той місяць звітного кварталу, в якому вони були фактично нараховані, в окремому рядку з кодом типу нарахувань (далі — КТН) «10» у рядку 09.

Увага! На відміну від відпускних, компенсацію за дні невикористаної відпустки в Д1 відображаєте в загальній сумі заробітної плати місяця нарахування. Окремо її виділяти не потрібно.

img 2

Лікарняні

Лікарняні, що нараховує звичайний роботодавець, відображаємо з кодом КЗО в графі 08:

«29» — якщо хворів працівник (ставка ЄСВ 22 %);

«36» — якщо хворів працівник з інвалідністю (ЄСВ 8,41 %).

Суму лікарняних відображаєте у Д1, сформованому за той місяць звітного кварталу, в якому вони були фактично нараховані в бухобліку. Лікарняні зазначаєте окремо від інших виплат з розбиттям за місяцями, на дні яких припадає період тимчасової непрацездатності та за які нараховано лікарняні. Зазначаєте в графі:

— 10 — місяць і рік, на який припадає період тимчасової непрацездатності;

— 12 — кількість календарних днів тимчасової непрацездатності, які припали на місяць, зазначений у графі 10, згідно з лікарняним листом.

Графу 14 (кількість календарних днів у трудових відносинах) за рядком із сумою лікарняних заповнюєте, тільки якщо зарплата у звітному місяці працівнику не нараховувалася. Інші графи за рядками з лікарняними заповнюєте в загальному порядку. Правильно відобразити суми лікарняних у Д1 вам допоможе інформація, наведена на рис. 3 на с. 22.

img 3

Допомога по вагітності та пологах

Якщо допомогу по вагітності та пологах нараховує звичайний роботодавець, то за рядками з її сумами у графі 08 зазначаєте код КЗО:

«42» — якщо у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами йде працівниця, до бази нарахування якої застосовується ставка ЄСВ 22 %;

«43» — для працівниці з інвалідністю (ЄСВ 8,41 %).

Суму декретних відображаєте у Д1, сформованому за той місяць звітного кварталу, у якому вони були фактично нараховані в бухобліку. Але не загальною сумою, а з розбиттям за місяцями відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (пропорційно дням такої відпустки в кожному з місяців).

У рядках з допомогою за майбутні повні місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, графа 14 = графі 15. Тому в Д1 за такі місяці рядки без сумових показників, але з даними в графі 14 заповнювати не доведеться.

У місяці завершення відпустки, якщо вона закінчується не в останній календарний день місяця, значення графи 14 дорівнює кількості календарних днів у такому місяці.

Інші графи за рядками з допомогою по вагітності та пологах заповнюєте в загальному порядку (див. рис. 4 на с. 22).

img 4

Зверніть увагу: якщо у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами іде внутрішня сумісниця, то допомогу по вагітності та пологах, нараховані за основним місцем роботи та за сумісництвом, відображаєте в Д1 в окремих рядках.

Винагорода за ЦПД

У Д1 винагороду за виконані роботи (надані послуги) за ЦПД, нараховану звичайним страхувальником, відображаєте в окремому рядку з кодом категорії застрахованих осіб «26» у графі 08.

Суму винагороди включаєте у Д1 за той місяць звітного кварталу, в якому вона була фактично нарахована.

Якщо строк виконання робіт / надання послуг за ЦПД перевищував один місяць, ЄСВ нараховуєте на суму, що визначається шляхом ділення винагороди, виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, протягом яких діяв ЦПД. При цьому не важливо, повні це місяці чи ні. Винагороду, що припадає на кожен календарний місяць, відображаєте в окремому рядку з КТН «1» у рядку 09.

А ось якщо винагорода нарахована за один місяць, графу 10 не заповнюєте.

Графу 14 (кількість календарних днів у трудових (цивільно-правових) відносинах) за рядком із сумою винагороди заповнюєте, тільки якщо вона нарахована особі, яка не перебуває зі страхувальником у трудових відносинах або перебуває, але трудові виплати їй у звітному місяці не нараховувалися. Якщо ж ЦПД укладений із працівником підприємства і йому у звітному місяці нараховувалася зарплата, то графу 15 заповнюйте за рядком із зарплатою.

Доплата до мінстрахвнеску

За загальним правилом, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру МЗП, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума ЄСВ дорівнює добутку розміру МЗП і ставки ЄСВ.

Дотримуватися цього правила зобов’язані основні роботодавці (тобто ті, які виплачують дохід за основним місцем роботи застрахованої особи і ведуть його трудову книжку) при розрахунку ЄСВ за ставкою 22 % з бази нарахування ЄСВ працівника за звітний місяць. З метою реалізації вимоги про сплату ЄСВ з МЗП спочатку визначаєте фактичну базу нарахування ЄСВ працівника. Далі порівнюєте її суму з розміром МЗП.

Якщо МЗП вища за фактичну базу нарахування ЄСВ, розраховуємо різницю між цими величинами і донараховуємо на неї ЄСВ.

Тепер про лікарняні. Для цілей порівняння з МЗП їх відносите до місяців, за які вони нараховані. Якщо з урахуванням суми лікарняних фактична база нарахування ЄСВ за відповідний місяць виявилася нижчою за МЗП, розраховуєте різницю між цими величинами й нараховуєте на неї ЄСВ (див. приклад 8 на с. 21).

Важливо! Якщо лікарняний нараховано в поточному місяці за попередній, то в місяці початку хвороби ЄСВ нараховуєте на фактичну базу нарахування ЄСВ.

Після отримання листка непрацездатності для цілей порівняння з МЗП лікарняні відносите до місяців, за які вони нараховані. Якщо після такого розподілу у місяцях, на які припала тимчасова непрацездатність, база нарахування ЄСВ менша за МЗП, на кожну таку окрему різницю між базою нарахування та МЗП донараховуєте ЄСВ.

Що стосується допомоги по вагітності та пологах, то для цілей порівняння з МЗП її суми також відносите до місяців, за які вони нараховані. Якщо в якомусь місяці фактична база нарахування ЄСВ виявиться нижчою за МЗП, на різницю між цими двома величинами донараховуєте ЄСВ. Порівняльні розрахунки проводите місяць у місяць. Наперед (у поточному звітному періоді за майбутні звітні періоди) донарахування ЄСВ не визначаєте.

У Д1 різницю зазначаєте в окремому рядку. При цьому в графі 08 проставляєте код КЗО:

— «1» — якщо у звітному місяці працівнику нараховували зарплату;

— «29» — якщо у звітному місяці є тільки лікарняні або в поточному звітному періоді відображаємо доплату до мінімального страхового внеску за минулий період, яка пов’язана з лікарняними, нарахованими в поточному звітному періоді за минулі звітні періоди;

— «42» — якщо у звітному місяці є тільки декретні або в поточному звітному періоді відображаємо доплату до мінімального страхового внеску, яка пов’язана з декретними, нарахованими в минулому звітному періоді за поточний звітний період (або у поточному звітному періоді за минулий);

— «47» — якщо доплату до мінстрахвнеску визначаємо за «солдатом підприємства».

Переходимо до графи 09. У ній за рядком з доплатою проставляємо:

— КТН «13» — якщо відображаємо доплату в поточному місяці за поточний місяць (у графі 08 код категорії «1», «29», «42», «47») або в поточному місяці за попередній місяць (місяці) у зв’язку з нарахуванням лікарняних/декретних (у графі 08 код категорії «29», «42»);

— КТН «14» — якщо відображаємо доплату в поточному звітному періоді за попередній звітний період, яка виникла у зв’язку з перерахунком відпускних при звільненні (у графі 09 код категорії «1»);

— КТН «2» — якщо виправляємо помилку: в минулих звітних періодах не нараховували або не відобразили доплату;

— КТН « 3» — якщо виправляємо помилку: в минулих звітних періодах завищили або помилково відобразили доплату.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі