Теми статей
Обрати теми

Як рахувати лікарняні спеціалістам резидента Дія Сіті: позиція ФСС

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Лист виконавчої дирекції ФСС від 22.08.2022 № 1076-11-1

Висновок документа

Закон № 1105* каже надавати допомогу у розмірі зарплати, з якої сплачувався ЄСВ? Та не дивіться ви той Закон! Читайте Порядок № 1266** та рахуйте середню.

* Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 № 1105-XIV.

** Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 № 1266.

Лист, що сьогодні коментується, є відповіддю на запит редакції «Податки & бухоблік». Пояснимо, чому він з’явився.

Резиденти Дія Сіті для провадження своєї господарської діяльності можуть залучати фізосіб на підставі:

— трудових договорів (контрактів). Фізособа за таким договором — найманий працівник;

— гіг-контрактів. Фізособа — гіг-спеціаліст;

— цивільно-правових договорів (далі — ЦПД) на виконання робіт / надання послуг. Фізособа — підрядник/виконавець.

При цьому для найманих працівників та гіг-спеціалістів резидента Дія Сіті Законом № 1105 встановлені особливі правила визначення суми непрацездатних виплат. Таким особам допомога:

— по тимчасовій непрацездатності визначається НЕ як відсоток від середньоденної зарплати, а із суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески, незалежно від страхового стажу (п. 6 ч. 1 ст. 24 Закону № 1105);

— по вагітності та пологах — НЕ у розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу), обчисленої у Порядку № 1266, а у розмірі заробітної плати (доходу) такої особи, з якого фактично сплачувалися страхові внески до Фонду, незалежно від страхового стажу (абзац другий ч. 1 ст. 26 Закону № 1105).

Звісно, після прочитання цих спецправил виникають запитання: як резиденту Дія Сіті визначити суму допомоги? Яку саме зарплату брати до розрахунку? Адже в Порядку № 1266 немає норм, які б відповідали вимогам Закону № 1105 щодо розрахунку матзабезпечення працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті.

Тож редакція направила запит ФСС і отримала відповідь. У ній Фонд пропонує не приймати близько до серця те, що написано в Законі № 1105 про розрахунок допомоги з зарплати, а рахувати стару-добру середньоденну зарплату. На думку ФСС,

в частині надання працівникам та гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті матеріального забезпечення розрахунок виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах необхідно здійснювати із урахуванням норм Порядку № 1266,

зокрема:

1) середньоденну заробітну плату та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, які є працівниками резидента Дія Сіті, в розрахунку на місяць обчислювати як для осіб, які перебувають у трудових відносинах як наймані працівники;

2) середньоденний дохід та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, які є гіг-спеціалістами резидента Дія Сіті, в розрахунку на місяць обчислювати як для осіб, які надають послуги/виконують роботи за ЦПД.

Що ж, позиція Фонду зрозуміла. Проте хочемо нагадати, що у випадку суперечності норм підзаконного акта нормам закону слід застосовувати норми закону, оскільки він має вищу юридичну силу (див. лист Мін’юсту 30.01.2009 № Н-35267-18).

Звісно, потурбуватися про приведення положень Порядку № 1266 у відповідність до вимог Закону № 1105 повинен був КМУ. Чи було це зроблено? Відповідь очевидна.

Ну а на завершення нашої розмови ще декілька цікавих рекомендацій резидентам Дія Сіті від ФСС.

1. Якщо за останні 12 місяців перед настанням страхового випадку страховий стаж працівника чи гіг-спеціаліста складає менше 6 місяців, то не забувайте про обмеження щодо суми лікарняних та допомоги по вагітності та пологах, установлені ч. 4 ст. 19 Закону № 1105.

2. Допомогу по вагітності та пологах гіг-спеціалістам надавайте за період перерви у виконанні робіт (наданні послуг) у зв’язку з вагітністю та пологами. Залежно від категорії особи та відповідно до листка непрацездатності така перерва може тривати 126 — 180 календарних днів. Проте у разі завершення строку дії гіг-контракту раніше кінцевої дати тимчасової непрацездатності, визначеної в лікарняному, допомогу надавайте по день завершення контракту.

3. У разі виплати гіг-спеціалісту винагороди за період виконання робіт та/або надання послуг, який збігається з періодом його тимчасової непрацездатності, допомога по тимчасовій непрацездатності за цей період не надається. Причина — не відбувається втрати доходу, а відтак підстави для компенсації втраченого доходу відсутні.

Бажаєте прочитати надану редакції «Податки & бухоблік» відповідь ФСС повністю? Будь ласка! Наводимо її текст нижче.

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ

22.08.20221076-11-1

Розглянувши лист редакції «Податки & бухоблік» <…> щодо надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України (далі — Фонд) працівникам та гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті, виконавча дирекція Фонду в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Умови та порядок надання застрахованим особам матеріального забезпечення визначає Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105 (далі — Закон № 1105), статтею 18 якого встановлено, що страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності підлягають особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, та інші.

Організаційні, правові та фінансові засади функціонування правового режиму Дія Сіті визначає Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» від 15.07.2021 № 1667 (далі — Закон № 1667), розділом V якого передбачено умови укладення резидентом Дія Сіті трудових контрактів при наймі працівників, гіг-контрактів при залученні до виконання робіт та/або надання послуг гіг-спеціалістів, а також забезпечення їх соціальних гарантій.

Так, статтею 22 Закону № 1667 визначено, що гіг-спеціалісти мають право на допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу по вагітності та пологах, виплата та розрахунок розміру яких здійснюється в порядку, передбаченому Законом № 1105.

При цьому статтею 23 Закону № 1667 встановлено, що відомості про страховий стаж гіг-спеціалістів та інша інформація, необхідна для обчислення, призначення та здійснення страхових виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, ведуться у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що відповідає нормам статей 19 та 21 Закону № 1105.

Отже, виплата матеріального забезпечення працівникам та гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті має надаватися відповідно до норм Закону № 1105.

Частиною першою статті 22 Закону № 1105 передбачено, що допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного зі страхових випадків.

Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, згідно із підпунктом 6 частини першої статті 24 Закону № 1105 визначається із суми заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески, незалежно від страхового стажу.

Водночас частиною третьою статті 24 Закону № 1105 встановлено, що сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї) в розрахунку на місяць, що виплачується працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті, не має перевищувати розміру заробітної плати (доходу) таких осіб, з якого фактично сплачувалися страхові внески до Фонду соціального страхування України.

Відповідні норми законодавством передбачені щодо виплати працівникам та гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті допомоги по вагітності та пологах.

Так, допомога по вагітності та пологах надається у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (частина перша статті 25 Закону № 1105), у розмірі заробітної плати (доходу) такої особи, з якого фактично сплачувалися страхові внески, незалежно від страхового стажу (абзац другий частини першої статті 26 Закону № 1105).

При цьому сума допомоги по вагітності та пологах у розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески до Фонду, та не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку (частина друга статті 26 Закону № 1105).

Отже, для визначення суми матеріального забезпечення працівникам та гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті в розрахунку на місяць необхідно здійснити обчислення їх заробітної плати (доходу) відповідно до відомостей про страховий стаж та іншої інформації, що міститься в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що відповідатиме нормам статті 23 Закону № 1667 та вищезазначеним нормам Закону № 1105.

На сьогодні нормативно-правовим документом, який відповідно до статті 33 Закону № 1105 застосовується для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, зокрема, матеріального забезпечення, є Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 (далі — Порядок № 1266).

З метою реалізації норм Закону № 1667 та Закону № 1105 в частині надання працівникам та гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті матеріального забезпечення розрахунок виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах необхідно здійснювати із урахуванням норм Порядку № 1266, зокрема:

1) среднедневнну заробітну плату та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, які є працівниками резидента Дія Сіті, в розрахунку на місяць обчислювати як для осіб, які перебувають у трудових відносинах як наймані працівники;

2) среднедневнний дохід та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам, які є гіг-спеціалістами резидента Дія Сіті, в розрахунку на місяць обчислювати як для осіб, які надають послуги/виконують роботи за цивільно-правовими договорами.

Окрім вищезазначеного, при визначені розміру та суми матеріального забезпечення працівникам та гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті слід враховувати наступні випадки:

у разі виплати гіг-спеціалісту винагороди за період виконання робіт та/або надання послуг, який збігається з періодом його тимчасової непрацездатності, допомога по тимчасовій непрацездатності за цей період не надається, оскільки не відбувається втрати доходу, а відтак підстави для компенсації втраченого доходу відсутні;

оскільки статтею 22 Закону № 1667 гіг-спеціалістам резидента Дія Сіті передбачено надання замість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами перерви у роботі за цією причиною сумарною тривалістю 126 (180) календарних днів на умовах гіг-контракту, допомога по вагітності та пологах має компенсувати втрачений дохід за увесь період такої перерви у роботі або до дня припинення гіг-контракту у разі завершення строку його дії раніше тривалості перерви;

у разі наявності у працівника та гіг-спеціаліста резидента Дія Сіті за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування страхового стажу менше шести місяців за дванадцятимісячний період перед настанням страхового випадку сума матеріального забезпечення у розрахунку на місяць визначається із урахуванням обмежень,

встановлених частиною четвертою статті 19 Закону № 1105.

Водночас при розрахунку виплати матеріального забезпечення слід врахувати норми Закону № 1667, зокрема статей 16, 17 та 23, щодо початку виконання робіт/надання послуг за гіг-контрактами, втрати роботодавцем статусу резидента Дія Сіті, який у випадку трудового контракту не призводить до припинення трудових відносин з працівником, натомість є підставою до припинення гіг-контракту з гіг-спеціалістом.

Директор Т. Михайленко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі