Теми статей
Обрати теми

Куточок покупця: пам’ятка

Редакція ПК
Податковий кодекс Грудень, 2013/№ 23
Друк
Стаття

КУТОЧОК ПОКУПЦЯ: ПАМ’ЯТКА

Анастасія Нікольська, економіст-аналітик

 

Куточок покупця в торгівлі та закладах ресторанного господарства

 

Згідно з Правилами здійснення торговельної діяльності «Куточок покупця» повинен обов’язково розміщуватися у:

1) торговельних об’єктах роздрібної торгівлі.

Важливо! До торговельних об’єктів належать не тільки магазини (незалежно від їх спеціалізації), а й кіоски, павільйони, лотки;

2) закладах ресторанного господарства (ресторанах, кав’ярнях, кафетеріях тощо).

Документи, які ОБОВ’ЯЗКОВО мають бути в «Куточку покупця»
(п. 10 Правил здійснення торговельної діяльності)

Інформація/документ

Примітка

Інформація про найменування власника або уповноваженого ним органу

Як правило, розміщують копію документа, що підтверджує державну реєстрацію:

— виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців

або

— Свідоцтво про реєстрацію (якщо державну реєстрацію було проведено до 07.05.2011 р.)

Книга відгуків і пропозицій

Форму Книги наведено в додатку 1 до Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі і закладах ресторанного господарства, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 24.06.96 р. № 349.

У магазинах, що мають декілька відділів, Книга ведеться в кожному відділі, а в закладах ресторанного господарства, що мають декілька залів обслуговування, — у кожному залі обслуговування (п. 3 Інструкції № 349).

Книга має бути зареєстрована (реєструється самим суб’єктом господарювання), пронумерована, прошнурована та завірена підписом керівника і печаткою суб’єкта господарювання.

Важливо! Ні до яких органів для реєстрації Книги звертатися не потрібно

Адреси та номери телефонів органів, які забезпечують захист прав споживачів

До таких органів належать (ч. 3 ст. 5 Закону про захист прав споживачів):

— центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів (Держспоживінспекція);

— Рада міністрів Автономної Республіки Крим;

— місцеві держадміністрації;

— органи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд;

— інші державні органи, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством;

— суди.

Перш за все, у «Куточку покупця» потрібно зазначити адресу і телефони територіального органу Держспоживінспекції. А далі з наведеного списку можна обрати органи, інформацію про які й зазначити. Рекомендуємо включити інформацію про відповідний підрозділ держадміністрації та територіальне відділення санепідемслужби

 

Документи, які потрібно виставити на доступному для огляду місці
 (необов’язково в «Куточку покупця»)
(п. 10 Правил здійснення торговельної діяльності)

Вид документа

Примітка

Торговий патент (якщо діяльність підлягає
патентуванню)

Оригінал торгового патенту або його нотаріально засвідчена копія має бути розміщено (п.п. 267.6.1 ПК, п.п. 267.6.3 ПК):

— на фронтальній вітрині магазина, а за її відсутності — біля РРО;

— на фронтальній вітрині малої архітектурної форми;

— на табличці в автомагазинах, на розвозках та інших видах пересувної торгівлі, а також на лотках, прилавках та інших видах торговельних точок, відкритих для ведення торговельної діяльності.

Важливо! За порушення правил розміщення торговельного патенту до суб’єкта господарювання може бути застосовано штраф — у розмірі збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності на один календарний місяць (абз. 2 п. 125.1 ПК).

Копія ліцензії на право торгівлі (якщо діяльність підлягає ліцензуванню)

За нерозміщення відповідальності немає

 

Документи, які достатньо мати і пред’явити на вимогу покупців
 (необов’язково виставляти в торговельному залі)
(п. 10 Правил здійснення торговельної діяльності)

Вид документа

Правила здійснення торговельної діяльності

Закон України «Про захист прав споживачів»

санітарні норми

ветеринарні документи

правила продажу окремих видів товарів відповідно до спеціалізації суб’єкта господарювання

 

Додаткові документи (залежно від виду торгівлі)

Вид торгівлі

Що ще повинне
обов’язково
розміщуватися
в «Куточку покупця»

Додаткові документи,
які повинні пред’являтися на вимогу покупця

Нормативний документ

1

2

3

4

Торгівля продовольчими товарами

Витяг з Правил торгівлі продовольчими товарами.

Обсяг витягу не регламентований, тому можна його регулювати. Якщо суб’єкт господарювання торгує певною групою товарів, то як варіант можна помістити розділ, що стосується цієї групи товарів

Документи, які підтверджують якість, безпеку та ціну товарів

П.п. 15, 19 Правил торгівлі продовольчими товарами

Продаж картоплі та плодоовочевих продуктів

Витяг з Правил роздрібної торгівлі картоплею і плодоовочевою продукцією (затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 08.07.197 р. № 344)

Додаткових вимог немає

П. 22 Правил № 344

Продаж алкогольних напоїв

Додаткових вимог немає

Сертифікат відповідності; документи, що підтверджують якість і ціну товару

П. 6 Правил № 854

Продаж тютюнових виробів

Додаткових вимог немає

Документи, що підтверджують якість і ціну товару

П. 21 Правил № 218

Торгівля непродовольчими товарами

Додаткових вимог немає

П. 41 Правил № 104

Торгівля ювелірними виробами

 — Правила торгівлі ювелірними виробами (затверджені постановою КМУ від 25.03.99 р. № 460);

— інформація про встановлені в Україні проби для виробів з дорогоцінних металів;

— порядок експертизи цінного каміння, цінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

— зображення державних пробірних клейм України;

— витяг зі ст8 Закону України «Про захист прав споживачів»

Документ, що підтверджує ціну товару

Пп6, 14 Правил торгівлі ювелірними виробами

Торгівля транспортними засобами

 — витяг із законів України «Про захист прав споживачів» і «Про захист прав покупців сільськогосподарських машин»;

— копія Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами (затверджено постановою КМУ від 11.11.2009 р. № 1200)

Інформація про товар, що міститься в експлуатаційній документації, сервісній книжці (гарантійному талоні), договорі купівлі-продажу

Пп. 26, 27 Правил роздрібної торгівлі транспортними засобами

Торгівля в розстрочку

Додаткових вимог немає

На видному і доступному для покупця місці:

— перелік товарів, що продаються в розстрочку;

— інформацію про загальні умови укладення, виконання та розірвання договору;

— розмір відсотків, що належать продавцю;

— порядок заміни неякісних товарів;

— іншу інформацію у сфері торгівлі в розстрочку

П19 Правил торгівлі на виплат фізичним особам (затверджені постановою КМУ від 30.03.2011 р. № 383)

 

За відсутність або неправильне оформлення «Куточка покупця» передбачено адміністративний штраф за ст. 155 КпАП у розмірі від 1 до 10 нмдг (від 17 до 170 грн.), а при повторному порушенні протягом року — від 5 до 27 нмдг (від 85 до 459 грн.)

Штраф накладається на працівника торгівлі (мається на увазі завідувач, керівник торговельною точкою тощо) або на підприємця, якщо він сам здійснює торгівлю.

 

«Куточок покупця» у сфері послуг

При наданні послуг населенню суб’єкт господарювання також повинен мати «Куточок покупця».

Перелік документів, що повинні перебувати
в «Куточку покупця», залежно від виду послуг

Вид послуги

Найменування документа

Побутові послуги

У приміщенні, де проводиться приймання та видача замовлень, на видному і доступному для замовника місці повинні розміщуватися (п. 7 Правил побутового обслуговування населення):

Правила побутового обслуговування населення (затверджені постановою КМУ від 16.05.94 р. № 313);

витяг із Закону України «Про захист прав споживачів» у частині надання послуг;

перелік побутових послуг, що надаються;

повне найменування виконавця, його адреса, номери телефонів, прізвище, ім’я та по батькові керівника (власника);

копії свідоцтв про державну реєстрацію, сертифікатів відповідності на послуги, що підлягають обов’язковій сертифікації;

копії торгових патентів, якщо діяльність підлягає патентуванню;

копії ліцензій за видами послуг, якщо діяльність підлягає ліцензуванню;

зразки матеріалів і затверджених в установленому порядку виробів;

ціни та тарифи на послуги, матеріали і вироби;

перелік нормативно-технічних документів, вимогам яких повинні відповідати послуги;

гарантійні зобов’язання виконавця;

інформація про працівників, які обслуговують замовників;

номера телефонів місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів Держспоживінспекції;

перелік категорій громадян, які користуються пільгами при отриманні побутових послуг;

Книга відгуків і пропозицій

Готельні послуги

Суб’єкт господарювання, який надає готельні послуги, зобов’язаний у приміщенні, де проводить оформлення клієнтів, на видному місці розташувати (п.п. 2.2 Правил № 19):

зазначення нормативних документів, вимогам яких мають відповідати готельні послуги;

Правила № 19;

свідоцтво про присвоєння готелю категорії (якщо вона присвоєна);

копію сертифіката на послуги, що підлягають обов’язковій сертифікації;

копію ліцензії, якщо цей вид діяльності підлягає ліцензуванню;

ціну номера (місця в номері);

перелік основних послуг, що входять до ціни номера (місця в номері);

перелік і ціну додаткових послуг, що надаються за окрему плату;

відомості про форму та порядок оплати послуг;

перелік категорій осіб, які мають право на отримання пільг, а також перелік пільг відповідно до законодавства;

відомості про роботу розташованих у готелі закладів громадського харчування, торгівлі, зв’язку, побутового обслуговування тощо. У разі їх відсутності — дані про місцезнаходження та режим роботи найближчих до готелю підприємств харчування, зв’язку та побутового обслуговування;

відомості про органи, які здійснюють захист прав споживачів

Туристичні послуги

Туроператор на видному та доступному для туриста місці в тій частині службового приміщення (офісу), де здійснюється укладення договорів на туристичне обслуговування, повинен розмістити таку інформацію та документи

(п. 3.2 Ліцензійних умов № 465):

фотокопію ліцензії;

копію довідки банківської чи іншої кредитної установи про підтвердження фінансового забезпечення цивільної відповідальності туроператора;

відомості про керівника, заступника керівника (за наявності) та головного бухгалтера і номера їх засобів зв’язку;

книгу відгуків і пропозицій;

Закон України «Про туризм»;

Закон України «Про захист прав споживачів»;

Ліцензійні умови № 465;

адреси та номери телефонів центрального органу виконавчої влади у галузі туризму, територіального управління у справах захисту прав споживачів;

перелік засобів зв’язку туроператора

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КпАП— Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Закон про захист прав споживачів  — Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII.

Правила здійснення торговельної діяльності — Порядок здійснення торговельної діяльності і правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджені постановою КМУ від 15.06.2006 р. № 833.

Правила торгівлі продовольчими товарами — Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки і з питань європейської інтеграції України від 11.07.2003 р. № 185.

Правила № 854  — Правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями, затверджені постановою КМУ від 30.07.96 р. № 854.

Правила № 218  — Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 р. № 218.

Правила № 104  — Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджені наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 р. № 104.

Правила № 19  — Правила користування готелями та аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, затверджені наказом Державної туристичної адміністрації України від 16.03.2004 р. № 19.

Ліцензійні умови № 465 — Ліцензійні умови здійснення туроператорської діяльності, затверджені наказом Міністерства інфраструктури України від 10.07.2013 р. № 465.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі