Теми статей
Обрати теми

Реєстр податкових накладних. Єдиний реєстр податкових накладних

Редакція ПК
Стаття

Реєстр податкових накладних.
Єдиний реєстр податкових накладних

 

Реєстр податкових накладних. Загальні положення

 

Для організації ПДВ-обліку операцій з постачання та придбання товарів (послуг), які підлягають оподаткуванню, не є об’єктами оподаткування або звільнені від оподаткування ПДВ, призначений Реєстр отриманих і виданих податкових накладних (далі — Реєстр). Необхідність його ведення зумовлено вимогами п. 201.15 ПК. У ньому зазначено, що платник податку веде Реєстр виданих та отриманих податкових накладних, в якому зазначаються порядковий номер податкової накладної, дата її виписки (отримання), загальна сума постачання і сума нарахованого податку, а також реєстраційний номер платника податку — продавця.

Форму та порядок заповнення Реєстру затверджено наказом № 1002. Реєстр податкових накладних складається із заголовної частини і двох розділів. У I розділі відображаються видані податкові накладні, а у II — отримані.

Вести Реєстр податкових накладних платники повинні обов'язково в електронному вигляді у форматі, затвердженому ДПАУ. А от паперовий варіант Реєстру можна робити тільки за бажанням (п. 201.15 ПК, п. 3 Порядку № 1002).

ДПАУ забезпечує безоплатне розповсюдження програмного забезпечення для ведення Реєстру податкових накладних (абз. 3 п. 201.15 ПК). На сьогодні такою програмою є програма Оpz «Податкова звітність», розміщена на офіційному сайті ДПАУ (www.sta.gov.ua), яку можна як скачати через Інтернет, так і отримати в ДПІ шляхом запису на магнітний носій інформації.

Щомісячно

, у строки, передбачені для подання місячної декларації з ПДВ, платники (у тому числі й ті, для яких установлено звітний податковий період, — квартал*) зобов'язані подавати до податкового органу електронні копії Реєстру (абз. 2 п. 201.15 ПК).

* Квартальний звітний період з ПДВ застосовують (п. 202.1 ПК, лист ДПАУ від 24.01.2011 р. № 1705/7/16-1517):

— з 01.01.2011 р. — єдиноподатники — юридичні особи на ставці 6 %;

— з 01.01.2012 р. — платники, які згідно з абз. «б» п. 154.16 ПК мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток.

Подавати електронні копії Реєстру до податкового органу можна (

п. 3 Порядку № 1002):

— за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування (через Інтернет) з використанням електронного цифрового підпису;

— або на електронних носіях (флешках, дисках тощо). У цьому випадку електронний цифровий підпис не потрібний.

При цьому податкові органи

зобов'язані повідомляти платника податків про наявність розбіжностей з даними контрагентів. Протягом 10 днів після отримання такого повідомлення платник податків має право уточнити податкові зобов'язання без застосування штрафних санкцій (п. 201.6 ПК).

Нумерацію в Реєстрі

можна оновлювати на розсуд платника: щомісячно, щокварталу, щороку. При цьому завжди слід пам'ятати про вимогу, що порядковому номеру запису в розділі I Реєстру (графа 1 реєстру) повинен відповідати номер податкової накладної (графа 3 реєстру), п. 3 Порядку № 969, пп. 9.1, 9.3 Порядку № 1002.

 

Реєстри платників, які мають філії (структурні підрозділи)

 

Платники ПДВ, які мають філії та/або інші структурні підрозділи, що самостійно здійснюють придбання/постачання товарів/послуг і проводять розрахунки з постачальниками/споживачами, можуть делегувати таким підрозділам право ведення

частини Реєстру в межах їх діяльності (п. 2 Порядку № 1002). Для цього платник кожній філії та структурному підрозділу повинен присвоїти окремий числовий код (номер, шифр), про що необхідно проінформувати податковий орган за місцем своєї реєстрації.

Такі філії (структурні підрозділи) у службовому полі 04 «

Платник» Реєстру зазначають найменування платника і через дріб найменування та код (номер, шифр), присвоєний цим філіям (структурним підрозділам) (абз. 3 п. 5 Порядку № 1002). При цьому важливо звернути увагу: якщо платник делегував філіям або структурним підрозділом ведення частини Реєстру, то наприкінці місяця таке підприємство має сформувати загальний єдиний Реєстр з урахуванням показників реєстрів філій (п. 2 Порядку № 1002, лист ДПАУ від 26.01.2011 р. № 2049/7/16-1117).

 

Що потрібно відображати в Реєстрі

 

Незважаючи на назву, в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних відображаються не тільки податкові накладні, а й інші документи, що підтверджують право на податковий кредит при купівлі або свідчать про без ПДВшне придбання або коригувальні операції. Справа в тому, що згідно з

п. 6 Порядку № 1002 в Реєстрі податкових накладних мають бути відображені всі операції з постачання товарів/послуг :

— що обкладаються податком на додану вартість

за ставкою 20 % або 0 %;

звільнені від оподаткування;

— операції,

що не є об'єктом оподаткування.

Як бачимо, у Реєстрі підлягають відображенню саме операції, а не податкові накладні. Тому, наприклад, постачання/отримання консультаційних, інжинірингових, юридичних та інших послуг, зазначених у

абз. «в» п. 186.3 ПК, що з 1 січня 2011 року не є об'єктом оподаткування, в Реєстрі все одно відображати потрібно, незважаючи на те, що податкова накладна на них не виписується (це випливає з пп. 8.4, 10.4 Порядку № 1002). Відображаються такі операції в Реєстрі на підставі первинних документів бухгалтерського обліку .

Зазначимо: якщо платник здійснює регулярні «необ'єктні» постачання, ДПАУ дозволяє відображати такі операції в Реєстрі одним рядком

загальним підсумком за місяць. Принаймні така позиція висловлювалася в листі ДПАУ від 13.03.2010 р. № 5119/7/16-1617. Детальніше про відображення цих операцій ми розповімо далі.

При цьому важливо звернути увагу, що в Реєстрі потрібно відображати тільки ті «необ'єктні» операції, які є

постачанням. Щодо операцій, які не є постачанням, то вони не повинні реєструватися в Реєстрі. До таких операцій належать, зокрема, виплата у грошовій формі заробітної плати, пенсій, емісія цінних паперів.

Детально про заповнення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних див. у газеті «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2011, № 5, с. 46.

 

Єдиний реєстр податкових накладних

 

Крім ведення платником власних реєстрів виданих та отриманих податкових накладних,

ПК передбачено реєстрацію виданих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН).

Єдиний реєстр податкових накладних — реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом державної податкової служби в електронному вигляді згідно з наданими платниками ПДВ електронними документами (п.п. 14.1.60 ПК).

Так,

п. 201.10 ПК передбачено, що продавець товарів/послуг при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну після реєстрації її в ЄРПН.

При цьому важливо зазначити, що реєстрації в ЄРПН підлягають далеко не всі податкові накладні, а тільки ті, в яких сума ПДВ більше суми, визначеної

ПК. Згідно з п. 11 підрозд. 2 розд. XX «Перехідні положення» ПК реєстрація податкових накладних продавцями в ЄРПН запроваджується для тих платників ПДВ, у яких сума ПДВ в одній податковій накладній становить (п. 11 підрозд. 2 розд. XX ПК):

— понад 1 млн грн. — з 1 січня 2011 року;

— понад 500 тис. грн. — з 1 квітня 2011 року;

— понад 100 тис. грн. — з 1 липня 2011 року;

— понад

10 тис. грн. з 1 січня 2012 року.

Для решти податкових накладних (із сумою ПДВ менше 10 тис. грн.) реєстрація в ЄРПН не передбачена.

Зверніть увагу, ідеться саме про суму ПДВ у податковій накладній, а не загальну суму постачання. Тому у 2011 році реєструвати податкові накладні в ЄРПН належить небагатьом. А от починаючи з 2012 року, реєстрація податкових накладних в ЄРПН стане нагальним питанням.

До платників податку, для яких на дату виписки податкової накладної не запроваджено обов'язок реєстрації в ЄРПН, не застосовуються норми

абз. 8 і 9 п. 201.10 ПК. Тобто покупець на підставі податкової накладної спокійно відображає податковий кредит, продавець, відповідно — податкове зобов'язання.

Податкова накладна, неправильно заповнена та незареєстрована платником ПДВ — продавцем товарів/послуг в ЄРПН,

не дає право покупцю на включення сум ПДВ до податкового кредиту, але при цьому не звільняє продавця від обов'язку включення суми ПДВ до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період (абз. 8 п. 201.10 ПК).

Схему документообігу за участі ЄРПН можна подати таким чином.

 

img 1

 

Порядок ведення ЄРПН затверджено

постановою КМУ від 29.12.2010 р. № 1246.

Проаналізувавши його, можна сформувати такий план дій для платника податків, якщо податкова накладна розрахунок коригування підлягає реєстрації в ЄРПН:

1) продавець протягом операційного дня

(з 0 до 23 години) повинен надати податкову накладну та/або розрахунок коригування в електронній формі в ДПС з використанням спеціалізованого програмного забезпечення*;

2) на складену податкову накладну / розрахунок-коригування накладається електронний цифровий підпис посадових осіб (ЕЦП) платника податків у такому порядку: перший — ЕЦП головного бухгалтера (бухгалтера) або керівника (якщо продавець — фізособа-підприємець, то його підпис); другий — ЕЦП, що є аналогом відбитку печатки продавця;

3) продавець шифрує документ в електронній формі та надсилає ДПС засобами телекомунікаційного зв'язку. Примірник податкової накладної / розрахунку-коригування в електронній формі зберігається у продавця;

4) на підтвердження прийняття та реєстрації податкової накладної / розрахунку-коригування продавець отримує за допомогою телекомунікаційного зв'язку квитанцію в електронній формі в текстовому форматі з накладеним цифровим підписом ДПС. Цю квитанцію надсилають протягом операційного дня (з 00:00 до 23:00 години).

* Судячи з усього, ідеться про програму OPZ «Податкова звітність», розміщену на офіційному сайті ДПАУ sta.gov.ua

.

Податкові органи можуть відмовити у прийнятті податкової накладної / розрахунку коригування і на те можуть бути такі причини (

п. 9 Порядку № 1246):

1) наявність помилок;

2) відсутність у Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується;

3) факт реєстрації ПН / розрахунку коригування з такими ж реквізитами.

Якщо протягом операційного дня не направлені квитанції про прийняття або неприйняття, така податкова накладна вважається зареєстрованою в ЄРПН.

Для отримання інформації про реєстрацію податкової накладної в ЄРПН покупець повинен буде надіслати до ДПС

запит в електронній формі з використанням ЕЦП.

На запит покупця

ДПС не пізніше операційного дня, наступного за днем надходження запиту, видає витяг із Реєстру, в якому наводяться відомості про запрошувані податкові накладні та/або розрахунки коригування (п. 17 Порядку № 1246).

Виявлення розбіжностей у даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення органами державної податкової служби документальної позапланової виїзної перевірки продавця і відповідних випадках покупця товарів/послуг (

абз. 9 п. 201.10 ПК).
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі