Теми статей
Обрати теми

Призупинення строків: основи

Децюра Сергій, податковий експерт
У воєнний час не всі суб’єкти господарювання, навіть якщо у них є змога, можуть своєчасно виконати покладені на них обов’язки, наприклад, щодо звітування, сплати податків, надання відповідей на запити фіскалів, тощо. Тому щоб суб’єкти господарювання могли без поспіху виконати покладені на них обов’язки законодавці на час дії військового стану зупиняється перебіг різних строків. Що це за зупинення, як воно діє, на які строки розповсюджується, на які — ні, поговоримо у цьому тематичному номері. А почнемо з основної норми, яка і внесла таке заморожування строків.

Загальні правила

Ще на початку війни законодавці Законом № 2118 (чинний з 07.03.2022) вперше внесли військові правки в ПКУ. Відповідно до них у ПКУ, в тому числі з’явився п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ яким для платників податків та контролюючих органів зупиняється перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. При цьому це призупинення буде діяти на період до припинення або скасування воєнного стану (ВС).

З того часу до ПКУ було внесено ще чимало воєнних уточнень. Але ця норма як була, так і лишилася незмінно.

Про що говорить це послаблення.

1) призупинення діє з 24.02.2022 і по кінець ВС в Україні;

2) поширюється призупинення на всі строки, які передбачені податковим законодавством.

Нагадаємо, що до податкового законодавства ст. 3 ПКУ відносить:

— Конституцію України;

— сам ПКУ;

Митний кодекс України та інших законів з питань митної справи у частині регулювання правовідносин, що виникають у зв’язку з оподаткуванням митом операцій з переміщення товарів через митний кордон України);

— чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана ВРУ і якими регулюються питання оподаткування;

— нормативно-правові акти, прийняті на підставі та на виконання ПКУ та законів з питань митної справи;

— рішення ВР АР Крим, органів місцевого самоврядування з питань місцевих податків та зборів, прийнятих за правилами, встановленими ПКУ.

Отже, по суті п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ призупиняє на час ВС всі строки які визначені вище згаданими нормативно-правовими актами. Наприклад строки позовної давності визначені ст. 102 ПКУ, строки подачі звітності з різних податків і зборів, строки сплати різних податків і зборів, строки розгляду скарг і заяв, тощо;

3) поширюється призупинення на всі строки встановлені іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Як приклад можна привести:

— РРО-законодавство, а саме строки визначені Законом про РРО. Так наприклад, відповідно до п. 7 ст. 3 Закону про РРО суб’єкти господарювання, які для розрахунків використовували КОРО з РК мають подавати фіскалам Звіт ЗВР-1 разом з Довідкою про використання РК не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця. Так от оскільки строк подачі такої звітності контролюють фіскали, то строк подачі такої звітності зупинений на час дії ВС.

— ЄСВ-законодавства, тобто строки передбачені у Законі № 2464. Так, наприклад, ФОП-спрощенці мають сплачувати ЄСВ за себе раз на квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (п. 8 ст. 9 Закону № 2464). Контроль за строком сплати ФОПами ЄСВ за себе покладено на фіскалів, а тому цей строк також має бути призупинений на час дії ВС.

Якщо ж строк визначений іншим законодавством контролюють не податківці, а інші органи влади, то тоді призупинення строків не діє. Навіть у випадку коли саме фіскали карають за недотримання цих строків. Як приклад можна навести строки розрахунків в ЗЕД. Детально про це див у статті «Інші зупинені/незупинені строки»

4) призупиняються строки для усіх платників податків не залежно від того де вони знаходяться. Тобто на сьогодні призупинення строків діє як для платників податку, які знаходяться на території де ведуться бойові дії чи знаходяться в окупації, так і для тих хто знаходяться на іншій території України.

До відома! У ВРУ зареєстрований законопроект № 7311, яким хочуть дещо обмежити випадки призупинення строків, в тому числі і по територіальному принципу. Про це детально дивися нижче.

5) на час дії ВС строки визначенні вище переліченим законодавством мають бути зупинені. Тобто

ці строки мають бути заморожені до закінчення ВС, і як тільки ВС буде закінчено перебіг цих строків має бути відновлено

Щоб зрозуміти як ця норма діє на практиці розглянемо приклад із призупиненням строку давності за ст. 102 ПКУ, у тому числі й на проведення перевірки контролерами щодо правильності нарахування податкових зобов’язань, продовжуються на період дії ВС.

Так от на період воєнних дій строк давності тільки переривається і продовжується після його завершення. Це означає, що якщо закінчення 1095 (2555) днів припадає на період дії ВС, то до них додаються ще дні такого воєнного стану. Якщо ж строк давності закінчиться після ВС, то його слід збільшити на строк дії ВС

Таким чином, коли буде заходити мова про призупинення строків, то їх слід призупиняти з урахуванням вище наведених правил.

Не одним призупиненням єдиним

Після того як з’явився п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, який призупинив дію всіх строків, здавалося, що більше тему строків законодавці зачіпати не будуть. А ось і ні.

Законом № 2120 законотворці вирішили внести подібну норму про призупинення строків у ст. 102 ПКУ. В ній з подачі цього Закону з’явився окремий п. 102.9 ПКУ. Положення цього пункту згодом були підкориговані. Але то були чисто технічні правки, які не вплинули на загальне звільнення.

Норми п. 102.9 ПКУ звучать так:

«На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, що вводиться в Україні, зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи».

Дехто може сказати, що ці норми просто дублюють положення п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. А тому є по суті не потрібні.

Насправді це не зовсім так. Давайте наведемо відмінності цих двох норм про призупинення строків.

1) призупинення строків із п. 102.9 ПКУ стосуються не тільки введення ВС, а й введення в Україні правового режиму надзвичайного стану. Це дві різні події. Натомість п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ стосується тільки введення на території України воєнного стану. Тобто великою мірою

положення п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ є більш спеціальними щодо введення ВС ніж положення п. 102.9 ПКУ

2) п. 102.9 ПКУ призупиняє тільки строки визначені ПКУ та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Норми ж п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ стосується призупинення строків визначених усім податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Як було сказано вище ПКУ є тільки однієї із складових податкового законодавства. Тому виходить що положення п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ теоретично призупиняють строки встановлені більшою кількість нормативно-правових актів ніж положення п. 102.9 ПКУ. Так, наприклад, положення п. 102.9 ПКУ точно не стосуються призупинення строків визначених у міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана ВРУ і якими регулюються питання оподаткування.

Із вище наведеного випливає, що

положення п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ є більш універсальні ніж положення п. 102.9 ПКУ і можуть зупинити більшу кількість строків під час дії ВС ніж положення п. 102.9 ПКУ

Карантин і ВС

На період дії ВС в Україні введено послаблення саме на час здійснення цього правового режиму. Водночас до введення ВС в Україні панували і інші послаблення. А саме викликані карантином. І серед карантинних послаблень були і випадки призупинення дії певних строків.

На відміну від воєнного призупинення строків карантинні призупинення були набагато вужчими. Стосувалися вони (п. 528 та п. 522 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ):

— перебігу строків проведення процедури адміноскарження рішень фіскалів, крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування ПДВ та/або щодо від’ємного значення з ПДВ. Отже, карантин зупинив перебіг строків адміноскарження визначених ст. 56 ПКУ, у тому числі подання податкових скарг, а також ЄСВ-скарг,

— надання податківцями індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі (ст. 52 і 53 ПКУ)

— надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів, крім запитів щодо бюджетно відшкодування з ПДВ та/або з від’ємного значення з ПДВ (ст. 73 і 78 ПКУ),

строків давності, передбачених в ст. 102 ПКУ.

При цьому призупинення вище згаданих строків через карантин відбулося з 18.03.2020 по останній календарний день місяця (включно), в якому завершиться карантин. Карантин поки що буде діяти до 31.05.2022. І напевно його продовжувати не будуть.

Багатьох цікавить як співіснують карантинні і воєнні призупинення строків? На наш погляд, так. Після того як розпочався ВС ці два види призупинення строків почали діяти одночасно і доповнювати один одного. Тобто те що не зупинялося карантином з 24.02.2022 зупинилося ВС.

Тому вважаємо, що з першого дня ВС:

1) ті строки які не були призупинені карантином призупиняються з першого дня початку дії ВС (з 24.02.2022) і до кінця дії ВС;

2) ті що були призупинені карантином (тобто зупинка відбулася 18.03.2020) залишаються призупиненими і протягом дії ВС.

При цьому якщо 31.05.2022 закінчиться карантин і не закінчиться ВС, то строки, які були призупинені карантином почнуть відлічуватися тільки після останнього дня ВС;.

Якщо ВС закінчиться раніше строку відведеного на ковідний мораторій (наприклад, 25.05.2022), то аж до закінчення карантину (31.05.2022) строки призупинені саме карантином не почнуть свій відлік. Ті ж строки що були призупинені тільки ВС почнуть відлічуватися після закінчення ВС.

Щоб було наглядніше продемонструємо це на прикладі зупинення строку давності із ст. 102 ПКУ. Так якщо на початок карантину (18.03.2020) строк позовної давності для проведення перевірки не закінчився (наприклад, лишилося ще 90 днів до його закінчення), то якщо

— ВС закінчиться 24.05.2022, а карантин 31.05.2022, то продовження відліку строку давності (тобто сплив 90 днів) розпочнеться після закінчення карантину, тобто з 01.06.2022.

— ВС буде продовжено до 24.06.2022, а карантин закінчиться 31.05.2022 то продовження відліку строку давності (тобто сплив 90 днів) розпочнеться після закінчення ВС, тобто не раніше 25.06.2022.

Можливі зміни

Законодавці Законопроектом № 7311 мають намір змінити правила призупинення строків на час ВС.

А саме вони мають намір скоротити перелік строків, які зупиняє на сьогодні п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. Зокрема із під призупинення законодавці мають намір вивести:

1) строки подання звітності, у тому числі фінзвітності у податкову тими платниками податку на прибуток, що оприлюднюють фінзвітність, а також строки сплатити податків і зборів тими платниками податків, що знаходяться за межами тимчасово окупованих рф територій або територій, на яких ведуться бойові дії.

Якщо ж платник знаходиться в окупації чи на території, де він знаходиться ведуться бойові дії, то для нього навіть після перетворення Законопроекту № 7311 в закон будуть призупинені і вище згадані строки.

2) строки проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок;

3) строки проведення фактичних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, прийняття, надсилання та оскарження ППР, адмінарешту майна за результатами фактичних перевірок.

Всі інші строки будуть призупинені для всіх платників і протягом всього часу дії ВС.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі