Теми статей
Обрати теми

Освоєння коштів, звільнених від оподаткування податком на прибуток

Редакція ПК
Податковий кодекс Вересень, 2013/№ 17
Друк
Відповідь на запитання

ОСВОЄННЯ КОШТІВ, ЗВІЛЬНЕНИХ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК

Що вважати «переоснащенням матеріально-технічної бази», «збільшенням обсягів виробництва (надання послуг)» та «запровадженням новітніх технологій» платникам податку на прибуток підприємств, кошти яких вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг відповідно до пп. 15 — 19 підрозд. 4 розд. XX ПК?

 

Перш за все нагадаємо, про які саме податкові пільги йдеться:

№ з/п

Вид пільги

Пункт підрозд. 4
розд. ХХ ПК
, яким встановлено пільгу

Код пільги згідно з Довідником № 66/1*

Дата закінчення
дії пільги

1

2

3

4

5

* Довідник № 66/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, станом на 01.07.2013 р., доведений листом Міністерства доходів і зборів України від 27.06.2013 р.

1

Звільнення від оподаткування прибутку виробників біопалива, отриманого від продажу біопалива

15

11020281

01.01.2020 р.

2

Звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого ними від діяльності з одночасного виробництва електричної і теплової енергії з використанням біологічних видів палива та/або виробництва теплової енергії з використанням біологічних видів палива

11020282

3

Звільнення від оподаткування прибутку виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених ст. 7 Закону України «Про альтернативні види палива» від 14.01.2000 р. № 1391-XIV, для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів, у т. ч. самохідних сільськогосподарських машин та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаного від продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території України

11020283

4

Звільнення від оподаткування прибутку суб’єкта господарської діяльності, отриманого від надання готельних послуг (група 55 КВЕД ДК 009:2005) у готелях категорій «п’ять зірок», «чотири зірки» і «три зірки», у т. ч. новозбудованих чи реконструйованих або в яких проведено капітальний ремонт чи реставрація існуючих будівель і споруд (за умови, що дохід від реалізації послуг з розміщення шляхом надання номера для тимчасового проживання складає не менше 50 % сукупного доходу такого суб’єкта господарської діяльності за відповідний податковий (звітний) період, у якому застосовується пільга)

17

11020273

01.01.2021 р.

5

Звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від основної діяльності підприємств легкої промисловості (група 17 — група 19 КВЕД ДК 009:2005), крім підприємств, які виробляють продукцію на давальницькій сировині

11020274

6

Звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від основної діяльності підприємств галузі електроенергетики (клас 40.11 група 40 КВЕД ДК 009:2005), які виробляють електричну енергію виключно з відновлювальних джерел енергії

17

11020275

01.01.2021 р.

7

Звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від основної діяльності підприємств суднобудівної промисловості (клас 35.11 група 35 КВЕД ДК 009:2005)

11020276

8

Звільнення від оподаткування прибутку підприємств літакобудівної промисловості, отриманого від основної діяльності (клас 30.30 група 30.3 розділ 30 КВЕД ДК 009:2010), а також від проведення такими підприємствами науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (клас 72.19 група 72.1 розділ 72 КВЕД ДК 009:2010), які виконуються для потреб літакобудівної промисловості

11020289

9

Звільнення від оподаткування прибутку підприємств машинобудування для агропромислового комплексу (клас 29.31 і 29.32 групи 29.3 розділу 29 КВЕД ДК 009:2005)

11020278

10

Звільнення від оподаткування прибутку видавництв, видавничих організацій, підприємств поліграфії, отриманого ними від діяльності з виготовлення на території України книжкової продукції, крім продукції еротичного характеру

18

11020279

01.01.2015 р.

11

Не включення до доходів суми коштів або вартість майна, отриманих суб’єктами кінематографії (виробниками фільмів) та/або суб’єктами мультиплікації (виробники мультиплікаційних фільмів) і спрямованих на виробництво національних фільмів

19

11020280

01.01.2016 р.

12

Звільнення від оподаткування прибутку підприємств, отриманого ними від господарської діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ» від 21.05.2009 р. № 1392-VI

16

11020272

01.01.2020 р.

 

Пунктом 21 підрозд. 4 розд. ХХ ПК установлено, що пп. 15 — 19 підрозд. 4 розд. ХХ ПК (якими закріплено перелічені пільги) застосовуються з урахуванням такого:

суми вивільнених коштів (суми податку, які внаслідок застосування пп. 15 — 19 підрозд. 4 розд. ХХ ПК не сплачуються до бюджету та залишаються в розпорядженні платника податку) спрямовуються таким платником на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів (у тому числі отриманих до дня набрання чинності ПК), використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за ними. При цьому якщо платником податку для погашення кредиту, використаного на зазначені цілі, та сплату процентів за ним отримано кредит (кредити) рефінансування, то для цілей п. 21 підрозд. 4 розд. ХХ ПК ураховуються лише суми, які сплачуються платником за кредитом (кредитами) рефінансування;

зазначені напрями використання коштів мають бути пов’язані з діяльністю платника податку, прибуток (дохід) від якої звільняється від оподаткування;

з метою оподаткування суми вивільнених коштів визнаються доходами одночасно з визнанням витрат, понесених за рахунок цих коштів, у розмірі таких витрат;

порядок цільового використання сум вивільнених коштів встановлюється КМУ;

у разі невикористання на зазначені в п. 21 підрозд. 4 розд. ХХ ПК цілі сум вивільнених коштів протягом 1095 днів з дати закінчення періоду, за результатами якого платник податку залишив такі кошти у своєму розпорядженні, платник податку зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання з цього податку за результатами податкового періоду, в якому спливає граничний термін використання сум вивільнених коштів, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до ПК.

На виконання п. 21 підрозд. 4 розд. ХХ ПК видано Порядок використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням відповідно до пунктів 15, 17 — 19 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України пільг з податку на прибуток підприємств, затверджений постановою КМУ від 28.02.2011 р. № 299 (далі — Порядок № 299), та Порядок цільового використання коштів, отриманих від провадження діяльності з видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ і вивільнених у зв’язку з наданням пільги з податку на прибуток підприємств, затверджений постановою КМУ від 21.07.2010 р. № 600 (далі — Порядок № 600). Проте і вони не розкривають суті понять створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), та запровадження новітніх технологій.

У п. 1 Порядку № 299 зазначено, що він визначає механізм використання коштів, вивільнених від оподаткування у зв’язку з наданням відповідно до пп. 15, 17 — 19 підрозд. 4 розд. XX ПК суб’єктам господарювання — платникам податку на прибуток підприємств пільг з такого податку, проте насправді він лише повторює норми ПК. Цінними у Порядку № 299 є лише пп. 3 та 4, якими встановлено, зокрема, наступне:

— вивільнені кошти з метою ведення обліку і оподаткування відображаються в бухгалтерському обліку в установленому порядку на окремому субрахунку рахунка 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, це субрахунок 481 «Кошти, вивільнені від оподаткування»);

— платник податку за результатами кожного звітного (податкового) періоду зобов’язаний складати та подавати відповідному органу Міндоходів разом з декларацією з податку на прибуток підприємства звіт про використання вивільнених коштів за формою, затвердженою Мінфіном. При цьому відповідна форма затверджена наказом Мінфіну від 21.12.2011 р. № 1685.

Практично те ж саме можна сказати і про Порядок № 600 з тією лише відмінністю, що різниться нумерація пунктів, що містять практично тотожні роз’яснення.

Проте в контексті розглядуваного питання це для нас не дуже цікаво.

Одразу зазначимо, що чинне законодавство не містить визначення жодного із понять, що нас цікавлять, що виглядає дещо дивним, адже необхідно не лише уявляти, що мається на увазі під кожним із них, а ще й провести між ними чітку межу. Причиною цьому є те, що у Звіті про використання платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів окремими рядками повинні наводитись суми вивільнених коштів, що спрямовані платником податку на:

а) збільшення обсягів виробництва (надання послуг) (код рядка 3.1);

б) створення чи переоснащення матеріально-технічної бази (код рядка 3.2);

в) запровадження новітніх технологій (код рядка 3.3);

г) повернення кредитів, використаних на цілі, зазначені у рядках 3.1 — 3.3 (код рядка 3.4);

ґ) сплату процентів за кредитами, зазначеними у рядку 3.4 (код рядка 3.5).

Неоднозначними для їх чіткої ідентифікації є перші три пункти, а два наступні, в свою чергу, є залежними від них. Спробуємо внести хоча б деяку ясність до цього питання.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III виробництво (виготовлення) — це діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу, а також реалізацію продукції власного виробництва.

У відповіді на запитання у підкатегорії 102.23.01 ЄБПЗ податківці зазначили, що оскільки технологічний процес виробництва продукції передбачає використання власної або придбаної сировини, то платник податку має право спрямовувати кошти, вивільнені від оподаткування, на придбання сировини для здійснення діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування.

Виходячи з цього можна стверджувати, що податківці не проти врахування у складі витрат на збільшення обсягів виробництва (надання послуг) витрат на здійснення всіх стадій технологічного процесу випуску продукції (надання послуг), а також реалізацію продукції (послуг) власного виробництва.

Відповідно до п. 2 Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою КМУ від 17.05.2006 р. № 685, матеріально-технічна база суб’єкта господарювання — це виробничі площі, матеріальні ресурси, засоби виробництва і документи, що використовуються суб’єктом господарювання у процесі вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності.

На це ж визначення поняття, що нас цікавить, звернули увагу і податківці (відповідь із ЄБПЗ, підкатегорія 102.23.02), після чого зробили висновок, що переоснащення матеріально-технічної бази передбачає придбання нових або поліпшення наявних виробничих площ, матеріальних ресурсів, засобів виробництва.

Із цього можна зробити висновок, що створення матеріально-технічної бази передбачає придбання нових виробничих площ, матеріальних ресурсів, засобів виробництва та документів, що використовуються суб’єктом господарювання у процесі вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності.

Новітні технології відповідно до п. 4 Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, затверджених наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 03.08.2010 р. № 126, — це технологічні рішення, які забезпечують проведення операцій та/або надання послуг без безпосереднього контакту з клієнтом та не забезпечені засобами захисту інформації на змінних носіях інформації. Насправді визначення новітніх технологій дещо ширше, проте жоден інший навіть підзаконний акт його не містить.

Вважаємо, що під спрямуванням вивільнених від оподаткування коштів на впровадження новітніх технологій можна вважати будь-які документально підтверджені витрати платника податку, пов’язані з придбанням або самостійним виготовленням, доставкою, налагодженням, введенням в експлуатацію, обслуговуванням новітніх технологій за умови їх зв’язку із господарською діяльністю платника податку.

Наостанок зауважимо, що доведення цільового використання коштів, вивільнених від оподаткування внаслідок застосування платниками податку на прибуток пільг, не повинно бути надто обтяжливим для платника, що користується тією чи іншою пільгою. За наявності зв’язку понесених платником витрат із його господарською діяльністю та належного документального підтвердження здійснених операцій проблем у «пільговиків» виникати не повинно. У той же час при виникненні неоднозначних ситуацій право має бути на стороні платника, зважаючи на презумпцію правомірності рішень платника податку як одну з фундаментальних основ податкового законодавства України. Нагадаємо, відповідно до п.п. 4.1.4 ПК презумпція правомірності рішень платника податку застосовується у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, унаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

 

Юрій Товстоп’ят

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі