Теми статей
Обрати теми

Перехід на загальну систему оподаткування

Редакція ПК
Податковий кодекс Серпень, 2013/№ 16
Друк
Стаття

Перехід на загальну систему оподаткування

 

Перейти зі спрощеної системи оподаткування підприємець може:

— або за власним бажанням,

— або в примусовому порядку (у разі порушення єдиноподатних правил).

 

Добровільний перехід

 

Якщо підприємець вирішує покинути спрощену систему за власним бажанням, то йому необхідно подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування (подається за тією ж формою, що й при переході на спрощену систему), але в її п. 5.4 слід зазначити причину відмови від спрощеної системи: «самостійна відмова у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів». Подати заяву потрібно не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку кварталу, з якого підприємець планує перейти на загальну систему оподаткування (п.п. 298.2.1 ПК). Якщо підприємець пропустить цей строк, то йому ще квартал доведеться працювати на єдиному податку.

Зверніть увагу: ПК не передбачено перенесення останнього дня подання заяви на наступний робочий день у випадку, коли останній день — вихідний, святковий чи неробочий. Так, при переході на загальну систему з 2014 року останній день подання заяви — 20 грудня 2013 року.

Обов’язкова умова добровільного переходу — відсутність податкових зобов’язань або податкового боргу (п.п. 298.2.2 ПК):

— з єдиного податку;

— з інших податків і зборів, які повинен сплачувати підприємець-єдиноподатник.

Загальносистемником підприємець вважатиметься з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування.

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім кварталом роботи на єдиному податку, підприємець повинен подати декларацію з єдиного податку. Зверніть увагу: у цей строк, на думку податківців, повинні подати декларацію також єдиноподатники груп 1 і 2, для яких звітним періодом є календарний рік (детальніше про це див. на с. 30).

 

Вимушений (обов’язковий) перехід

 

Перелік випадків, у яких підприємець-єдиноподатник повинен перейти на загальну систему, наведемо в таблиці.

Причина переходу на загальну систему оподаткування

Група ЄП

Дії єдиноподатника

Дата переходу на загальну систему

1

2

3

4

Перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для відповідної групи 
(п.п. 1 — 3 п.п. 298.2.3 ПК)

Групи 1 — 3

Зобов’язані перейти на загальну систему лише в тому разі, якщо відмовляються переходити до «старшої» групи* єдиноподатників (п.п. 1 п.п. 298.2.3 ПК)

1. Подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку наступного кварталу (п.п. 298.2.1 ПК).

2. У декларації окремо відобразити суму перевищення. Декларацію слід подати протягом 40 календарних днів, наступних за останнім кварталом роботи на єдиному податку (пп296.5.1, 296.5.2 ПК).

3. Із суми перевищення сплатити єдиний податок за ставкою 15 % протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації (пп293.4,  295.7 ПК)

З 1-го числа місяця, наступного за кварталом, у якому виникло перевищення доходу (п.п. 1, 2, 3 п.п. 298.2.3 ПК)

Група 5

Переходять на загальну систему в обов’язковому порядку (п.п. 3 п.п. 298.2.3 ПК)

Застосування негрошового способу розрахунків (п.п. 4 п.п. 298.2.3 ПК)

Усі групи

1. Подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового кварталу (року) (п.п. 298.2.1 ПК).

2. До суми отриманого доходу в результаті таких порушень застосувати ставку єдиного податку 15 % (п. 293.4 ПК) та сплатити податок протягом 10 днів після закінчення граничних строків подання декларації за звітний період (п295.3 ПК**).

3. Здати Свідоцтво платника єдиного податку протягом 10-ти календарних днів, наступних за звітним періодом, у якому допущено порушення

З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом,*** у якому допущено порушення (пп4, 5, 7 п.п. 298.2.3 ПК)

Здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування (п.п. 5 п. 298.2.3 ПК)

Усі групи

Здійснення видів діяльності, не зазначених у Свідоцтві платника єдиного податку (п.п. 7 п. 298.2.3 ПК)

Групи 1 і 2

Перевищення чисельності найманих працівників
(п.п. 6 п.п. 298.2.3 ПК)

Усі групи.

Податківці говорять, що у разі перевищення чисельності найманих працівників перейти до «старшої» групи не можна (розділ 107.01 ЄБПЗ, консультація в журналі «Вісник податкової служби України», 2012, № 37, с. 34)

1. Подати заяву про відмову від спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового кварталу (року) (п.п. 298.2.1 ПК).

2. Здати Свідоцтво платника єдиного податку протягом 10 календарних днів, наступних за звітним періодом, у якому допущено порушення

З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом,*** у якому допущено таке перевищення (п.п. 6 п.п. 298.2.3 ПК)

Несплата податкового боргу до закінчення граничного строку погашення, що виникло протягом 2 послідовних кварталів (п.п. 8 п. 298.2.3 ПК)****

Усі групи

Здати Свідоцтво про сплату єдиного податку протягом 10 календарних днів з дати його анулювання. Свідоцтво платника єдиного податку анулюється органом Міндоходів згідно з п.п. 3 п. 299.15 ПК

З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом***, у якому погашено такий податковий борг п.п. 8 п.п. 298.2.3 ПК)

* Для переходу до «старшої» групи потрібно подати заяву не пізніше 20 числа місяця, наступного за кварталом перевищення (п.п. 1, 2 п. 293.8 ПК).

** Зверніть увагу: у єдиноподатній главі 1 розділу XIV ПК немає окремої норми для сплати 15 % ЄП, що його єдиноподатник групи 1 або 2 повинен сплатити у зв’язку з такими порушеннями, як здійснення видів діяльності, не зазначених у Свідоцтві платника єдиного податку, отримання доходу від використання забороненого способу розрахунків або від заборонених видів діяльності. На наш погляд, у цьому випадку єдиний податок за ставкою 15 % потрібно сплачувати в загальний строк, передбачений п. 57.1 ПК, — протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПК для подання податкової декларації.

*** Якщо дотримуватися вимог ПК, то платники єдиного податку груп 1 і 2 повинні будуть перейти на загальну систему лише після закінчення календарного року, адже для них календарним періодом є рік. Але податківці в ЄБПЗ говорять про те, що такі платники повинні перейти на загальну систему з наступного кварталу (розділ 107.01 ЄБПЗ). Так, на запитання «З якого періоду платник ЄП першої групи має перейти на сплату інших податків і зборів у разі використання праці найманих осіб?» у ЄБПЗ міститься така відповідь: «платник єдиного податку першої групи у разі використання найманої праці зобов’язаний не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу подати до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування та з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому здійснено використання праці найманих осіб, перейти на сплату інших податків і зборів».

**** Як визначати два послідовні квартали, податківці пояснили у розділі 107.09 ЄБПЗ. Так, платник податку, у якого виник борг (з єдиного податку та/або інших податків і зборів) у поточному кварталі, протягом наступних двох кварталів має можливість сплатити цей податковий борг, у разі несплати свідоцтво такому платнику податків анулюється в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу.

 

Алгоритм переходу з єдиного податку на загальну систему оподаткування

Дія єдиноподатника

Пояснення, коментар

1

2

Визначитися з тим, чи потрібно реєструватися платником ПДВ

Після відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання втрачає «індульгенцію», надану п. 181.1 ПК спрощенцям щодо нереєстрації платником ПДВ, навіть якщо обсяг оподатковуваних операцій перевищив реєстраційну межу. Тому, якщо за останні 12 календарних місяців загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, які підлягають обкладенню ПДВ, перевищила 300 тис. грн., підприємець зобов’язаний реєструватися платником ПДВ.

Реєстраційна заява (ф. № 1-ПДВ) подається не пізніше 10 числа першого календарного місяця, в якому здійснено перехід на загальну систему (п. 183.4 ПК).

Якщо обсяг оподатковуваних операцій менше 300 тис., то підприємець може за власним бажанням реєструватися платником ПДВ. У такому разі реєстраційна заява подається у строк, визначений п. 183.3 ПК для добровільної реєстрації, тобто не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ і матимуть право на податковий кредит та виписку податкових накладних (п.п. 3.6.1 Положення № 1394)

Завести і заре-єструвати нову Книгу обліку доходів і витрат

Підприємці на загальній системі ведуть Книгу обліку доходів і витрат за формою, затвердженою наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1025. «Єдиноподатна» книга обліку ведеться за іншою формою. Тому підприємцеві потрібно буде придбати і зареєструвати в податковій нову Книгу обліку доходів і витрат для загальної системи (можна продовжити вести книгу, яка до переходу на спрощену систему використана не до кінця). З першого дня роботи на загальній системі свої доходи і витрати підприємець має вносити вже до нової Книги, а доходи оподатковувати за іншим правилами.

Якщо у підприємця є працівники, які проводитимуть операції з готівкою, Книга обліку доходів і витрат потрібна і для кожного з них (її теж потрібно реєструвати в податковій, як і Книгу підприємця)

Купити РРО і зареєструвати його в податковій

Підприємці-загальносистемники зобов’язані застосовувати РРО в загальному порядку.

Нагадаємо, відповідно до Закону про РРО фізичні особи — підприємці, як і юридичні особи (їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи), що здійснюють операції за розрахунками в готівковій та в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо), при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг повинні застосовувати зареєстровані, опломбовані в установленому порядку і переведені у фіскальний режим роботи РРО. Тому перша ж готівкова виручка, отримана на загальній системі, має бути проведена через РРО. Використовувати РРО потрібно на кожному місці розрахунків. РРО обов’язково має бути зареєстрований у органі Міндоходів. Вибрана модель РРО має бути внесена до Держреєстру РРО. Чинний на сьогодні Реєстр РРО затверджений наказом Міндоходів від 08.07.2013 р. № 249. Придбавати потрібно ті РРО, які створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми.

Однак потрібно знати і про те, що деякі підприємці можуть працювати на загальній системі без РРО. У першу чергу це ті, хто отримує виручку виключно в безготівковій формі. Крім них, право працювати без РРО надається також тим підприємцям, які відповідають вимогам ст. 9 Закону про РРО або здійснюють діяльність, зазначену в Переліку № 1336

При необхідності придбати патент

Торговий патент необхідно придбати в тому випадку, якщо підприємець має намір (п.п. 267.1.1 ПК):

1) здійснювати торгівлю в пунктах продажу товарів;

2) надавати платні побутові послуги, зазначені в Переліку № 1258;

3) працювати у сфері розваг (за винятком проведення держлотерей).

Патент має бути у підприємця на руках уже в перший день роботи на загальній системі оподаткування

Здати Свідоцтво платника єдиного податку

Здати Свідоцтво потрібно протягом 10 календарних днів після закінчення останнього кварталу роботи на єдиному податку (п.п. 299.15.1 ПК)

Здати останню декларацію з єдиного податку

Зробити це потрібно протягом 40 календарних днів після закінчення останнього кварталу роботи на єдиному податку. У строки, встановлені для квартального звітного періоду, зобов’язані подати декларацію і підприємці груп 1 і 2 незалежно від того, з якої причини вони переходять на загальну систему (роз’яснення в розділі 170.08 ЄБПЗ)

За підсумками першого кварталу роботи на загальній системі подати декларацію про доходи і розрахувати авансові платежі з ПДФО

Підпунктом 177.5.2 ПК встановлено, що підприємці, які перейшли в поточному році зі спрощеної системи оподаткування, повинні подати декларацію також за «перший» квартал перебування на загальній системі оподаткування. Подати її потрібно протягом 40 календарних днів, наступних за останнім днем звітного кварталу. Форма декларації, а також Інструкція щодо її заповнення затверджені наказом МФУ від 07.11.2011 р. № 1395.

Для розрахунку авансових платежів з ПДФО слід брати дані кварталу, у якому підприємець пропрацював на загальній системі оподаткування.

Надалі подається річна декларація про доходи — не пізніше 9 лютого року, наступного за звітним

Сплатити авансові платежі ПДФО і ЄСВ

Сплачувати авансові платежі підприємці, які перейшли зі спрощеної системи оподаткування, згідно з п.п. 177.5.2 ПК повинні «у строки, встановлені п.п. 177.5.1 п. 177.5 ПК, які настануть у звітному податковому періоді». Зауважимо: п.п. 177.5.1 ПК встановлює, що авансові платежі мають бути сплачені до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня та до 15 листопада.

Оскільки суму авансових платежів підприємець зможе розрахувати лише за підсумками першого кварталу перебування на загальній системі оподаткування, то сплачувати авансові платежі за перший квартал роботи йому не потрібно. Після закінчення року підприємець розраховує остаточну суму ПДФО та ЄСВ уже виходячи з фактично отриманого в звітному році чистого доходу.

Згідно з абз. 3 ч. 8 ст. 9 Закону про ЄСВ сплачувати ЄСВ загальносистемники повинні за підсумками року (до 10 лютого року, наступного за звітним), а от чи сплачувати йому «внутрішньорічні» авансові внески з ЄСВ, підприємець вирішує сам. За несплату авансових платежів з ЄСВ пенсійники не штрафують (лист ПФУ від 27.05.2013 р. № 13169/03-20)

 

Про податкові наслідки переходу з єдиного податку на загальну систему див. у статті «Перехідний клопіт підприємців» // «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2012, № 21(45), с. 58.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі