Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Податки та збори, які сплачує/не сплачує юрособа-єдиноподатник

Редакція ПК
Податковий кодекс Вересень, 2013/№ 18
Друк
Стаття

ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ, ЯКІ СПЛАЧУЄ/НЕ СПЛАЧУЄ ЮРособа-ЄдиноПодатник

 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК

 

Єдиний податок, за великим рахунком, це той основний податковий тягар, який доводиться нести підприємству-єдиноподатнику. Його повинні сплачувати всі без винятку юрособи, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Питання в тому, які його ставки? І відповімо ми на нього в таблиці нижче.

 

СТАВКИ ЄП

Група 4

Група 6

зі сплатою ПДВ

без сплати ПДВ

зі сплатою ПДВ

без сплати ПДВ

Звичайна ставка

3 % від суми доходу

5 % від суми доходу

5 % від суми доходу

7 % від суми доходу

Підвищена ставка

6 % до:

10 % до:

10 % до:

14 % до:

— суми перевищення граничного обсягу доходу, установленого в пп. 4 і 6 п. 291.4 ПК;

— доходу, отриманого при використанні негрошових форм розрахунків;

— доходу, отриманого від здійснення заборонених видів діяльності

 

ДОБРОВІЛЬНИЙ ВИБІР СТАВКИ 3 % (5 %)
ДЛЯ ГРУПИ 4 АБО 5 % (7 %) ДЛЯ ГРУПИ 6

Характеристика юрособи до переходу

Підстави для переходу

Особливості роботи

1

2

3

4

Хто може обрати ставки зі сплатою ПДВ (3 % — для групи 4 або 5 % — для групи 6)

Переходить із загальної системи

Платник ПДВ

Заява про перехід на спрощену систему оподаткування1

Суб’єкт господарювання стає платником ПДВ з 1 числа календарного кварталу, в якому застосовуватиметься ставка зі сплатою ПДВ.

Платник ЄП може обрати квартальний період подання звітності з ПДВ. Для цього він подає до органу Міндоходів заяву про вибір квартального податкового періоду разом з декларацією5 за наслідками останнього податкового періоду календарного року (форму заяви наведено в додатку 1 до Порядку № 1492). При цьому квартальний податковий період починає застосовуватися з першого податкового періоду наступного календарного року (абз. 3 п. 202.2 ПК).

У разі повернення на загальну систему ЮРЄП зобов’язаний самостійно перейти на місячний податковий період починаючи з першого місяця переходу на сплату інших податків і зборів, що зазначається у відповідній податковій декларації за наслідками такого місяця (абз. 3 п. 202.2 ПК).

Неплатник ПДВ

1. Заява на ПДВ-реєстрацію2.

2. Заява про перехід на спрощену систему оподаткування3

Переходить зі сплати ЄП за ставкою 5 % (для групи 4) або 7 % (для групи 6) без зміни групи

1. Заява на ПДВ-реєстрацію2.

2. Заява про зміну ставки (групи) ЄП4

Переходить зі сплати ЄП за ставкою 5 % (для групи 4) або 7 % (для групи 6) зі зміною групи

Новозареєстроване підприємство

Протягом першого кварталу після його державної реєстрації не може бути платником ЄП зі сплатою ПДВ, оскільки для цього вже з першого дня перебування на ЄП суб’єкт господарювання має бути зареєстрований платником ПДВ (п.п. 4 п. 293.8 ПК). А це неможливо, оскільки новостворена юрособа вважається платником ЄП уже з першого дня її державної реєстрації. Тоді як стати платником ПДВ з першого дня держреєстрації суб’єкт господарювання ніяк не може. Тим більше, щоб зареєструватися платником ПДВ на добровільних засадах, потрібно здійснити хоча б одну оподатковувану операцію, що зробити, не зареєструвавшись суб’єктом господарювання, погодьтеся, неможливо.

Таке підприємство може стати платником ЄП за ставкою 5 % (для групи 4) або 7 % (для групи 6), а потім у будь-який з наступних періодів після закінчення першого кварталу роботи на ЄП перейти на сплату ЄП за ставками 3 % (для групи 4) або 5 % (для групи 6). Як це зробити, ми розглянули вище.

Хто може обрати ставки без сплати ПДВ (5 % — для групи 4 або 7 % — для групи 6)

Переходить із загальної системи

Платник ПДВ

1. Заява про перехід на спрощену систему оподаткування1.

2. Заява про анулювання реєстрації платника ПДВ6

Такі ЮРЄПи не сплачують ПДВ за винятком:

1) імпортного ПДВ. Він сплачується особами, не зареєстрованими платниками ПДВ, які ввозять товари на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню згідно із законом, під час митного оформлення товарів (п. 181.2 ПК)

2) ПДВ за операціями отримання послуг від нерезидента, якщо місце постачання таких послуг розташоване на митній території України (п. 180.2 ПК). Для виконання обов’язків зі сплати ПДВ отримувачі послуг, не зареєстровані платниками ПДВ, повинні протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем місяця, в якому було нараховано податкові зобов’язання, подати розрахунок податкових зобов’язань. Форму такого розрахунку затверджено наказом № 1492. Складати та подавати розрахунок потрібно тільки за той звітний період (календарний місяць), в якому такі послуги отримані.

Якщо при переході на сплату ЄП за «безПДВшною» ставкою юрособа була платником ПДВ, то не пізніше дати анулювання ПДВ-реєстрації їй необхідно визнати умовний продаж за звичайними цінами товарних залишків (у тому числі дебіторської заборгованості) і необоротних активів, суми ПДВ за якими були включені до складу податкового кредиту, але не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності (п. 184.7 ПК)

Неплатник ПДВ

Заява про перехід на спрощену систему оподаткування1

Переходить зі сплати ЄП за ставкою 3 % (для групи 4) або 5 % (для групи 6) без зміни групи

1. Заява про зміну ставки (групи) ЄП7.

2. Заява про анулювання реєстрації платника ПДВ6

Переходить зі сплати ЄП за ставкою 3 % (для групи 4) або 5 % (для групи 6) зі зміною групи

Новозареєстроване підприємство

Заява про обрання спрощеної системи оподаткування8

1 Подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу (п.п. «а» п.п. 4 п. 293.8 ПК).

2 Подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого юрособа бажає перейти на сплату ЄП за ставкою 3 % або 5 % (абз. 4 п.п. 3.6.3, п.п. 3.6.2 і абз. 4 п.п. 3.6.5 Положення № 1394, абз. 2 п. 183.4 ПК).

3 Подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ (п.п. «в» п.п. 4 п. 293.8 ПК).

4 Подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, з якого юрособа бажає перейти на сплату ЄП за ставкою 3 % або 5 % (п.п. «б» п.п. 4 п. 293.8 ПК).

5 Форму декларації затверджено наказом № 1492.

6 Перехід на сплату ЄП без сплати ПДВ буде підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ (п.п. «в» п. 184.1 ПК). Свідоцтво платника ПДВ діє до останнього дня звітного періоду, що передує переходу юрособи на сплату ЄП. Після цієї дати Свідоцтво та його копії подаються платником ЄП до податкового органу разом із заявою про анулювання реєстрації платника ПДВ.

7 Подається не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником ПДВ (п.п. 5 п. 293.8 ПК).

8 Подається протягом 10 днів з дня державної реєстрації (абз. 2 п.п. 298.1.2 ПК).

 

ІНШІ ПОДАТКИ (ЗБОРИ)

 

Незважаючи на свою назву, ЄДИНИЙ податок — це далеко не ЄДИНИЙ податок, що лягає податковим тягарем на плечі суб’єкта господарювання. Про те, які ще податки та збори йому необхідно сплачувати, а від сплати яких він звільнений, див. у нашій наступній таблиці.

Податок

Пояснення

1

2

Сплачують

ПДВ

Сплачують ЮРЄПи, які працюють за ставкою ЄП 3 % у групі 4 або за ставкою 5 % у групі 6. Такі єдиноподатники мають бути зареєстровані платниками ПДВ у порядку, передбаченому Положенням № 1394. Нагадаємо, що платники ПДВ — єдиноподатники можуть обрати для себе квартальний період сплати ПДВ (про це ми говорили на с. 11). Нарахування та сплата ПДВ здійснюються за правилами, установленими розд. V ПК1

ПДФО

ЮРЄПи, які є роботодавцями, мають сплачувати ПДФО, утриманий з доходів, що виплачуються своїм найманим працівникам та особам, які працюють за ЦПД. Утримання та сплата ПДФО здійснюються за правилами, установленими розд. ІV ПК2

Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності

Сплачують на загальних підставах за правилами, установленими розд. ХІІІ ПК3

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу

Сплачують на загальних підставах за правилами, установленими розд. VII ПК3

Екологічний податок

Сплачують на загальних підставах за правилами, установленими розд. VIII ПК4

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Сплачують на загальних підставах за правилами, установленими ст. 265 розд. ХII ПК5

Збір за місця для паркування транспортних засобів

Сплачують на загальних підставах за правилами, установленими ст. 266 розд. ХII ПК4

Туристичний збір

Сплачують на загальних підставах за правилами, установленими ст. 268 розд. ХII ПК4

Плата за користування надрами

Сплачують на загальних підставах за правилами, установленими ст. 268 розд. ХII ПК

Збір за користування радіочастотним ресурсом України

Сплачують на загальних підставах за правилами, установленими розд. ХV ПК

Збір за спеціальне використання води

Сплачують на загальних підставах за правилами, установленими розд. ХVІ ПК

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів

Сплачують на загальних підставах за правилами, установленими розд. ХVІІ ПК

ЄСВ

Єдиноподатники-роботодавці сплачують ЄСВ як у частині нарахувань, так і в частині утримань «за працівників», а також осіб, які працюють за ЦПД на загальних підставах. Проводячи нарахування та утримання ЄСВ, необхідно керуватися нормами Закону про ЄСВ та Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою правління ПФУ від 27.09.2010 р. № 21-5*

* На момент верстки номера на сайті Міндоходів було розміщено проект інструкції про порядок нарахування та сплати ЄСВ у редакції Міндоходів (див. http://minrd.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2013-rik/107420.html).
Після набуття чинності наказом, що затверджує цю інструкцію, саме нею необхідно буде керуватися, нараховуючи та утримуючи ЄСВ. Принагідно зазначимо, що незабаром Міндоходів буде перезатверджено низку інших нормативних документів з ЄСВ. В одному з найближчих номерів ми детально розглянемо порядок заповнення та подання звітності з ЄСВ за правилами, що включають всі останні зміни

Не сплачують

Податок на прибуток

Звільнені від сплати на підставі п.п. 1 п. 297.1 ПК

ПДВ

«ПротиПДВшний імунітет» отримують підприємства, зареєстровані платниками ЄП зі сплатою ЄП за ставкою 5 % — для групи 4 або за ставкою 7 % — для групи 6, тобто за безПДВшними ставками (п.п. 3 п. 297.1 ПК). При цьому нагадаємо, що навіть таким ЮРЄПам не уникнути сплати імпортного ПДВ, а також ПДВ за операціями отримання послуг від нерезидента, якщо місце постачання таких послуг розташоване на митній території України (детальніше див. на с. 12)

Земельний податок

Звільнені від сплати на підставі п.п. 4 п. 297.1 ПК, але тільки щодо тих земельних ділянок, які використовуються ЮРЄПом у його господарській діяльності. При цьому в роз’ясненні з підкатегорії 112.01 ЄБПЗ зазначається, що ЮРЄПи — власники земельних ділянок (землекористувачі) не є платниками земельного податку навіть у разі тимчасово припинення господарської діяльності. Податківці в ЄБПЗ (підкатегорія 112.01) також дають роз’яснення про те, що здавання в оренду земельної ділянки є частиною господарської діяльності власника такої ділянки з метою отримання доходу, а отже, сплачувати земельний податок йому не потрібно. А ось якщо в оренду задаються будівлі (споруди, їх частини), то власники або постійні землекористувачі земельних ділянок, під якими знаходяться такі будівлі (споруди, їх частини) (у тому числі земельних ділянок, щодо яких відсутні правовстановлюючі документи), мають сплачувати земельний податок на загальних підставах незалежно від виду їх діяльності. Для визначення розміру площі та нормативної грошової оцінки земельної ділянки, за яку в такому випадку необхідно сплачувати земельний податок, власники земельних ділянок та землекористувачі повинні звертатись до відповідних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності

Звільнені від сплати на підставі п.п. 5 п. 297.1 ПК

1 У газеті «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 6(54) можна ознайомитися з порядком заповнення та подання Декларації з ПДВ, а в газеті «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 7(54), с. 14 — з виправленням у ній помилок.

2 У газеті «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 8(56) розглянуто порядок заповнення та подання форми № 1ДФ, яку повинні подавати підприємства-роботодавці, у тому числі й єдиноподатники.

3 У газеті «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 10(58) наведено порядок заповнення та подання Декларації зі плати за землю та Розрахунку суми транспортного збору.

4 У газеті «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 12(60) можна подивитися порядок заповнення та подання Декларації екологічного податку, Декларації збору за місця для паркування транспортних засобів та Декларації туристичного збору.

5 Основні аспекти справляння податку на нерухомість було розглянуто у статті «Податок на «хатинку» // «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 3(51), с. 57, а останні зміни, що відбулися, було викладено в газеті «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2013, № 15(63), с. 10.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі