Середня за Порядком № 100*: зміни в пошуках досконалості

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Зміни до Порядку № 100, які набрали чинності в грудні минулого року, викликали шквал критики з боку роботодавців. І це зрозуміло, адже новий механізм включення премій та інших заохочувальних виплат до розрахунку середньої зарплати значно його ускладнював. Урядовці вирішили піти назустріч роботодавцям, та … ні, не повернути все, як було раніше, а запропонувати нові правила «гри в середню».

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Що, де та куди тікати?

Про що говоримо? На порядку денному Порядок № 100. Його використовуємо для розрахунку середньої зарплати для оплати періоду відпустки, відрядження, військової служби**.

** Увага! Середня зарплата для оплати періоду непрацездатності розраховується за Порядком, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266. Про неї тут НЕ говоримо.

Саме в цей Порядок КМУ внесені зміни постановою № 917***.

*** Постанова КМУ «Деякі питання обчислення середньої заробітної плати» від 01.09.2021 р. № 917.

З якого моменту застосовувати нові правила? З дати набрання чинності постановою № 917, а саме з 04.09.2021 р. Якщо дата початку події, з якою пов’язана відповідна виплата, припадає на цю дату чи пізніше, застосовуємо новий порядок розрахунку середньої зарплати. Такою подією буде дата початку відпустки, відрядження, проходження військової служби тощо.

Що змінилося? Глобально маємо дві зміни.

Перша — знову змінено порядок включення до розрахунку середньої зарплати премій (в тому числі за місяць!) та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період.

Друга — перелік виплат, що не враховуються при обчисленні середньої зарплати, доповнили (1) виплати, пов’язані зі святковими датами; (2) грошова винагорода за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків (пп. «и» та «о» п. 4 Порядку № 100). А ось перелік виплат, що беруть участь в розрахунку середньої, залишили без змін.

Та повернемося до нововведень, а саме до премій і заохочувальних виплат за період.

Премії та заохочувальні виплати за період

За загальним правилом, при розрахунку середньої зарплати суми нарахованої зарплати відносимо до тих місяців, ЗА які вони нараховані. Тобто, якщо ви в серпні донарахували забуту індексацію за квітень, то при розрахунку середньої за Порядком № 100 відкидаєте таку індексацію до квітня.

Виняток із цього правила — премії (у тому числі за місяць!) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період (тобто квартальні премії та премії за півріччя, 9 місяців, винагорода за підсумками роботи за рік тощо). Для них передбачено абсолютно новий порядок включення.

У зміненому абзаці третьому п. 3 Порядку № 100 тепер зазначено: «премії (в тому числі премії за місяць) та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період під час обчислення середньої зарплати враховуються в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця, в якому вини нараховані. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додається частина, яка визначається діленням суми премії або іншої заохочувальної виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період».

Що нам хотіли цим сказати? На нашу думку, це означає, що премії (у тому числі місячні) та інші заохочувальні виплати, нараховані за певний період (квартал, рік тощо), при розрахунку середньої слід розподіляти між місяцем нарахування такої виплати і наступними за ним місяцями.

При цьому кількість місяців розподілу буде дорівнювати кількості місяців, за які нарахована премія (виплати).

Приклад 1. Працівник відбуває у відрядження 29.09.2021 р. Розрахунковий період для середньоденної зарплати — липень і серпень 2021 року. В липні працівникові була нарахована премія за підсумками роботи за ІІ квартал, тобто за квітень — червень 2021 року, в розмірі 3000 грн.

Оскільки премія нарахована в липні за 3 попередні місяці, при розрахунку «середньої» вона повинна потрапити в заробіток таких 3 місяців розрахункового періоду: липень, серпень, вересень. Тобто наступних 3 місяців, починаючи з місяця нарахування премії (див. рисунок нижче).

img 1

Механізм включення премій (інших заохочувальних виплат за певний період) до розрахунку середньої зарплати

Далі потрібно визначити ту частину премії, яка потрапить до розрахунку середньоденного заробітку. Тут працює наступний алгоритм.

Спочатку суму премії (іншої заохочувальної виплати) за підсумками роботи за певний період ділимо на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вона нарахована. Потім отриману суму множимо на кількість відпрацьованих робочих днів відповідного місяця, який припадає на розрахунковий період.

Формульно цей розрахунок виглядає так:

Пм = Пп : РДп х РДм,

де Пм — частина премії (іншої заохочувальної виплати), яка припадає на місяць розрахункового періоду;

Пп — сума премії (іншої заохочувальної виплати), нарахованої за певний період;

РДп — загальна кількість відпрацьованих робочих днів в періоді, за який нарахована премія (інша заохочувальна виплата);

РДм — кількість відпрацьованих робочих днів у відповідному місяці розрахункового періоду.

Повертаємося до нашого прикладу 1.

Припустимо, що відряджений працівник відпрацював всі дні за графіком роботи у ІІ кварталі (період, за який нарахована премія, — 60 роб. дн.) та всі дні у липні, серпні й вересні 2021 року (місяцях, на які розкидаємо премію, 22, 21 та 22 роб. дн. відповідно).

Тоді частина премії, яка потрапить у заробіток:

липня — складе: 3000 грн : 60 роб. дн. х 22 роб. дн. = 1100 грн;

серпня: 3000 грн : 60 роб. дн. х 21 роб. дн. = 1050 грн;

вересня: 3000 грн : 60 роб. дн. х 22 роб. дн. = 1100 грн.

У розрахунку середньої візьме участь лише розподілена премія на липень (1100 грн) та серпень (1050 грн). Адже самі це два місяці увійшли до розрахункового періоду.

Цікавий момент. Фактично була нарахована премія за ІІ квартал 3000 грн. А після перерахунку, прописаного в Порядку № 100, та віднесення до місяців, в яких вона буде враховуватися, її загальна сума змінилася (1100 + 1050 + 1100 = 3250 (грн)).

Тобто

сума нарахованої та сума розподіленої премії можуть відрізнятися як у більшу, так і в меншу сторону. Але нічого дотягувати та зрізати тут не потрібно

Чому так? Тому що КМУ пропонує нам, по суті, визначати суму премії в розрахунку на 1 робочий день, використовуючи показники періоду, за який її нараховано, та множити на кількість робочих днів іншого періоду. Тож не дивуйтесь, якщо у вас суми до та після розподілу не збігатимуться.

Увага! Для розподілу премій (інших заохочувальних виплат) не має значення, чи потрапляє місяць нарахування такої виплати в розрахунковий період для обчислення середньоденної зарплати. Наприклад, якби в наведеному вище прикладі працівник вирушав у відрядження в листопаді та розрахунковим періодом для визначення середньої були вересень і жовтень, розподілену частину премії, нарахованої за ІІ квартал 2021 року, потрібно було б додати до заробітку вересня, незважаючи на те, що премія була нарахована ще в липні. Ну і крім того потрібно було б розподілити квартальну премію, нараховану в жовтні.

Ще один важливий момент.

Згідно з оновленим Порядком № 100 не тільки премії за 2 – 12 місяців підлягають перерозподілу, а й суми щомісячних премій

Проте, якщо премія нараховується місяць у місяць, то з розрахунками можна не заморочуватися. У результаті ви отримаєте ті ж суми, що у вас фактично нараховані. А ось із преміями, що виплачуються в поточному місяці за попередній, доведеться повозитися.

Приклад 2. Згідно з умовами преміювання працівникам нараховуються щомісячні премії в поточному місяці за результатами роботи в попередньому місяці. У жовтні 2021 року працівник йде у щорічну відпустку. В розрахунковому періоді (жовтень 2020 року — вересень 2021 року) йому нараховано щомісячні премії в розмірах, зазначених у табл. 1.

Таблиця 1. Нараховані премії. Факт

img 2

Відповідно до приписів оновленого абзацу третього п. 3 Порядку № 100 щомісячні премії залишаємо в місяцях їх нарахування. Це плюс. Але є й мінус: перерахунок відповідно відпрацьованим дням. Суму щомісячної премії ділимо на кількість відпрацьованих робочих днів місяця, ЗА який вона нарахована, та множимо на кількість відпрацьованих робочих днів місяця, В якому вона «сидить» та який припадає на розрахунковий період.

Наприклад, у вересні 2020 року працівник фактично відпрацював 22 роб. дн. Щомісячна премія за цей місяць була нарахована в жовтні — місяці, що увійшов до розрахункового періоду. Жовтень був також відпрацьований повністю (20 роб. дн.).

Сума премії, яка візьме участь у розрахунку середньої та яку слід додати до зарплати жовтня, складе: 8000 грн : 22 роб. дн. вересня х 20 роб. дн. жовтня = 7272,73 грн.

Аналогічно обчислюємо суми премій за інші місяці (див. табл. 2).

Таблиця 2. Премії в розрахунку

img 3

Зверніть увагу, в табл. 2 жовтень, листопад та грудень 2020 року відпрацьовані повністю. Але суми розподілених премій різні. Це не помилка. Це пов’язано з різною кількістю робочих днів, що беруть участь у розрахунках.

Відголоски старих періодів?

У п. 2 постанови № 917 вказано: «установити, що працівникам, яким у період з 12.12.2020 р. до набрання чинності постановою № 917 обчислення середньої заробітної плати було здійснено відповідно до постанови КМУ від 09.12.2020 р. № 1213 без врахування нарахованих у цьому періоді премій та виплат за підсумками роботи за певний період, протягом трьох місяців після набрання чинності постановою № 917 здійснюється перерахунок середньої заробітної плати з урахуванням пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого зазначеною постановою».

Що означає цей набір слів?

Тільки одне — не потрібно поспішати з перерахунком, а слід дочекатися роз’яснень Мінекономіки. Адже саме це відомство КМУ уповноважив надавати роз’яснення з питань обчислення середньої заробітної плати в усіх випадках її збереження згідно з Порядком № 100.

З неофіційних роз'яснень фахівців Мінекономіки можна зробити висновок, що перерахунок торкнеться тільки тих роботодавців, які повинні були проводити його згідно з попередньою редакцією Порядку № 100 у зв'язку з подальшим нарахуванням премій за 2 — 12 місяців за місяці, що увійшли до розрахункового періоду, але не робили цього.

Резюме. Якщо ви розраховували середню у відповідності з нашими роз'ясненнями, то з перерахунком вам не доведеться морочитися.

Проте в будь-якому випадку чекаємо на офіційні роз'яснення.

Запит направлено.

висновки

  • З 04.09.2021 р. змінено порядок уключення до розрахунку середньої зарплати премій (в тому числі за місяць) та інших заохочувальних виплат за підсумками роботи за певний період.
  • Доповнено перелік виплат, які не враховуються при обчисленні середньої зарплати.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі