Теми статей
Обрати теми

Новини та події

Редакція ПК
Податковий кодекс Вересень, 2013/№ 17
Друк
Новини

За суб’єктів господарювання, що мають 5 і більше РРО, візьметься Міндоходів

З метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР (далі — Закон № 265) слід провести відповідно до норм ПК перевірки суб’єктів господарювання, які мають 5 та більше РРО (торговельні мережі) і не виконують вимоги щодо подання до органів Міндоходів звітності, пов’язаної із застосуванням РРО по дротових або бездротових каналах зв’язку, зазначає міністерство у листі від 17.07.2013 р. № 12036/7/99-99-22-01-03-17/800.

У листі наголошується, що з 01.01.2013 р. введено в дію норми абз. 2 та 3 п. 7 ст. 3 Закону № 265 щодо обов’язкового подання суб’єктами господарювання електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків РРО до органів Міндоходів по дротових або бездротових каналах зв’язку за технологією НБУ.

Отже, починаючи з 01.01.2013 р. суб’єкти господарювання, які використовують РРО та не забезпечують передачу звітної інформації до органів Міндоходів, порушують вимоги Закону № 265, тому ініціатива міністерства щодо їх перевірки виглядає цілком логічною.

 

Набрав чинності новий Порядок розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів

06.08.2013 р. набрав чинності наказ Мінфіну від 25.06.2013 р. № 610, яким затверджено:

Порядок розрахунку податкових зобов’язань з податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво;

форму Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток нерезидента, який провадить діяльність на території України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності;

форму Розрахунку оподатковуваного прибутку та податку на прибуток постійного представництва нерезидента, що здійснюється органом державної податкової служби.

У зв’язку з цим наказ ДПАУ від 28.02.2011 р. № 115 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку податкових зобов’язань нерезидентів, які провадять діяльність на території України через постійне представництво» визнано таким, що втратив чинність.

 

Мінсоцполітики роз’яснило порядок заповнення трудових книжок при проведенні робіт тимчасового характеру

Відповідні роз’яснення було надано в листі від 05.06.2013 р. № 6058/0/14-13/026. Зокрема, Мінсоцполітики розглянуло такі питання
(в окремих блоках листа):

— щодо порядку здійснення внесення до трудової книжки працівників запису про тимчасову роботу;

— стосовно того, чи буде трудова книжка видаватись центром зайнятості працівнику, який продовжує перебувати на обліку в центрі зайнятості, з наступною передачею роботодавцю, або центр зайнятості безпосередньо передаватиме роботодавцю відповідні трудові книжки, або ж буде встановлено іншу процедуру;

— хто та яким чином контролюватиме своєчасність і правильність унесення до трудової книжки запису про тимчасову роботу, до якої залучається працівник, що перебуває на обліку в центрі зайнятості;

— щодо дій працівника у разі, якщо запис про його тимчасову роботу не зроблено в трудовій книжці;

— щодо правомірності звернення до центру зайнятості або до роботодавця щодо виправлення помилки в записі стосовно тимчасової роботи;

— щодо права особи, з якою укладають строкові трудові договори на заміщення тимчасово відсутнього основного працівника, продовжувати перебувати на обліку в центрі зайнятості на час дії такого строкового договору, а також права особи на провадження виплати допомоги по безробіттю згідно з ч. 9 ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI після закінчення строку дії такого трудового договору на виконання тимчасових робіт.

 

Валютні перекази із-за кордону зараховуються на «гривневі» банківські рахунки

03.08.2013 р. набрала чинності постанова Правління НБУ «Про порядок зарахування гривневого еквівалента від продажу надходжень на користь фізичних осіб із-за меж України» від 06.06.2013 р. № 208. Нею встановлено, що під час здійснення обов’язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень із-за меж України в іноземній валюті на користь фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), у випадках, передбачених нормативно-правовими актами НБУ щодо порядку виплати переказів із-за кордону фізичним особам, уповноважений банк здійснює зарахування гривневого еквівалента від продажу таких надходжень на поточний рахунок фізичної особи в гривнях, відкритий в уповноваженому банку, що здійснив продаж іноземної валюти.

При цьому, якщо фізична особа — отримувач переказу має в уповноваженому банку рахунок в іноземній валюті та була ідентифікована банком, то уповноважений банк для здійснення зарахування гривневого еквівалента від продажу надходжень в іноземній валюті відкриває такій фізичній особі поточний рахунок у національній валюті. Укладання договору банківського рахунку в гривнях здійснюється під час першого звернення такої особи до банку.

Якщо фізична особа — отримувач переказу не має в цьому банку рахунків і не була ідентифікована банком, то уповноважений банк зараховує гривневий еквівалент від продажу надходжень в іноземній валюті такій фізичній особі на окремий аналітичний рахунок балансового рахунку 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку» до часу звернення фізичної особи до банку для відкриття поточного рахунку в гривнях.

 

Міндоходів планує ліквідувати окремий облік діяльності, що підлягає патентування

У листі від 10.06.2013 р. № 348/4/99-99-19-03-01-13 Міндоходів, розглядаючи чинні норми ПК щодо обліку доходів, отриманих від діяльності, що підлягає патентуванню, зазначило, що на сьогодні міністерством розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», яким, зокрема, пропонується ліквідувати окремий облік доходів, отриманих від діяльності, що підлягає патентуванню, та витрат, пов’язаних із здійсненням такої діяльності.

 

Роз’яснено питання оформлення ліцензій на імпорт товарів

Відповідні роз’яснення надало Міністерство економічного розвитку і торгівлі України в листі від 26.07.2013 р. № 4121-11/26172-06.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-XII (далі — Закон про ЗЕД) імпортна ліцензія — це належним чином оформлене право на імпорт протягом встановленого строку певних товарів або валютних коштів з метою інвестицій та кредитування.

Згідно з п. 5 Положення про порядок ліцензування імпорту товарів, затвердженого наказом Мінекономіки від 14.09.2007 р. № 302, ліцензія на імпорт товарів видається із строком дії, що не перешкоджає здійсненню суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності імпорту, у тому числі з віддалених місць, та відповідає умовам зовнішньоекономічного договору (контракту).

Відповідно до ст. 16 Закону про ЗЕД ліцензія видається, якщо заявку на її отримання та інші подані документи оформлено з додержанням вимог, установлених законодавством. Термін дії ліцензії має передбачати виконання зобов’язань отримувача ліцензії за зовнішньоекономічним договором (контрактом), але не перевищувати термін дії кількісних обмежень.

Таким чином, видана ліцензія свідчить про відповідність поданих суб’єктом господарювання документів установленим вимогам та є дійсною протягом строку її дії.

 

Видано нові Методрекомендації щодо організації та проведення камеральних перевірок

Методичні рекомендації щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця (далі — Методрекомендації), затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 14.06.2013 р. № 165.

Методрекомендації містять, зокрема, алгоритм організації та проведення камеральних (електронних) перевірок податкової звітності платників податків, крім фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання (розд. ІІ) та особливості проведення камеральних (електронних) перевірок податкової звітності платників податків, а саме звітності з ПДВ, з податку на прибуток підприємств, з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ПДФО (Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. № 1ДФ)), з інших податків та зборів (розд. III). Крім того, у Методрекомендаціях наведено відображення взаємозв’язку та взаємозалежності показників різних форм звітності.

 

Президент підписав фізособам «вільну» від податку на нерухомість на 2013 рік

04.08.2013 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо об’єктів нерухомості» від 04.07.2013 р. № 403-VII (далі — Закон № 403).

Новоприйнятим законом схвалено відстрочення зі сплати податку на нерухомість фізособами за 2013 рік. Інакше кажучи, таким платникам податок за 2013 рік належить сплатити у 2014 році. Нагадаємо, що детально про майбутні зміни стосовно порядку справляння цього податку ми говорили у статті «Податок на нерухомість: для одних — уже реалії, для інших — ще перспективи» («Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 15 (63), с. 7). Зверніть увагу: у частині податку на нерухомість закон прийнято без змін, тому інформація із зазначеного номера актуальна й сьогодні.

Крім того, п. 57.1 ПК доповнено розпорядженням про те, що на суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до п. 153.3 ПК (у тому числі за результатами попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених п. 57.1 ПК.

При цьому, якщо сума «дивідендних» авансових внесків з податку на прибуток перевищує суму «загальних» авансових внесків з цього податку, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків у наступних звітних місяцях до повного її погашення.

Крім цього, прямо встановлено, що дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з березня поточного звітного (податкового) року по лютий наступного звітного (податкового) року включно.

Також змінами доповнено п. 57.1 ПК нормою про те, що податкова декларація та розрахунок щомісячних авансових внесків за базовий звітний (податковий) рік подаються протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

 

Мінфін «перекроїв» деякі свої накази

Наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 627 внесено зміни до більшості П(С)БО, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Мінфіну від 19.04.2001 р. № 186.

Відповідний наказ набрав чинності 09.08.2013 р.

Детальніше про названі зміни читайте на с. 40-44 цього номера.

Крім того, Мінфін затвердив Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Консолідована фінансова звітність» (далі — НП(С)БО 2) (наказ від 27.06.2013 р. № 628).

НП(С)БО 2 визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

Відповідно до п. 2 НП(С)БО 2 його норми застосовуються групою юридичних осіб, яка складається з материнського (холдингового) підприємства та дочірніх підприємств (крім групи підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності, або групи підприємств, у якій материнське (холдингове) підприємство складає фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

У зв’язку з впровадженням НП(С)БО 2 наказ Міністерства фінансів України від 30.07.99 р. № 176 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність» визнано таким, що втрачає чинність.

НП(С)БО 2 набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Підстави для проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку

Листом Укрдержреєстру від 14.01.2013 р. № 07-06-15-13 до відома органів державної реєстрації прав доведено інформацію стосовно проведення державної реєстрації речових прав на земельну ділянку та їх обтяжень (далі — державна реєстрація прав) на підставі документів, за якими перехід права власності на нерухоме майно розпочався, проте відповідно до законодавства, що діяло до 01.01.2013 р., не завершена процедура його оформлення чи реєстрації. Листом від 06.08.2013 р. № 2950/05-15-13 Укрдержреєстр доповнив попередній лист, розглянувши ще один випадок.

Зокрема, Укрдержреєстр зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 125 Земельного кодексу України від 25.10.2001 р. № 2768-III, у редакції, що діяла до 01.05.2009 р. (далі — ЗК), право власності та право постійного користування на земельну ділянку виникає після одержання її власником або користувачем документа, що посвідчує право власності чи право постійного користування земельною ділянкою, та його державної реєстрації.

Водночас, право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою до 01.01.2013 р. посвідчувалось державними актами (ч. 1 ст. 126 ЗК).

Згідно з п. 4.2 Тимчасового порядку ведення Державного реєстру земель, затвердженого наказом Держкомзему України 02.07.2003 р. № 174, (втратив чинність на підставі наказу Міністерства аграрної політики та продовольства від 07.07.2012 р. № 408), державна реєстрація державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, договору оренди землі здійснювалася шляхом внесення записів реєстрації до книги реєстрації.

Відповідно до п. 3 розд. II Прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» від 11.02.2010 р. № 1878-VI державна реєстрація права власності, права користування (сервітут) земельними ділянками, права постійного користування земельними ділянками, договорів оренди земельних ділянок; права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис); права забудови земельної ділянки (суперфіцій) проводилась територіальними органами земельних ресурсів до 01.01.2013 р.

За таких умов, зазначає Укрдержреєстр, цивільно-правовий договір щодо земельної ділянки, у якому зазначалося, що право власності виникає з моменту отримання або реєстрації державного акта, свідоцтво про право на спадщину на земельну ділянку, рішення суду про визнання права власності на земельну ділянку тощо, у разі неодержання власником державного акта про право власності на земельну ділянку до 01.01.2013 р. є підставою для проведення державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 

Змінено звітність з ЄСВ

09.08.2013 р. набрала чинності постанова правління ПФУ «Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 р. за № 1014/18309» від 22.07.2013 р. № 12-1. З її допомогою ПФУ привів звітність з ЄСВ у відповідність до ст. 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

У новому вигляді звітність з ЄСВ стала придатною для відображення нарахування ЄСВ на суми допомоги по вагітності та пологах. Для цих цілей у новій редакції приведено таблиці 1, 4 та 5 додатку 4, змінено додаток 2, підкориговано додатки 5 і 6 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління ПФУ від 08.10.2010 р. № 22-2.

З усіма подробицями заповнення звіту (з числовими прикладами) пропонуємо ознайомитися у наступному (тематичному) номері газети «Податковий кодекс: консультації та коментарі» (№ 18 (66)).

 

КМУ встановив порядок накладення штрафів за порушення правил зайнятості населення

10.08.2013 р. набрав чинності Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 509 (далі — Порядок). Він визначає механізм накладення на суб’єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення, передбачених ч. 2 — 7 ст. 53 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Відповідно до п. 3 Порядку в разі виявлення під час перевірки суб’єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про зайнятість населення посадова особа Держпраці чи її територіального органу складає акт, а уповноважена посадова особа не пізніше ніж через 10 днів з дня його складання приймає рішення про розгляд справи про накладення штрафу. Така справа розглядається за участі представника суб’єкта господарювання або роботодавця щодо якого її порушено у п’ятнадцятиденний строк з дня прийняття рішення про її розгляд.

Постанова про накладення штрафу складається у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, один з яких залишається у Держпраці або її територіальному органі, другий — надсилається протягом трьох днів суб’єктові господарювання або роботодавцю, стосовно якого прийнято постанову, або видається його представникові, про що на ньому робиться відповідна позначка, посвідчена підписом такого представника.

Штраф сплачується протягом одного місяця з дня прийняття постанови про його накладення, про що суб’єкт господарювання або роботодавець повідомляють Держпраці чи її територіальний орган (п. 9 Порядку). Детальніше про ці нововведення та інші питання, пов’язанні із зайнятістю населення, читайте у наступному інформаційно-аналітичному номері газети «Податковий кодекс: консультації та коментарі» (№ 19 (67)).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі