Теми статей
Обрати теми

Хто подає декларацію з податку на прибуток за I півріччя?

Редакція ПК
Податковий кодекс Липень, 2013/№ 13
Друк
Стаття

Хто подає декларацію з податку на прибуток за I півріччя?

Як відомо, більшість платників податку на прибуток з 2013 року перейшла на річний звітний (податковий) період, тому над поданням податкової декларації з цього податку почне задумуватись лише на початку наступного року. Проте лишились і ті, хто зобов’язаний або ж має право подавати декларації щоквартально. Норми ПК породжують сумніви стосовно того, хто саме має звітувати за підсумками I півріччя. Допомогти платникам розібратись у цій ситуації покликана ця публікація.

Юрій Товстоп’ят, економіст-аналітик

 

Із ЧОГО ВСЕ ПОЧАЛОСЯ

 

Питання стосовно того, хто має звітувати з податку на прибуток за II квартал, а хто цього робити не зобов’язаний, стало виникати у платників податків лише у 2013 році, що пояснюється набранням чинності змінами, внесеними до ПК Законом № 5083. Основне, що нас цікавить у контексті порушеного питання, — це зміни, внесені до п. 57.1 ПК. Відповідно до цього пункту більшість платників податку на прибуток перейшли на річне звітування, тобто подання податкової декларації з податку на прибуток один раз: за підсумками року.

Проте в цьому-таки пункті виділено й категорії платників податку, які мають право або зобов’язані звітувати щоквартально. Це такі платники:

1) платники податку, які сплачували авансові внески, а за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримали прибутку або отримали збиток;

2) платники податку, які за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримали прибутку або отримали збиток, податкові зобов’язання не нараховували і не мали базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками I кварталу отримали прибуток.

Якщо перші мають право перейти на щоквартальне звітування, то другі зобов’язані це зробити.

Далі розглянемо різні випадки, що можуть мати місце на практиці як для першої, так і для другої категорії платників податку на прибуток, а також інших платників, що потрапили в схожу ситуацію. Розпочнемо при цьому з однієї з двох «базових» категорій платників.

 

Платник податку за підсумками 2012 року мав дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування*, 10 млн грн. та більше, а в I кварталі 2013 року не отримав прибутку або отримав збиток

* Тут і далі під доходом, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування, для підприємств та відокремлених структурних підрозділів, що сплачують податок на прибуток самостійно, слід розуміти значення рядка 01 податкової Декларації з податку на прибуток, форма якої затверджена наказом № 1213.

Обов’язок стосовно сплати щомісячних авансових внесків з податку на прибуток абз. 4 п. 57.1 ПК покладено виключно на тих платників, обсяг доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, у яких дорівнює або перевищує 10 млн грн., які при цьому не є неприбутковими установами (організаціями) або виробниками сільськогосподарської продукції. Виходячи з цього, право платника податку подати податкову декларацію та фінансову звітність за I квартал, передбачене абз. 7 п. 57.1 ПК, у разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, стосується виключно тих платників, у яких за підсумками 2012 року обсяг доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, дорівнював або перевищував 10 млн грн.

ПК встановлює, що такі платники податку авансових внесків у II — IV кварталах звітного (податкового) року не здійснюють, а податкові зобов’язання визначають на підставі податкової декларації за підсумками I півріччя, 3 кварталів та за рік, яка подається до органу ДПС у порядку, передбаченому ПК.

При цьому звертаємо вашу увагу, що це — право, а не обов’язок платника податку, яким він міг скористатись, а міг цього й не зробити. Рішення при цьому мало бути прийняте за підсумками діяльності за I квартал.

Якщо платник податку, що з тих чи інших причин потрапив у подібну ситуацію, своїм правом скористався , то він, по-перше, мав подати податкову декларацію за I квартал, а відтак і надалі продовжити щоквартальне декларування прибутку. При цьому податкова декларація за I квартал 2013 року подається для підтвердження права платника податку не сплачувати авансові внески, у той час як декларація за I півріччя,
9 місяців та 2013 рік слугуватимуть для визначення суми податкових зобов’язань.

По-друге, такий платник мав припинити сплату щомісячних авансових внесків, починаючи з авансового внеску за квітень, натомість, починаючи зі звітності за I півріччя, розпочати сплату визначеного у податковій декларації податкового зобов’язання (в разі його наявності). При цьому ми схильні вважати, що, незважаючи на відповідь на запитання 11 в УПК № 1171, в якому ДПСУ зазначила, що на суму авансових внесків за період січень — грудень 2013 року зменшується податкове зобов’язання з податку на прибуток, визначене платником у податковій декларації за 2013 рік, платник уже в I півріччі має право на зменшення податкового зобов’язання на суму авансових внесків, сплачених ним у січні — березні 2013 року. На думку редакції, податківці, відповідаючи на запитання 11, просто залишили поза увагою випадки, в яких декларація з податку на прибуток може подаватися щоквартально.

По-третє, як свідчить відповідь на запитання 10 з УПК № 1171, якщо платник податку на прибуток подає податкові декларації з податку на прибуток за I квартал, півріччя, 9 місяців звітного року, то річну податкову декларацію за такий рік він зобов’язаний подати протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Якщо ж платник податку на прибуток, який мав право на відмову від сплати щомісячних авансових внесків, починаючи з II кварталу 2013 року, не скористався таким правом, то він, як і раніше, мав продовжити сплачувати такі внески надалі. При цьому він позбавлений від обов’язку подання податкових декларацій за квартальні податкові (звітні) періоди, а річну податкову декларацію може подати протягом 60 (а не 40) днів, що настають після податкового (звітного) року.

Важливим моментом є те, що права «передумати», приміром, починаючи зі звітності за II квартал, подавати щоквартальні податкові декларації, а відповідно й припинити сплачувати щомісячні авансові внески на підставі абз. 7 п. 57.1 ПК, платник податку позбавлений: нормами ПК подібна можливість не передбачена. Отже, ми плавно перейшли до наступної ситуації, що може мати місце на практиці.

 

Платник податку за підсумками 2012 року мав дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування, 10 млн грн. та більше, у I кварталі 2013 року отримав прибуток, а за підсумками I півріччя не отримав прибутку або отримав збиток

Для розуміння можливостей платника в такій ситуації процитуємо норми абз. 7 п. 57.1 ПК: у разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками I кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал.

Як бачимо, ідеться в цьому випадку винятково про випадки, в яких платник не отримав прибуток (або отримав збиток) за підсумками I кварталу звітного(податкового) року. Тому в разі, коли така ситуація виникла за підсумками I півріччя, платник податку не має законних підстав для подання декларації, починаючи зі звітності за I півріччя і відповідно для відмови від сплати щомісячних авансових внесків, починаючи з III кварталу.

Аналогічної думки дотримуються податківці в УПК № 1171:

Запитання 18

Чи має право платник, який сплачує авансові внески та за підсумками I півріччя чи 9 місяців звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, подати податкові декларації за ці періоди та не сплачувати авансові внески?

Відповідь

Ні, не має

 

Як бачимо, ДПСУ в наведеній відповіді була категорична і лаконічна.

Далі перейдемо до іншого різновиду ймовірних ситуацій (тих, у яких обов’язок подання податкової декларації встановлено абз. 8 п. 57.1 ПК).

Платник податку за підсумками 2012 року мав дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування, 10 млн грн. та більше і при цьому не отримав прибутку або отримав збиток, а за підсумками I кварталу 2013 року отримав прибуток

Відповідно до абз. 8 п. 57.1 ПК платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, відповідно податкові зобов’язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками I кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за I півріччя, 3 квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов’язань.

Нагадаємо, що відповідно до абз. 4 п. 57.1 ПК авансовий внесок з податку на прибуток встановлюється у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік. Тобто розмір авансового внеску, що сплачується, починаючи з березня 2013 року і закінчуючи лютим 2014 року, для підприємств визначається шляхом ділення сумарного значення рядків 14 «Податок на прибуток за звітний (податковий) період» та 20 «Сума авансового внеску при виплаті дивідендів, що має бути сплачена у звітному (податковому) періоді за місцезнаходженням юридичної особи» декларації за 2012 рік, форма якої затверджена наказом № 1213, на 12.

У випадку, що розглядається, ділене дорівнює нулю або взагалі відсутнє, у зв’язку з чим авансові внески нема як розраховувати. У той же час у I кварталі виникає ситуація, коли платник отримує прибуток, а тому зобов’язаний визначити (з допомогою заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток) податкове зобов’язання, після чого його сплатити. Для такої ситуації підходить наступний порядок дій платника податку:

1) він мав обов’язково подати податкову декларацію за I квартал, після чого продовжити щоквартальне декларування прибутку. При цьому на поданні податкової декларації за I квартал 2013 року наполягають податківці, у той час як у тексті ПК йдеться про подання податкової декларації «за I півріччя, 3 квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік». Утім, позицію ДПСУ варто визнати цілком справедливою, адже в разі неподання податкової декларації таким платником не відбулося б узгодження податкового зобов’язання, а сам він ризикував би бути визнаний таким, що ухиляється від оподаткування;

2) такий платник мав сплатити податкові зобов’язання не пізніше 20.05.2013 р. До цього згідно з нормами ПК, платник не був зобов’язаний сплачувати ані щомісячних авансових внесків, ані податкового зобов’язання (адже воно за підсумками року було відсутнє).

Хоча можливою є ситуація, коли платник податку, про якого йдеться, сплачував авансові внески з податку на прибуток у січні — лютому 2013 року. Нагадаємо, відповідно до абз. 2 п. 2 підрозд. 4 розд. ХХ ПК платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до п. 57.1 ПК, сплачують у січні — лютому 2013 року авансовий внесок із цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за 9 місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. Як свідчить відповідь на запитання 3 в УПК № 1171, для розрахунку 1/9 податку на прибуток для сплати авансового внеску у січні — лютому 2013 року для підприємств береться сумарне значення рядків 14 та 20 декларації, форма якої затверджена наказом № 1213, за 9 місяців 2012 року. Таким чином у випадку, якщо доходи підприємства, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, за 9 місяців 2012 року становили більше 10 млн грн., і при цьому такий платник за результатами вказаного звітного (податкового) періоду отримав прибуток, він був зобов’язаний сплачувати авансові внески з податку на прибуток у січні — лютому 2013 року (зрозуміло, якщо він не є неприбутковою установою (організацією) чи виробником сільськогосподарської продукції).

При цьому варто звернути увагу на відповідь, яку дала ДПСУ на запитання 19 УПК № 1171:

Запитання 19

Що відбудеться з авансовими внесками, сплаченими у січні та лютому 2013 року у розмірі 1/9 нарахованої до сплати суми податку на прибуток за 9 місяців 2012 року платником, який за підсумками 2012 року не отримав прибутку або отримав збиток?

Відповідь

Такі авансові внески будуть враховані у зменшення податкових зобов’язань з податку на прибуток у декларації за 2013 рік

 

Схоже, податківці розглянули ситуацію, коли платник податку на прибуток не отримує прибутку або отримує збиток не лише за підсумками 2012 року, але й за підсумками діяльності у I кварталі 2013 року. Тільки в такому випадку платник не подає звітності за квартальні періоди в 2013 році, а звітує лише за рік, а тому лише за підсумками року має право на врахування авансових внесків, сплачених ним у січні та лютому.

Проте оскільки податківці не зробили відповідної обмовки, то ми категорично не погоджуємось із вказаною відповіддю (тим паче, вона не містить у собі жодного пояснення, як і законодавчого підґрунтя) і вважаємо, що такі авансові внески можуть зменшувати податкове зобов’язання вже у декларації за I квартал 2013 року (в разі її подання);

3) виходячи з відповіді на запитання 10 із УПК № 1171, якщо платник податку на прибуток подає податкові декларації з податку на прибуток за I квартал, півріччя, 9 місяців звітного року, то річну податкову декларацію за такий рік він зобов’язаний подати протягом 40 днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Далі розглянемо схожу і при цьому недостатньо врегульовану ПК ситуацію.

 

Платник податку за підсумками 2012 року, як і за підсумками I кварталу 2013 року, не отримав прибутку або отримав збиток, а за підсумками I півріччя отримав прибуток незалежно від обсягу отриманого доходу

У такому разі платник може спати спокійно: подавати декларацію, починаючи зі звіту за I півріччя, його ніхто не вправі змусити. Як доказ при цьому може слугувати абз. 8 п. 57.1 ПК: у ньому йдеться виключно про збиткових або безприбуткових платників за підсумками року, які отримують прибуток у I кварталі нового звітного (податкового) року. Якщо ж прибуток у податковому обліку такого платника вперше виникає не за підсумками I кварталу, а за півріччя чи 9 місяців, то відзвітувати про нього необхідно за підсумками року. Те саме стосується ситуації, якщо прибуток не виник за підсумками жодного з перелічених періодів у 2013 році: необхідним є подання лише річної декларації.

Зауважимо, що граничним терміном подання останньої для вказаної категорії платників податку буде 03.03.2014 р. (60-й день по закінченню 2013 року з урахуванням правила переносу подання податкової звітності на наступний робочий день в разі, якщо останній день її подання припадає на вихідний день).

Далі розглянемо інші ймовірні випадки та інші категорії платників податку, яких можуть гризти докори сумління.

 

Новостворений платник податку за підсумками I кварталу (I півріччя) 2013 року мав дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування, 10 млн грн. та більше і при цьому отримав прибуток

Новостворених платників, під якими ДПСУ у відповіді на запитання 5 в УПК № 1171 розуміє платників, що пройшли державну реєстрацію та взяті на облік як платники податку на прибуток в органах ДПС протягом року, у якому передбачена сплата авансових внесків, від сплати останніх вберігає абз. 4 п. 57.1 ПК. У ньому чітко вказано коло тих, хто має сплачувати щомісячні авансові внески, при цьому новостворених платників не менш чітко викреслено з цього кола.

У відповіді на згадане запитання в УПК № 1171 податківці навели приклад щодо новостворених платників: підприємство у 2013 році пройшло державну реєстрацію та взяте на облік як платник податку на прибуток у органі ДПС. Таке підприємство вважається новоствореним та звільняється від сплати авансових внесків у 2013 році.

Декларувати свій прибуток платники цієї категорії зобов’язані будуть лише за підсумками річного звітного (податкового) періоду, і тільки тоді на авансцену вийде розмір їх доходів (10 млн грн. чи більше) та наявність оподатковуваного прибутку. Залежно від поєднання цих двох факторів і стане зрозуміло, зобов’язаний вказаний платник сплачувати щомісячні авансові внески у 2014 році — на початку 2015 року чи ні.

Інша неоднозначна категорія платників — новостворені у IV кварталі 2012 року.

 

Платник, що пройшов державну реєстрацію та взятий на облік як платник податку на прибуток в органах ДПС протягом IV кварталу 2012 року, за підсумками I кварталу (I півріччя) 2013 року мав дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування, 10 млн грн. та більше і при цьому отримав прибуток

Як свідчить відповідь на запитання 5 УПК № 1171, такі платники податку у 2013 році до новостворених уже не відносяться. Проте сплачувати авансові внески, як і подавати квартальні декларації з цього податку, вони все ж не зобов’язані.

Підтвердила це й ДПСУ у відповіді на запитання 4 УПК № 1171, викресливши таких платників із числа тих, хто повинен сплачувати авансові внески.

Не зобов’язані подавати щоквартальні податкові декларації з податку на прибуток такі платники, адже в них не виникає підстав цього робити ані згідно з абз. 7 п. 57.1 ПК, ані згідно з абз. 8 цього ж пункту.

При цьому звернемо вашу увагу на наступний момент. Підпунктом 152.9.2 ПК визначено, що в разі якщо особа взята на облік органом ДПС як платник податку в середині податкового періоду, перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду. При цьому п. 152.9 ПК базовим податковим (звітним) періодом для цілей розд. III ПК (який регулює обкладення податком на прибуток) називає календарний квартал. У той же час зазначається, що використовуються такі податкові періоди: календарні квартал, півріччя, три квартали та рік.

До набрання чинності Законом № 5083 платнику, що створений у IV кварталі року, довелось би звітувати вперше за підсумками I кварталу наступного року. При цьому в зв’язку із щорічними змінами ставки оподаткування такий платник був би змушений подавати 2 податкові декларації: за IV квартал 2012 року (ставка податку при цьому становила б 21 %) та за I квартал 2013 року (із застосуванням ставки податку 19 %). Подібний обов’язок покладено і на виробників сільськогосподарської продукції, для яких річний податковий період починається з 1 липня поточного звітного року і закінчується 30 червня наступного звітного року, а протягом такого проміжку часу, нагадаємо, застосовуються 2 різні ставки податку. Підтверджують наші висновки й податківці (лист ДПСУ від 16.02.2012 р. № 4789/7/15-1217).

Набрання чинності Законом № 5083 спричинило зміни у порядку дій платника і в цій ситуації. Змушувати такого платника звітувати щоквартально ніхто не вправі. Очевидно, що як і новостворений у 2013 році, платник, що пройшов державну реєстрацію та взятий на облік як платник податку на прибуток в органах ДПС протягом IV кварталу 2012 року, також має сплачувати податок на прибуток на підставі річної податкової декларації без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та 9 місяців).

А от від подання двох податкових декларацій (із застосуванням різних ставок оподаткування) такому платнику нікуди не подітись. Проте оскільки це питання стане актуальним лише на початку 2014 року, сподіваємось, що доти представники Міндоходів більш конкретно роз’яснять таку ситуацію.

При цьому наголошуємо: для цілей розрахунку та сплати щомісячних авансових внесків розмір доходів платника має значення лише за підсумками річного звітного (податкового) періоду, тому навіть якщо межу у 10 млн грн. доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, подолано платником уже за підсумками I півріччя, турбуватись про сплату щомісячних авансових внесків платникові поки зарано.

Ці самі висновки можуть бути застосовані й до наступної категорії платників.

 

Підприємство, що з 01.01.2013 р. або з 01.04.2013 р. перейшло зі спрощеної системи оподаткування (єдиного або фіксованого сільськогосподарського податку) на загальну систему оподаткування, за підсумками I кварталу (I півріччя) мало дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування, 10 млн грн. та більше і при цьому отримало прибуток

Цю ситуацію ДПСУ роз’яснила у відповіді на запитання 16 УПК № 1171:

Запитання 16

Який порядок сплати податку на прибуток у 2013 році підприємствами, що з 1 січня 2013 року або пізніше переходять зі спрощеної системи оподаткування (єдиного або фіксованого сільськогосподарського податку) на загальну систему оподаткування?

Відповідь

Такі платники сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів ДПС за 2013 рік, і не сплачують авансових внесків у 2013 році

 

Як бачимо, податківці у своїй відповіді однозначні і не ставлять жодних вимог до вказаної категорії платників ані щодо розміру доходів, що враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, ані щодо наявності прибутку. Фактично такі платники можуть бути прирівняні до новостворених у 2013 році (принаймні для цілей обкладення податком на прибуток).

 

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО

 

Таким чином, як ми з’ясували, щоквартальне звітування з податку на прибуток притаманне досить вузькому колу платників податку.

По-перше, це платники податку, які за підсумками 2012 року мали дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування, у розмірі 10 млн грн. та більше, а в I кварталі 2013 року не отримали прибутку або отримали збиток. Вказані платники на власний розсуд могли перейти на щоквартальне декларування податку, починаючи зі звітності за I квартал 2013 року. Якщо вони це зробили, то їм доведеться до кінця року звітувати щоквартально. Змінити свій вибір з тих чи інших причин такі платники не мають права, так само, як і не можуть перейти на щоквартальне декларування податку платники, що не отримали прибутку або отримали збиток за підсумками I півріччя 2013 року (як і аналогічного звітного періоду будь-якого наступного року).

По-друге, це платники податку, які за підсумками 2012 року мали дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування, 10 млн грн. та більше і при цьому не отримали прибутку або отримали збиток, а за підсумками I кварталу отримали прибуток. Такі платники в обов’язковому порядку мали подати податкову декларацію за I квартал 2013 року, після чого зобов’язані будуть належним чином відзвітуватись і за I півріччя, 9 місяців і рік. А от отримання оподатковуваного прибутку за підсумками I півріччя (якщо за підсумками минулого року та I кварталу звітного мали місце збиток та/або відсутність прибутку) обов’язку щоквартального декларування прибутку не породжує.

Так само можуть не хвилюватись платники податку й інших категорій, розглянуті в публікації.

 

ВИКОРИСТАНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

ПК   Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 5083  — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної податкової служби та у зв’язку з проведенням адміністративної реформи в Україні» від 05.07.2012 р. № 5083-VI.

Наказ № 1213  — наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства» від 28.09.2011 р. № 1213.

УПК № 1171  — Узагальнююча податкова консультація щодо особливостей подання декларацій з податку на прибуток та сплати податку у 2013 році, затверджена наказом ДПСУ від 21.12.2012 р. № 1171.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі