Теми статей
Обрати теми

Повернення авансів після переходу на спецЄП

Децюра Сергій, податковий експерт
Багато платників ЄП групи 3 як юросіб, так і ФОП скористатися наданим їм правом обрати спецЄП, тобто перейти на ЄП групи 3 із ставкою 2 %. Здійснивши таку маніпуляцію у платників спецЄП почили виникати запитання з приводу відображення в обліку повернення авансів які платник спецЄП отримав ще перебуваючи у статусі платника ЄП групи 3 за ставкою 3 чи 5 %. Розберемо ці ситуації далі.

Повернення авансу до війни

Основні правила. За загальним правилом до складу єдиноподаткового доходу не включаються, зокрема, суми коштів (аванс, передоплата), які повертаються покупцеві товару (робіт, послуг) — платникові ЄП та/або повертаються платником ЄП покупцеві товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів (п.п. 5 п. 292.11 ПКУ).

При цьому якщо кошти за повернений товар платник ЄП групи 3 повертає покупцеві в тому ж податковому періоді, що й отримав (тобто отримання авансу і його повернення відбувається протягом одного кварталу), то жодних проблем з відображення такого повернення у звітності виникнути не повинно.

В цьому випадку

платник просто не відображає отримані й повернені протягом звітного періоду кошти в декларації з ЄП за цей звітний період

Якщо ж платник ЄП кошти за товар отримує в одному податковому періоді, а повертає в іншому, то тут не все так просто. Адже в періоді, коли кошти були отримані, платник ЄП виходячи з загальних правил прописаних у п. 292.1 ПКУ, включив суму отриманих коштів до свого доходу і відобразив у декларації.

А тепер в періоді повернення коштів, як вимагає п.п. 5 п. 292.11 ПКУ, суму таких коштів платник ЄП має виключити з оподатковуваних доходів.

При чому для різних платників ЄП податківці дають різні правила щодо таких коригувань.

Повернення авансу юрсобою. Якщо аванс отриманий у минулий кварталах повертає платників ЄП юрособа, то у податківці є два підходи до коригування.

Підхід перший уточнюючий. Він описаний в БЗ 108.01.05. За цим підходом фіскали заявляють що проводити перерахунок оподатковуваного доходу у випадку повернення авансу в іншому кварталі ніж його було отримано слід шляхом подання уточнюючих розрахунків (УР) до раніше поданої декларації або уточнення показників у складі звітної декларації за наступний податковий період. Цей підхід також пропонують фіскали у деяких своїх роз’ясненнях (див. лист ДПСУ від 07.10.2019 р. № 624/6/99-00-04-04-03-15/ІПК);

Підхід другий коректурний. В багатьох індивідуальних консультація фіскали вважають, що у випадку повернення авансу в іншому кварталі ніж його отримано корективи оподатковуваного доходу слід робити в тому податковому періоді, в якому таке повернення відбулося (див. листи ДПСУ від 11.10.2019 р. № 751/6/99-00-04-04-03-15/ІПК, від 06.09.2017 р. № 1826/6/99-99-12-02-03-15/ІПК тощо). Тобто

вони пропонують врахувати суму скорегованого доходу у звітній декларації і не використовувати уточнюючу декларацію

Який із підходів є більш кращий сказати важко. Наприклад, прихильники другого підходу (коректурного) вважають що він кращий тільки через те, що у випадку повернення авансу через розривання договору про виправлення помилки можна говорити тільки з натяжкою. Адже коли платник ЄП отримав аванс, то він не здогадувався, що йому доведеться його повернути у майбутньому. А отже він помилки не допустив і необхідності її виправляти у нього не виникає навіть у випадку повернення таких сум в майбутньому.

Що стосується застосування першого підходу (уточнюючого), то він стане, на наш погляд, у пригоді коли бракує поточного доходу (тобто в результаті зменшення доходу на суму повернення отримуємо від’ємне значення доходу). Хоча у листи ДПСУ від 11.10.2019 р. № 751/6/99-00-04-04-03-15/ІПК податківці в такій ситуації не бачать нічого поганого. На їх погляд,

якщо сума доходу за квартал після коригування на суму поверненого авансу становить від’ємне значення, то у платника ЄП відсутня база оподаткування для розрахунку податкових зобов’язань до сплати (відсутній позивний об’єкт оподаткування)

Водночас, оскільки декларація з звичайного ЄП групи 3 надається наростаючим підсумком, то платник ЄП має врахувати суму повернених коштів при складанні декларації за наступний звітний період і з отриманої позитивної суми доходу за наступний квартал з урахуванням від’ємного значення попереднього кварталу має визначити податкові зобов’язання до сплати.

Повернення авансу ФОП. Якщо аванс повертає ФОП, то у податківці на відміну від випадку із юрособами просувають активно один коректурний підхід. Тобто вони вважають, що ФОП платник ЄП повинен здійснити перерахунок доходу у звітному податковому періоді, в якому відбувається повернення і зазначити результати такого перерахунку у податковій декларації (див. лист ДПСУ від 24.01.2019 р. № 263/6/99-99-13-01-02-15/ІПК та БЗ 107.01.07).

Про варіант з поданням уточнюючого розрахунку фіскали взагалі щодо ФОП не згадують. Хоча, на наш погляд, цей варіант для ФОП має бути також введений у вжиток.

Підсумовуючи вище сказане вважаємо, що через відсутність одного підходу до правил коригування оподаткованого доходу платника ЄП кожний платник має сам вирішити який варіант коригування для нього буде більш прийнятний в тій чи іншій ситуації. Це навіть підтверджують і фіскали у листі ДПСУ від 22.03.2019 р. № 1170/6/99-99-13-02-03-15/ІПК (ср. ). В ньому вони кажуть що кожний конкретний випадок виникнення податкових відносин слід розглядати з урахуванням документів (матеріалів), які стосуються порушених питань. Тобто можна сказати що вони допускають будь-який із запропонованих вище варіантів коригування на вибір.

Повернення авансу після переходу на спецЄП

Вище описані варіанти повернення авансів чітко вписують у ситуацію коли аванс повертає платник ЄП перебуваючи на ЄП групи 3 ставці 3 та 5 %. Водночас на час дії ВС деякі платники ЄП перейшли на спецЄП. Так от коли аванс повертає платник спецЄП, то у них виникають ті ж запитання, що і у платників ЄП звичайної групи 3: як коригувати оподаткований дохід?

І що найголовніше відповідь на це запитання буде відрізнятися залежно від ситуації коли відбулося повернення авансу. Розглянемо ці ситуації.

Ситуація 1. Аванс отриманий на звичайному ЄП групи 3 у одному кварталі (наприклад, у І кварталі 2022), а повертається у іншому (наприклад, у травні) після переходу платника на спецЄП.

Якщо у вас така ситуація, то опираючись на загальні правила коригувань доходу при повернення авансу (див вище) ми б радили

коригувати оподаткований дохід через подачу УР до декларації за минулі періоди (в нашому випадку, до декларації за І квартал).

Чому саме цей варіант? Річ у тому, що коли аванс повертається після переходу платника на спецЄП, то здійснивши коригування через УР платник компенсує, тобто зменшить суму сплаченого податку із поверненого авансу, за тією ж ставкою за якою був сплачений податок при отриманні авансу. Якщо ж використовувати варіант із коректив через поточну декларацію, то тоді виходить що зменшивши оподаткований дохід перебуваючи на спецЄП особа зменшить розмір сплаченого податку по набагато меншій ставці.

Наприклад, якщо юрособа платник ЄП гурпи 3 із ставкою 5 % отримала у І кварталі аванс у сумі 20000 грн, то з цієї суми вона сплатила у бюджет 1000 грн (20000 х 5 %). Якщо вона у ІІ кварталі поверне аванс і проведе коригування, то вона покаже переплату податку на ту ж 1000 грн.

Якщо ж проводити коригування (зменшувати дохід) через дохід поточного періоду, то виходить що платник спецЄП через таке зменшення зекономить на сплаті ЄП тільки 400 грн. (20000 грн х 2 %).

Тобто

провівши корективи таким чином спрощенець у даному випадку подарував бюджету 600 грн (1000 грн. - 400 грн) не отримавши від такої операції жодного доходу

Тому тим хто не бажає виникненні такої ситуації радимо проводити коригування доходу тільки через УР.

Крім того декларація з спецЄП на відміну від декларації з звичайного ЄП складається не наростаючим підсумком з початку року, а за кожний звітний період (місяць) окремо. Тому якось не коректно виключати з доходів одного періоду (місяця в якому повернено на спецЄП аванс) в доходи іншого (кварталу в якому на звичайному ЄП отримано аванс).

Ситуація 2. Аванс отриманий на звичайному ЄП групи 3 у одному кварталі (наприклад, у І кварталі 2022), а повертається у іншому (наприклад, у травні) після переходу платника на спецЄП (у травні 2022). Але платник ЄП не подав своєчасно декларацію за І квартал (не пізніше 10.05.2022) і вирішив її подати у виділений на це строк п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, тобто не пізніше 20 липня.

В цій ситуації, якщо буквально дотримуватися норм ПКУ платнику ЄП звичайної групи 3 не доведеться взагалі проводити коригування. Річ у тому, що до дати подачі декларації за І квартал платник ЄП уже знатиме що певна сума отриманого ним авансу була ним уже повернена. А тому опираючись на вимоги п.п. 5 п. 292.11 ПКУ про те що повернений аванс не вважається доходом платника ЄП він просто має не включати у декларацію за І квартал, яка буде подана після повернення авансу суму цього авансу.

Хоча якщо виходити із підходу фіскалів до коригування у випадку повернення авансу покупцю (про це ми сказали вище), то так робити не можна. Так як вони у випадку повернення авансу у іншому періоді ніж його отримання:

— спочатку обов’язково бажають бачити у декларації за період за який отримано суму доходу в розмірі отриманого авансу;

— і тільки потім вони дозволяють здійснювати.

При цьому робити таке коригування, на наш погляд, краще через подання УР. І тільки у випадку якщо якусь частину кварталу в якому перейшов платник на спецЄП він був на звичайному ЄП, то йому можна скористатися і варіантом із коригування суми доходу звітного кварталу. Так якщо платник був на звичному ЄП у квітні, а на спецЄП він перейшов у травні, то він може скоригувати суму доходу отриманого на звичайному ЄП за ІІ квартал при подачі звітної декларації (за ІІ квартал) на суму поверненого авансу у травні (тобто у ІІ кварталі).

Ситуація 3. Аванс отриманий на звичайному ЄП групи 3 у одному кварталі (наприклад, на початку ІІ кварталу 2022) і повертається у цьому ж кварталі, але уже тоді коли платник перейшов на спецЄП.

В даному випадку, на наш погляд, проблем із коригуванням доходу не буде. Тут буде діяти той підхід коригування, що і у випадку коли платник звичайного ЄП групи 3 в одному кварталі отримав дохід і в цьому ж кварталі його повернув. Тобто

платник ЄП має просто не включати до декларації з ЄП за період у якому отримав аванс суму поверненого авансу

Підстава п.п. 5 п. 292.11 ПКУ.

Той факт що платник ЄП уже буде повертати аванс коли він перейшов на спецЄП тут ролі не гратиме. Головне щоб повернення відбулося в тому ж кварталі в якому аванс отримано.

Виникає така ситуація тільки через різні звітні періоди для платників звичайного ЄП групи 3 (для них це квартал) і платників спецЄП (для них це місяць).

Отже, з цього виходить, що коли в одному кварталі платник ЄП отримав аванс і до кінця цього кварталу (до подачі квартальної декларації з ЄП ) він повертає аванс, але уже перебуваючи на спецЄП, то зробити коригування простіше простого. Не включайте цей дохід у декларацію. Водночас не впевнені, що цей підхід податківці будуть сприймати схвально.

Отриманий та повернений аванс на спецЄП

В даному випадку діють ті ж правила, що і у випадку з отримання і повернення авансу звичайним платником ЄП групи, але з деякими особливостями..

Так, якщо аванс отримано і повернено в одному періоді, тобто протягом одного місяця, то суму отриманого авансу в декларацію з ЄП платник спецЄП включати не повинен.

А от у випадку коли аванс отримано і повернено в різних періодах (в різних місяцях), то по ідеї оскільки ми говоримо про ЄП, то слід діяти так як рекомендують фіскали. Тобто включити отриману суму в дохід в періоді (місяці) отримання і скоригувати дохід в місяці повернення.

При цьому за загальним правилом фіскали радять знімати суму поверненого авансу з доходу , або через:

подачу УР;

— відображення зменшення суми доходу в періоді повернення авансу.

Водночас, ми говоримо, про спецЄП, а не про загальний ЄП. А звітність з спецЄП заповнюється не наростаючим підсумком з початку року, а за кожний місяць окремо. Тому вважаємо, що для платників спецЄП (як юросіб так і ФОП) пріоритетним є саме варіант з коригуванням доходу через подання УР до періоду в якому платник спецЄП отримав дохід.

У тих хто буде коригувати при поверненні авансів минулих періодів дохід через подання УР не буде виникати проблем. А саме у них не будуть виникати ситуації коли через корективи доходу звітного періоду у платника спецЄП виникатиме від’ємний розмір доходу так як дохід за період (місяць) менше поверненої суми авансу.

Так от якби мова ішла про звичайний ЄП, то на такий від’ємний дохід платник ЄП міг би за рекомендаціями податківців (див. лист ДПСУ від 11.10.2019 р. № 751/6/99-00-04-04-03-15/ІПК) врахувати у зменшення доходу наступних періодів.

Із спецЄП такий варіант не пройде. Річ у тому, що звітність з спецЄП заповнюється за кожний місяць окремо, а не наростаючим підсумком з початку року як на загальному ЄП. Тому якщо у якомусь періоді через повернення і здійснення коректив доходу звітного періоду на спецЄП виникає від’ємне значення доходу, то така сума просто не вплине на дохід майбутніх періодів. Тому щоб не виникало таких ситуацій і ви не втратили сумум зменшеного доходу, радимо усім платникам спецЄП проводити корективи оподатковуваного доходу на спецЄП через подачу УР до того періоду в якому отримано аванс що повертається.

Висновок

  • Якщо повернення авансу відбулося після переходу з звичайного ЄП на спецЄП, то радимо проводити коригування через подачу УР.
  • Якщо ж повернення авансу і його отримання відбулися коли платник був на спецЄП, то коригувати суму оподаткованого доходу слід також через подачу УР до декларацій за спецЄП..
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі