Теми статей
Обрати теми

Стисло про головне: хто, що, куди, коли подає

Редакція ПК
Податковий кодекс Грудень, 2013/№ 24
Друк
Стаття

Стисло про головне: хто, що, куди, коли подає

 

У цьому розділі тематичного номера ми з вами розберемося, хто зобов’язаний подавати ті чи інші форми фінансової звітності, а також до яких державних органів, за який період та в які строки вони подаються.

Недаремно назва нашого тематичного номера містить у собі фразу «від малого до великого». Подавати фінансову звітність повинні як малі підприємства та «середняки», так і справжні «гіганти» підприємництва. Щоправда, комплект її для різних господарюючих суб’єктів різний. Щоб розібратися в усіх нюансах, пропонуємо вам дослідити дві пропоновані таблиці. У першій з них ми визначимося, хто є хто серед суб’єктів підприємницької діяльності, а у другій вже безпосередньо з’ясуємо, хто з них що, куди та коли подає.

 

Хто є хто

Суб’єкт господарювання

Обмеження щодо кількості працівників

Обмеження щодо розміру доходу

Суб’єкт великого підприємництва

Середня кількість працівників* за календарний рік:

перевищує 250 осіб

Річний дохід від будь-якої діяльності:

перевищує суму, еквівалентну 50 млн євро**

Суб’єкт середнього підприємництва

від 50 до 250 осіб

дорівнює сумі, еквівалентній від 10 до 50 млн євро**

Суб’єкт малого підприємництва

не перевищує 50 осіб

не перевищує суму, еквівалентну 10 млн євро**

Суб’єкт мікропідприємництва***

не перевищує 10 осіб

не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро**

«Нульовики» з податку на прибуток згідно з п. 154.6 ПК

Обмеження щодо середньооблікової кількості працівників* для підприємств, створених до 01.04.2011 р., наведені в п. 154.6 ПК

Обсяг доходу в кожному звітному податковому періоді наростаючим підсумком з початку року не перевищує 3 млн грн.

Для визначення платників податку на прибуток за ставкою 0 % згідно з п. 154.6 ПК також необхідно враховувати інші обмеження, установлені цим пунктом

Платник ЄП групи 4

Середньооблікова кількість працівників протягом календарного року не перевищує 50 осіб

Обсяг доходу, визначеного відповідно до ст. 292 ПК, протягом календарного року не перевищує 5 млн грн.

Платник ЄП групи 6

Кількість працівників не обмежена

Обсяг доходу, визначеного згідно зі ст. 292 ПК, протягом календарного року не перевищує 20 млн грн.

Для того щоб вважатися платником ЄП групи 4 або 6, суб’єкт господарювання також не повинен підпадати під загальні для всіх платників ЄП обмеження, установлені п. 291.5 ПК.

* Для розрахунку цих показників необхідно використовувати Інструкцію № 286. Статтю про порядок розрахунку показників кількості працівників очікуйте в одному з найближчих інформаційно-аналітичних номерів нашої газети.

** У гривневому еквіваленті за середньорічним курсом НБУ. Роз’яснення щодо визначення середньорічного курсу НБУ наводив у своєму листі від 22.03.2004 р. № 13-410/1390.

*** Зауважимо, що суб’єкти мікропідприємництва входять до складу суб’єктів малого підприємництва. Тому якщо законодавчими актами для них не передбачені особливі правила складання та подання звітності, то до них необхідно застосовувати правила, установлені для суб’єктів малого підприємництва.

 

Хто, що, куди та коли подає

Комплект фінансової звітності

Строки подання

до органів статистики

до органів Міндоходів1

1

2

3

Підприємства-загальносистемники, що ведуть бухгалтерський облік згідно з П(С)БО

Суб’єкти великого та середнього підприємництва

квар-
тальний

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (за умови подання квартальної Декларації з податку на прибуток)

річний

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

4) ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

6) ф. № 6 «Додаток до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами»

Не пізніше 282 лютого наступного за звітним року

— у загальному випадку — протягом 60 (403) календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

— для сільгоспвиробників — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня4

Суб’єкти малого підприємництва (крім суб’єктів мікропідприємництва)

квар-
тальний

1) ф. № 1-м «Баланс»;

2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

річний

Не пізніше 282 лютого наступного за звітним року

— у загальному випадку — протягом 60 (403) календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

— для сільгоспвиробників — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня4

Суб’єкти мікропідприємництва

річний5

1) ф. № 1-м «Баланс»;

2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 282 лютого наступного за звітним року

— у загальному випадку — протягом 60 (403) календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

— для сільгоспвиробників — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня4

«Нульовики» з податку на прибуток

річний

1) ф. № 1-мс «Баланс»;

2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 282 лютого наступного за звітним року

— у загальному випадку — протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

— для сільгоспвиробників — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня4

Підприємства-єдиноподатники, які ведуть бухгалтерський облік згідно з П(С)БО

Важливо! При цьому єдиноподатники кожної групи повинні відповідати критеріям, установленим для них п. 291.4 ПК. Ми вас із ними знайомили на с. 2.

ЮО-ЄП групи 4, що відповідають критеріям суб’єкта мікроідприємництва6

річний5

1) ф. № 1-мс «Баланс»;

2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 282 лютого наступного за звітним року

ЮО-ЄП групи 4, що не відповідають критеріям суб’єкта мікропідприємництва6

квар-
тальний

1) ф. № 1-мс «Баланс»;

2) ф. № 2-мс «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

річний

Не пізніше 282 лютого наступного за звітним року

ЮО-ЄП групи 6, що відповідають критеріям суб’єкта мікропідприємництва6

річний5

1) ф. № 1-м «Баланс»;

2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 282 лютого наступного за звітним року

ЮО-ЄП групи 6, що відповідають критеріям суб’єкта малого підприємництва6
(окрім суб’єктів мікропідприємництва)

квар-
тальний

1) ф. № 1-м «Баланс»;

2) ф. № 2-м «Звіт про фінансові результати»

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

річний

Не пізніше 282 лютого наступного за звітним року

ЮО-ЄП групи 6, що не відповідають критеріям суб’єкта малого підприємництва6

квар-
тальний

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

річний

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

4) ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»;

6) ф. № 6 «Додаток до Приміток до річної фінансової звітності. Інформація за сегментами»

Не пізніше 282 лютого наступного за звітним року

Суб’єкти господарювання, які ведуть бухгалтерський облік згідно з МСФЗ7

квар-
тальний

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»

Не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (за умови подання квартальної Декларації з податку на прибуток)

річний

1) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)»;

2) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)»;

3) ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» або ф. № 3-н «Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)»;

4) ф. № 4 «Звіт про власний капітал»;

5) примітки, що складаються зі стислого огляду основних принципів облікової політики та іншої пояснювальної інформації;

6) звіт про фінансовий стан на початок найбільш раннього порівняльного періоду, в якому суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно чи здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності або в якому він перекваліфіковує статті своєї фінансової звітності

Не пізніше 282 лютого наступного за звітним року

 — у загальному випадку протягом 60 (403) календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

— для сільгоспвиробників — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем червня4;

— для єдиноподатників — подавати фінансову звітність до органів Міндоходів не потрібно

1 Суб’єкти господарювання подають фінансову звітність до органів Міндоходів разом із Декларацією з податку на прибуток згідно з вимогами п. 46.2 ПК.

2 Відповідно до змін, унесених до Порядку № 419 постановою № 820, які набирають чинності з 1 січня 2014 року.

3 У такий строк фінансову звітність подають суб’єкти господарювання, які звітують з податку на прибуток щоквартально (п. 49.19 ПК). Такі суб’єкти господарювання визначені в абз. 9 і 10 п. 57.1 ПК.

4 Для виробників сільськогосподарської продукції, визначених ст. 155 ПК, річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року та закінчується 30 червня наступного звітного року (абз. 2 п.п. 152.9.1 ПК).

5 Суб’єкти мікропідприємництва абз. 12 і 14 п. 2 Порядку № 419 звільнені тільки від подання до контролюючих органів квартальної (проміжної) звітності. Однак складати її вони повинні, оскільки від складання такої звітності звільнені виключно «нульовики» з податку на прибуток згідно з п. 154.6 ПК (ч. 7 ст. 11 Закону про бухоблік).

6 Про критерії відповідності суб’єктам великого, середнього та малого підприємництва, а також мікропідприємництва див. на с. 2.

7 Бухгалтерський облік згідно з МСФЗ ведуть:

— публічні акціонерні товариства;

— банки;

— страховики;

— кредитні спілки — починаючи з 1 січня 2015 року (відповідно до змін, унесених до Порядку № 419 постановою № 820);

— підприємства, що надають фінпослуги, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010). З них підприємства, що здійснюють діяльність з управління активами (група 64.3 КВЕД ДК 009:2010), складають звітність за МСФЗ починаючи з 1 січня 2015 року (відповідно до змін, унесених до Порядку № 419 постановою № 820);

— підприємства, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);

— підприємства, що здійснюють допоміжну діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), починаючи з 1 січня 2014 року;

— інші підприємства, що добровільно перейшли на ведення обліку за МСФЗ.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі