Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Порядок переходу на сплату єдиного податку

Редакція ПК
Податковий кодекс Вересень, 2013/№ 18
Друк
Стаття

ПОРЯДОК ПЕРЕХОДУ НА СПЛАТУ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАННЯ ЗАЯВИ

 

Перехід юрособи на сплату ЄП пов’язаний з низкою «паперових» моментів: від подання заяви до отримання Свідоцтва платника єдиного податку (далі — Свідоцтво). У цілому, процедура переходу схожа з тією, яку ми розглядали щодо ФОП (див. «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 16(64), с. 5 — 6), розрізняючись, по суті, тільки тимчасовими проміжками і датами. Далі ми розкриємо ці відмінності, а також розширимо опис самої процедури.

Як і у випадку з ФОП, перейти на сплату ЄП можуть як новозареєстровані юрособи, так і ті, які вже існують. При цьому важливою є відповідність такої юрособи всім необхідним критеріям, розглянутим нами на с. 2 — 3. Якщо з цим усе гаразд, то рухаємося далі — подаємо заяву до органу Міндоходів. Зробити це необхідно особисто (або через уповноважену особу), пош-тою або засобами електронного зв’язку у такі строки.

Статус юрособи

4 група

6 група

Новостворена

Протягом 10 днів з дня її державної реєстрації*

Створена в результаті реорганізації (крім перетворення) та має податковий борг, що виник до реорганізації

Не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу

Що перебуває на загальній системі оподаткування**

* Якщо 10-й день з дня державної реєстрації припадає на святковий або вихідний день, то строк подання заяви про обрання спрощеної системи оподаткування не подовжується.

** Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

 

До поданої заяви юрособі, яка переходить із загальної системи оподаткування, необхідно додати Розрахунок доходу за попередній календарний рік (далі — Розрахунок доходу). Це вимога абз. 3 п.п. 298.1.4 ПК. Але про це дещо пізніше (див. с. 8). А зараз розглянемо безпосередньо порядок заповнення заяви про застосування спрощеної системи оподаткування.

 

СКЛАДАННЯ ЗАЯВИ

 

Форму, за якою складається заява про застосування спрощеної системи оподаткування, затверджено наказом № 1675. У минулому тематичному номері (див. « Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 16(64), с. 6 — 7) ми наводили обов’язкові реквізити заяви. Вони справедливі і для заяви, що подається юрособами. У межах цього номера ми зупинимося на порядку заповнення всіх реквізитів, наявних у заяві, як обов’язкових, так і необов’язкових.

Номер і назва реквізиту

Порядок заповнення

1

2

1. «Найменування органу державної податкової служби»

З огляду на те, що такого органу, як ДПС, на сьогодні більше не існує, тут необхідно зазначити найменування відповідного органу Міндоходів (наприклад, «ДПІ в Київському районі м. Харкова»)

«Фізична особа — підприємець» / «Юридична особа»

Проставляється позначка «Ö» або «+» у полі навпроти слів «Юридична особа»

2. «Код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта*»

Юрособи в цьому полі зазначають восьмизначний код за ЄДРПОУ

3. «Найменування суб’єкта господарювання або прізвище ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця»

Зазначається повне найменування юрособи відповідно до реєстраційних документів

4. «Дані документа, що підтверджують державну реєстрацію юридичної особи та/або фізичної особи — підприємця (назва, номер, дата)»

Зазначається назва, номер і дата документа, що підтверджує державну реєстрацію юрособи. Таким документом може бути свідоцтво про держреєстрацію (для юросіб, зареєстрованих до 07.05.2011 р.), витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (для юросіб, зареєстрованих після 07.05.2011 р.)

5.1. «Обрання або перехід на спрощену систему оподаткування**»

Заповнюється, якщо суб’єкт господарювання бажає вступити до лав платників ЄП. Новостворене підприємство зазначає тут дату своєї державної реєстрації (згідно з абз. 2 п.п. 298.1.2 ПК саме з цієї дати таке підприємство вважається платником ЄП). Юрособа, яка переходить на сплату ЄП із загальної системи оподаткування, зазначає тут перше число першого місяця кварталу, в якому планує здійснити такий перехід

5.2. «Зміна ставки єдиного податку***»

Заповнюється ЮРЄПами в разі переходу з групи до групи або зі ставки на ставку (тобто на сплату або зі сплати ПДВ)

5.3. «Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо:»

Заповнюється в разі, якщо суб’єкту господарювання необхідно внести до Свідоцтва платника єдиного податку зміни щодо даних, наведених у п. 299.12 ПК. У полі навпроти змінних даних ставиться позначка «Ö» або «+»

5.4. «Відмова від спрощеної системи оподаткування***:»

Заповнюється при відмові від спрощеної системи оподаткування з однієї з причин, наведених у цьому самому реквізиті. Навпроти відповідної причини ставиться позначка «Ö» або «+»

6. «Податкова адреса суб’єкта господарювання»

Зазначається податкова адреса юрособи, відомості про яку містяться в ЄДРПОУ

7. «Місце провадження господарської діяльності»

Зазначається індекс, найменування населеного пункту та адреса місця фактичного здійснення діяльності (може збігатися з податковою адресою або бути іншою).
У разі здійснення діяльності у заздалегідь не визначених місцях (надання послуг по всій території України) вказується фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) (див. роз’яснення з підкатегорії 108.01 ЄБПЗ).
Якщо місць здійснення діяльності декілька, зазначаються вони всі (у тому числі якщо такими є відокремлені підрозділи підприємства без статусу юрособи)

8. «Обрана ставка єдиного податку при переході на спрощену систему оподаткування»

Зазначається обрана суб’єктом господарювання ставка ЄП і група платників ЄП з урахуванням відповідності критеріям розміру річного доходу і середньооблікової чисельності працівників, наведеним у п. 291.4 ПК

9. «Кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою — підприємцем у трудових відносинах, або середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи»

ЮРЄПами тут наводиться середньооблікова чисельність працівників (про визначення середньооблікової чисельності працівників див. на с. 2)

10. «Обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005»

Заповнювати ці реквізити юрособам, які планують стати єдиноподатниками, немає необхідності. Згідно з п.п. 5 п. 298.3 ПК обов’язково повинні зазначати обрані види діяльності тільки платники груп 1 і 2, якими юрособи бути не можуть. Але зробити це юрособам за наявності у них такого бажання не заборонено

10.1. «У разі здійснення виробництва
(з пункту 10): »

11. «Наявність податкового боргу, крім безнадійного податкового боргу, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин): »

Проставляється позначка «Ö» або «+» у полі «наявний», якщо податковий борг на момент подання заяви в юрособи є, із зазначенням його конкретного розміру у грн., або в полі «відсутній», якщо такого боргу немає. Причому майте на увазі: якщо податковий борг у юрособи таки є, то до його погашення шлях у платники ЄП йому заказаний (п.п. 291.5.8 ПК)

12. «Обсяг доходу за попередній календарний рік становить (пункт 5 Розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування)**»

Вписується фактично отриманий обсяг доходу за попередній календарний рік, визначений за правилами ст. 292 ПК (див. с. 15). Важливо, щоб наведений тут розмір доходу не перевищував граничний розмір доходу, установлений п. 291.4 ПК для обраної юрособою групи (граничні розміри доходу для обох груп наведено на с. 2). Як зазначено безпосередньо в самій назві реквізиту, цей показник має дорівнювати показнику загальної суми реквізиту 5 Розрахунку доходу

13. «Розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за попередній календарний рік, додається»

Якщо Розрахунок доходу додається до заяви, то у відповідному полі ставиться позначка «Ö», інакше тут же проставляється позначка «-». Причому якщо Розрахунок доходу не додається юрособою, яка переходить на сплату ЄП із загальної системи оподаткування, то це є підставою для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у видачі суб’єкту господарювання Свідоцтва платника єдиного податку, оскільки таким чином порушуються вимоги п.п. 298.1.4 ПК (п.п. 3 п. 299.9 ПК)

«Суб’єкт господарювання»

Ставиться підпис керівника юрособи, а також дата подання заяви. У місці для печатки проставляється відбиток печатки

 

Керуючись принципом «краще один раз побачити, ніж сто разів почути», наведемо наочний приклад заповнення заяви.

 

img 1

 

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ РОЗРАХУНКУ ДОХОДУ

 

Як ми вже зазначили, подання разом із заявою Розрахунку доходу для юросіб, які переходять на сплату ЄП із загальної системи оподаткування, є обов’язковим. Цей документ дозволяє податківцям встановити відповідність річного розміру доходу юрособи граничному розміру, установленому для обраної ним групи платників ЄП (якими є граничні розміри доходу для кожної з груп, див. на с. 2). Про порядок заповнення Розрахунку доходу — далі в таблиці. Реквізити 1 — 4, а також реквізит «Суб’єкт господарювання» повністю відповідають аналогічним реквізитам заяви (див. с. 9 — 10) і заповнюються так само, тому повторно зупиняти на них свою увагу не будемо.

Номер і назва реквізиту

Порядок заповнення

«Відомості щодо державної реєстрації протягом календарного року:

первинна повторна»

Проставляється позначка «Ö» або «+» навпроти слова:

«первинна» — якщо юридичною особою протягом календарного року, який передує року обрання спрощеної системи оподаткування, не вносилися зміни до державної реєстрації;

«повторна» — якщо юридичною особою протягом календарного року, який передує року обрання спрощеної системи оподаткування, були внесені зміни до державної реєстрації

5. «Доходи, отримані суб’єктом господарювання за попередній календарний рік**»

Тут зазначаються доходи юрособи, отримані нею в попередньому календарному році, визначені за правилами, установленими ст. 292 ПК (про них детальніше див. на с. 15). При цьому слід ураховувати, що дохід за попередній календарний рік, який передує року переходу на спрощену систему оподаткування, визначається на момент подання заяви (а, відповідно, і Розрахунку доходу) із урахуванням запланованої суми отримання доходу, за період що залишився до кінця року після подання заяви. Проте, якщо фактично отриманий розмір доходу за попередній рік з урахуванням доходу за період, що залишився до кінця року після подання заяви, виявиться більше допустимого розміру доходу для обраної групи, то будуть порушені умови переходу на ЄП, що загрожує анулюванням Свідоцтва платника ЄП (детально про Свідоцтво див. на с. 9).

Якщо в попередньому році частину року суб’єкт господарювання працював на спрощеній системі, дохід за такий період слід брати в сумі, в якій він був задекларований у податковій декларації з ЄП

5.1 «доходи у грошовій формі (готівковій та/або безготівковій)***»

Зазначається сума доходу, отриманого у грошовій формі, визначена за касовим методом (про те, які доходи слід ураховувати суб’єкту господарювання, при визначенні «єдиноподатного» доходу, див. на с. 15).

5.2 «сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності»

Зазначається сума кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності на підставі абз. 3 п. 292.3 ПК

5.3 «вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг)»

Зазначається дохід у вигляді вартості безоплатно отриманих упродовж звітного періоду товарів (робіт, послуг). При цьому безоплатно отриманими вважаються товари (роботи, послуги), надані платнику ЄП згідно з письмовими договорами дарування та іншими письмовими договорами, укладеними згідно із законодавством, за якими не передбачено грошової або іншої компенсації вартості таких товарів (робіт, послуг) чи їх повернення, а також товари, передані платнику ЄП на відповідальне зберігання і використані таким платником ЄП (абз. 2 п. 292.3 ПК)

5.4 «інші доходи»

Тут необхідно зазначити суму доходу, отриману на загальній системі оподаткування в негрошовій формі (нагадаємо, єдиноподатники таку форму розрахунків застосовувати не можуть), а також інші доходи, що не потрапили до попередніх трьох рядків, але враховуються при визначенні «єдиноподатного» доходу

«Загальна сума отриманих доходів (пункт 5.1 + пункт 5.2 + пункт 5.3 + пункт 5.4)»

Зазначається підсумкова сума доходу в результаті складання сум рядків 5.1 — 5.4. Сума цього рядка словами зазначається в полі 12 заяви про застосування спрощеної системи оподаткування

 

Поглянемо, як реалізується порядок заповнення Розрахунку доходу на практиці.

 

img 2

 

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ СВІДОЦТВА ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

Отже, якщо суб’єкт господарювання відповідає всім критеріям, установленим законодавством для обраної ним групи платників ЄП (четвертої або шостої) (див. с. 2 — 3), і своєчасно подав заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, то наступний хід за органом Міндоходів, який тепер повинен видати такому суб’єкту господарювання Свідоцтво платника єдиного податку (далі — Свідоцтво) у строки, наведені в таблиці нижче.

Статус юрособи

Строк видачі Свідоцтва

З якого моменту юрособа вважається платником ЄП

Новостворена

У день отримання органом Міндоходів заяви про вибір спрощеної системи оподаткування

З дня її державної реєстрації

Яка перебуває на загальній системі оподаткування

Протягом 10 календарних днів з дня подання підприємством заяви

З першого дня календарного кварталу, наступного за кварталом, у якому подано заяву

 

Форму Свідоцтва затверджено наказом № 1675.

Свідоцтво платника ЄП видається безоплатно і безстроково і не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам. У разі втрати або зіпсуття Свідоцтва такому платнику видається дублікат Свідоцтва в порядку, встановленому для видачі Свідоцтва платника єдиного податку.

У деяких випадках орган Міндоходів може відмовити у видачі суб’єкту господарювання Свідоцтва. Для цього він протягом 10 календарних днів з дня подання суб’єктом господарювання заяви зобов’язаний надати письмову вмотивовану відмову. Підстави для такої відмови виключно такі:

1) невідповідність такого суб’єкта господарювання вимогам ст. 291 ПК. Тут варто зазначити, що наявність у статуті юрособи таких видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, не є підставою для відмови у видачі Свідоцтва, за умови, що такі види діяльності не здійснюються (див. роз’яснення податківців у підкатегорії 108.09 ЄБПЗ);

2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;

3) недотримання вимог п.п. 298.1.4 ПК.

Рішення органу Міндоходів про відмову видати Свідоцтво може бути оскаржене суб’єктом господарювання в установленому законом порядку.

 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СВІДОЦТВА ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ

 

Оскільки, як ми вже зазначали, Свідоцтво видається платнику ЄП безстроково, то за необхідності ЮРЄПи можуть внести до нього зміни* щодо (п. 299.12 ПК):

1) найменування суб’єкта господарювання;

2) податкової адреси суб’єкта господарювання;

3) місця провадження господарської діяльності.

* За бажання платника ЄП у разі наявності обставин, наведених у п.п. 299.12 ПК, раніше видане Свідоцтво також може бути замінене на нове. У такому разі до отримання нового Свідоцтва платник ЄП повинен здійснювати господарську діяльність на підставі раніше виданого Свідоцтва, яке повертається контролюючому органу у день отримання нового Свідоцтва.

У п. 299.12 ПК до цього списку також належать види господарської діяльності, проте оскільки відповідно до п.п. 5 п. 298.3 ПК відомості про види господарської діяльності відповідно до КВЕД ДК 009:2010 зазначаються тільки ФОП 1 і 2 груп, то вносити будь-які поправки до Свідоцтва у зв’язку зі зміною виду господарської діяльності ЮРЄПам не потрібно. Хоча за бажання суб’єкта господарювання робити це не заборонено. Зокрема, це випливає з роз’яснення, наведеного в підкатегорії 108.09 ЄБПЗ.

Для внесення вищезазначених змін платник ЄП має подати заяву за формою, затвердженою наказом № 1675 із заповненням відповідних полів реквізиту 5.3 «Внесення змін до свідоцтва платника єдиного податку*** щодо».

Крім того, абз. 5 Порядку видачі Свідоцтва говорить про необхідність внесення до Свідоцтва платника єдиного податку змін щодо ставки ЄП (при зміні груп або ставок). У які строки це зробити, ні Порядок № 1675, ні тим більше ПК (у ньому про необхідність унесення до Свідоцтва таких змін узагалі не йдеться) не роз’яснюють. Вважаємо, що для цього достатньо подати заяву до органу Міндоходів при переході з однієї групи до іншої (на сплату іншої ставки). При цьому необхідно взяти із собою і Свідоцтво, до якого податківці попутно внесуть зміну щодо нової ставки ЄП. Подається така заява не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

У таблиці нижче ми представили строки подання заяви для внесення кожної з розглянутих вище змін.

Зміни, що вносяться

Строк подання заяви

Зміна найменування ЮРЄПа

Протягом місяця з дня виникнення такої зміни

Зміна податкової адреси ЮРЄПа*

Разом з податковою декларацією за звітний квартал, у якому відбулися такі зміни (про порядок подання декларації ЮРЄПа див. на с. 27)

Зміна місця здійснення господарської діяльності

Зміна видів господарській діяльності

Рішення щодо термінів подання зазначеної заяви приймається ЮРЄПом податку самостійно

Зміна ставки ЄП

Не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу

* У разі зміни податкової адреси ЮРЄПа останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси (див. роз’яснення в підкатегорії 108.06 ЄБПЗ)

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі