Теми статей
Обрати теми

Об'єкт оподаткування

Редакція ПК
Стаття

ОБ'ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

 

Згідно зі

ст. 185 ПК об'єктом обкладення ПДВ є такі види операцій:

 

img 1

 

Операції з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України (

абз. «а» п. 185.1 ПК )

 

Згідно з

абз. «а» п. 185.1 ПК об'єктом обкладення ПДВ є операції з:

«

постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоодержувачу/орендарю».

Отже, норма

ПК, що аналізується, передбачає такі критерії для визнання операції об'єктом оподаткування:

1) операцію можна охарактеризувати як

постачання товарів;

2) місце постачання товарів має розташовуватися на митній території України.

 

Що вважати постачанням товарів?

Визначення терміна «постачання товарів» наведено в

п.п. 14.1.191 ПК:

Постачання товарів — будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду

Згідно з

п.п. 14.1.191 ПК постачанням товарів також вважається:

а) фактична передача матеріальних активів іншій особі на підставі договору про фінансовий лізинг (повернення матеріальних активів згідно з договором про фінансовий лізинг) чи іншої домовленості, відповідно до якої оплата відстрочена, але право власності на матеріальні активи передається не пізніше дати здійснення останнього платежу. Тобто вже сама безпосередня передача об'єкта фінансового лізингу є оподатковуваною операцією. Лізингодавець на всю вартість переданого об'єкта нараховує податкові зобов'язання, а лізингоодержувач на всю вартість — податковий кредит;

б)

передача права власності на матеріальні активи за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування чи відповідно до законодавства;

в)

будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів (зауважимо, що до них згідно з п.п. 14.1.111 ПК належать основні засоби та оборотні активи у будь-якому вигляді, що не є коштами, дериватами і нематеріальними активами), якщо платник мав право на віднесення суми податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини:

— безоплатна передача іншій особі;

передача майна у межах балансу, що використовувалося в господарській діяльності платника для подальшого використання з метою, не пов'язаною з господарською діяльністю платника;

— передача у межах балансу майна, що планувалося використовувати для використання в оподатковуваних операціях,

для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню.

Зверніть увагу, що зазначені операції визнаватимуться постачанням товарів, тобто будуть оподатковуваними тільки в тому разі, якщо платник відобразив податковий кредит під час придбання майна, що передається;

г) передача (внесення) товарів (у тому числі необоротних активів)

як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також їх повернення;

ґ)

умовне постачання товарів та необоротних активів, під час придбання яких суми податку були включені до складу податкового кредиту і в останньому звітному періоді обліковувалися у залишках платника податку, який подав заяву про анулювання ПДВ-реєстрації. Зазначимо, що обов'язок визнавати умовний продаж товарних залишків та необоротних активів, за якими було відображено податковий кредит при анулюванні ПДВ-реєстрації, передбачено п. 184.7 ПК;

д)

ліквідація за власним бажанням платника необоротних активів, які перебувають у такого платника. Водночас, в останньому абз. п.п. 14.1.191 ПК зазначено, що не є постачанням випадки, коли:

«основні виробничі засоби або невиробничі засоби ліквідуються у зв'язку з їх знищенням або зруйнуванням внаслідок

дії обставин непереборної сили, а також в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення необоротних активів, або коли платник податку надає органу державної податкової служби відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення необоротних активів в інший спосіб, внаслідок чого необоротний актив не може використовуватися за первісним призначенням».

Детальніше про правила нарахування податкових зобов'язань у разі ліквідації необоротних активів за власним бажанням та умови ненарахування податкових зобов'язань див. на с. 24;

е) передача товарів згідно з договором, за яким сплачується комісія (детальніше про оподаткування таких операції див. на с. 33).

 

Як визначити місце постачання товарів?

Як ми вже зазначали, ключове значення при оподаткуванні постачання товарів має визначення

місця постачання товарів, оскільки під оподаткування підпадають тільки ті операції з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України. Якщо місце постачання товарів розташоване на митній території України, то товари підпадають під визначення об'єкта оподаткування і обкладаються ПДВ. Якщо ж місце постачання товарів розташоване за межами України, то товари не підпадають під визначення об'єкта оподаткування, а отже, ПДВ з них сплачувати не потрібно. Визначати, де розташоване місце постачання товарів (на території України чи ні), потрібно згідно з правилами, встановленими ст. 186 ПК.

 

Правила визначення місця постачання товарів

№ з/п

Ситуація

Місце постачання

1

2

3

1

Загальне правило — застосовується для всіх постачань товарів, якщо ПК не передбачене інше

Фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (абз. «а» п. 186.1)

2

Якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем або третьою особою

Місце, де товари перебувають на час їх перевезення або пересилання (абз. «б» п. 186.1)

3

Якщо товари складаються, монтуються чи встановлюються
(з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені

Місце, де фактично провадяться складання, монтаж або встановлення (абз. «в» п. 186.1)

4

Постачання товарів здійснюється для споживання на борту морських та повітряних суден або у поїздах на ділянці пасажирського перевезення, що здійснюється в межах митної території України

Пункт відправлення пасажирського транспортного засобу (п.п. 186.1.1)

 

Операції з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України (

абз. «б» п. 185.1 ПК)

 

Що вважати постачанням послуг?

Що вважати постачанням послуг, визначено в

п.п. 14.1.185 ПК:

Постачання послуг — будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності

Як бачимо,

ПК розуміє під постачанням послуг практично будь-яку операцію, що не є постачанням товарів. Незважаючи на те що таке визначення практично стає всеохопним, не слід його сприймати надто буквально: такі операції, як виплата заробітної плати, фіндопомоги, постачанням послуг не вважатимуться.

Також у

п.п. 14.1.185 ПК уточнюється, що з метою оподаткування постачанням також вважаються, зокрема, і такі «специфічні» види послуг, як:

а)

послуги «за домовленістю» (досягнення домовленості утримуватися від певної дії або від конкуренції з третьою особою чи надання дозволу на будь-яку дію за умови укладення договору);

б)

послуги «за примушенням» (постачання послуг за рішенням органу державної влади чи органу місцевого самоврядування або в примусовому порядку);

в) «безоплатні»

послуги (постачання послуг іншій особі на безоплатній основі);

г)

послуги у разі спільної діяльності: передача результатів виконаних робіт, наданих послуг платнику податку, уповноваженому згідно з договором вести облік результатів спільної діяльності без утворення юридичної особи, а також їх повернення таким платником податку після закінчення спільної діяльності;

ґ)

передача (внесення) виконаних робіт, наданих послуг як вклад у спільну діяльність без утворення юридичної особи, а також повернення послуг;

д)

послуги з розміщення торгової марки (послуги з розміщення знаку відповідної торгівельної марки або самого товару чи послуги в кінофільмі, серіалі або телевізійній програмі, які є візуальними (глядачі лише бачать продукт або знак торговельної марки, продукт чи торговельна марка згадується у розмові персонажа; товар, послуга чи торговельна марка органічно вплітаються в сюжет і є його частиною)).

 

Як визначити місце постачання послуг?

Згідно з

абз. «б» п. 185.1 ст. 185 ПК об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПК. Тобто головним для визначення об'єкта оподаткування є встановлення місця постачання послуг. Якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, то такі операції є об'єктом обкладення ПДВ та оподатковуються за ставкою 20 % (з 01.01.2014 р. — 17 %). Якщо місце постачання послуг розташоване за межами митної території України, то такі послуги не є об'єктом оподаткування.

Окремо при цьому слід звернути увагу на послуги з міжнародного перевезення вантажів. У

абз. «е» п. 185.1. ПК вони виділені як окремий об'єкт оподаткування без прив'язки до місця постачання. Тому міжнародне перевезення на всій протяжності маршруту (як на відрізку на території України, так і на відрізку за межами території України) обкладатиметься ПДВ, причому за ставкою 0 % (п.п. 195.1.3 ПК).

Визначати, де розташоване місце постачання послуг — на території України чи ні, потрібно згідно з правилами, встановленими

п.п. 186.2 — 186.4 ст. 186 ПК.

 

ЗАГАЛЬНЕ ПРАВИЛО визначення місця постачання послуг.

Загальне правило визначення місця постачання послуг встановлює п. 186.4 ст. 186 ПК. Загальне правило поширюється на всі послуги, за винятком тих, які зазначені в пп. 186.2 — 186.3 ПК.

За загальним правилом

місцем постачання послуг є місце реєстрації постачальника. Якщо постачальник послуги зареєстрований на території України, то незалежно від того, кому (резиденту чи нерезиденту) і на якій території він надає послуги (на території України чи за її межами), місцем постачання таких послуг є територія України. Отже, такі послуги оподатковуються за ставкою 20 % (з 01.01.2014 р. — 17 %). Якщо постачальник послуги зареєстрований за межами України, місце постачання послуг розташовуватиметься за межами України, а отже, не буде об'єктом оподаткування. Для наочності наведемо цю інформацію в таблиці.

 

Порядок застосування загального правила

Умова застосування норми

Кому поставляється послуга

Що вважається місцем постачання послуги

Порядок оподаткування

Постачальник послуги зареєстрований на території України

Резиденту

Місце постачання послуг — територія України

Послуга обкладається за ставкою 20 % (з 01.01.2014 р. — 17 %)

Нерезиденту

Постачальник послуги зареєстрований за межами України (нерезидент)

Резиденту

Місце постачання послуг — за межами України

Послуга не є об'єктом оподаткування

 

ВИНЯТОК 1. Послуги, визначені п.п. 186.2.1 п. 186.2 ПК

(послуги, пов'язані з рухомим майном). До таких послуг належать:

а) послуги, що є допоміжними у транспортній діяльності: навантаження, розвантаження, перевантаження, складська обробка товарів та інші аналогічні види послуг;

б) послуги з проведення експертизи та оцінки

рухомого майна (зазначимо, що раніше згідно із Законом про ПДВ сюди включалися послуги з оцінки нерухомого майна);

в) послуги, пов'язані в перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих продуктів і напоїв, призначених для споживання;

г) послуги з виконання ремонтних робіт і послуги із переробки сировини, а також інших робіт і послуг, що пов'язані з рухомим майном.

У разі постачання названих вище послуг

місцем їх постачання є місце фактичного постачання послуг. Порядок застосування цього правила див. у таблиці.

 

Порядок застосування правила місця фактичного постачання послуг, пов'язаних з рухомим майном

Умова застосування норми

Кому поставляється послуга

На якій території фактично поставляється послуга

Що вважається місцем постачання послуги

Порядок оподаткування

Якщо послугу поставляє резидент

Резиденту/нерезиденту

На території України

Місце постачання послуг — територія України

Послуга обкладається за ставкою 20 %
(з 01.01.2014 р. — 17 %)

За межами території України

Місце постачання послуг — за межами території України

Послуга не є об'єктом оподаткування

Якщо послугу поставляє нерезидент

Резиденту

На території України

Місце постачання послуг — територія України

Послуга обкладається за ставкою 20 %
(з 01.01.2014 р. — 17 %)

За межами території України

Місце постачання послуг — за межами території України

Послуга не є об'єктом оподаткування

 

Наведемо деякі пояснення.

Послуги, пов'язані з перевезенням

. Виходячи з формулювання абз. «в» п.п. 186.2.1 ПК, не зовсім зрозуміло, потрапляють сюди тільки послуги, пов'язані з перевезенням (наприклад, послуги з харчування пасажирів у поїздах, літаках з постачанням продуктів і напоїв, призначених для споживання, тощо) чи сюди також потрапляє і саме перевезення. За роз'ясненнями ДПАУ, наведеними в Єдиній базі податкових знань, розміщеній на сайті ДПАУ (www.sta.gov.ua), самі перевезення також підпадають під дію абз. «в» п.п. 186.2.1, тобто визначаються за місцем фактичного постачання послуг. Хоча логічніше місце постачання щодо самих перевезень визначати за загальним правилом визначення місця постачання послуг, тобто згідно з п. 186.4 ПК — за місцем реєстрації постачальника. Адже п.п. 186.2.1 ПК більше орієнтований на послуги, пов'язані з перевезенням.

Окремо, щоправда, при цьому стоять

міжнародні перевезення (абз. «е» п. 185.1 розд. V ПКУ), для яких згідно з установленими правилами (п.п. 195.1.3) до всієї протяжності маршруту, підтвердженого єдиним міжнародним перевізним документом, застосовується «своя» особлива ставка ПДВ — 0 % (таким чином, міжнародні перевезення пасажирів, багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським, річковим та авіаційним транспортом обкладаються «нульовим» ПДВ, що не залежить при цьому від місця постачання).

Крім того, при цьому, як і раніше,

пільгуються:

— послуги з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються законодавством (

п.п. 197.1.8);

— транзитні перевезення пасажирів та вантажів через територію України (

п. 197.8).

Транспортно-допоміжні послуги.

Тут слід орієнтуватися на код 63 КВЕД. Під код 63 «Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції» КВЕД, зокрема, потрапляють: навантаження, розвантаження, перевантаження, зберігання деяких продуктів, послуги складів, дорожніх кас, пунктів бронювання місць, довідкових бюро, залів очікування, камер схову, послуги з експлуатації тунелів, автомобільних стоянок, послуги з техобслуговування та дрібного ремонту дорожніх транспортних засобів комерційного використання тощо. При цьому із загальної маси транспортно-допоміжних послуг тепер випадають транспортно-експедиторські послуги (код 63.4), місце постачання яких з 01.01.2011 р. слід визначати за іншим правилом — відповідно до положень спеціального абз. «ж» п. 186.3 (з прив'язкою до місця реєстрації одержувача).

 

ВИНЯТОК 2. Послуги, визначені п.п. 186.2.2 п. 186.2 ПК

(послуги, пов'язані з нерухомим майном). До таких послуг належать:

а) послуги агентств нерухомості;

б) послуги з підготовки та проведення будівельних робіт;

в) інші послуги з місцезнаходження нерухомого майна, у тому числі такого, що будується.

Місцем постачання

таких послуг є фактичне місцезнаходження нерухомого майна, у тому числі такого, що будується.

Отже, місце постачання послуг, які пов'язані з нерухомістю, залежить від того, де така нерухомість розташована (будується). Так, якщо нерухомість розташована (будується) на митній території України, такі послуги обкладатимуться за ставкою 20 % (з 01.01.2014 р. — 17 %). Якщо нерухомість розташована (будується) за межами митної території України, то об'єкта обкладення не буде. При цьому не важливо, хто такі послуги поставляє, і хто такі послуги замовляє (резидент чи нерезидент).

 

Порядок застосування правила постачання послуг, пов'язаних з нерухомим майном

Хто поставляє послугу

Кому поставляється послуга

На якій території фактично розташована нерухомість

Що вважається місцем постачання послуги

Ставка оподаткування

1

2

3

4

5

Якщо послугу поставляє резидент

Резиденту/нерезиденту

На території України

Місце постачання — територія України

Послуги обкладаються за ставкою 20 %
(з 01.01.2014 р. — 17%)

Якщо послугу поставляє резидент

Резиденту/нерезиденту

За межами території України

Місце постачання — за межами території України

Послуги
не є об'єктом оподаткування

Якщо послугу поставляє резиденту нерезидент

Резиденту

На території України

Місце постачання — територія України

Послуги обкладаються за ставкою 20 %
(з 01.01.2014 р. — 17 %)

За межами території України

Місце постачання — за межами території України

Послуги не є об'єктом оподаткування

 

ВИНЯТОК 3. Послуги, визначені п.п. 186.2.3. п. 186.2 ПК.

До таких послуг належать послуги у сфері культури, мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг та інших подібних послуг, включаючи послуги організаторів діяльності у зазначених сферах та послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій, навчальних семінарів та інших подібних заходів.

Місцем постачання

таких послуг є місце фактичного надання послуг.

 

Порядок застосування правила постачання послуг у сфері культури,
 мистецтва, освіти, науки, спорту, розваг та інших подібних послуг

Хто поставляє послугу

Кому поставляється послуга

На якій території поставляється послуга

Що вважається місцем постачання послуг

Порядок оподаткування

Якщо послуги поставляє резидент

Резиденту/нерезиденту

На території України

Місце постачання — територія України

Послуги обкладаються за ставкою 20 % (з 01.01.2014 р. — 17%)

За межами території України

Місце постачання — за межами території України

Послуги не є об'єктом оподаткування

Якщо послуги поставляє резиденту нерезидент

Резиденту

На території України

Місце постачання — територія України

Послуги обкладаються за ставкою 20 % (з 01.01.2014 р. — 17%)

За межами території України

Місце постачання — за межами території України

Послуги не є об'єктом оподаткування

 

ВИНЯТОК 4. Послуги, визначені п. 186.3. ПК.

До таких послуг належать:

а) надання майнових прав інтелектуальній власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць)

б)

рекламні послуги;

в)

консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні та інші подібні послуги консультаційного характеру, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем*;

г) надання персоналу, у тому числі якщо персонал працює за місцем здійснення діяльності покупця;

ґ) надання в оренду (лізинг) рухомого майна, крім транспортних засобів та банківських сейфів;

д) телекомунікаційні послуги, а саме: послуги, пов'язані з передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою дротових, супутникових, стільникових, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних систем зв'язку, включаючи відповідне надання або передання права на використання можливостей такого передавання, поширення або приймання, у тому числі надання доступу до глобальних інформаційних мереж;

е) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;

є) надання посередницьких послуг від імені та за рахунок іншої особи або від свого імені, але за рахунок іншої особи, якщо забезпечується надання покупцю послуг, перерахованих у цьому підпункті;

ж) надання транспортно-експедиторських послуг.

* Згідно з п.п. 196.1.14 ст. 196 ПК операції з постачання послуг, наведених у абз. «в» п. 186.3 ст. 186 ПК,

не є об'єктом оподаткування.

Місцем постачання

таких послуг вважається місце, де одержувач таких послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання, а в разі відсутності такого місця — місце постійного або переважного його проживання.

 

Порядок застосування правила постачання послуг,
визначених п. 186.3 ПК

Умова застосування норми

Кому поставляється послуга

На якій території поставляється послуга

Що вважається місцем постачання послуги

Ставка оподаткування

Якщо послуги поставляє резидент

Резиденту

На території України

Місце постачання — територія України

Послуга обкладається за ставкою 20 %
(з 01.01.2014 р. — 17 %)

За межами території України

Нерезиденту

На території України

Місце постачання — за межами території України

Послуги не є об'єктом оподаткування

За межами території України

Постачальник послуги зареєстрований за межами України (нерезидент)

Резиденту

На території України

Місце постачання — територія України

Послуги обкладаються за ставкою 20 %
(з 01.01.2014 р. — 17 %)

За межами території України

 

Операції із ввезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі імпорту або реімпорту (

абз. « в» п. 185.1 ПК)

 

Згідно з

абз. «в» п. 185.1 ПК об'єктом обкладення ПДВ є операції зі ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному режимі імпорту (реімпорту). Причому такі операції згідно з п. 194.1 ПК підлягають обкладенню за ставкою 20 %. Тут важливо враховувати таке:

по-перше, для того, щоб операція вважалася об'єктом оподаткування, товар має бути ввезено у митному режимі імпорту (реімпорту).

Імпорт — митний режим, відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження строку їх перебування на цій території та можуть використовуватися без будь-яких митних обмежень (ст. 188 МКУ)


Реімпорт — митний режим, відповідно до якого товари, що походять з України та вивезені за межі митної території України згідно з митним режимом експорту, не пізніше ніж у встановлений законодавством строк ввозяться на митну територію України для вільного обігу на цій території (ст. 190 МКУ)

Митний режим імпорту (реімпорту) передбачає

фактичне перетинання товаром митного кордону України. При цьому фактичне ввезення товарів посвідчується належним чином оформленою ВМД. Імпорт товарів без його фактичного ввезення, наприклад, коли підприємство-резидент купує товар у нерезидента і відразу передає його іншому нерезиденту (така операція підпадає під поняття «імпорт» згідно із Законом про ЗЕД) не буде об'єктом обкладення ПДВ;

по-друге, операції з імпорту товарів підлягають оподаткуванню незалежно від того, переходить до імпортера право розпорядження на такі товари чи ні, тобто підставою для обкладення ПДВ увезених товарів є факт їх випуску в обіг на території України;

До порядку оподаткування ввезених товарів прирівнюються й супутні імпорту послуги. До них згідно з

п.п. 14.1.242 належать послуги, вартість яких включається відповідно до норм законодавства з питань митної справи до митної вартості товарів.

Також з метою оподаткування до імпорту прирівнюється постачання товарів (супутніх послуг) з-під митного режиму безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони. До цих митних режимів окремими нормами

ПК передбачено низку пільг з увезення на митну територію України. Зокрема, звільнені від оподаткування операції з:

1) увезення товарів, які звільнені від оподаткування всередині України згідно з

п. 197.1 ПК, крім підакцизних товарів (п.п. 197.1.4 ПК, п. 197.5 ПК);

2) увезення на митну територію товарів, передбачених

для власних потреб дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав і представництв міжнародних організацій в Україні, а також для використання дипломатичним персоналом цих дипломатичних місій та членами їх сімей, що проживають разом з ними (п. 197.2 ПК) ;

3) ввезення

товарів морського промислу, видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України (п.п. 197.1.3 ПК) ;

4) ввезення

культурних цінностей згідно з кодами УКТ ЗЕД 9701 10 00 00, 9701 90 00 00, 9702 00 00 00, 9703 00 00 00, 9704 00 00 00, 9705 00 00 00, 9706 00 00 00, виготовлених п'ятдесят і більше років тому (п. 197.7 ПК).

Звільнення для імпортних операцій також передбачені

п.п. 197.1.11, 197.14, 211 ПК. Крім того, низку пільг передбачено підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення».

Детально про оподаткування імпортних операцій див. на с. 27.

 

Операції з вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту (

абз. « г» п. 185.1 ПК)

 

До об'єктів обкладення ПДВ згідно з абз. «г» п. 185.1 ПК віднесено операції платників податку з вивезення товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або реекспорту.

Митний режим експорту (реекспорту) передбачає фактичне вивезення товарів за межі митної території України. Без фактичного вивезення не виникає і об'єкта оподаткування

При цьому такі операції обкладаються ПДВ за нульовою ставкою, якщо експорт товарів (супутніх послуг) підтверджено митною декларацією, оформленою відповідно до вимог митного законодавства (п.п. 195.1.1 ПК). Нульова ставка щодо ПДВ застосовується і в разі постачання на експорт товарів, які при постачанні на території України звільняються від обкладення ПДВ (п. 195.2 ПК).

Супутніми експорту послугами

згідно з п.п. 14.1.242 ПК є послуги, вартість яких включається відповідно до норм законодавства з питань митної справи до митної вартості товарів.

У свою чергу, до

митної вартості товарів, що експортуються, включаються фактичні витрати, якщо вони не були раніше до неї включені (ст. 274 МКУ):

на навантаження, вивантаження, перевантаження, транспортування та страхування до пункту перетинання митного кордону України;

— комісійні та брокерські винагороди;

— ліцензійні та інші платежі за використання об'єктів права інтелектуальної власності, які покупець повинен прямо чи побічно здійснити як умову продажу (експорту) товарів, які оцінюються.

З метою оподаткування до експорту прирівнюється також постачання товарів (супутніх послуг) з під митного режиму безмитної торгівлі, митного складу або спеціальної митної зони.

Датою виникнення податкових зобов'язань

у разі експорту товарів наказано вважати дату оформлення ВМД, що засвідчує факт перетинання митного кордону України (абз. «б» п. 187.1 ПК). При цьому важливо мати на увазі ще один момент, передбачений п. 187.11 ПК: попередня (авансова) оплата вартості товарів, що експортуються, не змінює значення сум ПДВ, які відносяться до податкових зобов'язань платника податку — експортера.

 

Постачання послуг з міжнародного перевезення пасажирів, багажу та вантажів

 

ПК як окремий об'єкт ПДВ виділено також постачання послуг із міжнародного перевезення пасажирів, багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом (абз. «е» п. 185.1 ПК).

Зазначимо, що згідно з п.п. 195.1.3 ПК перевезення вважається міжнародним, якщо воно здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом (як такі документи може виступати накладна CMR, книжка МДП, залізнична накладна (УМВС (СМГС), ЦІМ (СIМ)), авіаційна накладна (Air Waybill), коносамент (Bill of Lading)тощо).

Обкладаються такі послуги за ставкою 0 % (абз. «а» п.п. 195.1.3 ПК). Зверніть увагу, оскільки абз. «е» п. 185.1 ПК не містить прив'язки послуг з міжнародного перевезення до місця постачання, то міжнародне перевезення на всій протяжності маршруту (як на відрізку на території України, так і на відрізку за межами території України) обкладатиметься ПДВ за ставкою 0 %.

 

Правила обкладення ПДВ послуг з міжнародного перевезення

Хто здійснює міжнародне перевезення вантажу

Замовник міжнародного перевезення вантажу

Порядок оподаткування

Резидент

Резидент

Перевезення обкладається за ставкою 0 % на всій протяжності маршруту (як на відрізку на території України, так і на відрізку за межами території України)

Нерезидент

Нерезидент

Резидент

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі