Теми статей
Обрати теми

Облік ЗЕД: пам’ятка бухгалтеру

Редакція ПК
Податковий кодекс Вересень, 2013/№ 17
Друк
Довідкова інформація

Облік ЗЕД: пам’ятка бухгалтеру

 

Імпорт товарів

 

Податок на прибуток

Перша подія — перерахування передоплати

Перша подія отримання
(оприбутковування
) товару

Суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг не включаються до складу витрат (п.п. 139.1.3 ПК). Але курс НБУ на цю дату запам’ятовується для подальшого відображення витрат

У момент отримання (оприбутковування) товару, його вартість не включається до витрат. Але курс НБУ на цю дату запам’ятовується для подальшого відображення витрат

Курсові різниці (КР)

 —

Дебіторська заборгованість, що виникла після перерахування передоплати, — немонетарна стаття (погашатиметься товаром), тому КР за нею не розраховуються

+

Кредиторська заборгованість, що виникла,— монетарна стаття. Тому КР мають розраховуватися на дату балансу (на кінець кварталу) та/або на дату погашення заборгованості

Момент уключення вартості імпортних товарів до витрат

1) у разі продажу (реалізації) імпортних товарів або їх використання для виробництва товарів/постачання послуг — у тому звітному періоді, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів (п. 138.4 ПК). Відображаються за ряд. 05.1 декларації з податку на прибуток;
2) якщо вартість імпортних товарів потрапляє до складу інших витрат у податковому обліку — у періоді їх здійснення (п. 138.5 ПК). Відображаються за ряд. 06.1, 06.2, 06.4 декларації з податку на прибуток

Курс, за яким розраховується гривенний еквівалент вартості імпортних товарів

Курс НБУ на дату перерахування передоплати за імпортний товар (п.п. 153.1.2 ПК).

Курс НБУ на дату придбання товарів (п.п. 153.1.2 ПК). Як правило, у цьому випадку використовується курс, зазначений у МД

Часткова передоплата

Якщо товари було отримано за контрактом, що передбачає перерахування часткової передоплати, то в частині перерахованої передоплати сума витрат обчислюється за курсом НБУ на дату перерахування передоплати за товари, а в раніше не оплаченій частині за курсом НБУ на дату придбання товарів, тобто за курсом, зазначеним у МД

Друга подія — оприбутковування товарів

Друга подія — перерахування оплати

Податкових наслідків не має

На дату перерахування оплати необхідно розрахувати КР

ПДВ

Перша подія — перерахування передоплати

Перша подія — отримання
(оприбутковування) товару

Ввезення товарів на митну територію України є об’єктом оподаткування ПДВ (п.п. «в» п. 185.1 ПК)

Попередня (авансова) оплата вартості товарів, що імпортуються, не змінює значення сум податкових зобов’язань імпортера (п. 187.11 ПК). Тому в момент перерахування оплати податкові зобов’язання не відображаються.
Датою виникнення податкових зобов’язань є дата подання МД для митного оформлення (п. 187.8 ПК)

На дату подання митної декларації для митного оформлення виникають податкові зобов’язання (п. 187.8 ПК). Подальша оплата не змінює податкових зобов’язань

Ставка

20 % (з 01.01.14 р. — 17 %), за винятком ввезення пільгових товарів, визначених п. 197.1 ПК і підрозд. 2 розд. ХХ «Перехідні положення» ПК

ПДВ

База обкладення ПДВ

Договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів + мито (якщо товар обкладається ПДВ митом) + акцизний податок (якщо товар обкладається акцизним податком) (п. 190.1 ПК)

Курс, за яким перераховується база обкладення у гривенний еквівалент

Курс НБУ на день подання митної декларації для митного оформлення (абз. 2 п. 190.1 ПК)

Право на податковий кредит

Право на податковий кредит виникає на дату сплати ввізного ПДВ (пп. 198.1, 198.2 ПК) за умови, що імпортний товар призначено для використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку (п. 198.3 ПК). Підставою для відображення ПК є МД (п. 201.12 ПК). Імпорт (ввезення) товарів відображається в розділі II Реєстру на підставі «імпортної» МД (п. 1.2 розд. IV Порядку № 1340)

Бухгалтерський облік

Перша подія — перерахування передоплати

Перша подія — отримання
(оприбутковування) товару

1. Перераховано оплату нерезиденту: Дт 371 — Кт 312 (за курсом НБУ на дату перерахування оплати — п. 6 П(С)БО 21).
Заборгованість, що виникла, — немонетарна стаття, тому КР за нею не розраховуються ні на дату балансу, ні на дату погашення заборгованості.
2. Отримано товар від нерезидента: Дт 28 — Кт 632 (зараховуються на баланс за курсом НБУ на дату здійснення оплати)

1. Отримано товар від нерезидента: Дт 28 — Кт 632 (за курсом НБУ на дату оприбутковування товару).
Заборгованість, що виникла, — монетарна стаття (погашатиметься грошима), тому необхідно розрахувати КР: на дату балансу та/або на дату погашення заборгованості.
2. Перерахування оплати: Дт 632 — Кт 312
(за курсом на дату перерахування оплати).
Доходи від КР: Дт 632 — Кт 714 (курс НБУ на дату балансу/погашення заборгованості знизився).
Витрати від КР: Дт 945 — Кт 632 (курс НБУ на дату балансу/погашення заборгованості збільшився)

У разі здійснення авансових платежів в іноземній валюті постачальнику частинами та отримання частинами від постачальника немонетарних активів (робіт, послуг) вартість отриманих активів (робіт, послуг) визнається за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів виходячи з послідовності здійснення авансових платежів» (п. 6 П(С)БО 21)

 

Експорт товарів

 

Податок на прибуток

Перша подія — отримання оплати

Перша подія — відвантаження товарів

Дохід при експорті виникає на дату переходу права власності на товар до покупця (п. 137.1 ПК). Такою датою є дата передачі майна, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 334 ЦК)

Суми попередньої оплати до доходу не включаються (п.п. 136.1.1 ПК). Але курс НБУ на цю дату запам’ятовується для подальшого
відображення доходу

На дату відвантаження визначається дохід (п.п. 137.1 ПК) за курсом НБУ, що діяв на дату визнання доходу (п.п. 153.1.1 ПК)

Курсові різниці (КР)

Кредиторська заборгованість, що виникла, є немонетарною, тому КР за нею не розраховуються ні на дату балансу, ні на дату погашення

+

Дебіторська заборгованість, що виникла, — монетарна стаття, тому за нею мають розраховуватися КР на дату балансу та/або на дату погашення заборгованості

Друга подія — відвантаження товарів

Друга подія — отримання оплати

На дату відвантаження визначається дохід (п.п. 153.1.1 ПК):

— у частині отриманої передоплати — за курсом НБУ на дату отримання авансу*;

— у частині ще неоплаченої вартості — за курсом НБУ на дату відвантаження

Подальше отримання оплати не позначається на величині сформованого доходу.

На дату отримання оплати розраховуються КР (про порядок їх розрахунку див. на с. 62)

ПДВ

Перша подія — отримання оплати

Перша подія — відвантаження товарів

Вивезення товарів за межі митної території України є об’єктом обкладення ПДВ (п.п. «г» п. 185.1 ПК)

Податкові зобов’язання виникають на дату оформлення МД, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлену відповідно до вимог митного законодавства (п.п. «б» п. 187.1 ПК)

Попередня (авансова) оплата, не змінює значення сум ПЗ експортера (п. 187.11 ПК)

Подальше отримання оплати не має податкових наслідків

Ставка ПДВ

0 % за умови, що вивезення товарів підтверджено оформленою належним чином митною декларацією (п.п. 195.1.1 ПК). За ставкою 0 % обкладається і експорт звільнених від ПДВ товарів (п. 195.2 ПК), якщо таке звільнення передбачене розд. V ПК, крім випадків, прямо передбачених у ПК.

Так, звільняються від ПДВ операції експорту:

— зернових і технічних культур (п. 15 підрозд. 2 розд. XX ПК);

— необроблених шкур і чиненої шкіри (п. 16 підрозд. 2 розд. XX ПК);

— металобрухту та деревини (п. 23 підрозд. 2 розд. XX ПК)

ПН, Реєстр ПН

На дату оформлення МД експортер виписує ПН у двох примірниках (обидва з яких залишає в себе — тип причини «07» — «Експортні постачання») (п. 8 Порядку № 1379).

Операції з експорту товару відображаються в розділі I Реєстру ПН.

У графах ПН (гр. 10) і Реєстру (гр. 7 і 12) слід зазначити базу оподаткування. До 01.09.2013 р. нею є договірна (контрактна) вартість товарів, але не нижче звичайних цін. Після 01.09.2013 р. база оподаткування визначатиметься виходячи з договірної ціни (у разі здійснення контрольованих операцій** — не нижче звичайних цін). При перерахунку бази у гривні потрібно виходити з курсу НБУ, що діяв на дату виникнення податкових зобов’язань з ПДВ

Бухгалтерський облік

Перша подія — отримання оплати

Перша подія — відвантаження товарів

1. На дату отримання оплати відображається
заборгованість перед покупцем: Дт 312 — Кт 681 (за курсом НБУ на дату її отримання).

2. Кредиторська заборгованість, що виникла, — немонетарна стаття, тому КР за нею не розраховуються ні на дату балансу, ні на дату погашення.

3. Дохід визначається на дату відвантаження, але за курсом НБУ на дату отримання оплати (авансу)

1. На дату відвантаження відображається дохід:
Дт 362 — Кт 702 (за курсом НБУ на дату нарахування доходу, тобто на дату відвантаження).

2. Заборгованість, що виникла, — монетарна стаття, тому за нею повинні розраховуватися КР на дату балансу та/або на дату погашення заборгованості

* У зв’язку з уведенням обов’язкового продажу 50 % валютної виручки, що надходить (постанова Правління НБУ від 14.05.2013 р. № 164), на наш погляд, слід орієнтуватися на дату зарахування валюти на розподільчий рахунок. Адже саме на ньому буде показано весь обсяг отриманої виручки, а на поточному рахунку — тільки 50 %.

** Які операції відносяться до контрольованих, детально див. на с.13.

 

Купівля-продаж валюти

 

Вид операції

Податковий облік

Бухгалтерський облік

1

2

3

1. Купівля валюти

На дату придбання інвалюти відображається результат купівлі (п. 153.1.4 ПК):

МВБ - КНБУ) х Од > 0 → податкові витрати → ряд. 06.4.39 дод. IВ до декларації;

МВБ - КНБУ) х Од < 0 → податкові доходи → ряд. 03.28 дод. IД до декларації,

де КМВБ — курс міжбанківської валютної біржі (комерційний курс) на дату придбання інвалюти;

КНБУ — курс НБУ на дату придбання інвалюти

Од — кількість одиниць придбаної інвалюти

Дт 333 — Кт 311 (перераховано банку гривні для купівлі інвалюти);

Дт 312 — Кт 333 (оприбутковано інвалюту за курсом НБУ);

Дт 942 — Кт 333 або Дт 333 — Кт 711 (різниця між комерційним курсом і курсом НБУ на дату купівлі)

Комісійна винагорода банку → адміністративні витрати (абз. «є» п.п. 138.10.2 ПК) → ряд. 06.1 декларації

Комісійна винагорода банку → адміністративні витрати (п. 18 П(С)БО 16):

Дт 92 — Кт 333

2. Продаж валюти

На дату передачі права власності на інвалюту відображається результат продажу
(п.п. 153.1.4 ПК):

МВБ - КНБУ) х Од > 0 → податкові доходи → ряд. 03.28 дод. IД до декларації;

МВБ - КНБУ) х Од < 0 → податкові витрати → ряд. 06.4.39 дод. IВ до декларації

«Добровільний» продаж:

Дт 334 — Кт 312 (перераховано валюту для продажу);

Дт 377 — Кт 711 або Дт 942 — Кт 377 (різниця між сумою виручки від продажу та вартістю валюти за офіційним курсом НБУ).

Обов’язковий продаж — показується рух валютної виручки також і за розподільчим рахунком:

Дт 314 — Кт 362 — надходження на розподільчий рахунок валютної виручки;

Дт 334 — Кт 314 — перераховано з розподільчого рахунка 50 % валюти для продажу;

Дт 311 — Кт 377 — зараховано на поточний рахунок у національній валюті гривні, отримані від продажу 50 % іноземної валюти;

Дт 377 — Кт 711 або Дт 942 — Кт 377 (різниця між сумою виручки від продажу та вартістю валюти за офіційним курсом НБУ)

Комісійна винагорода банку → адміністративні витрати (абз. «є» п. 138.10.2 ПК) → ряд. 06.1 декларації

Комісійна винагорода банку → адміністративні витрати (п. 18 П(С)БО 16):

Дт 92 — Кт 377

 

Курсові різниці (КР)

 

Механізм розрахунку кр

Статті, за якими проводиться розрахунок кр

Порядок розрахунку кр

Момент визначення кр

Розраховуються тільки за монетарними статтями балансу, якими визнаються: (п. 4 П(С)БО 21):

1) безпосередньо власне іноземна валюта та еквіваленти грошових коштів в іноземній валюті;

2) заборгованість в іноземній валюті (як дебіторська, так і кредиторська), яка погашатиметься грошовими коштами

КР = З х (К2 - К1)

де КР — позитивна або від’ємна сума курсової різниці;

З — сума «грошової» дебіторської/кредиторської заборгованості в інвалюті або інвалюти на поточному рахунку;

К2 — курс НБУ на дату здійснення господарської операції або дату балансу (на кінець кварталу);

К1 — курс НБУ на дату виникнення дебіторської/кредиторської заборгованості або на дату попереднього балансу, залежно від того, яка подія настала пізніше

1) на дату здійснення господарської операції;

2) на дату балансу (останній день кварталу)

 

! Визначення КР на дату здійснення господарської операції проводиться в межах її обсягу (п. 8 П(С)БО 21). Так, при частковому погашенні монетарної статті КР визначається тільки в частині погашеної заборгованості

 

Відображення кр у податковому обліку

 

Зміст операції

Результат розрахунку

Характер кр

Рядок декларації з податку на прибуток

Перерахунок вартості іноземної валюти, що значиться на рахунках у банках або в касі платника податку на дату здійснення операції або на дату балансу

КР > 0 (курс НБУ збільшився)

Позитивна

Ряд. 03.19 дод. IД
до декларації

КР < 0 (курс НБУ знизився)

Від’ємна

Ряд. 06.4.12 дод. IВ
до декларації

Перерахунок вартості дебіторської заборгованості, вираженої в іноземній валюті, на дату балансу або при її погашенні

КР > 0 (курс НБУ збільшився)

Позитивна

Ряд. 03.19 дод. IД
до декларації

КР < 0 (курс НБУ зменшився)

Від’ємна

Ряд. 06.4.12 дод. IВ

Перерахунок вартості кредиторської заборгованості, вираженої в іноземній валюті, на дату балансу або при її погашенні

КР > 0 (курс НБУ збільшився)

Від’ємна

Ряд. 06.4.12 дод. IВ

КР < 0 (курс НБУ зменшився)

Позитивна

Ряд. 03.19 дод. IД
до декларації

 

Бухгалтерські кр

 

Вид діяльності

Характер різниці

Відображається на субрахунку

Відображається у формі № 2/формі № 2-м

Приклади операцій

Операційна

Позитивна

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

Рядок 2120 «Інші операційні доходи»/ Рядок 040 «Інші операційні доходи»

1. Придбання товарів (робіт, послуг).

2. Продаж товарів (робіт, послуг)

Від’ємна

945 «Втрати від операційної курсової різниці»

Рядок 2180 «Інші операційні витрати»/Рядок 090 «Інші операційні витрати»

Інвестиційна та фінансова

Позитивна

744 «Дохід від неопераційної курсової різниці»

Рядок 2240 «Інші доходи»/Рядок 050 «Інші доходи»

1. Придбання основних засобів.

2. Нарахування та сплата відсотків за користування кредитом

Від’ємна

974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»

Рядок 2270 «Інші витрати»/Рядок 100 «Інші витрати»

 

Використані документи та скорочення

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

ЦК — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Порядок № 1379 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2011 р. № 1379.

Порядок № 1340 — Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. № 1340.

П(С)БО 16 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. № 318.

П(С)БО 21 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193.

КР — курсова різниця.

МД — митна декларація.

НБУ — Національний банк України.

ПН — податкова накладна.

Реєстр ПН — Реєстр податкових накладних.

Матеріал підготувала економіст-аналітик Марина Казанова

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі