Новини та події

Редакція ПК
Новини

ПРОЩАВАЙ, ДПСУ! ВІТАЙТЕ МІНДОХОДІВ!

ДПСУ та Державну митну службу України Указом Президента України «Про Міністерство доходів і зборів України» від 18.03.2013 р. № 141/2013 (далі — Указ) реорганізовано у Міндоходів.

Указом унесено зміни до:

1) Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 384 (відповідно до внесених змін за ПФУ залишено ведення персоніфікованого обліку надходжень ЄСВ та адміністрування пенсійного збору);

2) Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 р. № 389 (згідно зі змінами завдання Мінсоцполітики відтепер — здійснювати державний нагляд за діяльністю Пенсійного фонду України лише в частині ведення реєстру застрахованих осіб);

3) Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 р. № 446 (відповідно до змін за Мінфіном залишено формування податкової і митної політики (крім адміністрування податків, зборів, митних платежів та реалізації податкової і митної політики)).

Цим Указом затверджено Положення про Міністерство доходів і зборів України (далі — Положення), яким встановлено, зокрема, що Мін-доходів є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань:

— забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики;

— забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування ЄСВ;

— забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати ЄСВ.

У Положенні визначено завдання, функції, права та обов’язки Міністерства, а також порядок призначення та звільнення Міністра (який очолює Міндоходів) та його завдання.

Указ набрав чинності з дня його опублікування — 19.03.2013 р.


НАБРАВ ЧИННОСТІ ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦІЇ ЄСВ РОБОТОДАВЦЯМ

Порядок компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 13.03.2013 р. № 153 (далі — Порядок), набрав чинності 20.03.2013 р.

Цей Порядок визначає механізм виплати органами ПФУ компенсації роботодавцю фактичних витрат у розмірі 50 % суми нарахованого ЄСВ за кожну особу, працевлаштовану на нове робоче місце.

Дія Порядку поширюється на роботодавців (суб’єктів господарювання), які починаючи з 2013 року:

— створюють нові робочі місця та працевлаштовують на них працівників шляхом укладення трудового договору;

— протягом 12 календарних місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, щомісяця здійснюють виплату їй заробітної плати в розмірі не менше ніж три мінімальні заробітні плати.

Відповідно до п. 5 Порядку для отримання компенсації роботодавець протягом 12 місяців з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, подає органу ПФУ, в якому він перебуває на обліку як платник ЄСВ, довідку про виконання роботодавцем умов компенсації частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

У свою чергу орган ПФУ надсилає протягом 5 робочих днів з дня надходження довідки територіальному органу Держпраці звернення щодо підтвердження зазначеної в ній інформації. Той же інформує у місячний строк з дня надходження звернення відповідний орган ПФУ про результати його розгляду.

Після цього орган ПФУ на підставі інформації територіальних органів Держпраці і даних, які містяться у звіті щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зокрема про кількість створених робочих місць та укладених трудових договорів з особами, працевлаштованими на нові робочі місця, суми нарахованої заробітної плати таким особам за кожний місяць протягом 12 календарних місяців після укладення трудового договору з працівником, приймає протягом 10 днів після надходження зазначеної інформації рішення про виплату компенсації.

Виплата компенсації здійснюється на підставі такого звіту щомісяця протягом 12 календарних місяців після завершення аналогічного періоду з дня укладення трудового договору з особою, працевлаштованою на нове робоче місце.

Важливо зазначити: право на компенсацію зберігається за роботодавцем також у разі, коли трудовий договір з особою, працевлаштованою на нове робоче місце, розірвано та укладено з іншою особою, працевлаштованою на це робоче місце, за умови, що рівень заробітної плати в одному календарному місяці становив не менше ніж 3 мінімальні заробітні плати у місяці сплати ЄСВ сумарно за такими трудовими договорами.

 

ПОСТАЧАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ. ПДВ-НЮАНСИ

ДПСУ звертає увагу, що звільнення від обкладення ПДВ операцій з постачання програмної продукції не поширюється на операції з ввезення програмної продукції на митну територію України у митному режимі імпорту. Обкладення цієї категорії товарів ПДВ при ввезенні на митну територію України у митному режимі імпорту здійснюється на загальних підставах (лист від 06.02.2013 р. № 12/2-12.2/490).

Нагадаємо, що операції з постачання програмної продукції звільняються від обкладення ПДВ з 01.01.2013 до 01.01.2023 р. згідно з п. 261 підрозд. 2 розд. XX ПК.

У листі від 05.03.2013 р. № 3360/6/15-3115 податківці зауважили, що відповідно до діючої норми ПК програмною продукцією є результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, комп’ютерної програми і таке інше, а тому постачання послуг з проектування, видання, програмування, тестування, інсталяції, впровадження, обслуговування програмних та/або програмно-технічних засобів не може відноситися до визначення програмної продукції.

Таким чином, звільнення від обкладення ПДВ не поширюється на операції з постачання послуг у сфері інформатизації.

В іншому листі (від 25.02.2013 р. № 2787/6/15-3115) податківці розглянули деякі перехідні моменти з обкладення ПДВ програмної продукції. Виходячи з того, що дата виникнення податкових зобов’язань з постачання товарів/послуг — дата виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту — визначається за правилом «першої події», ДПСУ робить висновок: якщо попередня оплата (аванс) за операцією з постачання програмної продукції платником податку отримана у 2012 році, а підписання акта з постачання такої продукції та остаточний розрахунок щодо такої операції відбулись у 2013 році, то оподаткуванню ПДВ підлягає та частина вартості програмної продукції, що була сплачена постачальнику у 2012 році. Решта ж вартості такої продукції, сплаченої постачальнику в 2013 році, звільняється від оподаткування ПДВ.

 

ТИМЧАСОВА МД ДАЄ ПРАВО НА ПК З ПДВ

На це звернула увагу ДПСУ в листі від 29.01.2013 р. № 1387/6/15-3115, зазначивши, зокрема, що у разі здійснення операцій із ввезення на митну територію України товарів формування податкового кредиту з ПДВ проводиться на підставі митної декларації (в тому числі тимчасової), оформленої відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (за умови дотримання інших вимог щодо формування податкового кредиту).

 

ПУСТИЙ РЕЄСТР — ДО ПУСТОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ З НДС

У листі від 13.12.2012 р. № 70820/61-12/18-8515 ДПСУ дійшла висновку, що платник податку зобов’язаний до податкової декларації з ПДВ, яка подається до органу ДПС з прочерками, додавати копії реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді за відповідний звітний період. Пояснюється це тим, що ПК та інші нормативно-правові акти не передбачають подання копій реєстрів виданих та отриманих податкових накладних в електронному вигляді залежно від стану господарської діяльності платника податку та від наявності чи відсутності податкових зобов’язань та податкового кредиту у відповідному звітному періоді.

Крім того, згідно з п. 7 Порядку ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затвердженого наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002, реєстр виданих та отриманих податкових накладних є підставою для відображення зведених результатів такого обліку в податкових деклараціях з податку на додану вартість.

 

ПОВЕРНУЛИ БРАК НЕРЕЗИДЕНТУ — ВІДКОРИГУЙТЕ ПК

До такого, у цілому, закономірного висновку дійшли податківці у листі від 21.12.2012 р. № 7541/0/61-12/15-3115. Таким чином, при поверненні (експорті) бракованих товарів, у платника податку не виникає права на податковий кредит у зв’язку з придбанням таких товарів, оскільки такі товари не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності.

 

Є ПЕРЕПЛАТИ? — АВАНСОВИЙ ВНЕСОК НЕ СЛІД СПЛАЧУВАТИ

У цьому випадку йдеться про авансовий внесок з податку на прибуток, але наведене твердження, на жаль, — поки що не аксіома, а лише позиції судів у розгляді відповідних позовів, зокрема, Харківського окружного адміністративного суду, якої він дотримувався у постанові від 31.01.2013 р. № 820/486/13-а.

Причиною позовів є позиція ДПСУ, висловлена в Узагальнюючій податковій консультації щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році, затвердженій наказом ДПСУ від 21.12.2012 р. № 1171 (див. «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 3 (51), с. 7 — 11; 26 — 32). Дискусійною у цій УПК виявилась відповідь на запитання 17, де податківці зауважили, що при розрахунку узгодженої суми грошових зобов’язань у цілях сплати авансових внесків з податку на прибуток надміру сплачені суми цього податку не враховуються.

При цьому надміру сплачені суми податку можуть бути повернені відповідно до вимог ст. 43 ПК.

Розглядаючи позов Харківський окружний адміністративний суд зазначив, що сплата грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.

Тобто в разі наявності переплати з податку на прибуток податковий орган повинен самостійно без будь-якої заяви платника податку здійснити зарахування суми надміру сплаченого ним платежу з податку на прибуток у рахунок авансового платежу з податку на прибуток.

Сподіваємося на справедливість нашого правосуддя і надалі, а також на те, що податківці скоро здадуться і припинять відстоювати свої не зовсім правомірні позиції.

 

Юрій Товстоп’ят,
Наталія Чернишова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі