Теми статей
Обрати теми

Додаток ТЦ — трансфертне ціноутворення

Децюра Сергій, податковий експерт
Додаток ТЦ до декларації з податку на прибуток подають не всі платники податку на прибуток, а тільки ті, що здійснюють контрольовані операції. Про те, хто саме подає цей додаток разом із декларацію з податку на прибуток і як його заповнити при звітуванні за 2022 рік, поговоримо далі.

Хто подає додаток ТЦ

Додаток ТЦ за 2022 рік подається, тільки якщо:

— підприємство здійснювало контрольовані операції, а отже, підпадало під дію «трансфертної» ст. 39 ПКУ і

— умови контрольованої операції не відповідали принципу «витягнутої руки» (див. п.п. 39.2.1 ПКУ), у зв’язку з чим підприємство проводить самостійні коригування згідно з п.п. 39.5.4 ПКУ.

Про останню умову поговоримо трохи детальніше.

Розпочнемо з того, що підприємства — платники податку на прибуток, які здійснюють контрольовані операції, визначають розмір оподатковуваного прибутку за принципом «витягнутої руки» (п. 39.1 ПКУ).

При цьому вважається, що розмір оподатковуваного прибутку від контрольованої операції відповідає принципу «витягнутої руки», якщо умови такої операції не відрізняються від умов, які застосовуються між непов’язаними особами в співставних неконтрольованих операціях (п.п. 39.1.2 ПКУ).

Так от, у випадку коли підприємство — платник податку на прибуток під час здійснення контрольованих операцій застосовує умови, які порушують принцип «витягнутої руки», то воно або завищує таким чином витрати (оскільки здійснює придбання за «завищеною» ціною), або занижує доходи (адже здійснює продаж за «заниженою» ціною).

Щоб виправити таку «несправедливість», у ПКУ передбачено п.п. 39.5.4. Він дозволяє самостійно провести коригування ціни контрольованої операції та суми податкових зобов’язань за умови, що це не призведе до зменшення суми податку, яка підлягає сплаті до бюджету.

До відома!

Не можна проводити самостійні коригування, передбачені п.п. 39.5.4 ПКУ, тільки під час проведення перевірки платника з питань дотримання принципу «витягнутої руки» таких контрольованих операцій (п.п. 39.5.4.3 ПКУ).

При самокоригуванні податкові зобов’язання розраховують, орієнтуючись на (п.п. 39.5.4.1 ПКУ):

максимальне значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності контрольованої операції вище такого максимального значення;

мінімальне значення діапазону цін (рентабельності), якщо ціна / показник рентабельності контрольованої операції нижче такого мінімального значення.

Проводять це коригування шляхом розрахунку податковоприбуткових різниць з пп. 140.5.1 і 140.5.2 ПКУ. Їх суть зводиться до того, що підприємство збільшує фінрезультат на:

— на суму перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю (вартістю, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінрезультату до оподаткування згідно з правилами бухобліку) реалізованих товарів (робіт, послуг);

— на суму перевищення договірної (контрактної) вартості (вартості, за якою відповідна операція повинна відображатися при формуванні фінрезультату до оподаткування згідно з правилами бухобліку) придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки».

Відображають такі коригування в додатку ТЦ.

Цей додаток заповнюють платники податку на прибуток, які здійснюють контрольовані операції. На це вказують пп. 39.4.1, 140.5.1 і 140.5.2 ПКУ.

Приступаючи до заповнення цього додатка, слід пам’ятати, що:

по-перше, його заповнюють тільки за результатами року, тобто

додаток ТЦ заповнють тільки при поданні річної декларації з податку на прибуток

по-друге, цей додаток заповнюють у розрізі контрольованих операцій (1) з продажу і (2) з придбання — окремо для товарів (робіт, послуг) і цінних паперів.

Підсумки коригування з додатка ТЦ переносять до відповідних рядків додатка РІ (див. нижче).

Співставлення показників додатка ТЦ і додатка РІ до декларації

Контрольована

операція

Рядок додатка ТЦ

Рядок додатка РІ

Товари (роботи, послуги)

при продажу

ряд. «Усього7» графи 15 додатка ТЦ

ряд. 3.1.3 ТЦ додатка РІ

при придбанні

ряд. «Усього7» графи 17 додатка ТЦ

ряд. 3.1.4 ТЦ додатка РІ

Цінні папери

при продажу

ряд. «Усього8» графи 15 додатка ТЦ

ряд. 01.12 ТЦ додатка ЦП до рядків 4.1.3 ЦП,

4.1.4 ЦП додатка РІ

при придбанні

ряд. «Усього8» графи 17 додатка ТЦ

ряд. 02.12 ТЦ додатка ЦП до рядків 4.1.3 ЦП,

4.1.4 ЦП додатка РІ

Що стосується заповнення самого додатка ТЦ, то перші 12 його граф платник податку на прибуток заповнює, спираючись на Порядок № 8*, в якому прописано механізм заповнення Звіту про контрольовані операції.

* Порядок складання Звіту про контрольовані операції, затверджений наказом Мінфіну від 18.01.2016 № 8.

А оскільки такий Звіт є річним і подається до 1 жовтня року, наступного за звітним (п.п. 39.4.2 ПКУ), то виходить, що він заповнюється на основі поданого на початку року додатка ТЦ до декларації з податку на прибуток.

Водночас ніщо не заважає платникам податку на прибуток, які здійснюють контрольовані операції, навпаки заповнити додаток ТЦ на основі Звіту про трансфертне ціноутворення.

Але щоб так чинити, платнику податку на прибуток слід зробити такі дії:

1) при поданні річної декларації з податку на прибуток не подавати додаток ТЦ;

2) заповнити Звіт про контрольовані операції і на основі нього заповнити додаток ТЦ;

3) подати уточнюючу декларацію до річної декларації з податку на прибуток.

До відома! Якщо подати уточнюючу декларацію до граничного строку подання Звіту (для Звіту за 2022 рік — до 1 жовтня 2023), то підприємству ні самоштраф, ні пеню нараховувати не доведеться (п.п. «а» п. 50.1 ПКУ). А от донарахований податок доплатити доведеться. На цьому наголошують і податківці у БЗ 102.20.02.

Крім того, якщо врахувати той факт, що у 2022 році діяв ВС, а отже, декларація з податку на прибуток, що подаватиметься за 2022 рік, буде подана за воєнні періоди, то навіть при поданні уточнюючої декларації із додатком ТЦ після 01.10.2023 ні самоштрафу, ні пені не буде. Від відповідальності платника податку на прибуток врятує п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

Правила заповнення кожної графи додатка ТЦ див. у таблиці нижче.

Алгоритм заповнення додатка ТЦ

Номер графи

Назва графи

Загальні відомості2

1

повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, яка бере участь у контрольованій операції

Зазначається повне найменування особи — сторони контрольованої операції, яке зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами — нерезидентами із залученням непов’язаних осіб зазначається повне найменування нерезидента — пов’язаної особи.

У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента (п. 2 розд. III Порядку № 8)

2

код особи

Вказуєте код контрагента-нерезидента, встановлений у країні його реєстрації. У разі наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому (п. 3 розд. III Порядку № 8)

3

дата контракту (договору)

4

номер контракту (договору)

У цих двох графах відповідно зазначаєте дату та номер контракту (договору), відповідно до якого здійснювалася контрольована операція. Якщо контракту (договору) не було, зазначають реквізити документа, на підставі якого здійснювалася контрольована операція (п. 12 розд. IV Порядку № 8)

5

Код найменування операції2

Цей код беруть із додатка 3 до Порядку № 8. Наприклад, код операції купівля-продаж — 009, код операції договору поставки 026 тощо. При цьому якщо свою операцію в цьому додатку ви не знайдете, то проставте код 036 — «Інші операції, які не підпадають під коди 001 — 035» (п. 7 розд. IV Порядку № 8)

Предмет контрольованої операції2

6

опис предмета операції

Наводите опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу його ідентифікувати (п. 9 розд. IV Порядку № 8)

7

код типу предмета операції

Вказуєте код типу предмета операції з додатка 4 до Порядку № 8 (п. 8 розд. IV Порядку № 8)

8

код товару за УКТ ЗЕД3

У цій графі вказуєте (п. 10 розд. IV Порядку № 8):

— у разі здійснення ЗЕД-операції з товарами — код товару згідно з УКТ ЗЕД (у 10-значному числовому форматі);

— при розшифровуванні операції виконання або отримання робіт/послуг — «0».

До відома! Оскільки додаток буде подаватися за 2022 рік, то у цій графі слід брати код УКТ ЗЕД версії 2017 року. Цього вимагає і п. 10 розд. IV Порядку № 8.

Нові коди УКТ ЗЕД версії 2022 року, які почали діяти з 01.01.2023, слід буде використовувати при поданні додатка ТЦ за 2023 рік (деталі у «Нова редакція УКТ ЗЕД з 01.01.2023» // «Податки & бухоблік», 2022, № 89)

9

код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг3

У цій графі зазначаєте (п. 11 розд. IV Порядку № 8):

— якщо підприємство здійснює зовнішню торгівлю послугами — код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженою наказом Держстату від 27.02.2013 № 69;

— при розшифровуванні операцій з товарами — «0»

10, 11

Дата здійснення операції2

За загальним правилом у цих двох графах підприємство вказує однакову дату, а саме тут вказують (п. 18 розд. IV Порядку № 8):

— дату переходу прав власності на товари;

— дату складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

А от у випадку здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається дата проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема дата отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва.

Водночас у деяких випадках у цих графах можуть бути і різні дати. Таке відбувається у випадку, коли у договорі передбачено періодичність здійснення операції протягом звітного року і прописано незмінність умов поставок та інших показників. Тоді дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 10 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а у графі 11 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році (п. 19 розд. IV Порядку № 8)

12

Номер додатка4

Тут вказують номер відповідного додатка до Звіту про контрольовані операції. Такі додатки складають окремо за кожною особою, яка бере участь у контрольованій операції. Порядковий номер додатка відповідає порядковому номеру, зазначеному в графі 1 таблиці «Загальні відомості про контрольовані операції» основної частини Звіту (п. 1 розд. IV Порядку № 8).

Ця графа заповнюється тільки тоді, коли додаток ТЦ подається після подання Звіту про контрольовані операції. Тобто зазвичай у випадку, коли додаток подають шляхом подання уточнюючої декларації.

Якщо ж додаток ТЦ подають до подання згаданого Звіту за відповідний період (2022 рік), то цю графу не заповнюють. Оскільки строк подання Звіту — до 1 жовтня 2023 року, то ця графа цілком може бути порожньою при поданні декларації за 2022 рік

13

Номер з/п контрольованої операції5

Цю графу, як і попередню, також заповнюють на підставі Звіту про контрольовані операції.

У ній вказують порядковий номер з графи 1 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту, номер якого зазначений у графі 12 додатка ТЦ (п. 6 розд. IV Порядку № 8).

Цю графу (як і графу 12) не заповнюють, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період (2022 рік) ще не подано

При продажу товарів (робіт, послуг)

14

мінімальне значення діапазону цін/рентабельності6

Тут вказують показник діапазону цін / рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов’язань. Визначають мінімальне значення діапазону цін / рентабельності, спираючись на правила, прописані у Порядку розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення, затвердженому постановою Кабміну від 04.06.2015 № 381.

Приклад розрахунку мінімального значення діапазону цін / рентабельності наведений у консультації з підкатегорії 131.06 БЗ.

При використанні показника діапазону рентабельності зазначають його цифрове значення у відсотках

15

сума коригування

Тут зазначаєте суму самостійного коригування доходів за договорами на продаж товарів (робіт, послуг) і цінних паперів. Тобто тут відображають суму перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» згідно з п.п. 39.5.4.1 ПКУ, над договірною вартістю контрольованих операцій продажу.

Дані із рядків «Усього» цієї графи переносяться:

до рядка 3.1.3 ТЦ додатка РІ — якщо коригування здійснюють щодо операцій за товарами, роботами, послугами (крім цінних паперів, операції з якими відображають у додатку ЦП);

до рядка 01.12 ТЦ додатка ЦП — за цінними паперами

При придбанні товарів (робіт, послуг)

16

максимальне значення діапазону цін / рентабельності6

Тут вказують показник діапазону цін / рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов’язань. Визначають мінімальне значення діапазону цін / рентабельності, спираючись на правила, прописані у Порядку розрахунку діапазону цін (рентабельності) та медіани такого діапазону для цілей трансфертного ціноутворення, затвердженого постановою Кабміну від 04.06.2015 № 381.

Приклад розрахунку мінімального значення діапазону цін / рентабельності наведений у консультації з підкатегорії 131.06 БЗ (ср. ).

При використанні показника діапазону рентабельності зазначають його цифрове значення у відсотках

17

сума коригування

У цій графі відображають суму самостійного коригування витрат за договорами на придбання товарів (робіт, послуг) і цінних паперів. Тобто тут наводять суму перевищення договірної ціни контрольованої операції придбання над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки» згідно з п.п. 39.5.4.1 ПКУ.

Дані з рядків «Усього» графи 17 переносять:

до рядка 3.1.4 ТЦ додатка РІ — при здійсненні операцій за товарами, роботами, послугами (крім цінних паперів, операції з якими відображають у додатку ЦП);

до рядка 02.12 ТЦ додатка ЦП — при здійсненні операцій з цінними паперами

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі