Теми статей
Обрати теми

Порядок заповнення та подання Додатка 4 (форми № Д4)

Редакція ПК
Податковий кодекс Жовтень, 2013/№ 20
Друк
Стаття

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ТА ПОДАННЯ ДОДАТКА 4 (ФОРМИ № Д4)

 

Порядок подання

 

Звіт за формою № Д4 (далі — звіт) за результатами кожного місяця мають подавати всі страхувальники-роботодавці, у тому числі підприємці і самозайняті особи, на яких покладено обов’язок нараховувати ЄСВ на виплати найманим працівникам і на суми винагород за ЦПД.

Форму № Д4 щомісячно не подають підприємства та підприємці, які не використовують працю найманих працівників за трудовим договором або за ЦПД.

Загальні правила подання додатка 4 представимо в таблиці.

Показник

Пояснення

Базовий звітний період

Календарний місяць (п. 3.1 Порядку № 454)

Строк подання

Протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем звітного періоду (п. 3.1 Порядку № 454)

Перенесення строку подання

Якщо останній день строку подання звіту припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то останнім днем подання звіту вважається перший після нього робочий день (п. 2.15 Порядку № 454).

Хто подає звіт

Страхувальник або відповідальна особа страхувальника (п. 2.1 Порядку № 454)

Куди подають звіт

До органу Міндоходів за місцем взяття страхувальника на облік (пп. 2.1 і 2.6 Порядку № 454). Якщо страхувальник у звітному періоді змінює місцезнаходження або місце реєстрації, або місце проживання (за межами територіального обслуговування органу Міндоходів, у якому він перебував на обліку), звіт за цей звітний період (з першого до останнього календарного числа звітного періоду) подається до органу Міндоходів за новим місцем взяття на облік (п. 3.7 Порядку № 454)

Можливість надсилання звіту поштою

Не передбачена. Звіт, надісланий поштою, не вважається поданим (п. 2.1 Порядку № 454)

Необхідність подання за відсутності найманих працівників

Юридичні особи, які не використовують працю найманих працівників, звіт за формою додатка 4 до Порядку № 454 не подають. ФОП і самозайняті особи, у яких немає найманих працівників і які не залучають фізосіб за ЦПД, додаток 4 також не подають

 

Зупинимося детальніше на способах подання звіту до органів Міндоходів. Визначити ці способи нам допоможе розділ ІІ Порядку № 454, в якому наведено всю інформацію з цього питання. Отже, згідно з п. 2.1 Порядку № 454 звіт може бути поданий в один із таких способів:

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису відповідальних осіб у порядку, визначеному законодавством. Електронна форма звіту до органів Міндоходів формується страхувальником з використанням спеціалізованого програмного забезпечення, актуальні версії якого безкоштовно надаються в органі Міндоходів за місцем взяття на облік та розміщені на офіційному веб-порталі цього міністерства (http://minrd.gov.ua). У цьому випадку звіт на паперових носіях не подається;

на паперових носіях, завірених підписом керівника страхувальника та скріплених печаткою (за наявності), разом з електронною формою на електронних носіях інформації. При цьому електронна форма звіту має бути ідентичною звіту на паперових носіях (п. 2.9 Порядку № 454);

— на паперових носіях, якщо у страхувальника кількість застрахованих осіб не більше п’яти.

Ще раз нагадаємо, що звіт, надісланий поштою, не вважається поданим.

 

Структура форми

 

Форма № Д4 складається із 9 таблиць, перелік яких міститься на титульному аркуші звіту. У переліку навпроти назви кожної з них зазначається кількість аркушів документів однієї таблиці, а для таблиць 5 — 9 — ще й кількість заповнених в них рядків. При цьому в графі «Усього», як свідчить п. 4.3 Порядку № 454, зазначаються загальна кількість аркушів документів та загальний підсумок рядків у цих аркушах. Якщо якась таблиця не подається, то навпроти неї при поданні звіту на паперових носіях потрібно проставити прочерк, а при поданні звіту в електронній формі це поле залишиться незаповненим.

Далі наведемо назви таблиць, принагідно зазначивши, хто саме і з яких підстав повинен їх заповнювати:

№ таблиці

Назва таблиці

Ким/коли заповнюється

1

2

3

1

«Нарахування єдиного внеску»

Страхувальники, крім зазначених у пп. 3.5, 3.6 Порядку № 454*, а також ФОП, у т. ч. ті, які обрали спрощену систему оподаткування і використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за ЦП-договорами (крім ЦП-договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та ФОП). Про заповнення цієї таблиці читайте на с. 8

* Не подають таблицю 1 і взагалі форму № Д4 особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників ЄСВ, визначених пп. 2 — 14 ч. 1 ст. 4 Закону про ЄСВ, у т. ч. іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України, які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВРУ, та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, а також члени ФГ, ОСГ — на ЗДСС на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування та уклали договір на добровільну участь у системі ЗДСС.

2

«Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб»

Районні (міські) управління праці та соціального захисту населення про нарахування сум єдиного внеску (грошового забезпечення) батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства, та за осіб, які відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та за одного непрацюючого працездатного батька, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства

8

«Відомості про осіб, які відповідно до Закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за інвалідом I групи або за престарілим, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досяг 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу або компенсацію відповідно до законодавства, та нарахування сум єдиного внеску за батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства»

3

«Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, які проходять строкову військову службу»

Страхувальники, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб, які проходять строкову військову службу у ЗСУ, інших, утворених відповідно до закону, військових формувань, СБУ, органах МВС України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту

9

«Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу»

4

«Нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суми грошового забезпечення та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами»

Страхувальники, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу та/або осіб, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами

5

«Відомості про трудові відносини
застрахованих осіб»

Страхувальники у разі, якщо протягом звітного періоду:

— було укладено або розірвано трудовий договір (ЦП-договір, крім ЦП-договору, укладеного з ФОП, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП) із застрахованою особою;

— було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

— особі надано відпустку по догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

— особі надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— особі надано відпустку у зв’язку вагітністю і пологами.

Про заповнення цієї таблиці читайте на с. 10 — 12

6

«Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам»

Страхувальник, який нараховує заробітну плату (дохід) застрахованим особам, з якої сплачується ЄСВ у розрізі кожної фізособи та виду нарахувань.

Про заповнення цієї таблиці читайте на с. 13 — 16

7

«Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно
до законодавства»

Страхувальники у разі визначення ними періодів (строків) трудової або іншої діяльності, що відповідно до законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані з трудовою
та/або професійною діяльністю.

Про заповнення цієї таблиці читайте на с. 16 — 17

* Решта платників подає звіт тільки в електронному вигляді.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАПОВНЕННЯ

 

Назвемо загальні вимоги, що висуваються до формування звіту (розд. ІІ Порядку № 454):

— звіт заповнюється українською мовою;

— грошові суми в таблицях звіту заповнюються у гривнях з копійками;

— показники, що відображають кількість працівників, указуються в цілих одиницях;

— таблиці звіту завіряються підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника). Якщо звіт подає юрособа, таблиці звіту посвідчуються печаткою обов’язково. Якщо звітує фізособа, печатка в таблицях звіту проставляється за її наявності.

Крім того, якщо страхувальник подає звіт у паперовому вигляді (таке можливо, якщо у страхувальника не більше п’яти застрахованих осіб*), то:

— записи в нього можуть бути внесені друкарським способом або від руки. В останньому випадку заповнення здійснюється друкованими літерами без помарок і виправлень кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом;

— у разі незаповнення того чи іншого рядка звіту через відсутність операції цей рядок прокреслюється;

— при заповненні полів, що складаються із клітинок, кожен з необхідних символів каліграфічно вписується до відповідної окремої клітинки;

— символи не повинні виходити за межі клітинок, а також накладатися на сусідні клітинки;

— символи: крапка, апостроф, кома, дефіс і тощо — проставляються в окремих клітинках;

— при заповненні поля без клітинок записи в цих полях не повинні накладатися на сусідні поля і перекривати службові написи бланка;

— якщо страхувальник здійснює реєстрацію початкової кореспонденції, на кожному аркуші звіту зазначається реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника.

Зазначимо, що до складу звітної форми № Д4, крім відповідних таблиць, входить і титульний аркуш. По суті він є змістом звіту, що подається.

Заповнення реквізитів титульного аркуша не викличе труднощів.

Так, у «Переліку таблиць звіту» титульного аркуша навпроти назви кожної з таблиць зазначається:

— у графі «Кількість аркушів» — кількість аркушів документів однієї таблиці;

— у графі «Кількість рядків» — кількість заповнених рядків на аркушах документів однієї таблиці для таблиць 5 — 9 (переноситься з аналогічного реквізиту відповідної таблиці);

— у графі «Усього» — загальна кількість аркушів документів і загальний підсумок рядків у цих аркушах.

Навпроти тих таблиць, які не подаються (п. 4.3 Порядку № 454):

— на паперових носіях — проставляються прочерки;

— в електронній формі — поле залишається незаповненим.

Зверніть увагу: згідно з п. 2.8 Порядку № 454 звіт повинен містити обов’язкові реквізити. Їх потрібно обов’язково зазначати у всіх таблицях звітів, де вони передбачені. За їх відсутності подана форма № Д4 вважається звітом, що не подавався (п2.10 Порядку № 454). Назвемо ці обов’язкові реквізити:

— тип документа (початкова, скасовуюча, призначення пенсії, додаткова);

— звітний період, за який подається звіт;

— повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) страхувальника за реєстраційними документами;

— для юридичних осіб зазначається код за ЄДРПОУ;

— для фізичних осіб зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку у паспорті);

— код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику;

— клас професійного ризику виробництва;

— місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

— код органу Міндоходів, до якого подається звіт;

— дата подання звіту;

— ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток посадових осіб страхувальника;

— середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період (за наявності);

— кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати (за наявності);

— штатна чисельність працівників (за наявності);

— підписи страхувальника — фізичної особи та/або посадових осіб страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (для фізосіб — за наявності печатки).

Зокрема, у титульному аркуші зазначається такий обов’язковий реквізит, як код органу Міндоходів, у якому страхувальник зареєстрований платником страхових внесків (куди подає звіт). Нагадаємо: усі звіти з ЄСВ почали подавати не до ПФУ, а до Міндоходів з 1 жовтня 2013 року. До цієї дати всі звіти подавалися до ПФУ.

При прийманні паперових звітів наявність обов’язкових реквізитів візуально перевірить відповідальна особа органу Міндоходів (п. 2.16 Порядку № 454) і якщо будь-який із них буде відсутній, звіт, скоріше за все, не приймуть. Адже в такому разі згідно з п. 2.10 Порядку № 454 він вважається таким, що не подавався. Порада: якщо на прийомі вам вказують на незаповнені обов’язкові реквізити, краще не сперечатися, а вписати інформацію, якої не вистачає.

Зауважимо, що титульний аркуш, а також таб-лиці форми № Д4 мають частину схожих реквізитів (зокрема обов’язкових), правила заповнення яких наведено нижче.

Правила заповнення загальних для всіх таблиць форми № Д4 реквізитів

Назва реквізиту

Що зазначається

«Вихідний № у страхувальника»

Зазначається реєстраційний номер відповідно до журналу реєстрації вихідної документації страхувальника, якщо страхувальник здійснює реєстрацію вихідної кореспонденції (п. 2.6 Порядку № 454).

Якщо кореспонденція не реєструється, то проставляється прокреслення

«Звіт за місяць:» «рік:»

Зазначається звітний місяць (2 цифри) і рік (4 цифри), за який формується та подається звіт. Наприклад, при формуванні звіту за жовтень 2013 року необхідно зазначити «10» і «2013».

Це обов’язковий реквізит (п. 2.8 Порядку № 454)

«Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків»

або «Код ЄДРПОУ»

1) для юридичних осіб восьмирозрядний номер згідно з ЄДРПОУ;

2) для фізосіб (ФОП і самозайняті) — десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податків (колишній ідентифікаційний номер);

3) для фізосіб, які за своїми релігійними переконаннями відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний орган Міндоходів і мають відмітку в паспорті, зазначаються серія та номер паспорта

Це обов’язковий реквізит (п. 2.8 Порядку № 454)

«Філія за реєстрацією в органі Пенсійного фонду України»

Реєстраційні дані в органі ПФУ для відокремлених підрозділів, що мають окремий баланс, самостійно нараховують та сплачують ЄСВ, які ведуть розрахунки із заробітної плати із застрахованими особами. Підприємства, що зареєстрували свої філії після 01.10.2013 р., зазначають тут реєстраційні дані в органі Міндоходів.

Порядок узяття на облік відокремлених підрозділів як платників ЄСВ регламентує розд. ІІ Порядку № 458.

Поля для найменування страхувальника: «Найменування/прізвище, ім’я, по батькові», «Страхувальник», «(найменування страхувальника)»

1) для юридичних осіб — назва з реєстраційних документів;

2) для фізосіб (ФОП та самозайняті) — прізвище, ім’я та по батькові.

Це обов’язковий реквізит (п. 2.8 Порядку № 454)

«Керівник»

1) для юридичних осіб десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податку, підпис і прізвище з ініціалами керівника підприємства. Крім того, юридичні особи завіряють таблиці печаткою (п. 2.7 Порядку № 454);

2) для фізосіб (ФОП та самозайняті) — десятирозрядний реєстраційний номер облікової картки платника податку (колишній ідентифікаційний номер), підпис і прізвище з ініціалами фізособи. Відбиток печатки фізособа проставляє за її наявності.

Це обов’язковий реквізит (п. 2.8 Порядку № 454)

«Головний бухгалтер»

1) для юридичних осіб — за наявності посади десятирозрядний реєстраційний номер, підпис і прізвище з ініціалами головного бухгалтера. Це обов’язковий реквізит (п. 2.8 Порядку № 454);

2) для фізосіб не заповнюється

«Дата формування у страхувальника:»

Зазначається дата заповнення таблиць у такому форматі: наприклад, для дати

«10 жовтня 2013 року» необхідно у клітинках зазначити: ДД — 10; ММ — 10; РРРР — 2013.

У переліку обов’язкових реквізитів (п. 2.8 Порядку № 454) серед обов’язкових реквізитів названа «дата подання звіту», хоча у звітних формах реквізиту з такою дослівною назвою немає. Так, у формі № Д4 поля для вказівки дати названі як «Дата формування у страхувальника». В інших звітах (№ Д5, № Д6 і № Д7) поле для заповнення дати назване просто «Дата». Щоб уникнути непорозумінь, радимо заповнювати в цьому полі дату подання звіту (так свого часу радили чинити пенсійники). На жаль, Міндоходів при перезатвердженні свого Порядку № 454 цей момент не врахував

 

Тепер розглянемо заповнення окремих таблиць звіту детальніше.

 

Особливості заповнення таблиці 1

 

Таблицю 1 формують і подають усі страхувальники-роботодавці, які у звітному місяці використовували працю фізосіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, або за ЦП-договорами (крім ЦП-договорів, укладених з ФОП, винагорода за якими не є об’єктом для справляння ЄСВ).

Грошові показники заповнюються у гривнях з копійками. При поданні паперового звіту порожні рядки залишати не можна, тому якщо якийсь рядок не заповнюється внаслідок відсутності операції, то проставляється прочерк.

Формули для заповнення/перевірки рядків у табличній частині наведено в їх назвах.

Правила заповнення показників таблиці 1 наведемо далі.

Номер та/або назва реквізиту

Що зазначається

1

2

Вступна частина

«4. Код основного виду економічної діяльності, відповідно до якого встановлено клас професійного ризику»

Код основного виду діяльності, за яким підприємство віднесене до відповідного класу професійного ризику виробництва, і клас профризику, зазначені в документах про взяття на облік, для зареєстрованих:

— до 01.01.2011 р. — з Повідомлення про взяття на облік (додаток 8 до п. 3.8 Інструкції № 36), отриманого від ФНВ;

— після 01.01.2011 р. — з отриманого від ПФУ Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску або з Повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва (додаток 1 до Порядку № 21-6), що видається з 16.12.2012 р.;

— після 01.10.2013 р.: для зареєстрованих через держреєстратора — з отриманої від держреєстратора виписки з Держреєстру; для всіх інших — з отриманого від Міндоходів Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску
(додаток 2 до Порядку № 458)

«5. Клас професійного ризику виробництва»

«Бюджетна установа», «Підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, зокрема товариств УТОГ, УТОС», «Підприємство, організація громадської організації інвалідів»

Відповідний страхувальник проставляє позначку «Х» у необхідній комірці

«Підприємство суднобудівної промисловості (клас 30.11 група 30.1 розділ 30, клас 33.15 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009:2010)»

Позначку «Х» у комірці проставляють підприємства суднобудівельної промисловості, для яких Законом про ЄСВ на період з 01.01.2013 р. до 01.01.2023 р. передбачено пільги зі сплати ЄСВ

«Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади»

Заповнюють тільки страхувальники, підлеглі міністерствам та іншим органам центральної виконавчої влади

«Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді»

Заповнюють страхувальники, які у звітному місяці створили нові робочі місця, — один раз у місяці створення. Зазначимо, що згідно з п. 12 ч. 1 ст. 1 Закону про зайнятість населення нове робоче місце  робоче місце, створене у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім створеного шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що вимагають нових знань, навичок та вмінь працівника.

Якщо ж працівник прийнятий на вакантну посаду у зв’язку зі звільненням іншого працівника (виходом працівниці в декретну відпустку тощо), то в такій ситуації не можна говорити, що створене нове робоче місце. Отже, такий реквізит у цьому випадку не заповнюється

«Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб»

Показник розраховується за звітний місяць згідно з Інструкцією № 286.

Порядок розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників (далі — СКШП) зводиться до такого:

1. Потрібно визначити показник СКШП за кожен календарний день місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого — 28 або 29 — для високосного року), уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні. Дані про чисельність працівників на кожен день беруть з Табеля обліку використання робочого часу (форма № П-5).

2. Потрібно визначити СКШП за звітний місяць — шляхом підсумовування показників СКШП за кожен календарний день місяця (за 30, 31 або 28 (29) днів) і поділу отриманої суми на число календарних днів цього місяця. Округлення здійснюється до цілого числа

«у тому числі:

працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб»

Середньооблікова кількість штатних працівників-інвалідів*.

Ураховуючи, що цей показник наводиться в контексті «у тому числі» з показника наведеного вище СКШП, чисельність інвалідів потрібно також навести у вигляді показника СКШП. Тобто за інвалідами необхідно окремо розрахувати свій СКШП.

Оскільки цей показник уключається до показника СКШП, який, у свою чергу, є обов’язковим реквізитом (п. 2.8 Порядку № 454), не виключено, що до цього показника слід відноситися як до обов’язкового реквізиту

* Підтвердженням установлення працівнику інвалідності для застосування роботодавцем-юрособою пільгової ставки для працівників-інвалідів є завірена копія довідки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності. Посвідчення копії довідки здійснюється безпосередньо підприємством, установою або організацією, на яких працює інвалід (відповідно до п. 3.13 Інструкції № 455).

«працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню»*

Оскільки цей показник уключається до показника СКШП, який, у свою чергу, є обов’язковим реквізитом (п. 2.8 Порядку № 454), не виключено, що до цього показника слід відноситися як до обов’язкового реквізиту

* Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість населення до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:

— має на утриманні дітей віком до шести років;

— виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

— утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання або служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону № 1058-IV залишилося 10 і менше років;

6) інваліди, які не досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону № 1058-IV;

7) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть як виняток прийматися на роботу.

«Штатна чисельність працівників»

Цей показник є обов’язковим реквізитом (п. 2.8 Порядку № 454).

Згідно з п. 2.2 Інструкції № 286 цей показник розраховується на певну дату, уключаючи прийнятих працівників та виключаючи тих, що вибули цього дня. За усними роз’ясненнями співробітників ПФУ, які мали місце до передачі функцій адміністрування ЄСВ до Міндоходов, цей показник потрібно було розраховувати на 1-ше число звітного місяця. Вважаємо, що й тепер цей порядок може бути збережений, у будь-якому разі, до появи інших роз’яснень співробітників Міндоходів.

Загальні правила розрахунку цього показника такі:

1. До облікової кількості штатних працівників уключаються всі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) та виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу 1 день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували зарплату на цьому підприємстві (п2.1 Інструкції № 286).

2. Категорії працівників, які враховують при підрахунку цього показника, зазначені в пп. 2.4 і 2.5 Інструкції № 286. При цьому не враховуються зовнішні сумісники. Внутрішні сумісники враховуються як одна особа.

3. У цьому показнику не варто враховувати фізосіб, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД. Однак їх потрібно враховувати в наступному полі

«Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру»

Заповнюють страхувальники, які у звітному місяці використовували працю фізичних осіб на умовах ЦП-договорів. Зазначається кількість фізосіб (у тому числі найманих працівників), з якими укладено ЦП-договори на виконання робіт (надання послуг) у місяці, коли нараховувалася винагорода

«Кількість застрахованих осіб у звітному періоді,яким нараховані виплати

у тому числі:

чоловіків

жінок»

Загальна кількість застрахованих осіб у звітному місяці, а саме: працівників, яким нараховано зарплату та лікарняні, декретні, а також фізичних осіб, яким нараховано винагороду за ЦПД.

У тому числі окремо зазначаються чоловіки та жінки

Якщо працівнику за місяць нічого не нараховували (у таблиці 6 немає нарахування), то в цьому рядку його враховувати не потрібно.

Прикладами випадків, коли у звітному місяці працівнику не здійснювалися нарахування, можуть бути:

— хвороба працівника більше одного місяця, коли лікарняний він надає в іншому місяці;

— відпустка без збереження зарплати

«Обрана система оподаткування»

Система оподаткування, на якій працює страхувальник (наприклад, загальна, спрощена)

Основна частина

1, 1.1 — 1.4, 1.4.1, 1.5

Нараховані за звітний місяць виплати, з яких справляться ЄСВ, без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ (17 ПМПО). Виплати, на які ЄСВ не нараховується, тут не наводяться*

* Детально про ЄСВ ми розповідали в газеті «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 13 (61) с. 58.

2, 2.1, 2.1.1 — 2.1.7, 2.2, 2.2.1 — 2.2.3, 2.3, 2.3.1 — 2.3.4, 2.4, 2.4.1 — 2.4.4

Нараховані за звітний місяць виплати, з яких стягувався ЄСВ (у частині нарахувань), у межах максимальної величини доходу (17 ПМПО) і в розрізі видів виплат

3, 3.1, 3.1.1 — 3.1.7, 3.2, 3.2.1 — 3.2.3, 3.3, 3.3.1 — 3.3.4, 3.4, 3.4.1 — 3.4.4

Суми ЄСВ, нарахованого (у частині нарахувань) на суми бази, зазначені в рядках 2, 2.1, 2.1.1 — 2.1.7, 2.2, 2.2.1 — 2.2.3, 2.3, 2.3.1 — 2.3.4, 2.4, 2.4.1 — 2.4.4

4, 4.1, 4.1.1 — 4.1.3, 4.2, 4.3, 4.4

Нараховані за звітний місяць виплати у межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ (17 ПМПО), з яких утримано ЄСВ. Виплати відображаються в розрізі ставок ЄСВ у частині утримань

5, 5.1 — 5.6

Суми утриманого ЄСВ із сум бази, зазначеної в рядках 4, 4.1, 4.1.1 — 4.1.3, 4.2, 4.3, 4.4

6, 6.1, 6.1.1 — 6.1.8, 6.2, 6.3, 6.3.1 — 6.3.5, 6.4

Рядки (крім рядка 6.2) заповнюються, якщо у звітному місяці страхувальник самостійно виявив заниження сум ЄСВ у попередніх звітних періодах. Рядок 6.2 заповнюється, якщо згідно з повідомленням органу доходів і зборів клас професійного ризику виробництва і відповідно розмір ставки ЄСВ у частині нарахувань збільшені

7, 7.1, 7.1.1 — 7.1.8, 7.2, 7.3, 7.3.1 — 7.3.5, 7.4

Рядки (крім рядка 7.2) заповнюються, якщо у звітному місяці страхувальник самостійно виявив завищення сум ЄСВ у попередніх звітних періодах. Рядок 7.2 заповнюється, якщо згідно з повідомленням органу доходів і зборів клас професійного ризику виробництва і відповідно розмір ставки ЄСВ у частині нарахувань зменшені

8, 8.1 — 8.14

Сума ЄСВ, що підлягає сплаті за звітний місяць, у тому числі в розрізі ставок

Додаток до таблиці

«Сума заборгованості з виплати заробітної плати на початок звітного періоду»

Суми простроченої заборгованості з виплати заробітної плати, строк виплати якої настав до 1 числа звітного місяця. Заповнюють страхувальники, які своєчасно не розрахувалися з працівниками за зарплатою на 1 число звітного місяця. Заборгованість з виплати соцстрахівських допомог тут не відображається, а оплата перших 5 днів хвороби — відображається. Страхувальники, які своєчасно розрахувалися з працівниками за зарплатою, у цьому рядку паперового звіту ставлять прокреслення.

Наприклад, строки для виплати зарплати встановлено 22 (аванс) і 7 (за другу половину місяця) чисел. Сума зарплати за серпень 2013 року на руки становить 10550 грн. (сальдо Кт 661). Ця сума виплачується в жовтні 2013 року. У звіті за вересень її показувати не слід (на 01.09.2013 р. ця сума не вважається простроченою заборгованістю, оскільки строк її виплати настає 7 вересня), а у звіті за жовтень уже необхідно вписати суму 10550 грн.

«Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду»

Суми заборгованості з виплати зарплати з урахуванням неоплачених сум заробітної плати, строк виплати яких настав у звітному місяці.

У прикладі, наведеному в рядку вище, цей показник має бути заповнений у звіті за вересень 2013 року, оскільки строк виплати настав ще 06.09.2013 р.

Тут слід враховувати заборгованість з оплати за перші 5 днів тимчасової непрацездатності, що виплачуються за рахунок роботодавця. А ось заборгованість щодо виплати допомоги з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів фондів соцстрахування та інших видів соцвиплат, депоновану заробітну плату тут показувати не варто

«Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» на початок звітного періоду»

Заповнювати показник необхідно за даними бухобліку тільки з ЄСВ — наводити сальдо за субрахунком 651.

Суму заборгованостей (переплат) за внесками до ПФУ, ФТВП, ФБ, ФНВ (якщо вона ще є) тут не наводиться

«Сальдо розрахунків рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням» на кінець звітного періоду»

«Виплачено заробітної плати усього ________ грн., у т. ч. у натуральній формі _______ грн., у т. ч.»

Сума виплаченої зарплати у звітному місяці. У тому числі окремо слід зазначити:

— виплачену зарплату в натуральній формі;

— суму зарплати і винагород за ЦПД, нарахованих за період з 01.01.2004 р.
до 01.01.2011 р.;

— суму зарплати та винагород за ЦПД, нарахованих до 01.01.2004 р.

Тут потрібно наводити фактичну «чисту» суму виплати, а не «грязну» у сумі нарахування

Рядки 1, 1.1, 1.2, 1.3

Загальна сума соцвнесків, що сплачуються у звітному місяці, які припадають на отриману у звітному місяці зарплату, нараховану за період до 01.01.2011 р., до:

— ФНВ — ряд. 1.1 (оборот Дт 656 — Кт 31);

— ФТВП —ряд. 1.2 (оборот Дт 652 — Кт 31);

— ФБ —ряд. 1.3 (оборот Дт 653 — Кт 31)

«2. Належить до сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, нарахованого за період до 01 січня 2004 року»

Загальна сума страхових внесків, що підлягають сплаті до ПФУ від отриманої у звітному місяці заробітної плати, нарахованої за період до 01.01.2004 р.

«3. Виправлення помилок, допущених при нарахуванні внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період
до 01 січня 2011 року»

Заповнюють страхувальники, які самостійно виявили помилки, допущені при нарахуванні пенсійних внесків до 01.01.2011 р. Страхувальник зобов’язаний зазначити, чи зумовлює виправлення помилки необхідність змін у персоніфікованому обліку застрахованих осіб, а також зміст помилки. При цьому показник кількості працівників зазначається в цілих одиницях

«4. Встановлені строки виплати заробітної плати»

Строки виплати заробітної плати, установлені в колективному договорі або нормативному акті роботодавця, узгодженому з виборним органом первинної профспілкової організації (а за відсутності таких органів — представниками, обраними та уповноваженими трудовим колективом). Тобто зазначаються дати отримання заробітної плати за першу і другу половину місяця

 

Особливості заповнення таблиці 5

 

Таблиця 5 призначена для реєстрації застрахованих осіб у реєстрі застрахованих осіб. Що стосується випадків, коли страхувальникам необхідно подавати таблицю 5, то їх перелічено в п. 4.8 Порядку № 454. Таблиця 5 подається, якщо протягом звітного місяця:

— було укладено або розірвано трудовий договір або ЦПД із застрахованою особою (крім ЦПД, укладеного з фізичною особою — підприємцем, якщо виконувані роботи (послуги, що надаються) відповідають видам діяльності згідно з відомостями з Держреєстру (інформацію про види діяльності можна дізнатися у витягу з Держреєстру));

— було укладено або розірвано трудовий договір із застрахованою особою, яка працевлаштована на нове робоче місце;

— особі надано відпустку для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

— особі надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— особі надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами.

Якщо зазначених випадків з працівниками (сторонніми фізособами) не відбувалося, то таблицю 5 заповнювати та подавати до органу Міндоходів не треба (потреби подавати таблицю 5 з прокресленнями у складі форми № Д4 не передбачено).

Якщо протягом звітного місяця одна застрахована особа одночасно і приймалася на роботу, і звільнялася з неї, то на неї необхідно заповнити один рядок, зазначивши в ньому і дату прийняття (графа 11, «дата початку»), і дату звільнення (графа 11, «дата закінчення»). Якщо ж протягом звітного місяця з працівником було розірвано трудовий договір, а потім знову укладено, на одного працівника потрібно внести два записи:

 — перший — із зазначенням дати припинення трудових відносин (у графі 11, «дата закінчення»);

 — другий — із зазначенням дати початку трудових відносин (у графі 11, «дата початку»).

Важливі зміни, які привнесли міндоходівці (з 01.10.2013 р.) своїм Порядком № 454 порівняно з пенсійним Порядком № 22-2:

— по-перше, додано нову графу в табличній частині — графа 8 «Договір ЦПХ за основним місцем роботи (1— так, 0 — ні)»;

— по-друге, згідно з пп. 1.1 і 5.6 Порядку № 454 якщо страхувальник не зазначив застраховану особу в передбачених для її заповнення випадках (вказані в п. 4.8), то роботодавець подає додаткову таблицю 5 на такого працівника. Пенсійною нормою було передбачено можливість подавати додаткові форми тільки тоді, коли не зазначили дані про прийнятих і звільнених працівників. Але на практиці пенсійники усно роз’яснювали, що необхідно подавати додаткову таблицю 5 і в інших випадках необхідності її подання, коли це не було зроблено.

Розглянемо правила заповнення таблиці 5 в таблиці нижче.

Номер і найменування реквізиту

Що зазначається

1

2

«4. Тип:»

Позначка «Х» вноситься до клітинки відповідного варіанта таблиці 5, що подається:

— «початкова» — звіт, на підставі якого створюється відповідний електронний звіт у базі даних органу Міндоходів;

— «скасовуюча», якщо необхідно повністю скасувати відомості раніше поданого звіту, де було допущено помилку в реквізитах, що стосуються страхувальника або застрахованої особи (наприклад, у П. І. Б. застрахованої особи, у зазначенні громадянства, у номері ЗО). Цей звіт є підставою для повного скасування інформації, яка заздалегідь була подана. Зазначимо, що одночасно з таблицею зі статусом «скасовуюча» формується та подається таблиця зі статусом «початкова» з правильними відомостями, до якої додаємо пояснювальну записку про суть змін;

«додаткова», якщо в таблиці 5 форми № Д4 за попередній звітний період не було зазначено застраховану особу у зв’язку з настанням обставин, перелічених у п. 4.8 Порядку № 458. Звіт за минулий період у складі титульного аркуша (перелік таблиць) і таблиці 5 з даними на таку особу зі статусом «додаткова» подається разом зі звітом за поточний звітний період

«5. № з/п»

Номер запису. Як правило, кількість записів відповідає кількості осіб, дані про яких підлягають занесенню до таблиці. Але в разі, якщо впродовж місяця з працівником було розірвано, а потім знову укладено трудовий договір, вони відрізняються

«6. Громадянин Україні (1 — так, 0 — ні)»

Для громадян України проставляється позначка «1», для осіб, які не є громадянами України, — «0»

«7. Категорія особи*»

Перелік можливих категорій застрахованих осіб наведено у виносці під табличною частиною таблиці 5. Вони такі:

— наймані працівники з трудовою книжкою, тобто ті, для яких це місце роботи є основним;

2 — наймані працівники без трудової книжки, тобто сумісники;

3 — особи, які виконують роботи (надають послуги) за ЦПД;

особи, яким надана відпустка для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку;

5 — особи, яким надано відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами;

6 — особи, яким надано відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

«8. Договір ЦПХ за основним місцем роботи

(1 — так, 0 — ні)»

Якщо особа, яка уклала із страхувальником ЦПД, є при цьому найманим працівником цього страхувальника з трудовою книжкою, тобто якщо це місце роботи є для нього основним. У такому випадку в цій графі ставиться «1». При цьому у графі ставиться «1» тільки в тому випадку, якщо категорія особи, наведена в попередній графі, — «3». Інакше проставляється позначка «0»

«9. Номер облікової картки ЗО»

Номер персональної облікової картки застрахованої особи, яка відповідає:

— реєстраційному номеру облікової картки платника податків — фізичної особи згідно з ДРФО (ідентифікаційному номеру — для платників податків, зареєстрованих до 01.01.2011 р.);

— даним свідоцтва про ЗДСС: серія і номер (NNN XXXXXX — три літери, пропуск, шість цифр) — для застрахованих осіб, які за релігійними переконаннями відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний орган Міндоходів і мають відмітку в паспорті;

— паспортним даним: серія та номер (БКNNXXXXXX — «БК» — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); «XXXXXX» — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями) — якщо у зазначених осіб немає свідоцтва про ЗДСС;

— серії та номера документа, що засвідчує особу (FNNNNNNNNN, де «F» — латинська літера (константа), далі «NNNNNNNNN» — набір латинських, російських та українських літер, а також цифр), — для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України і не мають ре-єстраційного номера облікової картки платника податків

«10. Прізвище ім’я, по батькові ЗО»

П. І. Б. (повністю):

для громадян України — згідно з україномовною сторінкою паспорта застрахованої особи;

для іноземців — згідно із засвідченим у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа

«11. Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток»

«дата початку»

— день прийняття на роботу, якщо у звітному місяці із застрахованою особою було укладено трудовий договір;

— дата початку виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, що припадає на звітний місяць;

— дата початку відпустки для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

«дата закінчення»

— день звільнення з роботи, якщо в поточному місяці з працівником було розірвано трудовий договір;

— дата закінчення виконання робіт (надання послуг) за ЦПД, якщо вона припадає на звітний місяць;

— дата закінчення відпустки для догляду за дитиною від трирічного віку до досягнення нею шестирічного віку, відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

«12. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаш-
тований даний працівник**»

Заповнюється в разі працевлаштування у звітному місяці особи на нове робоче місце, створене у зв’язку зі створенням нового суб’єкта господарювання (крім створеного шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, або створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва, що вимагають нових знань, навичок та умінь працівника

«13. Підстава для припинення трудових відносин»

Заповнюється у випадку якщо у звітному місяці з працівником було розірвано трудовий договір (заповнена графа 7 «1» або «2» і графа 11 «дата закінчення»). Зазначається стаття КЗпП, на підставі якої звільнено працівника.

Наприклад, у випадку якщо працівник звільнений за згодою сторін, необхідно зазначити «п. 1 ст. 36 КЗпП»

15. «Кількість заповнених рядків на аркуші»

Кількість заповнених рядків, що відповідає кількості рядків у графі 5

 

Особливості заповнення таблиці 6

 

Згідно з п. 4.9 Порядку № 454 таблиця 6 форми № Д4, що іменується «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам», призначена для формування страхувальником у розрізі кожної застрахованої особи відомостей про суми нарахованої їй заробітної плати (доходу) у звітному місяці, на які нараховується ЄСВ. Як зазначається в цьому самому пункті, такі відомості формуються з урахуванням кодів категорій застрахованих осіб, визначених у додатку 2 до Порядку № 454.

У загальному випадку на кожну застраховану особу заповнюється один рядок таблиці. Виняток становлять такі випадки.

№ з/п

Обставина

Причини

Приклад

1

У звітному періоді застрахованій особі були здійснені нарахування виплат, у яких відрізняються база нарахування та розміри ставок ЄСВ

У графі 9 «Код категорії ЗО» зазначаються різні коди категорії застрахованих осіб з додатка 2 до Порядку № 454 залежно від бази нарахування та розмірів ставок ЄСВ

Наприклад, у жовтні 2013 року працівнику нараховано заробітну плату та лікарняні. У такому разі один рядок на такого працівника
заповнюється з кодом «1» у графі 9 (зарплата), а другий рядок — з кодом «29» (лікарняні)

2

У звітному періоді разом з нарахуваннями за поточний період здійснюються нарахування за майбутні періоди (відпускні, допомога по вагітності та пологах) або минулі періоди (лікарняні, декретні, а також нарахування сум заробітної плати (доходу) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, за відпрацьований час після звільнення з роботи або за рішенням суду)

Такі нарахування, що припадають на різні періоди, відображаються із зазначенням у графі 11 різного місяця та року, в якому нараховано виплату. Крім того, в окремих випадках буде заповнена
і графа 10:

— «1» — для заробітної плати (доходу) за минулі періоди, строк виконання яких перевищує календарний місяць, за відпрацьований час після звільнення з роботи або за рішенням суду;

— «10» — для відпускних за майбутні періоди.

При цьому в полі відповідного місяця відображаються суми, що припадають тільки на такий місяць

Наприклад, у жовтні 2013 року працівнику нараховано лікарняні, частина яких припадає на вересень. У такому разі в першому рядку у графі 11 необхідно зазначити «092013», а у другому рядку — «102013»

3

У звітному періоді було нараховано заробітну плату за фактично відпрацьований цього місяця час і відпускні, що припадають на цей місяць

Згідно з п. 4.9 Порядку № 454 і виноскою до графи 10 суми відпускних мають відображатися з кодом типу нарахувань «10», тобто окремим рядком

Наприклад, у жовтні 2013 року працівнику нараховано заробітну плату за всі дні вересня та відпускні, що припадають на жовтень 2013 року. У такому разі окремим рядком зазначається зарплата, а окремим рядком — відпускні із зазначенням типу нарахувань «10» у графі 10

4

У звітному періоді застрахованій особі нараховано заробітну плату за роботу на посадах, що дають право на призначення пенсії відповідно до Закону № 1977, а також заробітну плату, що не дає такого права. Тут зазначимо, що відомості про працівників, які мають право на розрахунок спецстажу, необхідно зазначити в таблиці 7 (див. с. 16 — 17)

Така заробітна плата відображається із зазначенням ознаки наявності підстави для розрахунку спеціального стажу «1» у графі 21. Відомості про заробітну плату цієї ж особи за роботу на посадах, що не належать до науково-технічних, відображаються в окремому рядку без зазначення ознаки про наявність спецстажу (ставиться «0»)

Наприклад, у жовтні 2013 року працівнику нараховано заробітну плату за роботу на посаді, що дає право на розрахунок спецстажу відповідно до Закону № 1977 і заробітну плату за роботу на посаді, що не дає такого права.
У такому разі в першому рядку у графі 21 проставляється «1», а у другому рядку — «0»

 

Важливо: вносити записи на одного працівника потрібно в порядку черговості включення виплат для застосування максимальної величини (17 ПМПО). Спочатку зарплату, у тому числі окремим рядком (рядками) відпускні (у графі 10 проставляємо «10»). Після цього винагорода за ЦПД (у графі 10 проставляємо «1», якщо винагорода припадає на декілька місяців). А після рядок з лікарняними, і потім рядки з декретними (графу 10 не заповнюємо).

Тепер перейдемо безпосередньо до порядку заповнення окремих реквізитів (граф) таблиці 6. Про заповнення перших шести реквізитів ми вже згадували раніше (див. с. 6 та 11), тому в цьому підрозділі зупинятися на них не будемо.

Номер і назва реквізиту

Що зазначається

1

2

7. «Чоловік — Ч, жінка — Ж»

Для застрахованих осіб чоловічої статі зазначається літера «Ч», а для застрахованих осіб жіночої статі — літера «Ж»

8. «Номер облікової картки ЗО»

Порядок заповнення цієї графи див. на с. 12

9. «Код категорії ЗО*»

Код беремо з Таблиці відповідності кодів категорій застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, наведеної в додатку 2 до Порядку № 454. Вибраний із цієї таблиці код категорії застрахованої особи має відповідати фактичному статусу застрахованої особи у відносинах із страхувальником. Наприклад, для застрахованої особи, що є найманим працівником на загальних підставах, вноситься код «1», якщо працівник підприємства є інвалідом — «2», для осіб, які одержують допомогу по тимчасовій непрацездатності, — код «29», а при нарахуванні винагороди за ЦПД — «26»

10. «Код типу нарахувань**»

Відповідний код типу нарахувань від 1 до 12. Перелік таких кодів наведено в п. 4.9 Порядку № 454 та у виносці до графи 10.

Код типу нарахувань 1 зазначається лише для осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць і ЄСВ нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована, а також особам, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду — середню заробітну плату за вимушений прогул.

Коди типу нарахувань 2 — 9, 11 та 12 зазначаються лише у випадках донарахування або зменшення суми страхових внесків.

З кодом типу нарахувань 10 зазначаються нараховані як за поточний період, так і за майбутні періоди, відпускні.

Ця графа не заповнюється, якщо у звіті відображаються суми заробітку (доходу, грошового забезпечення), нараховані у звітному місяці, а також допомога по тимчасовій непрацездатності та допомога по вагітності та пологах незалежно від місяця, на який вони припадають

11. «Місяць та рік, за які проведено нарахування***»

Заповнюється в обов’язковому порядку. У перших двох комірках зазначається місяць, у останніх чотирьох — рік, на який припадають нарахування

12. «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО»

Вносяться повністю прізвище, ім’я та по батькові відповідно до україномовної сторінки паспорта застрахованої особи, а для застрахованих осіб із числа іноземців — відповідно до засвідченого у встановленому законодавством України порядку перекладу українською мовою паспортного документа

13. «Кількість календарних днів тимчасової непраце-здатності»

Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності (лікарняного) відповідно до наданих лікарняних листків. Зазначається окремо в рядку за кожен місяць, на який припадають дні тимчасової непрацездатності. Такі місяці зазначаються у графі 11. Заповнюється графа 13 тільки в тих випадках, коли в графі 9 зазначений код категорії застрахованої особи 29, 36, 37 або 39.

Якщо виникає необхідність зменшити кількість днів тимчасової непрацездатності, що була показана у звіті за попередні місяці, це можна зробити, зазначивши в цій графі зменшуючу кількість днів зі знаком «-»

14. «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати****»

Кількість календарних днів відпустки, в якій особа перебувала за власний рахунок. Право працівника на відпустку без збереження заробітної плати передбачене ст. 25 і 26 Закону про відпустки.

Кількість календарних днів може бути відображено із знаком «-» у разі необхідності зменшення кількості таких днів, відображених в попередніх звітних періодах

15. «Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця»

Кількість календарних днів звітного місяця, протягом яких застрахована особа перебувала у трудових (цивільно-правових) відносинах.

Показник цієї графи відповідає кількості днів від 1-го до 31-го (28, 29, 30) залежно від кількості календарних днів у місяці. Так, наприклад, якщо працівник перебував у трудових відносинах з роботодавцем упродовж усього жовтня 2013 року, то у графі 15 проставляється «31». Якщо ж працівник був звільнений 14 жовтня 2013 року, то в цій графі необхідно вказати «14» — кількість календарних днів тривалості трудових відносин у жовтні 2013 року з урахуванням дня звільнення.

Ця графа заповнюється навіть у тому випадку, якщо у звітному місяці працівнику не виплачувалася заробітна плата (наприклад, через перебування цілий місяць у відпустці: черговій (при нарахуванні відпускних наперед, минулого місяця), без збереження заробітної плати тощо). Не заповнюється вона в разі перебування працівника у відпустці для догляду за дитиною до трьох і шести років.

За наявності декількох рядків за однією застрахованою особою графа 15 заповнюється лише в тому рядку, в якому вказуються дані про суми заробітної плати (за їх наявності). Показник цієї графи може зазначатися у звітному місяці за майбутні звітні періоди, зокрема для днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Якщо працівнику нараховано і зарплату, і винагороду за ЦПД, то виходячи з формального прочитання назви графи 15, її заповнюємо за обома рядками.

У разі потреби зменшення показника цієї графи за попередні звітні періоди застосовується знак «-». При цьому у графі 11 зазначається місяць і рік, за які необхідно змінити показник.

У разі потреби збільшення показника цієї графи за попередні періоди формується звіт з ознакою «скасовуючий», яким скасовується неправильний показник і подається правильний збільшений. При цьому сумові показники не змінюються!

16. «Кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю
та пологами»

Зазначається кількість календарних днів перебування працівниці у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами в кожному окремо взятому місяці. Нагадаємо, що відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами надається жінкам на підставі медичного висновку тривалістю (ст. 17 Закону про відпустки):

— до пологів — 70 календарних днів (чорнобильцям — 90);

— після пологів — 56 календарних днів (70 календарних днів — у разі народження двох і більше дітей чи в разі ускладнення пологів) (чорнобильцям — 90), починаючи з дня пологів.

Тобто в загальній сумі така відпустка становить 126 (140 або 180) календарних днів. Кількість днів відпустки в кожному місяці наводиться в окремому рядку із зазначенням у графі 11 відповідного місяця.

Кількість календарних днів може бути відображено із знаком «-» у разі необхідності зменшення кількості таких днів, відображених в попередніх звітних періодах.

Важливо! Допомогу по вагітності та пологах у формі № Д4 показуємо в місяці нарахування його в бухобліку всією сумою. При цьому в таблиці 6 розбиваємо його між місяцями, на які припадають дні відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. І, відповідно, заповнюємо необхідну кількість рядків

17. «Загальна сума нарахованої заробітної плати/доходу (усього з початку звітного місяця)»

Загальна сума виплат, що включаються до ФОП, сума винагороди за виконання робіт за ЦПД, а також сума лікарняних і допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами без обмеження максимальної величини бази нарахування ЄСВ.

Ця графа формується та заповнюється за кожною окремою застрахованою особою з урахуванням такої черговості відображення виплат за умови їх нарахування цій особі в одному звітному періоді:

1) ФОП;

2) винагороди за ЦПД (крім ЦПД, укладеного з фізособою-підприємцем, якщо виконувані роботи (послуги, що надаються) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців);

3) лікарняні та допомога по вагітності та пологах.

Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:

— при відображені сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;

— при відображенні сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах, нарахованих у попередніх періодах.

Про те, які виплати та в яких випадках відображаються в окремих рядках, див. на с. 13

18. «Сума нарахованої заробітної плати/доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок»

Суми в межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, на які нараховується ЄСВ. Нагадаємо, що згідно з п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону про ЄСВ і п. 3.16 Інструкції № 455 максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 17 розмірам ПМПО (у 2013 році: січень — листопад: 19499 грн., грудень — 20706 грн.). Якщо суми нарахованої заробітної плати (доходу) не перевищують максимальну величину, то показник графи 18 дорівнює показнику графи 17.

Нараховані суми відпускних, допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах та нарахування з кодом типу нарахувань 1 (див. виноску до графи 10 таблиці 6) відносяться до того місяця, за який вони нараховані. Відповідно до цього максимальна величина для таких нарахувань визначається за нормами законодавства, що діяли в місяці, за який ці суми нараховуються.

Максимальна величина по нарахованих сумах, які відображаються з кодами типів нарахувань 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 та 12, визначається за нормами законодавства та в розмірах, що діяли в місяці, в яких ці суми нараховані.

Показники цієї графи формуються виключно з урахуванням черговості відображення виплат, наведеної нами в рядку вище.

Внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається тільки у випадках, передбачених для графи 17 (див. попередній рядок цієї таблиці).

Про те, які виплати та в яких випадках відображаються в окремих рядках, ми розглядали на с. 13

19. «Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати/доходу)»

Суми ЄСВ із заробітної плати (доходу) застрахованої особи, нараховані відповідно до ст. 8 Закону про ЄСВ. Тобто в цій графі мають зазначатися суми ЄСВ, утримані із зарплати (доходу). Суми нарахованого «зверху» ЄСВ у графі 19 не відображаються

20. «Ознака наявності трудової книжки (1 — так, 0 — ні)»

Ставиться відмітка «1», якщо застрахована особа працює на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, і її трудова книжка перебуває у страхувальника (платника), який подає форму № Д4 до органу Міндоходів. Інакше в цій графі ставиться відмітка «0»

21. «Ознака наявності спецстажу (1 — так, 0 — ні)»

Ставиться відмітка «1» за наявності в застрахованої особи підстав для обліку спецстажу або права на використання пільг відповідно до законодавства. У разі відсутності в застрахованої особи такої підстави або права у графі 21 ставиться відмітка «0»

22. «Ознака нового робочого місця (1 — так, 0 — ні)»

Ставиться відмітка «1», якщо застрахована особа працює на створеному новому робочому місці (протягом 2-х років) — тобто роботодавець планує отримувати за цим місцем компенсацію з ЄСВ, що нараховується. Відмітка «0» — якщо застрахована особа не прийнята на нове робоче місце або роботодавець не планує отримувати за цим місцем компенсацію з ЄСВ, що нараховується. Або працівник працює на новому робочому місці, за яким компенсувався ЄВС більше 2 років. Що є новим робочим місцем, ми писали на с. 7

 

Як заповнити реквізити 23 — 26, розглядалося нами раніше на с. 6.

 

Особливості заповнення таблиці 7

 

Таблиця 7 «Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» формується та подається в разі визначення страхувальниками періодів (строків) трудової або іншої діяльності, які відповідно до законів, що встановлюють умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, зараховуються при визначенні права на відповідну пенсію, а також періоди страхового стажу, не пов’язані з трудовою та професійною діяльністю.

Якщо у страхувальника відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, таблиця 7 не формується та не подається.

Зауважимо, що про наявність у тих чи інших працівників спецстажу відповідно до законодавства, слід не забути під час заповнення таблиці 6, проставивши у графі 21 «Ознака наявності спецстажу» «1» у рядках із даними таких працівників.

Основні правила заповнення таблиці 7 представлено в таблиці нижче.

Номер і найменування реквізиту

Що зазначається

4. «Тип:»

Цей реквізит має три поля для заповнення: «початкова», «скасовуюча» та «додаткова» і заповнюється подібно до аналогічного реквізиту таблиці 5 (див. с. 11). Із статусом «додаткова» таблиця 7 подається в тому випадку, якщо в таблиці 7 за попередній звітний період помилково не були відображені відомості про застрахованих осіб, період роботи яких зараховується до спеціального стажу

6. «Громадянин України»

Див. порядок заповнення аналогічного реквізиту таблиці 5 на с. 11

7. «Номер облікової картки ЗО»

Див. порядок заповнення аналогічного реквізиту таблиці 5 на с. 12

8. «Код підстави для обліку спецстажу»

Код підстави для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства у вигляді восьмирозрядного коду, що складається з чотирьох частин.

Для кодування підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства використовуються серійно-порядкові коди із Довідника кодів підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства (додаток 3 до Порядку № 454)

9. «Прізвище, ім’я, по батькові ЗО»

Див. порядок заповнення аналогічного реквізиту таблиць 5 і 6 (с. 12 та 14)

10. «Початок періоду»

Перше число місяця, якщо застрахована особа прийнята на роботу в попередніх звітних місяцях, або дата початку строку дії висновку атестаційної комісії щодо особливих умов праці. Якщо застрахована особа прийнята на роботу у звітному місяці, то зазначається день початку трудових відносин, що відповідає даті початку трудових відносин, у таблиці 5 додатка 4 для цієї застрахованої особи (див. с. 12)

11. «Кінець періоду»

Останнє число місяця (28 — 31), якщо застрахована особа протягом звітного періоду не була звільнена з посади, або день звільнення з посади, або закінчення строку дії висновку атестаційної комісії відносно особливих умов праці

12. «Кількість днів»

13. «Кількість годин, хвилин»

Варіант необхідної одиниці виміру та фактична тривалість спеціального стажу за кодом підстави. Заповнюється один з можливих показників фактичної тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці: кількість днів або годин та хвилин залежно від діючого обліку праці у страхувальника у звітному році для конкретної застрахованої особи, відпрацьованих в умовах праці, які дають підстави для зарахування спеціального стажу

14. «Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу (дні або години/хвилини)»

Норма тривалості стажу для конкретної підстави за умовами праці залежно від обраного варіанту необхідної одиниці виміру в реквізитах 12, 13, тобто: кількість днів або годин і хвилин залежно від діючого обліку праці у страхувальника у звітному році для конкретної застрахованої особи, що дають право на зарахування спеціального стажу у звітному періоді за повний календарний місяць

15. «№ наказу про проведення атестації робочого місця»

16. «Дата наказу про проведення атестації робочого місця»

Зазначаються реквізити наказу про проведення атестації робочого місця застрахованої особи, проведення якої передбачає, зокрема санітарно-гігієнічні дослідження виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу, за якими підтверджується право працівника на пільги та компенсації, пов’язані із зайнятістю в несприятливих умовах праці, для працівників за списками № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими постановою КМУ «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» від 16.01.2003 р. № 36

17. «Ознака СЕЗОН»

У відповідному рядку зазначається один з кодів ознаки «сезон» залежно від прийнятої схеми та результатів обліку на виробництві з сезонним характером праці. Код 1 — повністю в межах місяця; код 2 — незавершення в межах місяця; код 3 — завершення в межах місяця

 

Як заповнити реквізити 18 — 21 було розглянуто раніше в цьому тематичному номері (див., зокрема, с. 6).

 

Приклади заповнення за видами виплат

 

Відпускні

Відображають відпускні у Звіті з ЄСВ за той місяць, в якому їх нараховано.

При «перехідній» відпустці порядок відображення сум відпускних у Звіті з ЄСВ залежатиме від того, як роботодавець здійснює їх нарахування:

1. Якщо відпускні нараховуються одразу за всі дні відпустки, то у Звіті з ЄСВ за місяць, в якому їх нараховано, слід показати всю суму відпускних: як за дні, що припадають на звітний місяць, так і за дні, що припадають на наступний місяць.

2. Якщо відпускні нараховуються «щомісячно», то у Звіті з ЄСВ слід показати тільки суму відпускних, що припадає на такий місяць.

Таблиця 1. Оплата днів відпустки згідно з п.п. 2.2.12 Інструкції № 5 уключається до фонду додаткової заробітної плати. Тому суми відпускних у Таблиці 1 відображаються в рядках, призначених для заробітної плати.

Таблиця 6. У таблиці 6 відпускні відображаються окремим рядком (тобто окремо від зарплати та інших виплат) із зазначенням у гр. 10 коду типу нарахувань «10».

При «перехідній» відпустці суми відпускних показуються в таблиці 6 окремо за кожен місяць (із зазначенням у гр. 11 місяця, за який їх нараховано) у сумі, що припадає на дні відпустки цього місяця (п. 4.9 Порядку № 454).

Якщо при «перехідній» відпустці роботодавець нараховує відпускні одразу за всі дні відпустки, тоді йому в таблиці 6 Звіту з ЄСВ за місяць, в якому їх нараховано, крім суми відпускних, що припадає на звітний місяць, потрібно показати й суми відпускних, що припадають на наступні місяці. Такі суми відображаються окремими рядками (за рядком на кожен календарний місяць) одразу за рядком, в якому відображено відпускні за поточний місяць (п. 4.9 Порядку № 454).

Наприклад, якщо в жовтні 2013 року працівнику нараховано зарплату та відпускні, одна частина яких припадає на жовтень 2013 року, а друга — на листопад 2013 року, то на такого працівника слід заповнити три рядки: в одному рядку відобразиться зарплата, у другому — відпускні, що припадають на жовтень 2013 року, у третьому — відпускні, що припадають на листопад 2013 року.

Якщо ж відпускні нараховуються «щомісячно», то в таблиці 6 відображаються тільки суми відпускних, нараховані у звітному місяці.

 

! Зверніть увагу: компенсацію за невикористані дні відпустки необхідно відображати в таблиці 6 не як нарахування відпускних, а як зарплату — в одному рядку з нарахованою за звітний місяць зарплатою.

Тепер перейдемо до розгляду прикладів.

 

Зарплата + відпускні, що припадають на один місяць

Приклад. Працівниця Сторожук Ольга Вікторівна перебувала у щорічній відпустці з 14.10.2013 р. по 25.10.2013 р. У жовтні їй нараховано:

1) відпускні в сумі 1890 грн., з яких утримано ЄСВ у розмірі 68,04 грн. (1890 грн. х 3,6 %);

2) зарплата за 13 р. дн. жовтня у розмірі 2260,87 грн., з якої утримано ЄСВ у сумі 81,39 грн. (2260,87 грн. х 3,6 %).

Таблицю 6 за жовтень у цьому випадку потрібно заповнити таким чином:

img 1

 

Зверніть увагу! Кількість календарних днів перебування у трудових відносинах (гр. 15) заповнюємо за рядком нарахування зарплати, а в рядку відпускних проставляємо прочерк.

 

«Перехідні» відпускні

Приклад. Працівник Соколов Ігор Петрович перебував у щорічній відпустці з 21.10.2013 р. по 08.11.2013 р.

У жовтні 2013 року йому було нараховано:

1) зарплата за жовтень у сумі 6086,96 грн.

2) відпускні за всі дні відпустки — у сумі 6460 грн. Із них сума відпускних:

— за жовтень 2013 року — 3740 грн.

— за листопад 2013 року — 2720 грн.

Сума ЄСВ у частині утримань:

1) із зарплати — 219,13 грн. (6086,96 грн. х 3,6 %);

2) з відпускних:

— за жовтень — 134,64 грн. (3740 грн. х 3,6 %);

— за листопад — 97,92 грн. (2720 грн. х 3,6 %).

Таблицю 6 за жовтень у цьому випадку заповнюємо таким чином:

img 2

 

У таблиці 6 за листопад суму відпускних не показуємо.

 

Працівник перебуває у відпустці повний місяць

Приклад. Працівник підприємства (Дорошенко Іван Іванович) іде у щорічну відпустку з 01.11.2013 р. по 30.11.2013 р. включно. Сума відпускних була нарахована та виплачена йому в жовтні 2013 року і склала 4000 грн. Сума зарплати за жовтень 2013 склала 3500 грн.

Таблицю 6 за жовтень слід заповнити таким чином:

img 3

 

У таблиці 6 за листопад, незважаючи на те, що працівнику не будуть нараховані жодні виплати, все одно потрібно заповнити рядок на такого працівника із зазначенням у гр. 15 кількості календарних днів, протягом яких працівник перебував у трудових відносинах із підприємством:

img 4

 

Зверніть увагу! При заповненні таблиці 1 додатка 4 за листопад такий працівник не враховується в показнику «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати».

 

Виплати за цивільно-правовими договорами (ЦПД)

Правила відображення виплат за ЦПД:

1. У Звіті з ЄСВ відображаються виплати тільки за тими ЦПД, що укладені зі звичайними фізособами. Якщо ЦПД укладено з підприємцем і виконувані ним роботи (послуги, що надаються) відповідають видам діяльності з витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, то ЄСВ у цьому випадку не справляється і, відповідно, у Звіті з ЄСВ такі суми не відображаються.

2. Винагорода за ЦПД відображається у Звіті з ЄСВ за той місяць, у якому нараховано таку винагороду.

Таблиця 5. Заповнюється в тому випадку, якщо у звітному місяці відбувається укладення ЦПД або його закінчення. Якщо протягом звітного періоду страхувальником із застрахованою особою було укладено та розірвано цивільно-правовий договір, на таку застраховану особу запис про дату початку і припинення цивільно-правових відносин здійснюється в одному рядку.

Якщо у звітному місяці з однією фізичною особою було укладено та розірвано два ЦПД, то в таблиці 5 на таку особу необхідно заповнити два рядки.

У гр. 7 таблиці 5 проставляємо код «3» («особи, які виконують роботи за договорами цивільно-правового характеру»), а у графі 8 ставимо «1» (якщо роботи за ЦПД виконує працівник підприємства) або «0» (якщо роботи виконує фізособа, яка не є працівником підприємства).

Таблиця 6. Основні правила:

1. Якщо ЦПД укладено з працівником підприємства, тобто, крім виплати за ЦПД, особа отримує і зарплату, то виплати за ЦПД відображаються окремим рядком після зарплати.

2. Якщо роботи виконуються більше календарного місяця, то суми винагороди показуються в таблиці 6 окремо за кожен місяць (на кожен місяць заповнюється окремий рядок) у сумі, що визначається шляхом поділу доходу, виплаченого за результатами роботи, на кількість місяців, за який його нараховано (ч. 2 ст. 7 Закону про ЄСВ).

3. У графі 9 «Код категорії ЗО» ставиться код «26» («особи, які працюють за угодами ЦПХ»).

4. Графа 10 «Код типу нарахувань» заповнюється в тому випадку, якщо роботи за ЦПД виконуються більше місяця. У цьому випадку у графі 10 ставиться «1». Якщо роботи будуть виконані протягом місяця, графа 10 не заповнюється.

5. У графі 15 проставляється кількість днів, на які припадає період відносин із ЦПД. Якщо роботи з ЦПД виконуються працівником підприємства, то реквізит 15 заповнюється за рядком нарахування зарплати, а в рядку ЦПД проставляється прочерк.

6. У графі 17 відображаємо всю суму винагороди, що припадає на календарний місяць.

7. У графі 18 відображаємо суму винагороди, що припадає на календарний місяць, з урахуванням граничного доходу, з якого справляють ЄСВ. Тобто тут відображаємо суму винагороди, з якої справляли внесок після застосування максимальної величини до зарплати, а потім уже до винагороди.

Тепер перейдемо до розгляду конкретних прикладів.

 

Роботи за договором цивільно-правового характеру виконуються протягом декількох місяців

Приклад. Підприємство 14.10.2013 р. уклало договір цивільно-правового характеру на виконання робіт із фізичною особою — Крамаренко Світланою Сергіївною (не є приватним підприємцем). Акт виконаних робіт підписано 16.11.2013 р. Сума винагороди за договором склала 10000 грн.

 

Таблиця 5 за жовтень. У ній показуємо дату початку відносин із ЦПД.

img 5

 

Таблиця 6 за жовтень. Незважаючи на те, що фізособі, яка виконує роботи за ЦПД, у жовтні не будуть нараховані виплати, у таб-лиці 6 за жовтень на неї все одно потрібно заповнити рядок, зазначивши кількість календарних днів, протягом яких фізособа перебувала в цивільно-правових відносинах, у звітному місяці.

img 6

 

Зверніть увагу! При заповненні таблиці 1 додатка 4 за жовтень фізична особа враховується в показнику «Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового характеру».

Таблиця 5 за листопад. Зазначаємо дату закінчення відносин за договором цивільно-правового характеру, зазначивши у графі 7 код категорії застрахованої особи — «3» (див. с. 21).

img 7

 

Таблиця 6 за листопад

img 8

 

Роботи виконано в одному місяці

Приклад. Підприємство уклало договір цивільно-правового характеру на виконання робіт із працівницею підприємства — Трофименко Алісою Сергіївною. Строк виконання робіт: з 16.10.2013 р. по 31.10.2013 р. Сума винагороди — 16000 грн.

Крім того, працівниці в жовтні було нараховано зарплату в сумі 5000 грн.

Таблиці 5 і 6 за жовтень заповнюватимуться таким чином:

Таблиця 5

img 9

 

Таблиця 6

img 10

 

Лікарняні

Відображають лікарняні у Звіті з ЄСВ за той місяць, в якому їх нараховано, на підставі отриманого від працівника листка непрацездатності.

«Перехідні» лікарняні відображаються в місяці, коли працівник надав листок непрацездатності.

Правила заповнення таблиці 6:

1. Лікарняні показують у таблиці 6 окремим рядком (окремо від інших виплат) з відображенням у гр. 9 коду застрахованої особи «29». Відображають їх після рядків, у яких наведено нараховану працівнику заробітну плату та винагороди за цивільно-правовими договорами.

2. Для заповнення таблиці 6 немає значення, за рахунок яких коштів фінансується виплата лікарняних: за рахунок коштів підприємства чи за рахунок фондів соціального страхування. І ті, й інші виплати, що припадають на один місяць, відображаються одним рядком.

3. Якщо дні хвороби припадають на один місяць — заповнюється один рядок. Графа 15 заповнюється тільки в тому випадку, якщо за цим працівником не було рядка з нарахованою зарплатою. Інакше період трудових відносин показуємо за рядком зарплати.

4. Якщо дні хвороби припадають на декілька місяців, то для цілей заповнення таблиці 6 суму лікарняних слід розбити на декілька рядків — за одним рядком на кожен календарний місяць, на які припадають дні хвороби працівника. Розподіляти лікарняні слід пропорційно дням хвороби, що припадають на кожен місяць. При цьому у графі 10 таблиць 6 проставляється прочерк, оскільки згідно з п. 4.9 Порядку № 454 код «1» не застосовується при відображенні лікарняних навіть у тих випадках, коли вони припадають на декілька місяців. У свою чергу, у графі 11 слід зазначити місяць, на який припадають дні хвороби.

А тепер порядок заповнення таблиці 6 у разі нарахування лікарняних покажемо на прикладах.

 

Лікарняний, що припадає на один місяць

Приклад. Працівниця, Христенко Ірина Петрівна, перебувала на лікарняному з 7 по 23 жовтня 2013 року. За жовтень їй нараховано:

— зарплату — 2000 грн.;

— лікарняні — 18000 грн.

Таблиця 6 за жовтень заповнюватиметься таким чином:

img 11

 

«Перехідні» лікарняні

Приклад. Працівниця, Петренко Ольга Іванівна, знаходилася на лікарняному з 7 жовтня по 
10 листопада 2013 р. включно. Сума лікарняних, що припадають на жовтень, склала 14250 грн., на листопад — 4500 грн. Сума зарплати за відпрацьовані дні жовтня склала 1600 грн., за відпрацьовані дні листопада — 6000 грн.

Таблиця 6 за жовтень:

img 12

Таблиця 6 за листопад:

img 13

 

Допомога по вагітності та пологах

Перш за все зазначимо, що ЄСВ обкладається тільки та допомога по вагітності та пологах, яка нарахована після 01.07.2013 р. Допомога, нарахована до 01.07.2013 р., у тому числі й за дні після цієї дати, ЄСВ не обкладається.

Допомога по вагітності та пологах відображається у Звіті з ЄСВ за той місяць, в якому її нараховано на підставі отриманого від працівника листка непрацездатності, — за всі 126 (140 або 180) календарних днів відпустки. Уся сума допомоги потрапить до таблиці 1 форми № Д4 місяця, в якому нараховано допомогу в бухобліку.

Таблиця 5:

у місяці виходу працівниці у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами: заповнюємо рядок, в якому зазначаємо у графі 7 код «5» («особи, яким надано відпустку по вагітності і пологах»), у графі 11 — день початку відпустки;

у місяці закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами: заповнюємо рядок, в якому зазначаємо у графі 7 — «5», у графі 11 — дату закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Якщо працівниця одразу після відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами йде у відпустку для догляду за дитиною до трьох років, то на неї додатково заповнюємо рядок у таблиці 5 (у місяці, на який припадає перший день відпустки), в якій зазначаємо у графі 7 — «6» («особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку»), у графі 11 «дата початку» — дату першого дня відпустки.

Таблиця 6. Заповнюємо стільки рядків, на скільки місяців припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

Зарплата, нарахована у звітному місяці, на який припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відображається в окремому рядку. Виплати працівнику потрібно відображати в такій послідовності:

а) заробітна плата;

б) винагорода за цивільно-правовим договором;

в) лікарняні;

г) допомога по вагітності та пологах.

У графі 9 необхідно зазначити «Код категорії ЗО». Такі коди містяться в додатку 2 до Порядку № 454. Наведемо їх у таблиці.

Категорія працівників

Код категорії застрахованої особи

Працівниці, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та отримують допомогу по вагітності та пологах

42

Працівниці — інваліди підприємств, установ, організацій, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й отримують допомогу по вагітності та пологах

43

Працівниці, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й отримують допомогу по вагітності та пологах, які працюють на підприємствах і в організаціях всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариствах УТОГ і УТОС, у яких кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 % суми витрат на оплату праці, та на яких нараховують єдиний внесок у розмірі 5,3 % на весь фонд оплати праці

44

Працівниці-інваліди, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами й отримують допомогу по вагітності та пологах, які працюють на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності працівників, за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів дорівнює не менше 25 % суми витрат на оплату праці, та на яких нараховують єдиний внесок у розмірі 5,5 % на фонд оплати праці працюючих інвалідів

45

 

У графі 10 таблиці 6 проставляємо прочерк, оскільки згідно з п. 4.9 Порядку № 454 код «1» не застосовується для відображення допомог навіть у тих випадках, коли вони припадають на декілька місяців.

У графі 11 зазначаємо місяць, на який припадає відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

Графа 15 — заповнюємо тільки в разі, якщо немає нарахування зарплати або лікарняного (тоді її заповнюємо за цим рядком). Якщо за місяць нараховано лікарняні та допомогу по вагітності та пологах, то графу 15 заповнюємо за рядком лікарняних.

Графа 16 — зазначаємо кількість календарних днів перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Графа 17 — зазначаємо суму допомоги, що припадає на відповідний місяць, без застосування максимальної величини доходу з метою нарахування ЄСВ.

Графа 18 — зазначаємо суму допомоги, з якої справляється ЄСВ, з урахуванням застосування максимальної величини доходу.

Графа 19 — зазначаємо утриманий із суми допомоги ЄСВ (гр. 17 х 2 %).

 

Приклад. Працівниця (Яковенко Ірина Петрівна) іде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 07.10.2013 р. по 09.02.2014 р. (126 к. дн.). Припустимо, середньоденна з/п для розрахунку допомоги по вагітності та пологах — 230 грн.

У жовтні працівниці нараховано:

1) допомогу по вагітності та пологах у сумі 28980 грн. (230 грн. х 126 к. дн.).

Із них:

за жовтень: 230 грн. х 25 к. дн. = 5750 грн.

ЄСВ у частині утримань: 5750 грн. х 2 % =115 грн.

за листопад: 230 грн. х 30 к.дн. = 6900 грн.

ЄСВ у частині утримань: 6900 грн. х 2 % = 138 грн.

— за грудень: 230 грн. х 31 к. дн. = 7130 грн.

ЄСВ у частині утримань: 7130 грн. х 2 % = =142,60 грн.

— за січень: 230 грн. х 31 к. дн. = 7130 грн.

ЄСВ у частині утримань: 7130 грн. х 2 % = 142,60 грн.

— за лютий: 230 грн. х 9 к. дн. = 2070 грн.

ЄСВ у частині утримань: 2070 грн. х 2 % = 41,40 грн.

2) зарплата за жовтень 1217,39 грн.

ЄСВ у частині утримань: 1217,39 х 3,6 % = 43,83 грн.

Таблиця 5 за жовтень:

img 14

 

Таблиця 6 за жовтень:

img 15

 

Зверніть увагу! у таблиці 6 форми № Д4, яку подаватимемо за майбутні місяці відпустки (листопад, грудень, січень), на працівницю не потрібно заповнювати рядок.

 

У звіті за лютий 2014 р. знову заповнюємо таблицю 5. У ній ставимо дату закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо працівниця йде одразу у відпустку для догляду за дитиною, на неї додатково заповнюємо рядок у таблиці 5, у графі 11 якої зазначаємо дату першого дня відпустки для догляду за дитиною до трьох років.

img 16

 

Комплексний приклад заповнення

 

Підприємство ТОВ «Літо» віднесене до 23 класу професійного ризику. Код згідно з ДК 009:2010 — 46.36 (оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами). Ставка ЄСВ у частині нарахувань — 37,26 %.

Дані про нараховані виплати фізособам за жовтень 2013 року представлені в таблиці.

№ з/п

П. І. Б. застрахованої особи, ідентифікаційний номер

Нарахування за жовтень 2013 року

РАЗОМ

Зарплата

Відпускні

Компенсація за невикористану відпустку

Лікарняні

Допомога по вагітності та пологах

Винагорода за ЦПД

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Криворучко В’ячеслав Вікторович

(ІНН 1111111111)

20000,00

20000,00

2

Бондар Вікторія Вікторівна

(ІПН 2222222222)

Прийнята на роботу 07.10.2013 р. за направленням центру зайнятості на створене нове робоче місце. Має додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (матір двох дітей віком до 6 років)

3500,00

 —

 —

 —

 —

 —

3500,00

3

Надточій Валентина Петрівна

(ІПН 3333333333)

Звільнилася за власним бажанням 22.10.2013 років. Виплачена компенсація за невикористану відпустку в сумі 2000 грн.

4000,00

 —

2000,00

 —

 —

 —

6000,00

4

Тур Світлана Олексіївна

(ІПН 4444444444)

З 07.10.2013 р. пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Середньоденна з/п для розрахунку допомоги по вагітності та пологах — 344,26 грн.

1000,00

 

 —

 —

жовтень

8606,50

44376,76

листопад

10327,80

грудень

10672,06

січень

10672,06

лютий

3098,34

5

Гончар Микола Петрович

(ІПН 5555555555)

Інвалід II групи

4500,00

 

 —

 —

 —

 —

4500,00

6

Коноваленко Світлана Петрівна

(ІПН 6666666666)

Лікарняні з 23.09. 2013 року по 10.10.2013 р.

Лікарняні:

— вересень — 774 грн. (129 грн. х 6 р. дн.), з них оплата перших 5 днів непрацездатності — 645 грн. (129 грн. х 5 р. дн.);

— жовтень — 1032 грн. (129 грн. х 8 р. дн.).

2857,14

 —

 —

вересень

774,00

 —

 

 —

4663,14

жовтень

1032,00

7

Іванов Ігор Іванович

(ІПН 7777777777)

Відпустка з 21.10.2013 р. по 31.10.2013 р.

6086,96

3452,35

 —

 —

 —

 —

 —

 —

9539,31

8

Руденко Сергій Миколайович

(ІПН 8888888888)

З 18.09.2013 р., по 31.10.2013 р. виконував роботу за договором підряду (не підприємець). Акт виконаних робіт підписаний 31.10.2013 р. Цього ж дня виплачено всю суму, належну за договором.

 

 —

 —

 —

вересень

4000,00

8000,00

жовтень

4000,00

Разом

47396,45

1806,00

43376,76

8000,00

100579,21

 

Дані про суми нарахованого та утриманого ЄСВ наведемо в таблиці (с. 26).

 

ЄСВ у частині нарахувань

ЄСВ у частині утримань

П. І. Б. застрахованої особи, ідентифікаційний номер

База ЄСВ

Сума нарахованих внесків

База ЄСВ

Сума утриманих внесків

37,26 %

8,41 %

33,2 %

34,7 %

37,26 %

8,41 %

33,2 %

34,7 %

3,6 %

2 %

2,6 %

3,6 %

2 %

2,6 %

Л*

ДВП**

Д

ДВП

Л

ДВП

Л

ДВП

Криворучко В’ячеслав Вікторович

(ІПН
1111111111)

19499,00

 —

 —

 —

7265,33

 —

 —

 —

19499,00

 —

 —

701,96

 —

 —

Бондар
Вікторія
Вікторівна

(ІПН 2222222222)

3500,00

 —

 —

 —

1304,10

 —

 —

 —

3500,00

 —

 —

126,00

 —

 —

Надточій
Валентина Петрівна

(ІПН 3333333333)

6000,00

 —

 —

 —

2235,60

 —

 —

 —

6000,00

216,00

 —

 —

Тур
Світлана Олексіївна

(ІПН 4444444444)

1000,00

43376,76

372,60

 —

14401,08

 —

1000,00

43376,76

 —

36,00

 

867,54

 —

Гончар
Микола
Петрович

(ІПН 5555555555)

 —

4500,00

 —

 —

 —

378,45

 —

 —

4500,00

 —

 —

162,00

 —

 —

Коноваленко Світлана
Петрівна

(ІПН 6666666666)

2857,14

1806,00

 —

1064,57

 —

599,59

 —

2857,14

1806,00

 —

102,86

36,12

 —

Іванов
Ігор
Іванович

(ІПН 7777777777)

9539,31

 —

 —

 —

3554,34

 —

 —

 —

9539,31

 —

 —

343,42

 —

 —

Руденко
Сергій
Миколайович

(ІПН 8888888888)

 —

 —

 —

8000,00

 —

 —

 —

2776,00

 —

 —

8000,00

 —

 —

208,00

РАЗОМ

42395,45

4500,00

1806,00

43376,76

8000,00

15796,54

378,45

599,59

14401,08

2776,00

46895,45

1806,00

43376,76

8000,00

1688,24

36,12

867,54

208,00

* Л — лікарняні.

** ДВП — допомога по вагітності та пологах.

 

img 17
img 18

 

img 19
img 20

img 21
img 22

img 23
img 24

 

img 25
img 26

 

img 27

 

img 28

 

img 29

 

Виправлення помилок

 

Як і для інших форм звітності, для звіту за формою № Д4 також характерним є те, що при його заповненні інколи припускаються помилок. Їх виправлення, починаючи з 01.10.2013 р., регламентується розд. V Порядку № 454. На його положення й орієнтуватимемось далі.

Щодо помилок, допущених при заповненні форми № Д4, то найбажанішим варіантом їх виправлення є випадок, коли вони виявлені до закінчення граничного терміну подання звіту. В такому разі відповідно до п. 5.1 Порядку № 454 страхувальник має право до закінчення терміну подання цього звіту повторно сформувати та подати його до органу доходів і зборів за місцем взяття на облік.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності, тобто не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним (а в разі якщо 20 число припадає на вихідний день, не пізніше наступного за ним робочого дня).

Якщо ж до закінчення граничного терміну подання звіту помилку(и), допущену(і) в ньому, виявити не вдалося, то її(х) доведеться виправляти вже після його закінчення. В такому випадку бажано, щоб зроблено це було самостійно, а не органом ПФУ чи Міндоходів.

Відповідно до п. 5.2 Порядку № 454 у разі самостійного виявлення страхувальником недостовірних відомостей, які подані після закінчення звітного періоду, та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, він має подати до відповідного територіального органу доходів і зборів:

— необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу;

— початкові документи із зазначеними правильними відомостями на одну застраховану особу;

— пояснювальну записку в довільній формі щодо зміни відомостей.

Якщо ж недостовірні відомості про застрахованих осіб, які подані та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, виявлені органом ПФУ, про що той повідомляє орган доходів і зборів, то відповідно до п. 5.4 Порядку № 454 орган Міндоходів протягом 2 робочих днів повідомляє страхувальника про виявлення недостовірних даних. У свою чергу страхувальник зобов’язаний при цьому подати до відповідного органу доходів і зборів протягом наступних 10 робочих днів необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних даних про застраховану особу та одночасно початкові документи із зазначеними правильними відомостями на одну застраховану особу. Подання пояснювальної записки в такому випадку законодавством не передбачено.

Варто зауважити, що скасовуючі документи до системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб надаються, якщо страхувальником було допущено помилку у реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи. Зміни в сумах нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим нарахованих сум ЄСВ за звітний місяць при формуванні та поданні скасовуючих документів не допускаються.

Відповідно до п. 5.7 Порядку № 454 у разі якщо страхувальником були допущені помилки в реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи, страхувальник повинен сформувати та подати разом зі звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить:

— перелік таблиць звіту;

— відповідну таблицю зі статусом — скасовуюча — з відомостями, які були помилкові, на одну або декількох застрахованих осіб;

— відповідну таблицю зі статусом — початкова — із зазначеними правильними відомостями на одну або декількох застрахованих осіб.

При цьому звіт, сформований для виправлення помилок за попередні звітні періоди, не повинен містити таблиць 1 — 4 форми № Д4.

Якщо страхувальник за один і той самий звітний період подає таблиці зі статусами — скасовуюча та додаткова, то вони згідно з п. 5.8 Порядку № 454 мають подаватись із окремими титульними аркушами (як два окремих звіти).

Часом трапляються випадки, коли страхувальник помилково подає звіт не за звітний період, а за попередній. В такому разі для виправлення помилки, звітуючи за поточний період, страхувальник повинен подати два звіти: звіт за попередній період та звіт за поточний період (п. 5.3 Порядку № 454).

Оскільки раніше ми зосередили вашу увагу на заповненні лише тих таблиць Звіту, які подають звичайні страхувальники, то й розгляд виправлення помилок вестимемо в розрізі цих таблиць.

Таблиця 1. Нарахування єдиного внеску

Таблиця 1 звіту за формою № Д4 складається із заголовної та табличної частини, при чому перша з них містить відомості про страхувальника, у той час як у другій наводяться дані, виражені виключно в грошових одиницях. Додаток до таблиці також містить, в основному, показники, що вимірюються в гривнях, проте в його рядках 3.5, 3.6 та 4 зазначають і не грошові показники.

При виявленні помилок до закінчення граничного терміну подання звіту за формою № Д4 достатньо сформувати та подати його заново, виправивши у ньому некоректні дані, внесені до таблиці 1.

Якщо ж помилка в таблиці виявлена після закінчення граничного терміну подання звіту, то виправляти її доведеться за допомогою ряд-
ка 6 або 7 таблиці 1. При цьому рядок 6 служить для донарахування та/або доутримання ЄСВ у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, а рядок 7 навпаки — для зменшення суми ЄСВ у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах.

Розглянемо порядок виправлення помилок стосовно нарахованого доходу та ЄСВ, що підлягають відображенню у таблиці 1, на таких прикладах.

 

Приклад. Громадянин України Шик Василь Остапович, який працює у ТОВ «Артеміда», у вересні протягом 5 днів перебував у відпустці без збереження заробітної плати, при цьому сума нарахованої йому заробітної плати за місяць становила 6300 грн. (15 фактично відпрацьованих днів : 21 робочий день х 8820 грн.). Сума ЄСВ, нарахованого на його заробітну плату, — 3131,10 грн. (відсоток нарахувань становить 49,7 %), утриманого із його заробітної плати, — 226,80 грн.

Після 21.10.2013 р. виявлено, що насправді у вересні працівник відпрацював 16, а не 15 робочих днів, у зв’язку з чим сума нарахованої йому заробітної плати має бути збільшена на 420 грн., сума нарахованого ЄСВ — на 208,74 грн., а сума утриманого ЄСВ — на 15,12 грн. відповідно.

Про відображення виправлення такої помилки в таблиці 6 звіту за формою № Д4 за жовтень 2013 р. дивіться на с. 41 тематичного номера, а от в таблиці 1 ТОВ «Артеміда» має вказати відповідні дані у наступних рядках:

<…>

6

Донараховано та/або доутримано єдиний внесок у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)

223,86

6.1

Донараховано єдиний внесок (крім сум, зазначених у р. 6.2)

208,74

6.1.1

36,76-49,7 %

208,74

<…>

 

 

6.3

Додатково утримано єдиний внесок

15,12

6.3.1

3,6 %

15,12

<…>

 

 

6.4

Сума виплат, на яку донараховано єдиний внесок

420,00

<…>

 

 

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)

+ 223,86

у тому числі

 

8.1

р. 3.1.1 + р. 6.1.1 - р. 7.1.1 (36,76-49,7 %)

+ 208,74

<…>

 

 

8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1 - р. 7.3.1 (3,6 %)

+ 15,12

<…>

 

 

 

Приклад. Громадянин України Шик Василь Остапович, який працює у ТОВ «Артеміда», у вересні протягом 10 днів (робочими з яких виявились 7 днів) перебував у відпустці без збереження заробітної плати, при цьому сума нарахованої йому заробітної плати за місяць становила 6300 грн. (15 фактично відпрацьованих днів : 21 робочий день х
х 8820 грн.). Сума ЄСВ, нарахованого на його заробітну плату, становила 3131,10 грн. (відсоток нарахувань становить 49,7 %), сума ЄСВ, утриманого з його заробітної плати, — 226,80 грн.

Після 21.10.2013 р. виявлено, що насправді у вересні працівник відпрацював 14, а не 15 робочих днів, у зв’язку з чим сума нарахованої йому заробітної плати мала бути зменшена на 420 грн., сума нарахованого ЄСВ — на 208,74 грн., а сума утриманого ЄСВ — на 15,12 грн. відповідно.

При цьому в таблиці 1 звіту за формою № Д4 ТОВ «Артеміда» за жовтень 2013 року необхідно було вказати такі дані у наступних рядках:

<…>

7

Зменшено суму єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)

223,86

7.1

Зменшено нарахування (крім сум, зазначених у р. 7.2)

208,74

7.1.1

36,76 - 49,7 %

208,74

<…>

 

 

7.3

Зменшено утримань

15,12

7.3.1

3,6 %

15,12

<…>

 

 

7.4

Сума виплат, на яку зайво нараховано єдиний внесок

420,0

<…>

 

 

8

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті, всього (р. 3 + р. 5 + р. 6 - р. 7)

- 223,86

у тому числі

 

8.1

р. 3.1.1 + р. 6.1.1 - р. 7.1.1 (36,76 - 49,7 %)

- 208,74

<…>

 

 

8.9

р. 5.1 + р. 6.3.1- р. 7.3.1 (3,6 %)

- 15,12

<…>

 

 

 

Таблиця 5. Відомості про трудові відносини осіб

Розд. V Порядку № 454 розрізняє помилки, допущені в реквізитах (крім сум), що стосуються страхувальника або застрахованої особи, та помилки, допущені в сумах нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим нарахованих сум ЄСВ. Залежно від виду помилок різниться і спосіб їх виправлення. Зважаючи на характер даних, що вносяться до таблиці 5 (жодних даних про суми нарахованої заробітної плати, доходу чи ЄСВ тут зазначати не потрібно), одразу варто зауважити: в цій таблиці можливо допустити лише перший різновид помилок.

При виявлені в таблиці 5 помилок до закінчення граничного терміну подання звіту за формою № Д4 страхувальник може повторно сформувати та подати його до органу Міндоходів за місцем взяття на облік. При цьому треба всього-на-всього виправити виявлені помилки в цій таблиці звіту, решту таблиць при цьому залишивши в незмінному вигляді (звісно ж, якщо в них не було виявлено помилок протягом того часу, що пройшов від останнього подання звіту до подання звіту з виправленими даними).

А от у випадку коли граничний термін подання звіту за формою № Д4 минув, існують різні варіанти виправлення помилок, що залежать від характеру останніх.

У випадку коли страхувальник самостійно виявляє помилки, допущені в будь-якій з граф таблиці 5, він, як велить п. 5.2 Порядку № 454, зобов’язаний подати до відповідного територіального органу доходів і зборів необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу, початкові документи із зазначеними правильними відомостями на одну застраховану особу та пояснювальну записку щодо зміни відомостей.

 

Приклад. 30.09.2013 р. ТОВ «Артеміда» уклало трудовий договір із громадянином України Цуріковим Єгором Геннадійовичем (ідентифікаційний номер — 1234567890). 02.10.2013 р. при цьому було сформовано та подано до органу Міндоходів звіт за формою № Д4 за вересень, у таблиці 5 якого про цю застраховану особу помилково були внесені такі дані:

<…>

5. № з/п

6. Громадянин України (1 — так, 0 — ні)

7. Категорія особи*

8. Договір ЦПХ за основ-ним місцем роботи (1 — так, 0 — ні)

9. Номер облікової картки ЗО

10. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

11. Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток

12. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник**

13. Підстава для при-пи-нення трудових відносин

дата початку

дата закін-
чення

1

1

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6

Цуріков

Ігор

Геннадійович

3

0

 

Як бачимо, помилки допущені в ідентифікаційному номері (графа 9) та імені (графа 10) застрахованої особи.

Для виправлення вказаних помилок ТОВ «Артеміда» повинне, по-перше, подати точно так само заповнену таблицю 5 з тією лише відмінністю, що її статус, зазначений у графі 4, має бути «скасовуюча». По-друге, у таблиці 5, що матиме статус «початкова», необхідно відобразити правильно заповнені дані (які будуть наведені в наступному прикладі), а, по-третє, до органу Міндоходів слід подати також пояснювальну записку довільної форми щодо заміни відомостей.

У разі якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблиці 5 звіту за формою № Д4, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу.

Приклад. 30.09.2013 р. ТОВ «Артеміда» уклало трудовий договір із громадянином України Цуріковим Єгором Геннадійовичем (ідентифікаційний номер — 1234567890). 02.10.2013 р. при цьому було сформовано та подано до органу Міндоходів звіт за формою № Д4 за вересень, таблиця 5 якого виглядала таким чином (інших осіб протягом місяця ТОВ на роботу не приймало, не звільняло, так само як і не відправляло у відпустки по вагітності і пологах чи по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або по догляду за дитиною від 3-річного віку до досягнення нею 6-річного віку):

<…>

5. № з/п

6. Громадянин України (1 — так, 0 — ні)

7. Категорія особи*

8. Договір ЦПХ за основним місцем роботи (1 — так, 0 — ні)

9. Номер облікової картки ЗО

10. Прізвище, ім’я,
по батькові ЗО

11. Період трудових відносин, відносин за договорами цивільно-правового характеру та відпусток

12. Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник**

13. Підстава для при-пи-нення трудових відносин

дата початку

дата закін-
чення

1

1

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Цуріков

Єгор

Геннадійович

3

0

 

При цьому в графі 4 таблиці 5 мало бути зазначено тип таблиці «початкова».

В жовтні у судовому порядку було доведено недієздатність громадянина Цурікова, внаслідок чого укладений ним трудовий договір із ТОВ «Артеміда» було визнано недійсним.

В такому випадку ТОВ зобов’язане подати до органу Міндоходів скасовуючу таблицю 5 із наведенням у ній даних, аналогічних тим, що містились у початковій таблиці 5.

Проте на практиці частіше зустрічаються інші види помилок. Трапляється так, що в таблиці 5 звіту за формою № Д4 страхувальник може не зазначити застраховану особу, з якою було укладено або розірвано трудовий договір у попередньому періоді. Рідше не відображають відправлення працівників у відпустки по вагітності і пологах чи по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та по догляду за дитиною від 3-річного віку до досягнення нею 6-річного віку. В разі допущення таких помилок разом із звітом за поточний звітний період страхувальник зобов’язаний подати звіт за попередній період, який повинен містити: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 5 — додаткова.

 

Приклад. 30.09.2013 р. ТОВ «Артеміда» уклало трудовий договір із громадянином України Цуріковим Єгором Геннадійовичем (ідентифікаційний номер — 1234567890). 02.10.2013 р. при цьому було сформовано та подано до органу Міндоходів звіт за формою № Д4 за вересень, у таблицю 5 якого дані про цю застраховану особу помилково не були внесені.

У такому випадку в разі не виявлення помилки до закінчення граничного строку подання звіту за формою № Д4 за вересень (тобто не пізніше 21.10.2013 р.) ТОВ «Артеміда» має внести відповідні дані до звіту за жовтень, який необхідно буде подати до органу Міндоходів разом зі звітом за вересень (не пізніше 20.11.2013 р.). При цьому виправлений звіт за вересень повинен містити: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на Цурікова Єгора Геннадійовича із зазначенням статусу таблиці 5 — додаткова.

Наступна у нашому переліку таблиць звіту за формою № Д4 — таблиця 6.

 

Таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу) застрахованим особам

На відміну від попередньої, таблиця 6 містить відомості як про страхувальника та застрахованих осіб, так і про суми доходу, заробітної плати і відповідно нарахованого ЄСВ. Відтак у таблиці 6 можуть бути допущені помилки різних видів.

Незалежно від виду помилок в разі виявлення останніх до закінчення граничного терміну подання звіту за формою № Д4 їх можна виправити, подавши новий звіт за такий звітний період. При цьому відповідно до абз. 2 п. 5.1 Порядку № 454 чинним вважатиметься останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення законодавчо встановлених термінів подання звітності.

Якщо ж протягом вказаного терміну часу помилку в звіті не виявлено, доведеться зважати на вид допущених помилок.

У разі виявлення страхувальником самостійно недостовірних відомостей, які подані після закінчення звітного періоду та/або накопичені в електронних базах даних персоніфікованого обліку, страхувальник подає до відповідного територіального органу Міндоходів необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу та одночасно початкові документи із зазначеними правильними відомостями на одну застраховану особу разом з пояснювальною запискою щодо зміни відомостей.

При цьому відповідно до п. 5.5 Порядку № 454 скасовуючі документи до системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб надаються, якщо страхувальником було допущено помилку у реквізитах (крім сум), що стосується страхувальника або застрахованої особи.

 

Приклад. Громадянин України Шик Василь Остапович (ідентифікаційний номер — 9876543210) у вересні відпрацював у ТОВ «Артеміда» за умовами трудового договору 21 робочий день. Оклад працівника становить 8820 грн., у зв’язку з чим сума утриманого із його заробітної плати ЄСВ становила 317,52 грн. При заповненні таблиці 6 у рядку, відведеному для цього працівника, була допущена така помилка:

<…>

5. № з/п

6. Грома-
дянин України (1 — так, 0 — ні)

7. Чоловік — Ч, жінка — Ж

8. Номер облікової картки ЗО

9. Код категорії ЗО*

10. Код типу нарахувань**

11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***

13. Кількість кален-
дарних днів тимчасової непраце-здатності

15. Кількість кален-
дарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом звітного місяця

17. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)

19. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)

20. Ознака наяв-
ності трудової книжки

(1 — так, 0 — ні)

22. Ознака нового робочого місця

(1 — так, 0 — ні)

грн.

коп.

12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

14. Кількість кален-
дарних днів без збере-
ження заробітної плати****

16. Кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

18. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок

21. Ознака наявності спец-
стажу

(1 — так, 0 — ні)

 

 

 

грн.

коп.

грн.

коп.

 

<…>

49

1

Ч

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

 

1

 

1

0

9

2

0

1

3

 

 

 

 

3

0

 

 

 

 

 

8

8

2

0

0

0

 

 

 

3

1

7

5

2

1

0

Шик Василь Остапович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

8

2

0

0

0

0

<…>

 

Тобто замість того, щоб не заповнювати графу 10, в ній було указано код «1». Нагадаємо, в рядках із сумами заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) і допомоги по тимчасовій непрацездатності за звітний період поле графи 10 має залишатись порожнім.

Для виправлення такої помилки ТОВ «Артеміда» повинне подати до органу Міндоходів так само заповнену таблицю 6 зі статусом «скасовуюча», а в таблиці зі статусом «початкова» вказати виправлені дані. Крім того, доведеться подати пояснювальну записку щодо зміни відомостей.

Варто зазначити, що зміни в сумах нарахованої заробітної плати або доходу та у зв’язку з цим нарахованих сум ЄСВ за звітний місяць при формуванні та поданні скасовуючих документів не допускаються.

Якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються до заробітної плати того місяця, у якому були здійснені такі донарахування.

При цьому внесення від’ємних значень сум нарахованої заробітної плати (доходу) допускається лише:

1) при відображенні сум перерахунків заробітку (доходу), що пов’язані з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах;

2) при відображенні сторнованих сум відпускних, допомоги з тимчасової непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованих у попередніх періодах.

У випадках донарахування або зменшення суми страхових внесків у графі 10 таблиці 6 зазначаються коди типу нарахувань 2 — 9. Коли застосовуються ті чи інші з них, повідає наступна таблиця:

Код типу нарахувань

Зміст коду

Код типу нарахувань

2

сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно донараховано суму...

6

...єдиного внеску

...внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 р.

3

сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку страхувальником самостійно зменшено зайво нараховану суму...

7

...єдиного внеску

...внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 р.

4

сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду донараховано суму...

8

...єдиного внеску

...внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 р.

5

сума заробітної плати (доходу), нарахована у попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органом Пенсійного фонду зменшено зайво нараховану суму...

9

...єдиного внеску

...внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 р.

 

Як бачимо, коди 2 — 5 відрізняються від кодів 6 — 9 відповідно лише тим, що перші застосовуються в разі, якщо донараховують або зменшують суму ЄСВ на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах, в той час як другі — якщо донараховують або зменшують суму внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період до 01.01.2011 р., на суму заробітної плати (доходу), нарахованої у попередніх звітних періодах.

Якщо донараховують або зменшують суму ЄСВ на суму заробітної плати (доходу), нарахованої в попередніх звітних періодах, органи доходів і зборів застосовують коди типу нарахувань 11, 12:

11 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів донараховано суму єдиного внеску;

12 — сума заробітної плати (доходу), нарахована в попередніх звітних періодах на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких проводиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), на яку при перевірці органами доходів і зборів зменшено зайво нараховану суму єдиного внеску.

При заповненні таблиці 6 на застраховану особу, щодо доходу якої у попередніх звітних періодах було допущено помилку, заповнюється рядок, в графі 10 якого зазначається код типу нарахувань згідно з інформацією, що наведена вище, в графі 11 — звітний період (місяць і рік), за який виправляється помилка. В графах 17 — 19 при цьому наводяться донараховані або зайво нараховані раніше суми доходу та ЄСВ. Звертаємо вашу увагу: такі суми підлягають відображенню і в рядках 6 — 7 таблиці 1 звіту за формою № Д4.

 

Приклад. Громадянин України Шик Василь Остапович (ідентифікаційний номер — 9876543210) у вересні протягом 5 днів перебував у відпустці без збереження заробітної плати, при цьому сума нарахованої йому заробітної плати за місяць становила 6300 грн. (15 фактично відпрацьованих днів : 21 робочий день х 8820 грн.). Сума ЄСВ, нарахованого на його заробітну плату у вересні становила 3131,10 грн., а сума ЄСВ, утриманого із заробітної плати, — 226,80 грн.

Після 21.10.2013 р. виявлено, що насправді у вересні працівник відпрацював 16, а не 15 робочих днів, у зв’язку з чим сума нарахованої йому заробітної плати має бути збільшена на 420 грн., сума нарахованого ЄСВ — на 208,74 грн., а сума утриманого ЄСВ — на 15,12 грн. відповідно.

Оскільки помилка виявлена після закінчення граничного терміну подання звіту за формою № Д4 за вересень, то виправити її потрібно при звітуванні за жовтень. Таблиця 6 при цьому (фрагмент, що стосується виправлення даних за вересень стосовно працівника Шика В.О.) має виглядати таким чином:

<…>

5. № з/п

6. Грома-
дянин України (1 — так, 0 — ні)

7. Чоловік — Ч, жінка — Ж

8. Номер облікової картки ЗО

9. Код категорії ЗО*

10. Код типу нарахувань**

11. Місяць та рік, за який проведено нарахування***

13. Кількість кален-
дарних днів тимча-
сової непраце-
здатності

15. Кількість кален-
дарних днів пере-
бування у трудових/ЦП відносинах протягом звітного місяця

17. Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)

19. Сума єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати / доходу)

20. Ознака наяв-
ності трудової книжки

(1 — так, 0 — ні)

22. Озна-
ка нового робо-
чого місця

(1 — так, 0 — ні)

грн.

коп.

12. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

14. Кількість кален-
дарних днів без збере-
ження заро-
бітної плати****

16. Кількість кален-
дарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

18. Сума нарахованої заробітної плати / доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок

21. Ознака наяв-
ності спец-
стажу

(1 — так, 0 — ні)

 

 

 

грн.

коп.

грн.

коп.

 

<…>

50

1

Ч

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

 

1

 

2

0

9

2

0

1

3

 

 

 

 

3

0

 

 

 

 

 

 

4

2

0

0

0

 

 

 

 

1

5

1

2

1

0

Шик Василь Остапович

 

 

-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

0

0

0

0

<…>

 

Далі перейдемо до розгляду порядку виправлення помилок в останній із таблиць звіту за формою № Д4, якій ми приділяємо увагу в межах цього тематичного випуску, — таблиці 7.

 

Таблиця 7. Наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

У таблиці 7, як і в таблиці 5 звіту за формою № Д4, не міститься жодних даних щодо заробітної плати, доходу застрахованої особи, а відповідно й нарахованого ЄСВ. Відтак у таблиці можуть бути допущені помилки лише одного типу — в реквізитах щодо страхувальника або застрахованої особи.

У разі виявлення в таблиці 7 помилок до закінчення граничного терміну подання звіту за формою № Д4 страхувальник може повторно сформувати та подати його до органу Міндоходів за місцем взяття на облік. Виправити виявлені помилки при цьому необхідно лише в таблиці 7 зві-ту (якщо в інших таблицях форми № Д4 не було виявлено помилок протягом часу, що пройшов від останнього подання звіту до подання звіту з виправленими даними).

Якщо ж помилки виявлено після закінчення граничного терміну подання звіту, застосовують різні способи їх виправлення. Далі розглянемо, які саме.

Відповідно до п. 5.2 Порядку № 454 у разі виявлення страхувальником самостійно недостовірних відомостей, вказаних при запов-ненні граф таблиці 7, страхувальник подає до відповідного територіального органу Міндоходів необхідні скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу та одночасно початкові документи із зазначеними вірними відомостями на одну застраховану особу разом з пояснювальною запискою щодо зміни відомостей.

 

Приклад. У ТОВ «Артеміда» на умовах трудового договору працює інвалід по зору I групи Міц Жанна Василівна (ідентифікаційний номер 0123456789). 30.09.2013 р. їй виповнилось 40 років, після чого в неї з’явилось право на облік спецстажу відповідно до чинного законодавства.

Оскільки у жовтні ТОВ вперше мусило сформувати та подати до органу Міндоходів таблицю 7 звіту за формою № Д4 за вересень 2013 р. (інших працівників, що мають право на облік спецстажу, товариство не має), то в ній випадково була допущена наступна помилка:

<…>

5. №

з/п

6. Громадя

нин України

7. Номер облікової картки ЗО

8. Код підстави для обліку спецстажу

10. Початок періоду

12. Кількість днів

13. Кількість годин, хвилин

15. № наказу про проведення атестації робочого місця

17. Ознака СЕЗОН

9. Прізвище, ім’я, по батькові ЗО

11. Кінець періоду

14. Норма тривалості роботи для її зарахування за повний місяць спецстажу

(дні або години/хвилини)

16. Дата наказу про проведення атестації робочого місця

1

1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

З

П

З

0

1

8

А

2

3

0

 

 

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

Міц Жанна Василівна

3

0

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

0

1

0

9

2

0

1

2

 

Тобто в коді підстави для обліку спецстажу (графа 8): замість «ЗПЗ018А1» було вказано «ЗПЗ018А2».

Для виправлення вказаної помилки при її виявленні після 21.10.2013 р. ТОВ «Артеміда» має подати до органу Міндоходів:

— так само заповнену таблицю 7 звіту за формою № Д4 із зазначенням у ній статусу «скасовуюча»;

— таблицю 7 із виправленими показниками, що має статус «початкова»;

— пояснювальну записку щодо заміни відомостей.

У разі якщо потрібно повністю скасувати відомості, зазначені в таблиці 7 звіту за формою № Д4, подаються тільки скасовуючі документи щодо виявлених недостовірних відомостей про застраховану особу.

 

Приклад. У ТОВ «Артеміда» на умовах трудового договору працює інвалід по зору I групи Міц Жанна Василівна (ідентифікаційний номер — 0123456789). 30.09.2013 р. їй виповнилось 40 років, після чого в неї, як здавалось, з’явилось право на облік спецстажу відповідно до чинного законодавства.

У жовтні ТОВ сформувало й подало до органу Міндоходів таблицю 7 звіту за формою № Д4. Після перевірки відомостей про застраховану особу виявилось, що вона не має стажу роботи 10 років, що є іншою необхідною умовою для обліку спецстажу для такої категорії працівників.

У такому випадку ТОВ «Артеміда» мало подати до органу Міндоходів таблицю 7, заповнену так само, як і таблиця зі статусом «початкова» з тією лише відмінністю, що вона в свою чергу матиме статус «скасовуюча».

Трапляються й протилежні ситуації, коли страхувальник із тих чи інших причин не зазначив у таблиці 7 звіту за формою № Д4 застраховану особу, яка має підстави для обліку спецстажу. У такому разі, звітуючи за наступний місяць, страхувальник повинен подати разом із звітом за поточний звітний період звіт за попередній період, який містить: титульний аркуш (перелік таблиць звіту), дані на цю застраховану особу із зазначенням статусу таблиці 7 — додаткова.

 

Приклад. У ТОВ «Артеміда» на умовах трудового договору працює інвалід по зору I групи Міц Жанна Василівна (ідентифікаційний номер 0123456789). 30.09.2013 р. їй виповнилось 40 років, після чого в неї з’явилось право на облік спецстажу відповідно до чинного законодавства (стаж роботи — 15 років).

У жовтні ТОВ, упустивши з уваги цей факт, не подало таблицю 7 звіту за формою № Д4 за вересень 2013 р. (інших працівників, що мають підстави для обліку спецстажу, товариство не має).

Для виправлення ситуації ТОВ «Артеміда» зобов’язане, звітуючи за жовтень (що воно має зробити до 20.11.2013 р. включно), крім звіту за формою № Д4 за жовтень, подати ще й звіт за вересень, що включає титульний аркуш, що містить перелік таблиць звіту, а також належним чином заповнену таблицю 7 зі статусом «додаткова». Само собою зрозуміло, що звіт за жовтень також повинен містити таблицю 7 із даними про застраховану особу, що має підстави для обліку спецстажу.

Ось так коротко про виправлення помилок у звіті за формою № Д4, наостанок же побажаємо вам їх просто не допускати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі