Теми статей
Обрати теми

Операції, звільнені від оподаткування

Редакція ПК
Стаття

Операції, звільнені від оподаткування

 

ПК

передбачає досить значний перелік товарів (послуг), які звільнені від оподаткування. Вони перелічені в ст. 197 ПК і в цілому повторюють перелік операцій, що звільнялися від оподаткування згідно зі ст. 5 Закону про ПДВ. Крім того, Перехідними положеннями ПК (підрозд. 2 розд. XX ПК) встановлено тимчасові пільги з ПДВ (зокрема, для літакобудування, космічної діяльності, видавничої діяльності, кінематографії, постачань відходів та брухту чорних і кольорових металів, зернових культур тощо).

При цьому незважаючи на те, що перелік операцій, звільнених від оподаткування, в основному залишився тим самим, щодо багатьох пільг змінилися умови надання та їх склад.

 

Постачання продуктів дитячого харчування (п.п. 197.1.1 ПК)

 

Підпунктом 197.1.1 ПК передбачено, що від оподаткування звільняється постачання товарів дитячого харчування та товарів дитячого асортименту. Перелік таких товарів має бути затверджено КМУ. До прийняття нової постанови слід орієнтуватися на стару постанову КМУ від 08.09.1997 р. № 996, що допускається п. 10 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПК. При цьому зверніть увагу: ПК не містить обмежень щодо суб'єктів постачання, як це було раніше. Тобто під звільнення потрапляють як товари вітчизняного виробництва, так і імпортні. Крім того, у п. 197.4 ПК прямо зазначено, що звільнення від оподаткування, передбачені п. 197.1 ПК, поширюються також на операції з увезення на митну територію України.

 

Постачання послуг із виховання та освіти (п.п. 197.1.2 ПК)

 

Згідно з п.п. 197.1.2 ПК звільняються від оподаткування послуги з виховання та освіти. Умовно їх можна розділити на 3 групи:

1) послуги з дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти, у тому числі навчання аспірантів і докторантів.

При цьому навчальний заклад матиме право на цю пільгу лише за умови дотримання одночасно двох умов:

— наявність спеціального дозволу (ліцензії) на надання таких послуг. Тобто навчальний заклад має бути включений до Державного реєстру навчальних закладів та мати спеціальну ліцензію, видану відповідно до вимог Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1019;

— послуги, що надаються навчальним закладом у сфері освіти, мають бути зазначені в

п.п. 197.1.2 ПК. Інші послуги навчальних закладів, які не згадані в цьому підпункті, не звільняються від обкладення ПДВ та підлягають оподаткуванню в загальному порядку за ставкою 20 %.

Ця пільга надається всім навчальним закладам, що відповідають зазначеним вимогам,

незалежно від їх організаційно-правового статусу та форми власності.

Що стосується надання позашкільним навчальним закладом вихованцям, учням та слухачам

платних послуг у сфері позашкільної освіти, то такі послуги не є об'єктом обкладення ПДВ згідно з п.п. 196.1.8 ПК;

2) послуги з виховання та навчання дітей у будинках культури, дитячих музичних, художніх, спортивних школах та клубах, школах мистецтв;

3) послуги з проживання учнів та студентів у гуртожитках.

 

Постачання послуг охорони здоров'я та реабілітаційних послуг (п.п. 197.1.5 ПК)

 

Згідно з п.п. 197.1.5 ПК від обкладення ПДВ звільняються операції з постачання послуг з охорони здоров'я установами охорони здоров'я, що мають ліцензію на постачання таких послуг, а також постачання послуг реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають ліцензію на постачання таких послуг, крім зазначених у цьому підпункті послуг.

Для застосування цієї пільги необхідне дотримання таких обов'язкових умов:

1. Послуги з охорони здоров'я мають надаватися установами охорони здоров'я. Перелік закладів охорони здоров'я затверджено наказом МОЗ України від 28.10.2002 р. № 385.

2. Установа охорони здоров'я повинна мати ліцензію на постачання послуг охорони здоров'я. Така ліцензія видається відповідно до вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, затверджених наказом МОЗ від 02.02.2011 р. № 49.

3. Послуги з охорони здоров'я, що надаються, не мають бути включені до

переліку послуг, наведених у п.п. 197.1.5 ПК.

Зверніть увагу: перелік послуг побудований за «винятковим» принципом: до нього включено послуги з охорони здоров'я, які НЕ звільняються від обкладення ПДВ. Для всіх інших послуг з охорони здоров'я за умови наявності спеціального дозволу (ліцензії) на їх надання діє пільговий режим оподаткування.

Так, наприклад, від обкладення ПДВ звільнені стоматологічні послуги (не включені до переліку послуг, наведених у

п.п. 197.1.5 ПК), якщо отримано відповідну ліцензію, незалежно від форми власності суб'єкта господарювання, що надає такі послуги.

 

Пасажирські перевезення (п.п. 197.1.8 ПК)

 

Підпункт 197.1.8 ПК звільняє від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку.

Цей підпункт дає пільгу лише на ті пасажирські перевезення, тарифи на які регулюються органом місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, визначеної законом. Звідси виходить, що пільга можлива лише для комунального транспорту, оскільки згідно із Законом про місцеве самоврядування лише на нього місцеві органи встановлюють тарифи.

 

Постачання житла (об'єктів житлового фонду) на вторинному ринку (п.п. 197.1.14 ПК)

 

Згідно з п.п. 197.1.14 ПК від обкладення ПДВ звільняються операції з постачання житла (об'єкта житлового фонду), крім першого постачання. Тобто перше постачання житла обкладається ПДВ на загальних підставах (за ставкою 20 %), а подальші (операції з постачання житла на вторинному ринку) — пільгуються.

У розумінні ПК перше постачання житла (об'єкта житлового фонду) означає:

а) першу передачу готового новозбудованого житла (об'єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника;

б) перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об'єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об'єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв'язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника.

В останньому абзаці п.п. 197.1.14 ПК зазначено, що норми цього підпункту поширюються також на операції з першого продажу дачних або садових будинків, а також будь-яких інших об'єктів власності, зареєстрованих відповідно до законодавства як житло (житловий фонд). Таким чином, перше постачання (першу передачу у власність, а також постачання послуг з їх будівництва та ремонту) дачних або садових будинків та інших об'єктів власності, зареєстрованих як житло, слід обкладати за ставкою 20 %. Подальше повторне їх постачання звільняється від обкладення ПДВ, тобто пільгується.

Слід звернути увагу також на те, що на відміну від

Закону про ПДВ, режим звільнення від ПДВ не поширюється на «друге» постачання гаражів та місць на гаражних стоянках (цю пільгу виключено).

 

Надання благодійної допомоги (п.п. 197.1.15 ПК)

 

З точки зору оподаткування безоплатна передача товарів/послуг з метою благодійності підпадає під визначення постачання товарів/послуг, а отже, є об'єктом обкладення податком на додану вартість. Проте для осіб, які надають благодійну допомогу, чинним законодавством передбачено пільгу щодо обкладення цих операцій ПДВ.

Так, згідно з п. 197.15 ПК звільняються від обкладення ПДВ операції з надання благодійної допомоги, зокрема, з безоплатного постачання товарів/послуг благодійним організаціям, створеним і зареєстрованим відповідно до законодавства, а також надання такої допомоги благодійними організаціями одержувачам (суб'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства про благодійництво та благодійні організації.

Зверніть увагу, що порівняно із Законом про ПДВ перелік суб'єктів, надання благодійної допомоги яким звільняється від ПДВ, ПК не обмежує. Хоча податківці в своїх роз'ясненнях в Єдиній базі податкових знань говорять про те, що пільги застосовується лише в тому разі, якщо одержувачем допомоги є благодійна організація і якщо таку допомогу надає благодійна організація. Проте ми з такою думкою ДПАУ не згодні, адже в п.п. 197.1.15 ПК зазначається про благодійні організації «зокрема», тобто серед інших одержувачів, які можуть вважатися такими згідно із законодавством.

Пільга діє при дотриманні умов

, передбачених п.п. 197.1.15 ПК. Перелічимо їх.

1. Благодійна допомога повинна мати характер

безоплатної передачі. Якщо ж при наданні такої допомоги буде виявлено факт грошового, матеріального або іншого виду компенсації, то такі операції оподатковуються на загальних підставах.

2. З метою благодійництва передаються лише промарковані товари. Для цього підприємство-благодійник наносить на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару напис «Благодійна допомога. Продаж заборонено». Товари маркуються таким чином, щоб під час огляду упаковки або безпосередньо товарів напис було видно повністю і чітко.

3. Пільги з ПДВ

не зберігаються , якщо як благодійна допомога надаються:

1) підакцизні товари;

2) цінні папери (крім наданих ендавментів*), нематеріальні активи та товари/послуги, призначені для використання в господарській діяльності.

* Згідно з п.п. 170.7.5 ПКУ термін

«ендавмент» означає суму коштів або цінних паперів, які вносяться благодійником у банк або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання процентів або дивідендів, нарахованих на суму такого ендавменту. При цьому такий набувач не має права витрачати або відчужувати основну суму такого ендавменту без згоди благодійника.

Також звернемо увагу на питання, що стосується права підприємства, яке надає благодійну допомогу, на податковий кредит щодо безоплатно переданих товарів (послуг).

На нашу думку, підприємство

не має права збільшувати податковий кредит щодо товарів, які згодом планується безоплатно передати як благодійну допомогу. При цьому підставою для відмови в податковому кредиті є п. 198.4 ПК, згідно з яким не включаються до податкового кредиту суми ПДВ, сплачені у зв’язку з придбанням товарів (послуг), які використовуються при здійсненні операцій, звільнених від оподаткування. Причому, навіть якщо підприємство купує товар для цілей благодійництва, що не підпадає під пільгу, то сума ПДВ, пов'язана з таким придбанням, не включається до податкового кредиту, оскільки товар не призначений для використання в господарській діяльності.

Якщо ж суми ПДВ, сплачені під час придбання товарів (послуг), були включені до складу податкового кредиту, а надалі такі товари або послуги були безоплатно передані набувачам благодійної допомоги, то на підставі

п. 198.5 ПК на дату передачі такі товари вважатимуться проданими. Таким чином, підприємство-благодійник має нарахувати податкові зобов'язання з ПДВ за ставкою 20 % бази оподаткування, визначеної виходячи зі звичайної ціни таких товарів (послуг), але не нижче ціни їх придбання.

 

Постачання державних платних послуг (п.п. 197.1.18 ПК)

 

Згідно з п.п. 197.1.18 ПК звільняються від оподаткування операції з:

«постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо».

Ця пільга розширена порівняно з її аналогом із

Закону про ПДВ (п.п. 3.2.6), яка раніше була у складі необ'єктних операцій (а не тих, що пільгуються, як нині за ПК). Важливо, що тепер пільгуватимуться держпослуги, що надаються не тільки органами виконавчої влади/органами місцевого самоврядування, а й уповноваженими підприємствами.

 

Постачання (передплата) періодичних видань друкованих засобів масової інформації та книг (п.п. 197.1.25 ПК)

 

Згідно з п.п. 197.1.25 ПК від обкладення ПДВ звільняються:

постачання (передплата) періодичних друкованих ЗМІ та книг, крім видань еротичного характеру;

постачання учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва;

— постачання словників українсько-іноземної або іноземно-української мови;

— доставка періодичних ЗМІ на території України.

Важливо зазначити, що звільнення від оподаткування, передбачене

п.п. 197.1.25 ПК, поширюється й на операції з увезення на митну територію України (п. 197.4 ПК). Тому з 1 січня 2011 року операції з увезення періодичних друкованих ЗМІ та книг, крім видань еротичного характеру, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови, звільняються від оподаткування.

При застосуванні пільги, передбаченої

п.п. 197.1.25 ПК, важливо звернути увагу на такі моменти:

1. Під

друкованими ЗМІ в Україні згідно зі ст. 1 Закону про ЗМІ розуміють:

«

періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію».

Отже, для застосування пільги, установленої

п.п. 197.1.25 ПК в частині звільнення від оподаткування операцій з постачання (передплати) періодичних видань друкованих ЗМІ, статус такого видання має бути підтверджено Свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Важливо звернути увагу на те, що пільга поширюється тільки на

друковані ЗМІ, тому в разі надання послуг з доставки покупцю примірників газети або журналу в електронній формі пільга не застосовується.

А як бути в разі постачання друкованих періодичних видань, які в комплекті містять DVD та CD диски? У

Законі про ЗМІ (ст. 1) зазначено, що:

«друковані видання можуть включати до свого складу інші носії інформації (платівки, дискети, магнітофонні та відеокасети тощо)».

Отже, залишаючись з такою комплекцією, такі видання, як і раніше, є друкованими виданнями, тому ПДВ-пільга на них поширюється.

2. Визначаючи, що вважати

книгою, слід керуватися спільним наказом Державного комітету статистики України та Міністерства України у справах науки і технологій № 272/219. Книга — книжкове видання обсягом понад 48 сторінок. Видання — документ, призначений для розповсюдження вміщеної в ньому інформації, підданий редакційно-видавничій обробці, одержаний друком або тисненням, поліграфічно самостійно оформлений, з вихідними даними.

Книга має бути зареєстрована Книжковою палатою України. Крім того, підтвердженням того, що підприємство виготовляє та поширює видавничу продукцію, є державна реєстрація цього підприємства як суб'єкта видавничої справи в Державному реєстрі та наявність відповідного свідоцтва.

3.

До навчальних посібників згідно з листом ДПАУ «Про пільги щодо ПДВ при продажу учнівських зошитів і навчальних посібників» від 27.09.2000 р. № 5364/6/16-1220-26 належать: «загальний зошит на 48, 60, 80, 96 аркушів (ГОСТ 13309-90), зошит для малювання (шкільний) (ТУ 13-028-1020-01-89), набір для першокласника (ТУ 29 УРСР 9-80), набір картону для ручної праці (шкільний) (ТУ-578/29-92-86), папка для шкільних зошитів, 185 х 225 мм (ОСТ 81-53-78), папка для креслення (шкільна або учнівська) (ОСТ 81-53-78)».

4.

Словниками згідно з Порядком № 537 вважається довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними.

Важливо зазначити, що

п.п. 197.1.25 ПК передбачено звільнення від оподаткування операцій з постачання словників українсько-іноземної або іноземно-української мови. Тому постачання, наприклад, англо-російського словника обкладатиметься ПДВ у загальному порядку, тобто за ставкою 20 % (з 01.01.2014 р. — 17%).

 

Постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення (п.п. 197.1.27 ПК)

 

На підставі п.п. 197.1.27 ПК від обкладення ПДВ звільнено операції з постачання лікарських виробів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів (у тому числі аптечними закладами), а також виробів медичного призначення за переліком, затвердженим КМУ.

На сьогодні КМУ не встановив перелік для цієї норми ПК. Тому тут слід скористатися старим переліком, затвердженим постановою КМУ від 17.12.2003 р. № 1949. Це допускається п. 10 підрозд. 10 розд. ХХ ПК.

Згідно з постановою КМУ від 17.12.2003 р. № 1949 підпадають під звільнення:

1) лікарські засоби

, якщо вони включені до Державного реєстру лікарських засобів;

2) вироби медичного призначення

, якщо вони входять до Переліку виробів медичного призначення, операції з продажу яких звільняються від обкладення податком на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 17.12.2003 р. № 1949.

Державна реєстрація лікарських засобів та виробів медичного призначення здійснюється згідно з:

— Порядком державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів, затвердженим

постановою КМУ від 26.05.2005 р. № 376 ;

— Порядком державної реєстрації медичної техніки та виробів медичного призначення, затвердженим

постановою КМУ від 09.11.2004 р. № 1497.

Окремо скажемо про спирт етиловий, який зареєстровано в Україні як лікарський засіб і внесено до Держреєстру лікарських засобів. Оскільки цей аптечний товар є

підакцизним, на нього пільговий режим оподаткування поширюватися не може. Адже згідно з п. 197.5 ПК звільнення від оподаткування, встановлене п. 197.1 ПК, не поширюються на операції з постачання підакцизних товарів. Тому при реалізації спирту етилового як лікарського засобу необхідно нараховувати ПДВ за ставкою 20 % .

Водночас продаж лікарських засобів (настойок), у яких спирт є однією зі

складових, підпадає під пільгу та звільняється від ПДВ згідно з п.п. 197.1.27 ПК (як продаж зареєстрованих та допущених до споживання лікарських засобів).

Імпорт лікарських засобів та виробів медпризначення (далі — ВМП)

. Згідно з п. 197.4 ПК звільнення від оподаткування, передбачене п. 197.1 ПК, поширюється й на імпорт. Таким чином, у разі імпорту (реімпорту) лікарських засобів та виробів медпризначення сплачувати ввізний 20 % ПДВ не потрібно, а ввезення таких товарів здійснюється в пільговому режимі.

Експорт лікарських засобів та ВМП.

Для експорту лікарських засобів та виробів медичного призначення працюватиме ставка 0 %. Згідно з п. 195.2 ПК нульова ставка податку застосовується, якщо товари, що експортуються, звільнені від оподаткування.

 

Одержання компенсаційної бюджетної дотації на покриття різниці в тарифах (п.п. 197.1.28 ПК)

 

Відповідно до п.п. 197.1.28 ПК звільняються від оподаткування операції з постачання товарів/послуг у частині суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету.

ПК

увів новий підхід до оподаткування товарів, ціни на які регулюються державою, а відповідні втрати компенсуються суб'єктам господарювання шляхом дотування/субсидування.

Відтепер

база для обчислення ПДВ у разі реалізації таких товарів визначається за вирахуванням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету (п. 188.1 ПК).

Таким чином, виходить, що одна частина товару/послуги, що реалізується, оподатковується за загальною ставкою (20% (17%), 0%), а друга підпадає під пільгу. У зв'язку з цим слід нагадати

про розподіл вхідного ПДВ, який здійснюється в порядку, визначеному ст. 199 ПК.

 

Оподаткування операцій з постачання товарів (послуг) підприємствами громадських організацій інвалідів (п. 197.6 ПК)

 

Пункт 197.6 ПК

звільняє від обкладення ПДВ операції з постачання товарів і послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані громадськими організаціями інвалідів та є їх власністю, за умови, що кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу і фонд оплати праці таких інвалідів протягом звітного періоду — не менш як 25 % суми загальних витрат на оплату праці, що включаються до складу валових витрат виробництва.

При цьому зазначені підприємства мають право на цю пільгу

лише за одночасного дотримання таких умов:

1. Підприємства та організації громадських організацій інвалідів

зареєстровані в податковому органі як платники податку, що мають цю пільгу (абз. 3 п. 197.6 ПК).

Для цього потрібно:

а) надати позитивне рішення на право користування такою пільгою, яке видається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Порядок надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів

затверджено постановою КМУ від 08.08.2007 р. № 1010;

б) подати до податкового органу заяву про бажання отримати таку пільгу на підставі

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-ХII.

2.

Пільга поширюється на операції з постачання товарів (послуг), що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, крім:

1)

підакцизних товарів;

2)

послуг, що надаються під час проведення лотерей та розважальних ігор;

3)

послуг з постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника податку здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари.

При цьому під

безпосереднім розуміють виготовлення товарів, унаслідок якого сума витрат , понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше 8 % продажної ціни таких виготовлених товарів.

Отже, у разі продажу товарів (послуг), що не відповідають установленому критерію, ПДВ нараховується в загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

Звертаємо увагу, що підприємства та організації громадських організацій інвалідів

мають право вибору: вони можуть скористатися або пільгою, передбаченою п. 197.6 ПК, або у разі здійснення аналогічних операцій (постачання товарів (послуг), що безпосередньо виготовляються) обрати нульову ставку ПДВ. Згідно з п. 8 підрозд. 2 розд. ХХ нульова ставка ПДВ щодо зазначених операцій діятиме до 1 січня 2015 року.

Зауважимо, що в разі обрання ставки ПДВ 0 % ПДВ, сплачений у складі витрат на придбання товарів (послуг), що використовуються в таких операціях, включається до складу податкового кредиту,

а в разі вибору пільгового режиму згідно з п. 197.6 ПК — права відобразити податковий кредит підприємство не має (на підставі п. 198.4 ПК).

 

Транзитні перевезення (п. 197.8 ПК)

 

Згідно з

п. 197.8 ПК звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення (переміщення) пасажирів та вантажів транзитом через митну територію України, а також постачання послуг, пов'язаних з таким перевезенням (транзитом).

Відповідно до

ст. 1 Закону про транзит транзит вантажів — це перевезення транспортними засобами транзиту транзитних вантажів під митним контролем через територію України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України.

При цьому від оподаткування звільняються як

(1) операції безпосередньо з транзитних перевезень (перевезень пасажирів та вантажів транзитом через територію України), так і (2) операції, пов'язані з такими перевезеннями.

Що стосується самого поняття послуг, пов'язаних з транзитними перевезеннями, то

ПК вичерпного переліку таких послуг не містить.

Водночас, ми вважаємо, що тут варто орієнтуватися на Державний класифікатор продукції та послуг (

ДК 016-97), затверджений наказом Держстандарту України від 30.12.97 р. № 822, та Національний класифікатор України «Класифікація видів економічної діяльності», затверджений наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375: код 63 — «Додаткові транспортні послуги та допоміжні операції» та «Допоміжні транспортні послуги». Під цим кодом, зокрема, згадуються: навантаження, вивантаження, перевантаження, послуги складів, послуги зберігання деяких продуктів, послуги дорожніх кас, пунктів бронювання місць, довідкових бюро, залів очікування, камер схову, послуги з експлуатації автомобільних стоянок, техобслуговування та дрібного ремонту дорожніх транспортних засобів комерційного використання, експедиторські послуги.

 

Будівництво доступного житла (п. 197.15 ПК)

 

ПК

передбачено нову пільгу для житлового будівництва. Так, у п. 197.15 ПК передбачено, що:

«

звільняються від оподаткування операції з постачання будівельно-монтажних робіт з будівництва доступного житла та житла, що будується за державні кошти».

Як бачимо, пільгується не вартість доступного житла, а

роботи з його будівництва.

Що розуміти під «доступним житлом», роз'яснено у листі

Мінрегіонбуду від 20.12.2010 р. № 22-22/3620/0/6-10. З посиланням на ч. 1, 2 і 9 статті 4 Закону України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» Мінрегіонбуд пояснює, що доступним житлом є житло, яке будується із залученням державних коштів, і при цьому частка держави в такому будівництві має становити не менше 30 %. Крім того, доступне житло повинно відповідати архітектурно-планувальним та технічним вимогам, установленим державними будівельними нормами. При цьому слід зазначити, що чинне законодавство чітко не визначає архітерктурно-планувальні та технічні вимоги до доступного житла.

Методичні рекомендації щодо застосування цієї пільги наведені в

листі ДПАУ від 18.02.2011 р. № 4686/7/16-1517.

На думку ДПАУ, для того щоб скористатися цією пільгою, необхідно

виконати низку умов:

— суб'єкт господарювання

має бути забудовником і безпосередньо виконувати будівельно-монтажні роботи, а також має бути визначений виконавцем регіональної цільової програми будівництва (придбання) доступного житла, затвердженої рішенням відповідної місцевої ради згідно з Методрекомендаціями від 11.02.10 р. № 12/19-2-8-14-1375 (зазначений у паспорті такої програми);

— земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво, має бути

включено до Переліку земельних ділянок, виділених під будівництво доступного житла у відповідному регіоні;

— при будівництві доступного житла потрібно

дотримуватися вимог, установлених Законом України від 25.12.08 р. № 800-VI щодо фінансування будівництва (придбання) доступного житла, відповідності житла технічним та архітектурно-планувальним вимогам, дотримання особливого порядку виділення земельних ділянок під будівництво тощо.

Зверніть увагу

: право на ПДВ-пільгу за п. 197.15 ПК мають лише забудовники. Суб'єкти господарювання, які виконують роботи для забезпечення будівництва доступного житла за договорами субпідряду, нараховують ПДВ у звичайному порядку за ставкою 20 %.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі