Теми статей
Обрати теми

Перехід з прибутку на ЄП 2 %: як відзвітувати?

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Чимало підприємств — платників податку на прибуток перейшло з загальної системи оподаткування на сплату єдиного податку (ЄП) групи 3 зі ставкою 2 % з середини квітня чи травня 2022 року. Як декларувати податок на прибуток та звітувати з ЄП таким перебіжчикам? Про алгоритм дій у подібній ситуації наша подальша розмова.

Дата переходу на спецЄП

За приписами п.п. 9.8 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ діючі суб’єкти господарювання (юрособи та ФОП) вважаються платниками ЄП групи 3 за ставкою 2 %:

— з 1 квітня 2022 року — у разі подання заяви до 1 квітня 2022 року;

з наступного робочого дня після подання заяви — у разі подання заяви починаючи з 1 квітня 2022 року.

Тобто нарівні з іншими спрощенцями той же платник податку на прибуток може приєднатися до лав спецЄПшників з будь-якого робочого дня місяця, а не обов’язково лише с першого числа.

Для обрання або переходу на особливу спрощенку зі ставкою 2 % доходу суб’єкту господарювання слід подати заяву до контролюючого органу (п.п. 9.8 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ).

Як звітувати екс-прибутківцю?

Для платників податку на прибуток, які вирішили мігрувати на сплату спецЄП зі ставкою 2% доходу, п.п. 9.11 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ передбачені спеціальні правила декларування. Так,

екс-прибутківці, які прийняли рішення про перехід на ЄП групи 3 зі ставкою 2 %, мають подавати прибуткову декларацію за той період (періоди) протягом календарного року, в якому (яких) платник був платником податку на прибуток

Причому це стосується і тих платників, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за показниками Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за попередній річний звітний період, не перевищує 40 млн грн.

Отже щодо звітування з податку на прибуток у разі переходу на спецЄП маємо таку картину:

1) декларацію подають всі прибутківці, які ухвалили рішення про перехід на особливу спрощенку, — як квартальники (з доходом за 2021 рік понад 40 млн грн), так і річники (з доходом за 2021 рік до 40 млн грн).

Скажімо, дохід платника податку на прибуток за 2021 рік не перевищив 40 млн грн. Тож у 2022 році такий платник мав би звітувати за річним податковим (звітним) періодом (п. 137.5 ПКУ). Втім, якщо такий платник з 1 квітня 2022 року почав застосовувати спецЄП, то, якби не перебіг строків, він мав би не пізніше 10 травня подати прибуткову декларацію за І квартал 2022 року;

2) звітують за той період (періоди), коли підприємство було у статусі прибутківця. Тут все логічно. Адже для платника податку на прибуток, у разі переходу на спрощенку в середині року, податковими (звітними) періодами є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік (п. 137.4 ПКУ). Відповідно прибуткову декларацію він подає протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду (п.п. 49.18.2 ПКУ, БЗ 102.20.01). Наприклад,

якщо платник податку на прибуток перейшов на сплату ЄП групи 3 зі ставкою 2 % з 15 квітня 2022 року, то він зобов’язаний подати декларацію за півріччя 2022 року — не пізніше 09.08.2022

Це якщо тоді не буде діяти перебіг строків за п. 69.9 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

У складі такої декларації обов’язково слід подати і фінансову звітність складену за результатами діяльності за цей період (п. 46.2 ПКУ). З цим питань немає. Тут спрацьовує звітний прибутковий період — півріччя, адже прибутківець перетнув першоквартальну межу (31.03.2022).

Але ж у нашому випадку підприємство втратило прибутковий статус з середини місяця — з 15 квітня 2022 року. З цієї дати воно вже стало платником ЄП групи 3 за ставкою 2 %. За таких обставин податківці наполягають, аби у цій (тобто піврічній) прибутковій декларації та фінансовій звітності були враховані наростаючим підсумком результати діяльності починаючи з 01.01.2022 по дату переходу на спецЄП у квітні (див. питання 66 роз’яснення і слайд 10 презентації). Тобто, зі слів фіскалів, в умовах нашого прикладу — з 01.01.2022 по 14.04.2022. Саме за час перебування платника в лавах прибутківців податківці хочуть бачити дані про його діяльність (див. БЗ 102.11).

Ця позиція зрозуміла, адже покликана запобігти подвійному оподаткуванню. Ідеально вона спрацьовує, коли здійснюється перехід у рамках спрощенки, де дохід визнають за касовим методом. Проте для цілей податку на прибуток працює бухобліковий метод нарахування. Тому, аби догодити податківцям, у складі прибуткової декларації за півріччя, крім фінзвітності за піврічний період, треба подати ще й фінзвітність за період перебування на сплаті податку на прибуток. Тож в умовах нашого прикладу, виходить, обчислити результат діяльності підприємству потрібно за дні другого кварталу (з 01.04.2022 по 14.04.2022 — за перший квартал він відомий та закарбований у фінзвітності). Що говорить про це бухгалтерське законодавство?

Міграція на спецЄП з середини місяця і дата балансу

Взагалі-то, податковий (звітний) період для податку на прибуток починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду (п. 137.4 ПКУ). А враховуючи, що податкова декларація розраховується наростаючим підсумком, кінцева дата це — 31 березня, 30 червня, 30 вересня (для проміжної фінзвітності) і 31 грудня (для річної фінзвітності).

Втім, перехід прибутківця на ЄП групи 3 зі ставкою 2 % — випадок особливий і щодо звітних періодів законодавчо не скоординований. Тож для початку звернемося до об’єкту оподаткування.

За вимогами п.п. 134.1.1 ПКУ об’єктом оподаткування податком на прибуток є фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ та відкоригований (шляхом збільшення або зменшення) на різниці, які визначені ПКУ. Тобто

основа для податку на прибуток — бухфінрезультат із фінзвітності

Звітним періодом для складання фінзвітності є календарний рік (ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік). Водночас, щокварталу складається ще й проміжна фінансова звітність — за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців (п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

Складають фінансову звітність наростаючим підсумком з початку звітного року, а Баланс підприємства — на кінець останнього дня звітного періоду.

Крім того, відповідно до облікової політики підприємства ч. 1 ст. 13 Закону про бухоблік дозволяє складати фінзвітність за інші періоди. Наприклад, це може бути щомісячно. Хоча п. 2 Порядку № 419 та п. 1 розд. ІІ НП(С)БО 1 проміжною вважають фінзвітність, складену саме за I квартал, перше півріччя, дев’ять місяців.

Якщо все ж таки вирішили складати фінзвітність щомісячно, тоді кожен останній день місяця стане датою балансу. Адже за приписами п. 3 НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» дата балансу — це дата, на яку складено Баланс підприємства. Звичайно датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. Тож, якщо обрати як додатковий звітний період місяць, то відповідно кінець останнього дня місяця стає датою балансу. На цю дату не тільки доведеться складати фінзвітність, але й треба буде, зокрема:

— тестувати залишкову вартість об’єктів основних засобів/нематеріальних активів на предмет їх суттєвого відхилення від справедливої вартості при ухваленні рішення про переоцінку;

— розраховувати величину резерву сумнівних боргів РСБ);

— переглядати залишок забезпечень;

— визначати курсові різниці (КР);

— дисконтувати довгострокову заборгованість;

— визнавати суму збільшення/зменшення справедливої вартості інвестиційної нерухомості тощо.

Тобто облікової роботи у такому разі значно додається.

Втім у п. 46.2 ПКУ чітко зафіксовано, що

платник податку на прибуток подає разом з відповідною декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому ст. 137 ПКУ

Аналогічно Порядок № 419 зобов’язує платників податку на прибуток подавати фіскалам проміжну фінзвітність виключно за I квартал, перше півріччя та дев’ять місяців.

Тож зафіксуємо: дата балансу це у загальному випадку — 31 березня, 30 червня, 30 вересня і 31 грудня. Саме на ці дати балансу виконуємо процедури, які вимагають НП(С)БУ та МСФЗ — визначаємо КР, дисконтуємо заборгованість, створюємо РСБ тощо.

Як же діяти екс-прибутківцям? Адже проблема з підтвердженням даними фінзвітності показників прибуткової декларації виникає не тільки у тих, хто перейшов на спецЄП з середини місяця (наприклад, з 15.04.2022), а й у тих, хто зробив це з 1 числа, але не першого місяця кварталу (наприклад, з 02.05.2022 — 1 травня припадає на неділю).

Декларація екс-прибутківця за неповний місяць

Хоча подання щомісячної, а там паче щоденної фінансової звітності нормативно взагалі ніде не передбачено, екс-прибутківцям таки доведеться скласти саме таку фінзвітність. Адже інакше не можна буде підтвердити бухфінрезультат, відображений у рядку 02 прибуткової декларації.

Безумовно, в такій фінзвітності ми зафіксуємо бухфінрезультат по останній день перебування платника у статусі прибутківця. Так, якщо перешли на спецЄП з першого робочого дня травня 2022 року — 02.05.2022, то це буде період з 01.01.2022 по 01.05.2022. Отриманий за цей час бухфінрезультат і буде перенесено до рядка 02 декларації з податку на прибуток, яку подамо за піврічний звітний (податковий) період. А до такої декларації додамо доповнення-пояснення довільної форми згідно з п. 46.4 ПКУ та фінзвітність за цей нестандартний період.

Так само доведеться вчинити і у разі відмови підприємства від прибуткового статусу з 15 квітня 2022 року або при переході на ЄП групи 3 зі ставкою 2 % з будь-якої іншої дати всередині місяця (наприклад, з 10 травня). Тобто при декларуванні податку на прибуток за півріччя 2022 року перебіжчику слід брати до уваги фінрезультат наростаючим підсумком за дні місяця до відмови від сплати цього податку. У нашому прикладі — станом на 14 квітня 2022 року. Простіше кажучи, сюди ввійде період з 01.01.2022 по 14.04.2022 (включно). Інакше довести достовірність бухфінрезультату, відображеного в рядку 02 прибуткової декларації, ніяк не вийде.

Звісно, доведеться визначити методику, за якою будемо розподіляти доходи/витрати між днями місяця переходу на спецЄП. Скажімо, наше умовне підприємство надає майно в оренду. Акт наданих орендних послуг датований 30 квітня 2022 року. Оскільки екс-прибутківець перейшов на сплату ЄП за ставкою 2 % з 15.04.2022, то розподілити суму орендного доходу і собівартість таких наданих послуг можна, наприклад, пропорційно календарним дням квітня місяця. Таким же чином логічно діяти щодо заробітної плати, амортизації, послуг зв’язку, комунальних послуг тощо адміністративного та збутового характеру, тобто витрат звітного періоду.

Згодні! Запропонований варіант — не ідеальний. Адже вимушені складати фінзвітність на дату у середині місяця. Втім, до граничного строку подання прибуткової декларації за півріччя ще є час. Тож зачекаємо, може контролери запропонують якийсь спрощений підхід.

Одне заспокоює — допоки триває воєнний стан не має відповідальності за не подання чи несвоєчасне подання податкової звітності чи не сплату податків по тим платникам податків, які не в змозі виконати свої податкові обов’язки (п.п. 69.1 підроз. 10 розд. ХХ ПКУ). Хоча і це послаблення законопроєктом № 7311 планують підкоригувати .

Під час звітування зі спецЄП обов’язково враховуємо перехідні правила. А саме, до складу ЄП-доходу:

1) не включаємо суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період перебування на загальній системі — тобто у період по 14.04.2022 (включно);

2) включаємо вартість реалізованих протягом періоду перебування на спецЄП товарів (робіт, послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) під час перебування на загальній системі — тобто у період по 14.04.2022 (включно).

Подробиці перехідних операцій із загальної системи на ЄП групи 3 зі ставкою 2 % та навпаки читайте в «Туди і назад або Перехідні операції платника спец-ЄП».

Висновки

  • Платник податку на прибуток може приєднатися до лав спецЄПшників з будь-якого робочого дня місяця, а не обов’язково лише с першого числа.
  • Податківці наполягають, аби у прибутковій декларації та фінансовій звітності були враховані наростаючим підсумком результати діяльності починаючи з 01.01.2022 по дату переходу на спецЄП.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі