Теми статей
Обрати теми

Податкові різниці, утильзбір і вдосконалення податкових норм

Редакція ПК
Податковий кодекс Вересень, 2013/№ 17
Друк
Стаття

Податкові різниці, утильзбір і вдосконалення податкових норм

З початку вересня запроваджено екологічний податок за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, що встигло стати резонансною темою для обговорення. Не оминемо і ми нововведень, унесених до ПК Законом № 422, при цьому звернемо вашу увагу ще й на таке довгоочікуване для всіх платників податку на прибуток відстрочення впровадження податкових різниць.

Василь Солодаренко, економіст-аналітик

 

ПОДАТКОВІ РІЗНИЦІ ЗНОВУ ВІДСТРОЧЕНО!

 

Це стало можливим завдяки змінам, унесеним до абз. 2 п. 1 підрозд. 4 розд. XX ПК. Відтепер його сформульовано так:

«Методика бухгалтерського обліку тимчасових та постійних податкових різниць затверджується у порядку, передбаченому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», публікується до 01.04.2011 р. та набирає чинності з 01.01.2014 р. Суб’єкти господарювання — платники податку на прибуток подають фінансову звітність з урахуванням податкових різниць починаючи зі звітних періодів 2014 р.».

Таким чином, Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.01.2011 р. № 27, з 01.09.2013 р. до 31.12.2013 р. не є чинним.

Незважаючи на неабияку важливість такого нововведення, наступні зміни викликали інтерес ще в більшого кола наших співвітчизників.

 

ЕКОПОДАТОК ЗА УТИЛІзАЦІЮ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

Відповідно до доповненого п.п. 14.1.57 ПК екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 01.04.2009 р., а також за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, для забезпечення екологічної безпеки, а також безпеки життя та здоров’я громадян.

Таким чином, поняття екологічного податку розширено, і він тепер справляється ще й за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів. Розглянемо детальніше саме цей «підвид» екологічного податку.

Критерій податку

Відповідне значення для екологічного податку за утилізацію знятих
з експлуатації транспортних засобів

1

2

Платники податку

Суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські й інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються ввезення, виробництво, придбавання транспортних засобів та кузовів до них*, що в подальшому підлягають утилізації. Якщо говорити більш приземлено, то платниками податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів є особи, які:

1) ввозять на митну територію України транспортні засоби та/або кузови до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) у митному режимі імпорту;

2) здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України;

3) придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками цього податку

* Під термінами «транспортний засіб» та «кузови до них» відповідно до абз. 2 п.п. 240.1.6 ПК розуміються транспортні засоби, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифікуються за кодами товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД.

Не є платниками податку

Особи, які:

1) ввозять на митну територію України транспортні засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам іноземних держав, міжнародним організаціям, які користуються привілеями та імунітетом згідно із загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, а також працівникам таких представництв, установ, організацій та членам їх сімей;

2) ввозять на митну територію України транспортні засоби, раніше вивезені за межі митної території України, за наявності документів, що підтверджують їх попереднє вивезення;

3) ввозять на митну територію України транспортні засоби у митних режимах інших, ніж митний режим імпорту;

4) ввозять на митну територію України в митному режимі імпорту та/або здійснюють продаж на митній території України транспортних засобів, з року випуску яких минуло 30 або більше років, що не призначені для комерційного перевезення пасажирів або вантажів, мають оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму, збережені та відреставровані до оригінального стану, види та категорії яких визначаються КМУ та які належать до предметів колекціонування або антикваріату;

5) взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів у порядку та на умовах, визначених законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, та виробляють (виготовляють) на території України транспортні засоби, які класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, за технологією, що включає:
— зварювання (виготовлення методом нероз’ємного з’єднання) кузова або кабіни, фарбування кузова або кабіни та складання транспортного засобу;

та/або

промислове складання транспортних засобів з використанням кузовів товарної категорії 8707 10 10 та товарної підкатегорії 8707 90 10 00 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територію України «для промислового складання» моторних транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України та виконують Програму створення та/або модернізації виробничих потужностей та робочих місць відповідно до чинного законодавства.

У технологічних і виробничих операціях для товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД замість виготовлення та фарбування кузова або кабіни допускається виконання технологічних операцій з виготовлення рами з підвіскою та мостами;

6) придбавають на території України транспортні засоби, що в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані до 01.09.2013 р., у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з п.п. 240.6.5 ПК, а також здійснюють продаж таких транспортних засобів після 01.09.2013 р.;

7) ввозять на митну територію України транспортні засоби, визнані відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» Комісією з питань гуманітарної допомоги при КМУ як гуманітарна допомога»

Об’єкт та база оподаткування

1) транспортний засіб, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту;

2) транспортний засіб, вироблений (виготовлений) в Україні для продажу на внутрішньому ринку України;

3) транспортний засіб, придбаний в особи, яка не є платником цього податку згідно з п.п. 240.6.1 ПК;

4) транспортний засіб, придбаний в осіб, зазначених у п.п. 242.3.1 ПК;

5) кузов для транспортного засобу товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, що ввозиться на митну територію України в митному режимі імпорту, за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10, ввезених на митну територію України «для промислового складання» транспортних засобів відповідно до Митного тарифу України

Не є об’єктом та базою оподаткування

Транспортні засоби, що:

1) реалізуються для інвалідів, у тому числі дітей-інвалідів, а також транспортні засоби спеціального призначення (швидка медична допомога, транспортні засоби пожежної та техногенної безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту та рятувальної справи), оплата вартості яких здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

2) придбаваються на території України і в установленому порядку були вперше зареєстровані та/або перереєстровані, до 01.09.2013 р., у власників транспортних засобів або в осіб, які не є платниками цього податку згідно з п.п. 240.6.5 ПК, а також якщо такі транспортні засоби реалізовані після 01.09.2013 р.;

3) ввозяться на митну територію України відповідно до пп. 240.6.1 — 240.6.4 ПК;

4) призначені для вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту

Ставки податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Установлюються залежно від виду транспортного засобу і наведені у п. 2461.1 ПК. При цьому до таких ставок застосовуються коригуючі коефіцієнти, прописані у пп. 2461.2.1 та 2461.2.2 ПК. Останні різняться залежно від того, є транспортний засіб новим чи таким, що використовувався*

* Відповідно до п.п. 2461.2.3 ПК для цілей застосування коефіцієнтів, встановлених п.п. 2461.2.2 ПК, транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такі, на які уповноваженими державними органами, у тому числі іноземними, видані реєстраційні документи, що дають право експлуатувати такі транспортні засоби.

Формула розрахунку суми податку, що справляється за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Пу = Н x К x Тр,

де Пу — сума податку, що справляється за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів;

Н — відповідна ставка податку, визначена п. 2461.1 ПК;

К — відповідний коефіцієнт, визначений п. 2461.2 ПК;

Тр — кількість транспортних засобів (кузовів)

Дата виникнення податкового зобов’язання

для транспортних засобів та кузовів, що ввозяться на митну територію України, — дата подання до митного органу митної декларації на транспортний засіб (кузов) або партію транспортних засобів (кузовів);

для транспортних засобів, вироблених в Україні, — дата реалізації транспортних засобів на внутрішньому ринку України особою, яка виробила (виготовила) такі транспортні засоби;

для транспортних засобів, придбаних в осіб, які не є платниками такого податку згідно з п.п. 240.6.1 ПК , — дата подання заяви щодо перереєстрації транспортного засобу
до органу внутрішніх справ

Куди потрібно сплачувати податок

За місцем перебування платника податку на податковому обліку в контролюючих органах

Коли потрібно сплачувати податок

Платникам податку, які ввозять на митну територію України транспортні засоби та/або кузови до них (за винятком кузовів товарної категорії 8707 10 10 згідно з УКТ ЗЕД) у митному режимі імпорту — до або в день подання митної декларації.

Платникам податку, які здійснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобів на митній території України для їх продажу на внутрішньому ринку України — протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.

Платникам податку, які придбавають транспортні засоби в осіб, які не є платниками цього податку згідно з п.п. 240.6.1 ПК — до або в день подання до органу внутрішніх справ заяви про перереєстрацію транспортного засобу.

 

«УДОСКоНАЛЕННЯ ДЕЯКИХ ПОДАТКОВИХ НОРМ»

 

Судячи з повної назви Закону № 422, ті положення в ньому, що не стосуються екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів, спрямовані на так зване «вдосконалення деяких податкових норм». Окрім уже згаданого відстрочення, впровадження тимчасових та постійних податкових різниць (див. с. 36), до такого вдосконалення можна віднести:

1) закріплення у ПК звільнення від сплати авансових внесків у 2013 р. для суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки, схвалені відповідно до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» від 06.09.2012 р. № 5205-VI, та суб’єктів індустрії програмної продукції, які застосовують особливості оподаткування, передбачені п. 15 підрозд. 10 розд. ХХ ПК. Податкові зобов’язання такі платники мають визначати на підставі податкової декларації за підсумками І кварталу, І півріччя, 3 кварталів та за 2013 р., яка подається до контролюючого органу в порядку, передбаченому ПК.

2) вилучення абз. 1 п. 157.11 ПК і відповідне коригування абз. 2 і 3 п. 157.11 ПК. Унаслідок цього відмінено норму, що зобов’язувала юридичних осіб, діяльність яких не передбачає отримання прибутку (крім неприбуткових установ та організацій, визначених у п.п. «б» п. 157.1 ПК) у разі отримання ними протягом звітного (податкового) року доходів із джерел, визначених п. 157.5 ПК*, що на кінець I кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25 % загальних доходів, отриманих протягом такого звітного (податкового) року, сплачувати податок із нерозподіленої суми прибутку за основною ставкою податку на прибуток до суми такого перевищення. Таким чином, внесення до бюджету зазначеного податку за результатами I кварталу року, що настає за звітним, починаючи з I кварталу 2014 р. не здійснюватиметься.

* У цьому пункті йдеться про доходи, отримані у вигляді:

— разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів;

— коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;

— дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

3) внесення змін стосовно учасників угод про розподіл продукції, зокрема:

а) чітко визначено, що при укладанні багатосторонньої угоди інвесторами визначається оператор угоди (далі — інвестор (оператор)), на якого покладаються функції, передбачені Законом України «Про угоди про розподіл продукції» від 14.09.99 р. № 1039-XIV, у тому числі ведення обліку і сплати податкових зобов’язань у порядку, визначеному угодою (відповідно до змін, унесених до абз. 2 п.п. 14.1.83 ПК );

б) інвестора угоди про розподіл продукції визнано особою для цілей розд. V ПК (раніше нею міг вважатись лише інвестор (оператор), на якого покладалось ведення податкового обліку з ПДВ за угодою про розподіл продукції). Відповідні зміни внесено до абз. 12 п.п. 14.1.139 ПК. Згідно з  п. 337.3 ПК, якщо такий інвестор за угодою про розподіл продукції вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник ПДВ, то він має такі ж права, як й інвестор (оператор), при цьому така реєстрація здійснюється за його заявою;

в) визначено, що в разі укладення багатосторонньої угоди про розподіл продукції за участі кількох інвесторів обов’язки щодо реєстрації як платника податків за угодою, ведення окремого податкового та бухгалтерського обліку операцій, пов’язаних з виконанням угоди, нарахування та сплати податків і зборів та подання податкової звітності не обов’язково покладаються на інвестора (оператора). Натомість абз. 11 п. 335.2 ПК визначено, що вони можуть покладатися на інвестора (оператора) у порядку, визначеному угодою (з чого випливає, що можуть покладатись і на звичайного інвестора);

г) підкориговано особливості сплати ПДВ учасниками угод про розподіл продукції. Відтепер не лише для інвестора (оператора), але й для звичайного інвестора постачання на митній території України компенсаційної та/або прибуткової продукції, набутої ним у власність внаслідок її розподілу за угодою про розподіл продукції, та прибуткової продукції, належної державі і переданої такому інвестору (оператору) та/або інвестору для подальшого продажу, є об’єктом оподаткування ПДВ (п. 337.1 ПК).

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон № 421 — Закон України «Про утилізацію транспортних засобів» від 04.07.2013 р. № 421-VII.

Закон № 422  — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів та вдосконалення деяких податкових норм» від 04.07.2013 р. № 422-VII.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі