Теми статей
Обрати теми

Додаток ЦП — цінні папери

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Додаток ЦП заповнюють високодохідники і малодохідники-добровольці, які здійснюють операції з цінними паперами і розраховують ціннопаперові податковоприбуткові різниці за п. 141.2 ПКУ. У ньому визначають окремий податковий фінрезультат від операцій з продажу та іншого відчуження цінних паперів за звітний період і розшифровують показники рядків 4.1.3 ЦП і 4.1.4 ЦП додатка РІ.

Зауважте! Податкові різниці не виникають за операціями (п.п. 141.2.6 ПКУ):

— платників з розміщення, погашення, викупу та наступного продажу, конвертації цінних паперів власного випуску, а також векселедавців, заставодавців та інших осіб, що видали неемісійний цінний папір, під час видачі та погашення таких цінних паперів;

— РЕПО, з урахування векселів, іншими операціями із цінними паперами, які відповідно до НП(С)БО визнаються кредитними;

— з деривативами (п.п. 14.1.45 ПКУ).

Крім того, ціннопаперові різниці за п. 141.2 ПКУ не виникають за операціями з корпоративними правами в іншій, ніж цінні папери, формі (див. лист ДПСУ від 03.10.2019 № 564/6/99-00-07-02-02-15, БЗ 102.15).

Перш ніж говорити про заповнення додатка ЦП, нагадаємо, як проводять ціннопаперові коригування фінрезультату за правилами п. 141.2 ПКУ (див. табл. 1).

Таблиця 1. Механізм розрахунку ціннопаперових різниць за п. 141.2 ПКУ

Ціннопаперові різниці:

збільшуючі

зменшуючі

1. Очищуємо фінрезультат від бухгалтерських прибутків (збитків) і від’ємних переоцінок

— на суму від’ємного фінрезультату (бухгалтерських збитків) від продажу / іншого відчуження цінних паперів, отриманого за правилами НП(С)БО або МСФЗ (абзац другий п.п. 141.2.1 ПКУ). Ця різниця виникає, якщо оборот Дт 741 — Кт 793 менше, ніж оборот Дт 793 — Кт 971 (професійні торговці цінними паперами порівнюють обороти: Дт 702 — Кт 791 і Дт 791 — Кт 902). Цю суму показують у рядку 4.1.2 додатка РІ*;

— на суму від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів** (тобто загальна сума уцінок цінних паперів перевищує загальну суму дооцінок за звітний період, крім державних цінних паперів (п.п. 14.1.441 ПКУ) або облігацій місцевих позик), відображеного у складі фінрезультату за правилами НП(С)БО або МСФЗ (абзац третій п.п. 141.2.1 ПКУ).

Квартальники протягом року розраховують загальний результат переоцінок у рядку 4.1.3 РІ додатка ЦП наростаючим підсумком. При цьому, якщо отримано від’ємний результат переоцінок, то його переносять до рядка 4.1.3 ЦП додатка РІ. Крім того, від’ємний показник рядка 4.1.3 РІ з додатка ЦП до річної декларації за 2022 рік (від’ємний результат переоцінок) також слід перенести до рядка 04 додатка ЦП наступного 2023 року

— на суму позитивного фінрезультату (бухгалтерському прибутку) від продажу / іншого відчуження цінних паперів, отриманого за правилами НП(С)БО або МСФЗ (абзац другий п.п. 141.2.2 ПКУ).

Ця різниця виникає, якщо обороти Дт 741 — Кт 793 перевищують обороти Дт 793 — Кт 971 (професійні торговці цінними паперами порівнюють обороти: Дт 702 — Кт 791 і Дт 791 — Кт 902). Ця сума потрапляє до рядка 4.2.2 додатка РІ*

* Бухгалтерський фінрезультат від продажу / іншого відчуження цінних паперів показують або в рядку 4.1.2, або в рядку 4.2.2 додатка РІ. Тобто в додатку РІ може бути заповнений тільки один із цих рядків.

** На суму позитивного загального бухгалтерського результату переоцінок цінних паперів (якщо загальна сума дооцінок перевищує суму уцінок) коригування фінрезультату не проводять, оскільки це не передбачено ПКУ (див. лист ДПСУ від 04.02.2020 № 462/6/99-00-07-02-02-06/ІПК).

2. Збільшуємо фінрезультат

— на суму податкового загального позитивного фінрезультату від операцій з продажу / іншого відчуження цінних паперів (ціннопаперовий прибуток) (п.п. 141.2.5 ПКУ).

Податковий фінрезультат від операцій із цінними паперами розраховують у додатку ЦП (рядок 4.1.4 РІ). Отримане позитивне значення (ціннопаперовий прибуток) переносять до рядка 4.1.4 ЦП додатка РІ*

* Податкові ціннопаперові збитки (тобто загальний від’ємний фінрезультат у разі його виникнення) в розрахунку об’єкта оподаткування участі не беруть, а продовжують обліковуватися в окремому ціннопаперовому обліку в додатку ЦП. При цьому ціннопаперові збитки, отримані за підсумками звітного 2022 року, слід перенести до рядка 03 додатка ЦП наступного 2023 року (п.п. 141.2.4 ПКУ).

Отже, механізм розрахунку ціннопаперових різниць ми згадали. А тепер давайте поглянемо, як заповнити додаток ЦП у розрізі його рядків (див. табл. 2).

Таблиця 2. Порядок заповнення додатка ЦП

Код рядка

Назва рядка

01

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів

((сума рядків 01.1 — 01.11) + рядок 01.12 + рядок 01.13):

Показник рядка 01 є підсумковим і являє собою загальну величину доходів звітного періоду від продажу / іншого відчуження цінних паперів. Його розраховують як суму рядків:

01.1 — 01.11 — доходи від продажу / іншого відчуження цінних паперів у розрізі їх видів (обороти Дт 741 — Кт 793, для професійних торговців цінними паперами: Дт 702 — Кт 791);

01.12 ТЦ — трансфертне самостійне коригування ціннопаперових доходів на підставі п.п. 39.5.4 ПКУ за контрольованими операціями. До цього рядка переносять показник з рядка «Усього8» графи 15 додатка ТЦ (сумарне значення за цінними паперами);

01.13 — сума трансфертного пропорційного коригування ціннопаперових доходів за контрольованими операціями на підставі п.п. 39.5.5 ПКУ

02

Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів

((сума рядків 02.1 — 02.11) + рядок 02.12 + рядок 02.13):

Показник рядка 02 являє собою загальну величину витрат, пов’язаних з придбанням цінних паперів, які продані або іншим способом відчужені у звітному періоді. Його розраховують як суму рядків:

02.1 — 02.11 — ціннопаперові витрати за видами проданих/відчужених цінних паперів (обороти Дт 793 — Кт 971, а для професійних торговців: Дт 791 — Кт 902);

02.12 ТЦ — сума трансфертного самостійного коригування ціннопаперових витрат на підставі п.п. 39.5.4 ПКУ за контрольованими операціями (зі знаком «-» (мінус)). До цього рядка переносять показник з рядка «Усього8» графи 17 додатка ТЦ (сумарне значення за цінними паперами);

02.13 — сума трансфертного пропорційного коригування ціннопаперових витрат за контрольованими операціями на підставі п.п. 39.5.5 ПКУ

03

Від’ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

Тут відображають податкові ціннопаперові збитки, тобто від’ємне значення ціннопаперового фінрезультату минулого звітного року (п.п. 141.2.4 ПКУ). Це означає, що до рядка 03 переносять від’ємне значення рядка 4.1.4 РІ додатка ЦП до декларації за минулий 2021 рік.

Зауважте! У сумі збитків з рядка 03 можуть сидіти і більш старі від’ємні суми — перехідні збитки минулих років від продажу/відчуження цінних паперів, а також від’ємний загальний результат ЦП-переоцінок попередніх років, що не зіграли у зменшення ціннопаперового прибутку.

Також нагадаємо: залік старих ЦП-збитків у зменшення поточного ціннопаперового прибутку є податковою пільгою (код «11020302» за Довідником податкових пільг). Суму такої пільги (за її наявності) додатково потрібно показати в додатку ПП (див. статтю «Додаток ПП — інформація про суми податкових пільг» // «Податки & бухоблік», 2023, № 5)

4.1.3 РІ

Загальний результат переоцінки цінних паперів

(рядок 4.1.3.1 - рядок 4.1.3.2) (+, -)1:

Тут відображають загальний бухгалтерський результат ЦП-переоцінок звітного року.

Показник цього рядка розраховують як різницю рядків:

4.1.3.1 — загальна сума бухгалтерських дооцінок цінних паперів, відображена у складі фінрезультату (Дт 14, 352 — Кт 740 або 710), і

4.1.3.2 — загальна сума бухгалтерських уцінок цінних паперів, що зменшила фінрезультат до оподаткування (Дт 970 або 940 — Кт 14, 352).

Протягом року дані в рядках 4.1.3.1 і 4.1.3.2 квартальники наводять наростаючим підсумком.

Отримане в результаті розрахунку:

від’ємне значення рядка 4.1.3 РІ додатка ЦП (перевищення суми уцінок над сумою дооцінок) переносять до рядка 4.1.3 ЦП додатка РІ.

Такий від’ємний результат продовжують обліковувати в окремому ціннопаперовому обліку і переносять на наступний рік.

При цьому від’ємне значення з рядка 4.1.3 РІ додатка ЦП до річної декларації за 2022 рік включають до рядка 04 додатка ЦП наступного звітного (податкового) періоду;

позитивне значення рядка 4.1.3 РІ додатка ЦП (перевищення суми дооцінок над сумою уцінок) у коригуванні фінрезультату до оподаткування участі не бере (до додатка РІ його не переносять).

Будьте уважні! Показник рядка 4.1.3 РІ не бере участі в розрахунку підсумкового показника додатка ЦП — рядка 04.1.4 РІ (тобто податковий фінрезультат за операціями із цінними паперами звітного року визначають без урахування результату ЦП-переоцінок цього року)

04

Від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах

До цього рядка переносять від’ємне значення рядка 4.1.3 РІ додатка ЦП за минулий 2021 рік (п.п. 141.2.4 ПКУ).

Зверніть увагу! Тут наводять від’ємний результат ЦП-переоцінок тільки одного минулого року.

А ось від’ємні переоцінки більш ранніх періодів (завдяки формулі з рядка 4.1.4 РІ додатка ЦП) або вже згорнулися із загальним ціннопаперовим прибутком, або сидять у загальному збитковому рядку 03 додатка ЦП.

І ще один момент: якщо такі перенесені минулорічні від’ємні ЦП-переоцінки у 2022 році зменшили поточний ціннопаперовий прибуток, такий залік є податковою пільгою (код «11020302» згідно з Довідником податкових пільг). Її слід відобразити в додатку ПП (див. статтю «Додаток ПП — інформація про суми податкових пільг» // «Податки & бухоблік», 2023, № 5)

4.1.4 РІ

Фінансовий результат від продажу та інших способів відчуження цінних паперів

(рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - рядок 04) (+, -)2

У результаті всіх розрахунків сюди потрапить загальний податковий фінрезультат за операціями із цінними паперами (прибуток/збиток).

Показник цього рядка визначають як різницю між доходами від продажу/відчуження цінних паперів (рядок 01) і витратами, пов’язаними з їх придбанням (рядок 02), минулорічними загальними ціннопаперовими збитками (рядок 03), а також минулорічними від’ємними ЦП-переоцінками (рядок 04).

Як ви помітили з формули розрахунку, показник цього рядка може мати як позитивне, так і від’ємне значення. При цьому:

позитивне значення (тобто податковий ціннопаперовий прибуток) переносять до рядка 4.1.4 ЦП додатка РІ (п.п. 141.2.5 ПКУ);

від’ємне значення (тобто податкові ціннопаперові збитки), отримане за підсумками року, переносять на наступний рік — до рядка 03 додатка ЦП наступного року (п.п. 141.2.4 ПКУ)

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі