Оренда з середини місяця: що в обліку?

Солошенко Людмила, податковий експерт
Здаємо поденно спецтехніку в оренду. Часто підписуємо акти з орендарями не за календарний місяць, а, наприклад: з 15-го по 15-те число, з 20-го по 20-те число тощо. Як бути у такому разі з визнанням доходу і складанням ПН?

Бухоблік

За бухобліковими правилами госпоперації відображаються в обліку у звітному періоді їх здійснення (ч. 5 ст. 9 Закону про бухоблік*). А це означає, що у міру надання послуг оренди (і підписання актів відповідно 15-го, 20-го або іншого числа) у підприємства-орендодавця виникнуть підстави, щоб визнати дохід.

* Закон України «Про бухоблік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Проте при оренді слід також ураховувати положення профільного НП(С)БО 14. Ним установлено, що доходи (витрати) від оренди треба відображати у відповідних звітних періодах на прямолінійній основі протягом строку оренди або з урахуванням способу отримання економічних вигід, пов’язаних із використанням об’єкта (пп. 9, 17 НП(С)БО 14). Тобто

в облікових цілях НП(С)БО 14 вимагає визнавати доходи і витрати від оренди рівномірно за періодами

Тому для достовірного складання фінансової звітності орендодавцеві необхідно правильно визначити доход звітного періоду. І якщо підприємство, наприклад, складає фінзвітність щоквартально, то важливо правильно сформувати величину орендного доходу на дату балансу (за квартал).

Поготів, що це відповідатиме й бухобліковим принципам. Зокрема, принципу нарахування, згідно з яким доходи (витрати) треба визнавати в періоді їх виникнення. І принципу повного висвітлення, згідно з яким фінзвітність повинна містити всю інформацію про фактичні й потенційні наслідки госпоперацій і подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її підставі (ст. 4 Закону про бухоблік).

Проте в цьому випадку на кінець кварталу (дату балансу) виникатимуть перехідні, не закриті актами орендні послуги. Тому діють таким чином: протягом кварталу доходи визнають у міру надання послуг (підписання актів). А ось за орендними послугами, що переходять з одного кварталу в наступний (акт за якими буде тільки в наступному кварталі), орендодавцю доведеться визначити окремо дохід кожного кварталу. Для цього йому необхідно самостійно визначити дохід від оренди на дату балансу. І задокументувати його, наприклад, бухдовідкою або самоактом. А в наступному кварталі — показати дохід на різницю між підписаним з орендарем актом і бухдовідкою. Причому під цю різницю орендодавцю в наступному кварталі також необхідно скласти бухдовідку (самоакт). Адже відображати госпоперації на підставі внутрішньої самостійно складеної первинки, нагадаємо, дозволяють пп. 2.6, 3.5 Положення про документальне забезпечення записів у бухобліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88. Головне — передбачити цю можливість у правилах документообігу підприємства (наприклад, у наказі про організацію бухобліку).

До речі, врахувати витрати на оренду своєчасно у своєму періоді важливо й орендарю (п. 9 НП(С)БО 14). І якщо орендар складає фінзвітність щоквартально, йому важливо правильно сформувати витрати за квартал. Тож схоже завдання з розмежуванням витрат щокварталу за перетікаючою орендою виникатиме й у орендаря. Для цього орендар може на дату балансу задокументувати витрати за допомогою внутрішньої первинки: бухдовідки або самоакта.

Податок на прибуток

У податковоприбутковому обліку операції обліковуються за бухобліковими правилами. Тому доходи (витрати), визнані у бухобліку, у загальному порядку беруть участь у формуванні фінрезультату — об’єкта оподаткування (п.п. 134.1.1 ПКУ).

ПДВ

Для ПДВ-обліку важлива перша подія: постачання або передоплата (п. 187.1 ПКУ). Тому за першою подією орендодавець повинен нарахувати податкові зобов’язання (ПЗ) з ПДВ і зареєструвати податкову накладну (ПН).

Але як чинити з орендними послугами, що переходять на наступний квартал? Коли за ними нараховувати ПЗ з ПДВ, якщо акт з орендарем буде підписано тільки в наступному кварталі, а оплата взагалі виявиться другою подією?

Зверніть увагу, у тому разі

якщо перша подія — постачання, пункт 187.1 ПКУ вимагає нарахувати ПЗ з ПДВ на дату оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг

Причому який конкретно документ повинен підтверджувати постачання, ПКУ не уточнює. Тому ним може виявитися, загалом, будь-який первинний документ, що підкріплює факт надання послуг. Ну а оскільки на кінець кварталу (дату балансу) орендодавець задокументує доходи за послугами (факт надання послуг), то документом, що підтверджує постачання послуг, виявиться складена бухдовідка (самоакт). Тим самим оформиться ПДВ-подія (постачання). Тобто одночасно на кінець кварталу на підставі бухдовідки (самоакта) в орендодавця з’явиться обов’язок нарахувати ПЗ з ПДВ. А при підписанні з орендарем акта орендних послуг у наступному кварталі орендодавець також нарахує ПДВ — з вартості орендних послуг, поставлених у наступному кварталі. Тож зрештою за орендними послугами, що перетікають на наступний квартал, орендодавцеві доведеться і доходи, і ПЗ розподілити між кварталами.

У свою чергу, для орендаря складена орендодавцем на кінець кварталу і зареєстрована ПН послужить підставою для відображення податкового кредиту (ПК). При цьому для відображення ПК за отримання послуг (п. 198.2 ПКУ) орендарю необхідно підтвердити факт їх отримання — задокументувати отримання послуг бухдовідкою (самоактом). Поготів, що самоакт, як відзначалося, знадобиться орендатору-квартальнику й для визнання витрат. Причому для відображення ПК важливо, щоб дані ПН і первинки (бухдовідки або самоакта) збігалися.

Таким чином, хоча акт орендних послуг сторони підпишуть тільки в наступному кварталі, в облікових цілях перехідну оренду потрібно буде закривати поетапно самоактами (у частині кожного кварталу) і поетапно відображати операції в ПДВ-обліку. У зв’язку з цим, можливо, сторони вирішать, що простіше і навіть надійніше* із самоактами не зв’язуватися, а дробити перехідну оренду й закривати її окремо актами в частині кожного кварталу.

* Надійніше тому, що тоді первинка буде в обох сторін ідентична, а це важливо для ПДВ, щоб виключити різниці в сумах доходів/витрат.

Приклад. Здали спецтехніку в оренду з 15 березня по 15 квітня. Вартість послуг оренди – 76800 грн, у тому числі ПДВ — 12800 грн (з розрахунку плати на день: 2400 грн, у тому числі ПДВ — 400 грн). На дату балансу (31.03.2021 р.) визнано дохід від орендних послуг у розмірі 40800 грн (у тому числі ПДВ — 6800 грн), нараховано ПЗ з ПДВ.

В обліку операції відобразяться так:

Облік оренди, що переходить на наступний квартал

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дт

Кт

В орендодавця

1

На дату балансу (31.03.2021 р.) за орендними послугами:

— відображено дохід (за 17 днів березня за самоактом)

361

703

40800

— нараховано ПЗ з ПДВ

703

641/ПДВ

6800

2

На дату підписання акта з орендарем (15.04.2021 р.) за орендними послугами:

— відображено дохід (за 15 днів квітня)

361

703

36000

— нараховано ПЗ з ПДВ

703

641/ПДВ

6000

3

Отримано плату за оренду від орендаря

311

361

76800

В орендаря

1

На дату балансу (31.03.2021 р.) за орендними послугами:

— відображено витрати березня (за самоактом)

93

685

34000

— відображено ПК на підставі ПН орендодавця*

644/1

685

6800

644/ПДВ

644/1

6800

2

На дату підписання акта з орендодавцем (15.04.2021 р.):

— відображено витрати квітня

93

685

30000

— відображено ПК на підставі ПН орендодавця

644/1

685

6000

641/ПДВ

644/1

6000

3

Перераховано плату за оренду

685

311

76800

* Якщо орендар отримав ПН і документує отримання послуг оренди (у тому ж обсязі) самоактом, то він має право відобразити ПК за отримання послуг (п. 198.2 ПКУ) на підставі зареєстрованої орендодавцем ПН.

Як бачимо, орендні послуги, що переходять на наступний квартал, завдають клопоту і орендодавцю, і орендарю. Тому якщо така ситуація все ж намічається, спокійніше послуги між кварталами ділити й закривати їх поетапно актами (у частині кожного кварталу). Тоді особливих труднощів не виникне: ні у бухобліку, ні з ПДВ.

висновки

  • За орендою, що переходить на наступний квартал, орендодавцю необхідно визначити дохід на дату балансу і задокументувати його бухдовідкою (самоактом), а також нарахувати ПЗ з ПДВ.
  • Щоб облікувати витрати у своєму періоді, необхідність в їх документуванні на дату балансу за внутрішньою первинкою (бухдовідкою або самоактом) може виникати й у орендаря. При цьому на підставі ПН, отриманої від орендодавця, орендар може відобразити ПК.
  • Можливо, для сторін буде більш прийнятно дробити перехідну оренду й закривати перехідні орендні послуги окремими актами (у частині кожного кварталу).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі