Теми статей
Обрати теми

ЄСВ: довідник з нарахування та утримання

Редакція ПК
Податковий кодекс Липень, 2013/№ 13
Друк
Довідкова інформація

ЄСВ: довідник з нарахування та утримання

Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄСВ), умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку, визначені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон про ЄСВ).

 

Граничний розмір доходу, на який нараховується та з якого утримується ЄСВ у 2013 році

Строк дії

Розміри максимальної величини бази нарахування ЄСВ (17 ПМПО*), грн.**

01.01.2013 р. — 30.11.2013 р.

19499

01.12.2013 р. — 31.12.2013 р.

20706

* Прожитковий мінімум для працездатних осіб (далі — ПМПО).
** Якщо сума доходу перевищує максимальну величину, то і нарахування і утримання здійснюються виходячи з цієї максимальної величини; сума перевищення ЄСВ не обкладається. При визначенні максимальної величини для справляння ЄСВ виплати слід ураховувати в такій послідовності:
1) заробітна плата;
2) винагороди за цивільно-правовими договорами (далі — ЦП-договір);
3) лікарняні.
Водночас ставки ЄСВ застосовуються окремо до кожного виду зазначених виплат. При нарахуванні ЄСВ на суми лікарняних, відпускних, винагород за ЦП-договорами, період яких перевищує один місяць, застосування максимальної величини здійснюється окремо за кожен місяць.

 

ЄСВ із зарплати

У частині нарахувань «зверху»
(сплачують роботодавці за рахунок своїх коштів)

У частині утримань «знизу»
(утримується з доходу працівників)

1

2

БАЗА ОБКЛАДЕННЯ ЄСВ

Базою обкладення ЄСВ є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, що включають основну і додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ). Причому згідно з п.п. 4.3.5 Інструкції № 21-5* для цілей обчислення ЄСВ при визначенні видів виплат слід керуватися Інструкцією № 5**.
Зокрема, вважаються зарплатою та обкладаються ЄСВ за відповідними правилами та ставками нараховані працівникам:
відпускні, премії, суми виплат, пов’язаних з індексацією, тощо (розділ 2 Інструкції № 5);
матеріальна допомога систематичного характеру (лист ПФУ від 08.02.2012 р. № 2929/03-30);
витрати підприємства на подарунки, призи, оплату орендованого житла для працівників підприємства та оплата за страхування від нещасного випадку працівників, яку підприємство (страхувальник) зобов’язане внести страховій компанії згідно з договором такого виду страхування (лист ПФУ від 02.01.2013 р. № 100/03-20);
зарплата за відпрацьований час, що нарахована після звільнення працівника (листи ПФУ від 07.09.2011 р. № 18794/03-30; від 30.08.2011 р. № 18177/03-20; від 22.10.2012 р. № 21362/н-11).
Зауважимо, що всі перелічені вище нюанси також стосуються:
працівника-сумісника. ЄСВ нараховується та утримується із зарплати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;
працівника-іноземця. Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ, якщо іноземець працює за трудовим договором на підприємствах України, то ЄСВ на виплати, що нараховуються йому, справляється в загальному порядку, оскільки в такому разі він є платником ЄСВ. При цьому обчислення ЄСВ із сум доходу, нарахованого в іноземній валюті, здійснюється шляхом перерахунку таких сум у національну валюту України за офіційним курсом, установленим

Національним банком України на день обчислення ЄСВ. Також слід ураховувати, що зарплата громадян України та осіб без громадянства, що працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України обкладається ЄСВ на загальних підставах (абз. 2 п. 6. ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ);
працівника-пенсіонера. Жодних пільг для застрахованих осіб, які є пенсіонерами за віком, ані щодо визначення бази справляння ЄСВ, ані щодо розміру ЄСВ Законом про ЄСВ не встановлено

* Інструкція про порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена постановою ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5 (далі — Інструкція № 21-5).
** Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5).

СТАВКИ ЄСВ

У загальному випадку ставка ЄСВ залежить від класу професійного ризику виробництва
(абз. 1 і 2 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ) (див. табл. на с. 60)

У загальному випадку ставка ЄСВ становить 3,6 %
(абз. 1 ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ)

СТРОКИ СПЛАТИ

Якщо грошові кошти на виплату зарплати (як за першу, так і за другу половину місяця) отримані з банку до каси або перераховані на картковий рахунок фізичної особи

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем, в якому було нараховано дохід*

Якщо зарплата (як за першу, так і за другу половину місяця) виплачується з виручки або в натуральній формі

У день виплати

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем, в якому було нараховано дохід*

Якщо зарплата не виплачена своєчасно

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано, але не виплачено дохід

* Інакше кажучи, при виплаті зарплати за першу половину місяця (аванс) ЄСВ у частині утримань можна не нараховувати, не утримувати та не сплачувати (такий висновок випливає з п.п. 4.4.2 Інструкції № 21-5). Головне це зробити не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем нарахування зарплати. Як правило, роботодавці нараховують, утримують та перераховують загальну суму ЄСВ у частині утримань при виплаті зарплати за другу половину місяця.
Зверніть увагу: у своїх роз’ясненнях у ЄБПЗ (розділ 103.07) фахівці Міністерства доходів і зборів України зазначають, що при розрахунку податку на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) з авансових виплат база оподаткування не зменшується на суму ЄСВ у частині утримань та податкову соціальну пільгу за її наявності. Тобто при виплаті зарплати за другу половину місяця для розрахунку бази обкладення ПДФО суму нарахованого доходу потрібно зменшити на загальну суму ЄСВ у частині утримань.
А ось суми ЄСВ у частині нарахувань необхідно сплачувати при кожній виплаті доходу.

ВИПЛАТИ, ЩО НЕ ОБКЛАДАЮТЬСЯ ЄСВ

Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується та з яких не утримується ЄСВ, затверджений постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170 (далі — Перелік № 1170).
Зокрема, з виплат, здійснюваних роботодавцями, не обкладаються ЄСВ:
вихідна допомога, що нараховується та виплачується в разі припинення трудового договору (п. 4 розд. I Переліку № 1170, лист ПФУ від 27.12.2012 р. № 31488/03-20);
— платежі згідно з договорами добровільного медичного і пенсійного страхування працівників і членів їх сімей (п. 2 розділу II Переліку № 1170, лист ПФУ від 29.12.2012 р. № 31740/03-20);
витрати на оплату наданих закладами охорони здоров’я послуг з лікування працівників (п. 13 розд. II Переліку № 1170, лист ПФУ від 18.01.2013 р. № 1428/03-30);
виплата за невідпрацьований час, якщо вона нараховується працівнику вже після його звільнення (наприклад, компенсація за невикористану відпустку, нарахована після звільнення працівника) (лист ПФУ від 18.10.2011 р. № 22373/03-20);
матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам за сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання (п. 14 розд. I Переліку № 1170, лист ПФУ від 08.02.2012 р. № 2929/03-30). При цьому навіть якщо така матеріальна допомога надана кілька разів на рік, вона все одно не обкладатиметься ЄСВ. Зазначимо, що належність матеріальної допомоги до разової підтверджується змістом заяви особи або наказу, в яких зазначено підставу надання цієї допомоги;
— заробітна плата іноземних громадян, які працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України (лист ПФУ від 18.02.2011 р. № 3117/03-20). Такі особи не віднесені Законом про ЄСВ до платників ЄСВ (вони не зазначені в абз. 2 п. 6 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ) і не підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню

 

Ставки ЄСВ для роботодавців у частині нарахувань «зверху»
відповідно до класів професійного ризику виробництва

Клас професійного ризику виробництва*

Розмір ЄСВ

Клас професійного ризику виробництва*

Розмір ЄСВ

Клас професійного ризику виробництва*

Розмір ЄСВ

1

36,76

24

37,3

47

38,24

2

36,77

25

37,33

48

38,26

3

36,78

26

37,39

49

38,28

4

36,79

27

37,45

50

38,45

5

36,8

28

37,51

51

38,47

6

36,82

29

37,58

52

38,52

7

36,83

30

37,6

53

38,54

8

36,85

31

37,61

54

38,57

9

36,86

32

37,65

55

38,66

10

36,88

33

37,66

56

38,74

11

36,9

34

37,77

57

39,01

12

36,92

35

37,78

58

39,02

13

36,93

36

37,86

59

39,1

14

36,95

37

37,87

60

39,48

15

37

38

37,96

61

39,76

16

37,04

39

37,97

62

39,9

17

37,06

40

37,99

63

40,19

18

37,13

41

38

64

40,4

19

37,16

42

38,03

65

42,61

20

37,17

43

38,05

66

42,72

21

37,18

44

38,1

67

49,7

22

37,19

45

38,11

 

 

23

37,26

46

38,19

 

 

* Класи професійного ризику виробництва установлені постановою КМУ від 08.02.2012 р. № 237.

 

ЄСВ із лікарняних

У частині нарахувань «зверху»

У частині утримань «знизу»

1

2

БАЗА ОБКЛАДЕННЯ ЄСВ

Базою обкладення ЄСВ є (п. 1 ч. 1 ст. 7, ч. 12 ст. 8 Закону про ЄСВ):
оплата перших 5 днів хвороби, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця;
допомога по тимчасовій непрацездатності.
Зверніть увагу: з 01.07.2013 р. за правилами та ставками, установленими для лікарняних, ЄСВ нараховується та утримується з допомоги по вагітності та пологах (згідно зі змінами до Закону про ЄСВ, унесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо призначення та індексації пенсії» від 14.05.2013 р. № 231-VII)

СТАВКИ ЄСВ

У загальному випадку ставка ЄСВ становить 33,2 % (абз. 2 ч. 6 ст. 8 Закону про ЄСВ)

У загальному випадку ставка ЄСВ становить 2 % (ч. 12 ст. 8 Закону про ЄСВ)

СТРОКИ СПЛАТИ

Строки сплати ЄСВ (як у частині нарахувань, так і в частині утримань) з лікарняних такі самі, як і для ЄСВ із заробітної плати (див. табл. на с. 59).
Водночас, через «розтягнутий у часі» порядок отримання допомоги від Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності* (далі — ФТВП) на особливому контролі варто тримати сплату ЄСВ у частині утримань із таких лікарняних. Річ у тім, що строк виплати допомоги може припадати на дату після
20 числа (наприклад, 22 число), тоді як сплатити утриманий із допомоги ЄСВ необхідно не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому нараховано допомогу.
У такій ситуації, на нашу думку:
— якщо на 20 число допомога від ФТВП уже надійшла, то ЄСВ із суми лікарняного слід сплатити не пізніше
20 числа**. При цьому ЄСВ у частині утримань (2 %) сплачується зі спецрахунку із сум, що надійшли;
— якщо на 20 число нарахована допомога від ФТВП ще не надійшла, найбезпечніше не пізніше 20 числа** перерахувати ЄСВ у частині утримань (2 %) з іншого банківського рахунка роботодавця. При цьому після надходження коштів від ФТВП на спецрахунок рекомендуємо сплатити їх повторно, а переплату з ЄСВ, що виникла, повернути за процедурою повернення надмірно сплаченого ЄСВ

* Детально про порядок нарахування та виплати лікарняних (як за рахунок підприємства, так і за рахунок ФТВП) читайте в тематичному випуску «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2012, № 8, с. 43. Нагадаємо, що зараз допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується працівнику після подання роботодавцем заяви-
розрахунку та надходження коштів від ФТВП на спеціальний рахунок у банку (на це може піти 10 робочих днів з дня надходження заяви-розрахунку від роботодавця). При цьому отримана допомога виплачується не пізніше найближчого дня, установленого для виплати зарплати.
Зауважимо, що ФТВП відшкодовує роботодавцю нараховану суму допомоги без зменшення її на утримані ЄСВ та ПДФО.
** Ні в Законі про ЄСВ, ні в Інструкції № 21-5 нічого не зазначено про можливість перенесення останнього дня сплати ЄСВ на перший робочий день у разі, якщо такий останній день припадає на вихідний, святковий або неробочий день. Отже, якщо 20-те число — це вихідний (святковий, неробочий) день, то сплатити ЄСВ необхідно напередодні цієї дати.

ЛІКАРНЯНІ, ЩО НЕ ОБКЛАДАЮТЬСЯ ЄСВ

Суми лікарняних, нараховані колишньому працівнику після звільнення, не обкладаються ЄСВ (лист ПФУ від 30.08.2011 р. № 18177/03-20). Пояснюється це тим, що суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності згідно з пп. 3.3 і 3.2 Інструкції № 5, відповідно, не входять до фонду оплати праці, а отже, не належать до заробітної плати

 

ЄСВ з доходів, виплачених за цивільно-правовими договорами

У частині нарахувань «зверху»

У частині утримань «знизу»

1

2

БАЗА ОБКЛАДЕННЯ ЄСВ

Базою обкладення ЄСВ є сума винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за ЦП-договорами (п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ).
Зверніть увагу: якщо юридична особа — резидент України укладає ЦП-договір на надання послуг (виконання робіт) з фізичною особою — нерезидентом, то остання є платником ЄСВ, а юридична особа — резидент зобов’язана нарахувати та утримати ЄСВ із суми винагороди (лист ПФУ від 28.01.2011 р. № 1583/03-30)

СТАВКА ЄСВ

У загальному випадку ставка ЄСВ становить 34,7 % (абз. 5 ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ)

У загальному випадку ставка ЄСВ становить 2,6 % (ч. 8 ст. 8 Закону про ЄСВ)

СТРОКИ СПЛАТИ

Грошові кошти отримано з рахунка в банку або перераховано на картковий рахунок фізичної особи (виплачені авансом або після підписання акта)

Одночасно з отриманням (перерахуванням) грошових коштів

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем, у якому було нараховано винагороду (підписано акт)

Виплата з виручки (авансова або після підписання акта)

У день виплати

Не пізніше 20 числа місяця, наступного за базовим звітним місяцем, у якому було нараховано винагороду (підписано акт)

ДОХОДИ, ЩО НЕ ОБКЛАДАЮТЬСЯ ЄСВ

Крім виплат, зазначених у Переліку № 1170, ЄСВ не справляється із сум винагород за ЦП-договорами, що не передбачають виконання робіт (договір підряду) або надання послуг (договір про надання послуг). Зокрема, ЄСВ не обкладаються:
роялті* (лист ПФУ від 10.08.2011 р. № 16534/03-20);
орендна плата (лист ПФУ від 10.08.2011 р. № 16534/03-20);
винагорода, виплачена фізособі-іноземцю, якщо замовником послуг (робіт) виступає представництво нерезидента, розташоване на території України (лист ПФУ від 18.02.2011 р. № 3117/03-20);
— доходи, отримані за договорами купівлі-продажу, тощо

* Роялті — будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп’ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео- або аудіокасети, кінематографічні фільми або плівки для радіо- чи телевізійного мовлення, передачі (програми) організацій мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим знаком на товари і послуги чи торгівельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделлю, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду (ноу-хау) (п.п. 14.1.225 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі — ПКУ)).

 

Ставки ЄСВ з доходів, нарахованих інвалідам

Місце роботи інваліда

Ставки до бази

зарплата

лікарняні

виплати за ЦП-договорами

у частині нарахувань «зверху»

у частині утримань «знизу»

у частині нарахувань «зверху»

у частині утримань «знизу»

у частині нарахувань «зверху»

у частині утримань «знизу»

— «звичайні» підприємства, установи, організації

8,41 %*
(п. 3.11 Інструкції № 21-5)

3,6 %
(п. 3.5 Інструкції № 21-5)

8,41 %*
(п. 3.11 Інструкції № 21-5)

2 %
(п. 3.10 Інструкції № 21-5)

34,7 %
(п.п. 3.1.4 Інструкції № 21-5)

2,6 %
(п. 3.7 Інструкції № 21-5)

— у ФОП та інших фізичних осіб — роботодавців

розмір ЄСВ залежить від класу професійного ризику виробництва
(п.п. 3.1.1 Інструкції № 21-5, лист ПФУ від 08.05.2012 р. № 10531/03-20)

33,2 %
(п.п. 3.2.2 Інструкції № 21-5)

— підприємства та організації громадських організацій інвалідів**

5,5 %*
(п. 3.13 Інструкції № 21-5)

5,5 %*
(п. 3.13 Інструкції № 21-5)

— товариства УТОГ і УТОС**

5,3 %***
(п. 3.12 Інструкції № 21-5)

2,85 %*
(абз. 2 ч. 7 ст. 8 Закону про ЄСВ, лист ПФУ від 02.04.2012 р. № 7619/03-30)

5,3 %***
(п. 3.13 Інструкції № 21-5)

5,3 % ***
(п. 3.13 Інструкції № 21-5)

* Пільгова ставка застосовується тільки до доходів працівників-інвалідів; доходи працівників-неінвалідів обкладаються ЄСВ за «звичайними» ставками (див. табл. на с. 60).
** За умови, що кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працюючих, а фонд оплати праці таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці.
*** Така ставка ЄСВ застосовується до доходів усіх працівників (як інвалідів, так і не інвалідів) підприємств УТОГ і УТОС.

 

ЄСВ з доходів, що виплачуються підприємцям (які документи потрібні, щоб не нараховувати ЄСВ)

 

ЄСВ не нараховується та не сплачується:

— у разі виплати доходів за ЦП-договорами, укладеними з фізичними особами — підприємцями (далі — ФОП), якщо виконувані роботи (послуги, що надаються) відповідають видам діяльності згідно з відомостями з Держреєстру (ст. 4 Закону про ЄСВ). Якщо ж підприємець надає послуги (виконує роботи), що є об’єктом обкладення ЄСВ, але такі види діяльності не зазначені в документах підприємця, то контрагент зобов’язаний нарахувати та утримати ЄСВ у джерела виплати;

— якщо за договором ФОП продає товари або здійснює інші операції, що не є об’єктом обкладення ЄСВ.

Нижче надамо інформацію про ідеальний набір документів, які необхідно отримати від ФОП для неутримання не тільки ЄСВ, а й ПДФО.

 

Документальний супровід співпраці з підприємцями

Система оподаткування ФОП

Для неутримання ПДФО

Для несправляння ЄСВ

1. Загальна система оподаткування зі сплатою ПДФО відповідно до ст. 177 ПКУ

— придбання товарів

Достатньо одного з перелічених документів:
1. Витяг із Держреєстру.
2. Виписка з Держреєстру.
3. Свідоцтво про держреєстрацію

Х

— придбання робіт (послуг)

Витяг із Держреєстру

2. Спрощена система (сплата єдиного податку згідно з гл. 1 розд. XIV ПКУ)

— придбання товарів*

Копія свідоцтва платника єдиного податку

Х

— придбання робіт (послуг)

Витяг із Держреєстру

* Майте на увазі, що до доходу ФОП — платника єдиного податку не включаються пасивні доходи у вигляді відсотків, дивідендів, роялті, страхові виплати та відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить на праві власності ФОП і використовується в його господарській діяльності. Такі доходи обкладаються ПДФО в загальному порядку згідно з розд. IV ПКУ. Отже, у такому разі ви маєте виступити в ролі податкового агента і відобразити виплату таких доходів ФОП у ф. № 1ДФ з ознакою доходу «157».

 

Сплата ЄСВ фізичними особами — підприємцями на загальній
і спрощеній системах оподаткування «за себе»

Єдиний податок*

Загальна система*

група 1

група 2

група 3

група 5

1

2

3

4

5

Єдиноподатники можуть (але не повинні) сплачувати ЄСВ щомісячно у вигляді авансових внесків до 20-го числа кожного місяця поточного кварталу. Суми ЄСВ, сплачені у вигляді авансових платежів, ураховуються підприємцями при остаточному розрахунку, який єдиноподатники зобов’язані проводити щокварталу до 20-го числа місяця, наступного за кварталом, за який сплачується ЄСВ. Проте для підприємців, які працюють на єдиному податку, остаточний розрахунок є тільки формальністю, оскільки суму ЄСВ вони визначають самостійно

Загальносистемники повинні сплачувати ЄСВ протягом року щокварталу (до 15 березня, 15 травня, 15 серпня і 15 листопада) у вигляді авансових платежів у розмірі 25 % річної суми ЄСВ, розрахованої від суми, визначеної податківцями для сплати авансових сум ПДФО**. А до 10 лютого наступного року здійснити остаточний розрахунок*** сум ЄСВ та за необхідності здійснити доплату ЄСВ

Сума ЄСВ за місяць не може бути менше мінімального та більше максимального страхового внеску.
Таким чином, мінімальний розмір ЄСВ розраховується як добуток мінімальної заробітної плати за відповідний період на ставку ЄСВ і у 2013 році становить:
— з 01.01.2013 р. по 30.11.2013 р. — 398,01 грн. (1147 грн. х 34,7 %);
— з 01.12.2013 р. по 31.12.2013 р. — 422,65 грн. (1218 грн. х 34,7 %).
Максимальний розмір ЄСВ розраховується як добуток 17 ПМПО на ставку ЄСВ і у 2013 році становить:
— з 01.01.2013 р. по 30.11.2013 р. — 6766,15 грн. (19499 грн. х 34,7 %);
— з 01.12.2013 р. по 31.12.2013 р. — 7184,98 грн. (20706 грн. х 34,7 %).

Сума перевищення ЄСВ не обкладається.
Зауважимо, що мінімальна ставка ЄСВ для підприємців становить 34,7 % (для єдиноподатників — від самостійно визначеної ними суми, для загальносистемників — від чистого доходу) і забезпечує страхування тільки в Пенсійному фонді України та Фонді загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Якщо підприємець хоче бути застрахованим з інших видів соціального страхування (і від нещасного випадку), він повинен сплачувати ЄСВ за більшою ставкою: 36,6 % — у разі страхування з тимчасової втрати працездатності; 36,21 % — у разі страхування від нещасного випадку; 38,11 % — у разі, якщо підприємець страхується за всіма видами соцстрахування

* Згідно з ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ фізичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему оподаткування, звільняються від сплати «за себе» ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують згідно із законом пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно за умови їх добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

При цьому єдиноподатники, які отримують пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, і деяких інших осіб» від 09.04.92 р. № 2262-XII (лист ПФУ від 28.02.2012 р. № 4691/03-20), а також пенсіонери-підприємці на загальній системі оподаткування не звільняються від сплати ЄСВ.

** У першому кварталі роботи на загальній системі, а також у збиткових місяцях і місяцях, коли діяльність не велася, аванси з ЄСВ не сплачуються.
*** При остаточному розрахунку підприємець повинен самостійно розподілити чистий дохід за місяцями. При цьому, на наш погляд, найлогічніше для розподілу використовувати показник середньомісячного чистого доходу. У кожному рядку прибуткового місяця зазначається середньомісячна сума чистого доходу, розрахована шляхом ділення суми чистого річного доходу (згідно з декларацією про доходи за відповідний рік) на кількість місяців, у яких було отримано прибуток, а в кожному рядку збиткового місяця — прокреслення.
Зверніть увагу: розрахунок середньомісячного річного доходу для цілей сплати ЄСВ і для цілей обкладення підприємницького доходу ПДФО можуть не збігатися. Згідно з консультацією, розміщеною в ЄБПЗ, для цілей обкладення підприємницького доходу ПДФО розмір середньомісячного річного доходу розраховується шляхом поділу чистого річного доходу на кількість календарних місяців, протягом яких здійснювалася діяльність (а вона може не збігатися з кількістю місяців, у яких було отримано прибуток).

 

Матеріал підготувала економіст-аналітик Яна Клиженко

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі