Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Декларація юрособи-єдиноподатника

Редакція ПК
Податковий кодекс Вересень, 2013/№ 18
Друк
Стаття

Декларація юрособи-ЄдиноПодатника

 

Обов’язок ЮРЄПа подавати податкову декларацію з єдиного податку встановлено п.п. 296.2 і 296.3 ПК.

Подавати декларацію зобов’язані всі без винятку ЮРЄПи, незалежно від того, виникло в них у звітному періоді податкове зобов’язання чи ні.

 

Загальні вимоги до порядку заповнення та подання декларації

 

Перш ніж безпосередньо розпочати розгляд порядку заповнення декларації, зупинимося на загальних питаннях подання та заповнення декларації. Для наочності, наведемо їх у таблиці.

Характеристика, що розглядається

Пояснення

Форма декларації

Починаючи з II кварталу 2013 р. ЮРЄПи 4 і 6 груп подають Податкову декларацію платника єдиного податку — юридичної особи за формою, затвердженою наказом МФУ від 21.12.2011 р. № 1688 у редакції наказу МФУ від 07.11.2012 р. № 1159

Періодичність подання

Щокварталу (п. 296.3 ПК)

Строки подання

Протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п. 296.3 ПК, п. 49.18.2 ПК).

Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПК).

За підсумками періодів 2013 року подається не пізніше:

— за I квартал — 13.05.2013 р.;

— за II квартал — 09.08.2013 р.;

— за III квартал — 11.11.2013 р.;

— за IV квартал — 10.02.2014 р.

Куди подавати?

До органу Міндоходів за місцем податкової адреси (п. 296.4 ПК)

Ким підписується?

Посадовими особами підприємства (п. 48.3 ПК)

Яким способом подавати?

Подати декларацію з єдиного податку, як і будь-який інший податковий звіт, можна одним із трьох способів на вибір ЮРЄПа (п. 49.3 ПК):

1) відвідавши особисто ДПІ та передавши інспектору декларацію платника єдиного податку;

2) надіславши декларацію поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення граничного строку її подання);

3) надіславши до ДПІ електронну версію декларації єдиноподатника, підписану за допомогою ЕЦП (електронного цифрового підпису).

Водночас обов’язок подавати декларацію в електронному вигляді може настати в ЮРЄПа 6 групи, якщо середньооблікова чисельність працівників у нього перевищить 50 осіб. У цьому випадку він не може вважатися суб’єктом малого підприємництва, а отже, на підставі п. 49.4 ПК зобов’язаний подавати декларацію в електронному вигляді

Вимоги до заповнення

Заповнюється наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року (п. 296.7 ПК)

Якщо будь-який рядок декларації не заповнюється у зв’язку з відсутністю показника (суми), то в такому рядку проставляється прокреслення

Одиниця виміру при заповненні декларації

У гривнях з копійками (передбачено самою формою декларації)

Відповідальність за неподання/несвоєчасне подання

Неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Ті самі дії, здійснені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (п.п. 120.1 ПК).

 

Заповнення декларації

Декларація юридичної особи-платника єдиного податку складається з таких розділів:

I. Загальні відомості — заповнюють в обов’язковому порядку.

II. Розрахунок податкових зобов’язань для платників єдиного податку четвертої групи — заповнюють підприємства — платники єдиного податку групи 4.

III. Розрахунок податкових зобов’язань для платників єдиного податку шостої групи — заповнюють підприємства — платники єдиного податку групи 6.

IV. Зведена інформація щодо розрахунку податкового зобов’язання у зв’язку з переходом протягом року до іншої групи платників єдиного податку. Цей розділ заповнюють у тому випадку, якщо протягом року підприємство змінило групу єдиного податку. Заповнення цього розділу зводиться до простих арифметичних дій відповідно до формул, зазначених у назвах рядків до цього розділу. Тому зупинятися на порядку його заповнення не будемо.

Додаток 1 до декларації  — Розрахунок податкового зобов’язання для платників єдиного податку — юридичних осіб за минулий період, що уточнюється. Цей розділ заповнюється в тому випадку, якщо підприємство виправляє помилки з єдиного податку через поточну декларацію. В інших випадках цей розділ не заповнюється.

 

Заповнення розділу I «Загальні відомості»

Поле «порядковий № за рік*». Як зазначено у виносці до цього поля, порядковий номер визначається послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларацій будь-якого типу за рік (ураховуються всі декларації: звітні, нові звітні та уточнюючі).

Поле 1. «Тип податкової декларації». У цьому полі проставляється відмітка «Х» навпроти відповідного типу декларації, що подається:

— «звітна» — якщо подається поточна декларація;

— «звітна нова» — якщо декларація з єдиного податку за звітний квартал уже подавалася, але в ній було допущено помилку, яку платник виявив та бажає виправити. При цьому важливо пам’ятати, що подати таку декларацію можна, якщо не минув граничний строк її подання за звітний квартал;

— «уточнююча» — якщо декларація за цей період уже подавалася, але в ній було допущено помилку, яку платник виявив та бажає виправити вже після закінчення граничного строку подання поточної декларації шляхом подання уточнюючої декларації.

Що стосується поля «довідково», то, на нашу думку, воно помилково перекочувало з податкової декларації платників єдиного податку — фізичних осіб. Юридичні особи такого типу декларації не подають.

Поле 2. «Група платника єдиного податку». У цьому полі ЮРЄП має зазначити групу єдиного податку, на якій він працював у кожному кварталі звітного року.

Поле 3. «Податковий (звітний) період (не зазначається в разі подання уточнюючої декларації)». Тут зазначається, за який звітний (податковий) період звітного року подається декларація: I квартал, півріччя, три квартали, рік. Це поле не слід заповнювати, якщо подається уточнююча декларація.

Поле 4. «Податковий (звітний) період, що уточнюється (зазначається в разі подання уточнюючої декларації)». Зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється. Заповнюється в разі подання уточнюючої декларації.

Поле 5. «Платник податку». Наводяться дані підприємства. Тут звернемо увагу на рядок «код виду економічної діяльності (КВЕД)». За роз’ясненнями податківців (розділ 108.08 ЄБПЗ), тут зазначається код основного виду економічної діяльності, присвоєний підприємству згідно з Національним класифікатором України видів економічної діяльності, на момент подання декларації.

Поле 6. «Середньооблікова кількість працівників (осіб)». Зазначається середньооблікова кількість працівників за звітний період. Як розраховувати цей показник, див. с. 2.

Заповнення основної частини декларації платника ЮРЄПа

Тут слід звернути увагу на те, що нинішня форма декларації не враховує, що ставки єдиного податку для групи 6 було знижено Законом України від 20.11.2012 р. № 5503-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів (набув чинності з 04.01.2013 р.). Замість 7 % і 10 %, зазначених у декларації, зараз діють ставки 5 % і 7 %. Тому, до внесення відповідних змін до форми декларації, ЮРЄП групи 6, керуючись ст. 46.4 ПК, має подати разом з такою декларацією доповнення, складене в довільній формі, в якому пояснити мотиви його подання. При цьому можливі 2 варіанти дій:

Варіант 1. У декларації в розділі III поставити прокреслення, а в доповненні навести показники роботи у групі 6 і розрахувати суму єдиного податку.

Варіант 2. Заповнити розділ III, застосовуючи нові ставки, а вже в доповненні в довільній формі дати письмове пояснення, в якому слід написати, що в рядках 22.1 і 22.2 зазначено єдиний податок за діючими ставками, а не тими, що випливають із формул, наведених у декларації.

І в першому, і в другому варіанті в декларації слід поставити відмітку про подання разом з нею доповнення і кількість аркушів такого доповнення у спеціально відведеному для цього полі.

Наведемо приклад такого доповнення.

 

Доповнення до податкової декларації

(заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II
Податкового кодексу України)

ТОВ «Дивосвіт» є платником єдиного податку групи VI за ставкою 5 %. У зв’язку з тим, що чинна на сьогодні форма декларації платника єдиного податку — юридичної особи не дозволяє, перебуваючи у групі VI, правильно визначити податкові зобов’язання з єдиного податку, а саме збільшує їх суми всупереч п.п. 293.3.2 п. 293.3 ст. 293 Податкового кодексу України, керуючись п. 46.4 ст. 46 Податкового кодексу України, подаємо разом з декларацією платника єдиного податку — юридичної особи за____квартал 2013 р. доповнення, складене за довільною формою. Таке доповнення вважатиметься невід’ємною частиною декларації.

III. Розрахунок податкового зобов’язання для платників єдиного податку VI групи

Показники

Код рядка

Сума
(грн. коп)

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5)

1

 

Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 %

2

 

Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 6 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

3

 

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені у главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України

4

 

Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

5

 

Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7 + р. 8 + р. 9)

6

 

Сума єдиного податку за ставкою 5 % (р. 2 х 5 %)

7

 

Сума єдиного податку, що обчислюється у подвійному розмірі ставки (р. 3 + р. 4 + р. 5) х (10) %)1

8

 

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 222 декларації за минулий податковий (звітний) період)

9

 

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 6 — р. 9)

10

 

Тепер безпосередньо розглянемо порядок заповнення рядків декларації

Показники

Код рядка

1

2

«Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 2 + р. 3 + р. 4 + р. 5 + р. 6)»

1 (розділ II)

«Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 17 + р. 18 + р. 19 + р. 20 + р. 21)»

16 (розділ III)

Щоб розрахувати цей показник, потрібно просто підсумувати показники рядків, наведених у формулі

«Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 3 % (7 %)»

2 (розділ II)

17 (розділ III)

Цей рядок заповнюють ЮРЄПи, які є платниками ПДВ, тобто підприємства групи 4, що сплачують єдиний податок за ставкою 3 % і підприємства групи 6, що сплачують єдиний податок за ставкою 5 %. Платники єдиного податку за ставкою 5 % (7 %) ставлять у цьому рядку прокреслення.

У цьому рядку підприємство зазначає суму доходу, отриману за звітний період від діяльності, здійснюваної в межах роботи на єдиному податку. Оскільки декларація складається наростаючим підсумком, тут зазначається сума доходу, отримана з початку року і до закінчення звітного кварталу

Розмір доходу визначають за вирахуванням сум ПДВ

(п.п. 1 п. 292.11 ПК).

Сума доходу зазначається не більше:

— 5 млн грн. (для групи 4);

— 20 млн грн. (для групи 6).

Юридичні особи при визначенні доходу згідно з п.п. 296.1.3 ПК повинні використовувати дані спрощеного бухгалтерського обліку. Водночас дані бухгалтерського обліку не зовсім підходять для визначення «єдиноподатного» доходу. Адже бухгалтерський облік ведеться за принципом «нарахування», а дохід єдиноподатника формується за «касовим» методом, тобто за датою надходження грошових коштів.

Тому підприємству-єдиноподатнику для визначення суми «єдиноподатного» доходу доведеться або вести окремий регістр обліку, або робити «вибірку» за рахунками бухгалтерського обліку.

Згідно зі ст. 292 ПК до доходу ЮРЄПа уключаються:

1) доходи у грошовій формі (готівковій та безготівковій).

При розрахунку доходу є сенс орієнтуватися на дані бухгалтерського обліку, використовуючи такі записи:

Дт 30 — Кт 361, 377, 681, 685;

Дт 30 — Кт 702;

Дт 31 — Кт 361, 377, 681, 685.

З розрахунку слід виключити бухгалтерські записи про повернення:

— отриманих попередніх оплат (авансів) — Дт 681, 377, 685 — Кт 30, 31;

— оплат за повернену продукцію (товар) — Дт 361, 377, 685 — Кт 30, 31.

Слід також пам’ятати, що в разі надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, транспортної експедиції або за агентськими договорами до доходу включається тільки сума винагороди (п292.4 ПК);

2) дохід від продажу основних засобів.

При продажу основних засобів до доходу єдиноподатника-юрособи включається різниця між сумою коштів, отриманих від продажу основних засобів, та їх залишковою балансовою вартістю, що склалася на день продажу (п292.2 ПК).

У бухобліку слід орієнтуватися на записи про отримання виручки від продажу основних засобів (Дт 30, 31 — Кт 377, 685) за вирахуванням ПДВ (при попередній оплаті: Дт 634 — Кт 641; при отриманні оплати після відвантаження: Дт 712 — Кт 641) і залишкової балансової вартості, що склалася на день продажу (Дт 943 — Кт 286);

3) суми кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності.

Тут слід орієнтуватися на такі бухгалтерські записи про списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності:

— неоплачені товари — Дт 631, 685 — Кт 717;

— отримані попередні оплати за товар (послуги) — Дт 681, 685 — Кт 717.

У разі коригування сум ПДВ (методом «сторно»):

— за неоплаченими товарами коригуємо раніше відображений податковий кредит: Дт 641 — Кт 644;

— за отриманими попередніми оплатами коригуємо раніше відображене податкове зобов’язання (податківці проти): Дт 643 — Кт 641;

4) вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).

Тут є сенс орієнтуватися на дані бухгалтерського обліку, використовуючи документи, в яких фіксуються обороти за кореспонденціями рахунків:

— запаси — Дт 20, 22, 28 — Кт 718;

— послуги — Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 718;

— основні засоби, нематеріальні активи — Дт 15 (10, 11, 12) — Кт 424;

5) поворотна фінансова допомога, не повернена протягом 12 місяців.

Тут є сенс орієнтуватися на аналітичні дані до залишку за Кт 685 (607 «Інші короткострокові позички в іноземній валюті») місяця, в якому минають 12 місяців для повернення такої допомоги

«Сума доходу за податковий (звітний) період, що оподатковується за ставкою 5 % (10 %)»

3 (розділ II)

18 (розділ III)

Цей рядок заповнюють платники єдиного податку, які обрали ставку 5 % (7 %) та не є платниками ПДВ.

Заповнюється аналогічним чином, що й рядок 2 (17), крім відображення сум ПДВ.

«Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України»

4 (розділ II)

19 (розділ III)

Цей рядок заповнюється в тому випадку, якщо дохід отримано в сумі понад:

— 5 млн грн. (група 4);

— 20 млн грн. (група 6).

Якщо отриманий дохід не перевищив зазначені суми, рядок не заповнюється.

До цього рядка записується саме сума перевищення. Сума перевищення оподатковується за подвійною ставкою ЄП:

— 6 % (10 %) — для групи 4;

— 10 % (14 %) — для групи 6.

Звернемо увагу, що в разі заповнення цієї графи підприємство повинно буде з наступного кварталу або перейти до «старшої» групи платників єдиного податку (це можливо для платників четвертої групи), або відмовитися від спрощеної системи (п.п. 2 п. 298.2.3 ПК)

«Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначені в главі 1 розділу XIV Податкового кодексу України»

5 (розділ II)

20 (розділ III)

До цього рядка записується дохід, отриманий підприємством від здійснення негрошових розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги).

Такий дохід оподатковується за подвійною ставкою ЄП:

— 6 % (10 %) — для групи 4;

— 10 % (14 %) — для групи 6.

Якщо заповнений цей рядок, підприємство зобов’язане з наступного кварталу перейти на загальну систему оподаткування (п.п. 4 п.п. 298.2.3 ПК).

При заповненні цього рядка є сенс орієнтуватися на дані бухгалтерського обліку, використовуючи документи, в яких фіксуються обороти за кореспонденціями залікових рахунків: Дт 63, 685 — Кт 377, 361

«Сума доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування»

6 (розділ II)

21 (розділ III)

У цьому рядку відображається дохід, отриманий юрособою-єдиноподатником від заборонених видів діяльності,
зазначених у п. 291.5.1 ПК.

Дохід підлягає обкладенню за подвійною ставкою єдиного податку:

— 6 % (10 %) — для групи 4;

— 10 % (14 %) — для групи 6.

При заповненні цього рядка підприємство зобов’язане перейти на загальну систему (п.п. 5 п. 298.2.3 ПК)

«Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 7.1 + р. 7.2 + р. 7.3)»

7 (розділ II)

«Сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 22.1 + р. 22.2 + р. 22.3)»

22 (розділ III)

Проводяться прості арифметичні дії згідно з формулою, наведеною в назві рядка. Оскільки декларація заповнюється наростаючим підсумком, рядок 7 (22) міститиме дані всіх попередніх звітних періодів

«Сума єдиного податку за ставкою 3 % (р. 2 х 3 %)»

7.1 (розділ II)

«Сума єдиного податку за ставкою 7 % (р. 17 х 7 %)»

22.1 (розділ III)

Цей рядок заповнюють єдиноподатники, платники ПДВ, які працюють на ставці 3 % (5 %). Сума єдиного податку визначається як добуток суми доходу звітного періоду (рядок 2 (17)) і ставки єдиного податку. У рядку 7.2 (22.2) при цьому ставляться прокреслення

«Сума єдиного податку за ставкою 5 % (р. 3 х 5 %)»

7.2 (розділ II)

«Сума єдиного податку за ставкою 10 % (р. 18 х 10 %)»

22.2 (розділ III)

Зазначається сума єдиного податку, нарахована за ставкою 5 % (7 %) від суми доходу, зазначеного в рядку 3 (18)

«Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки (р. 4 + р. 5 + р. 6) х (___) %1»

7.3 (розділ II)

«Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки (р. 19 + р. 20 + р. 21) х (___) %1»

22.3 (розділ III)

Заповнюється в тому випадку, якщо підприємство порушило єдиноподатні правила, зокрема:

1) перевищило гранично допустимий обсяг доходу (заповнений рядок 4 або 19);

2) отримало дохід у негрошовій формі (заповнений рядок 5 або 20);

3) отримало дохід від заборонених для спрощенки видів діяльності (заповнений рядок 6 або 21).

До цього рядка підприємство самостійно має вписати подвійну ставку, яку воно застосовує:

6 % (10 %) — якщо єдиноподатник є платником ПДВ і працює за ставкою 3 % (5 %);

10 % (14 %) — якщо єдиноподатник не є платником ПДВ і сплачує єдиний податок за ставкою 5 % (7 %)

«Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 72 декларації за минулий податковий (звітний) період)»

8 (розділ II)

«Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період (р. 222 декларації за минулий податковий (звітний) період)»

23 (розділ III)

Основне призначення цього рядка — виключити суми єдиного податку, нараховані в минулому звітному періоді календарного року, адже декларація складається наростаючим підсумком з початку року. У декларації за I квартал у ній ставиться прокреслення. У деклараціях за наступні звітні (податкові) періоди до цього рядка переносяться значення рядка 7 (22) декларації за попередній звітний період

«Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 7 — р. 8)»

9 (розділ II)

«Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 22 — р. 23)»

24 (розділ III)

Розраховуємо за формулою, наведеною в назві рядка. У цьому рядку відображається сума єдиного податку, яку потрібно перерахувати до бюджету за підсумками звітного кварталу (протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації). Цю суму податківців проведуть за особовим рахунком, а ЮРЕП має відобразити як нарахування єдиного податку за квартал бухгалтерським записом: Дт 92 (84) — Кт 641/ЄП

 

Виправлення помилок

 

Існує декілька варіантів виправлення помилок, допущених у декларації ЮРЄПа.

Так, якщо помилку виявлено до закінчення граничного строку подання декларації, тоді можна подати нову звітну декларацію (з відміткою Х у полі «Звітна нова») з уже правильними показниками (абз. 6 п. 50.1 ПК). Це не супроводжується жодними фінансовими санкціями для ЮРЄПів.

Якщо ж граничний строк подання декларації пройшов або виправляються помилки минулих років, то потрібно діяти, як зобов’язує п. 50.1 ПК. У ньому зазначено, що в тому разі коли платник податків у наступних податкових періодах (у межах 1095 днів) самостійно виявляє помилки, допущені ним у раніше поданій податковій декларації, він має можливість виправити такі помилки одним із двох способів:

1-й спосіб  — подавши уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, чинною на момент його подання;

2-й спосіб  — зазначивши відповідні уточнені показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно виявлено. При виборі цього способу виправлення помилок разом з декларацією потрібно обов’язково подати додаток до декларації «Розрахунок податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється».

Характеристики двох способів виправлення помилок наведемо в таблиці.

Уточнюючий розрахунок —
самостійний документ

Виправлення помилки у складі
поточної декларації

Механізм виправлення

Заповнюємо уточнюючу декларацію за формою звичайної декларації. У полі 1 ставимо позначку Х навпроти «уточнююча», у полі 2 — зазначаємо групу єдиного податку, на якій працювало підприємство у періоді, що виправляється, поле 3 — не заповнюємо, у полі 4 — зазначаємо період, за який виправляємо помилки.

Уточнюючу декларацію за помилковий період заповнюємо так, ніби в декларації не було допущено помилки (рядки, в яких були допущені помилки, заповнюємо правильно)

Заповнюємо:

1. Поточну декларацію (з даними за поточний період), у полі 1 ставимо позначку «Х» навпроти «звітна», у полі 3 — зазначаємо звітний період, за який подається декларація, поле 4 — не заповнюємо.

2. Заповнюємо та додаємо до декларації додаток «Розрахунок податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період» (у якому власне й виправляються помилки). Додатків потрібно скласти стільки, скільки періодів уточнюємо (окремий додаток на кожен період). Дані з додатка переносимо до розділу поточної декларації «Самостійне виявлення помилок»

Помилки якого періоду можна виправити

Можна виправити помилку будь-якого періоду в межах строків давності (1095 днів, наступних за останнім днем граничного строку подання декларації з помилковими даними, а якщо таку декларацію було подано пізніше, — за днем її фактичного подання (п. 102.1 ПК). (Якщо було подано уточнюючу декларацію, то строк 1095 днів відлічуватиметься з дня її подання до податкової)

Кількість звітних періодів, що виправляються одномоментно

В одній уточнюючій декларації можуть бути виправлені помилки, допущені тільки в одній декларації. Якщо виявлено помилки одразу в декількох звітних періодах, то тоді можна подати стільки ж і уточнюючих розрахунків окремо до кожної декларації, що виправляється

Можна виправити помилки декількох звітних періодів. Для цього потрібно скласти окремий додаток «Розрахунок податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період» за кожен уточнюваний період

Розмір «самоштрафу» (нараховується тільки в разі заниження податкових зобов’язань)

3 % від суми недоплати

5 % від суми недоплати

У разі виправлення помилок, допущених єдиноподатниками в податковій звітності за періоди 2012 року, штрафні санкції не нараховуються і не сплачуються (п. 7 підрозд. 10 розд. XX ПК)

Строки сплати недоплати та «самоштрафу»

Сплатити суму недоплати та штрафу необхідно до моменту подання уточнюючого розрахунку. Про це прямо зазначено в п. 50.1 ПК.

У строк сплати поточного зобов’язання з єдиного податку — протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації (п. 295.3 ПК)

 

Пеня . Якщо помилка призвела до недоплати, то при її виправленні доведеться нарахувати та сплатити пеню. Так, п. 129.1.2 ПК, що присвячений порядку розрахунку пені в разі заниження податкових зобов’язань, вказує на необхідність її нарахування, у тому числі й у разі самостійного виявлення заниження платником податку. Суму пені потрібно буде відобразити і в декларації (рядок 15 або 30).

Згідно з п.п. 129.1.2 ПК нарахування пені розпочинається в день настання строку погашення податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом або платником податків у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження (у тому числі за період адміністративного та судового оскарження). І закінчується в день зарахування коштів на відповідний рахунок органу, що здійс-нює казначейське обслуговування бюджетних коштів (п.п. 129.3.1 ПК).

Пеня нараховується з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ, що діє на день заниження (абз. 2 п. 129.4 ПК).

Виходячи зі ст. 129 ПК і розд. II Інструкції № 953 у вигляді формули нарахування «самопені» можна представити таким чином:

Сп = Сзан х Кзан : Крікх ОНБУ х 1,2,

де Сп — сума пені;

Сзан — фактично занижена сума податкового зобов’язання;

Кзан — кількість календарних днів заниження. Виходячи з прикладу з Інструкції № 953 такий строк відлічується від останнього дня строку сплати податкового зобов’язання за декларацією та закінчується днем, що передує сплаті пені. Хоча, на наш погляд, кількість календарних днів заниження слід обчислювати з першого дня, наступного за днем сплати податкового зобов’язання за декларацією, показники якої уточнюються, до дня фактичної сплати донарахованого податкового зобов’язання (включно). Проте все ж рекомендуємо керуватися порядком, наведеним в Інструкції;

Крік  — кількість днів у календарному році;

ОНБУ — облікова ставка Національного банку України, що діяла на день заниження податкового зобов’язання, %;

1,2 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних облікової ставки НБУ.

Приклад. Підприємство працює на спрощеній системі оподаткування у групі 4 (ставка ЄП — 5 %). При декларуванні суми єдиного податку за IV квартал 2012 року допущено помилку — замість суми єдиного податку 5000 грн. нараховано тільки 3000 грн. Помилку виявлено та виправлено шляхом подання уточнюючого розрахунку 03.09.2013 р. Донарахована сума, а також штраф та пеня сплачені напередодні, 02.09.2013 р.

Отже, у цьому випадку 03.09.2013 р. платник має сплатити:

— донараховану суму єдиного податку — 2000 грн.;

— штраф у розмірі 3 % від суми недоплати — 60 грн. (2000 грн. х 3 %);

— пеню. Кількість днів заниження становить 195 днів; з 19.02.2013 р. (граничний строк сплати єдиного податку за IV квартал 2012 р.) по 01.09.2013 р. включно. Ставка НБУ на день заниження — на 19.02.2013 р. — 7,5 %. Отже, сума пені становитиме:

2000 грн. х 195 дня : 365 днів х 7,5 % : 100 % х  1,2 = 96,16 (грн.).

 

Як заповнити розділ «Самостійне виявлення помилок»

Незалежно від того, який спосіб виправлення помилок обрав платник, йому необхідно буде заповнити розділ «Самостійне виявлення помилок» декларації. Як правильно це зробити, розглянемо в таблиці.

Показник

Код рядка

1

2

«Самостійне виявлення помилок»

«Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 92 декларації, що уточнюється)3»

10

«Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, усього (р. 242 декларації, що уточнюється)3»

25

Виправлення через уточнюючу декларацію. Зазначаємо суму «помилкового» єдиного податку, що уточнюється (переносимо з рядка 9 (24) помилкової декларації).

Виправлення через звітну декларацію. Не заповнюємо (ставимо прокреслення)

«Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 9 - р. 10, якщо р. 9 > р. 10, або р. 11 (сума рядків 11) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(їх) податкової(їх) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4»

11

«Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 24 - р. 25, якщо р. 24 > р. 25, або р. 11 (сума рядків 11) додатка(ів) до декларації в разі уточнення показників раніше поданої(їх) податкової(їх) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4»

26

Виправлення через уточнюючу декларацію. Заповнюємо, якщо:

— для групи 4 ряд. 9 > ряд. 10. Вписуємо різницю: рядок 9 - рядок 10;

— для групи 6 ряд. 24 > ряд. 25. Вписуємо різницю: рядок 24 - рядок 25

Виправлення через звітну декларацію. Переносимо показник рядка 11 Розрахунка податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період. Якщо одночасно виправляється декілька періодів і додається декілька таких додатків до декларації, то тут зазначаємо суму рядків 11 з усіх додатків до декларації окремо для групи 4 (ряд. 11) і окремо для групи 6 (ряд. 26).

«Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки

(р. 10 - р. 9, якщо р. 10 > р. 9, або р. 12 (сума рядків 12) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(їх) податкової(їх) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 (відображається тільки позитивне значення)»

12

«Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки

(р. 25 - р. 24, якщо р. 25 > р. 24, або р. 12 (сума рядків 12) додатка(ів) до декларації у разі уточнення показників раніше поданої(їх) податкової(їх) декларації(й) у складі звітної або звітної нової податкової декларації)4 (відображається тільки позитивне значення)»

27

Виправлення через уточнюючу декларацію. Заповнюємо, якщо:

— для групи 4 ряд. 10 > ряд. 9. Вписуємо позитивну різницю: рядок 10 - рядок 9;

для групи 6 ряд. 25 > ряд. 24. Вписуємо різницю: рядок 25 - рядок 24.

Виправлення через звітну декларацію. Переносимо показник рядка 12 Розрахунка податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період. Якщо одночасно виправляється декілька періодів і додається декілька таких додатків до декларації, то тут зазначаємо суму рядків 12 з усіх додатків до декларації окремо для групи 4 (ряд. 12) і окремо для групи 6 (ряд. 27).

«Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «а» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 11 х 3 %))»

13

«Сума штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «а» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 26 х 3 %))»

28

Виправлення через уточнюючу декларацію. Заповнюється тільки, якщо заповнено рядок 11 (26).

Показник цього рядка розраховується так:

рядок 11 (26) х 3 %.

При виправленні помилок, допущених у 2012 році, цей рядок не заповнюється (у ньому ставиться прокреслення)

Виправлення через звітну декларацію. Не заповнюється (ставиться прокреслення)

«Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 11 х 5 %))»

14

«Сума штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 26 х 5 %))»

29

Виправлення через уточнюючу декларацію. Не заповнюється (ставиться прокреслення)

Виправлення через звітну декларацію. Заповнюється тільки, якщо заповнено рядок 11 (26).

Показник цього рядка розраховується так: рядок 11 (26) х 5 %.

При виправленні помилок, допущених у 2012 році, цей рядок не заповнюється (у ньому ставиться прокреслення)

«Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)»

15 (30)

Заповнюється тільки в разі виправлення помилки, що стала причиною недоплати єдиного податку: зазначається сума пені (порядок її розрахунку див. на с. 32 — 33)

«Додаток(ки) щодо розрахунку податкового зобов’язання податку за минулий(і) період(и)»

Виправлення через уточнюючу декларацію. Не заповнюється (ставиться прокреслення)

Виправлення через звітну декларацію. Зазначається кількість аркушів Розрахунків податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період», що подаються

 

Додаток «Розрахунок податкового зобов’я-зання єдиного податку за минулий період, що уточнюється»

Якщо помилка виправляється в поточній декларації, то ЮРЄП, як ми вже зазначали вище, слід заповнити і  Розрахунок податкового зобов’язання єдиного податку за минулий період, що уточнюється. Цей додаток є невід’ємною частиною декларації, де проводиться виправлення, і складається до кожного періоду, що виправляється. А ось при поданні звичайної декларації, в якій виправлення помилок не проводиться, цей додаток не подається, а у відповідних рядках декларації, призначених для самовиправлення, ставиться прокреслення.

У вступній частині цього додатка зазначається:

— порядковий номер, що відповідає порядковому номеру за рік, зазначеному в податковій декларації (помилки в якій виправляємо);

— тип декларації — «звітна» або «звітна нова»;

період, за який подається поточна декларація, в якій виправляємо помилку за минулі періоди;

— період, за який виправляється помилка і група, в якій працював ЮРЄП в періоді, що «виправляється».

Основна частина Розрахунку практично повторює рядки декларації, тому труднощів з його заповненням виникнути не повинно.

У рядках 1 — 9 Розрахунку зазначаються правильні показники за період, що виправляється (тобто так, наче в ньому не було допущено помилок). При цьому, якщо раніше вже уточнювалися показники за цей період, наводимо показники з урахуванням усіх коригувань.

До рядка 10, як передбачено формою Розрахунку, переноситься сума єдиного податку з рядка 9 помилкової декларації (тобто зазначається неправильний показник). Проте рядок 9 стосується тільки ЮРЄП групи 4. Підприємством групи 6 слід сюди перенести суму з рядка 24 помилкової декларації.

Рядок 11 заповнюємо, якщо ряд. 9 > ряд. 10. Показник цього рядка розраховується за наступною формулою: рядок 9 - рядок 10.

Його переносимо до рядка 11 поточної декларації (для групи 4) або до рядка 26 — (для групи 6).

Рядок 12 заповнюємо, якщо ряд. 9 < ряд. 10: рядок 10 - рядок 9 . Значення цього рядка переносимо до рядка 12 поточної декларації (для групи 4) або рядка 27 (для групи 6).

Коли виправляються помилки декількох періодів — подається декілька Розрахунків. У цьому випадку враховуємо (підсумовуємо) окремо показники рядків 11 усіх Розрахунків і окремо показники рядків 12 усіх Розрахунків. Тобто рядки 11 і 12 не згортаються. І після складання переносяться до рядків декларації.

Приклад . У вересні 2013 року підприємством-єдиноподатником (група 4, ставка єдиного податку — 5 %) було виявлено помилку: при заповненні рядка 2 декларації за I квартал 2013 р. замість 300000 грн. зазначено 250000 грн. У результаті цієї помилки в ряд. 7.2 задекларовано єдиний податок у сумі 12500 грн., тоді як треба було 15000 грн. Помилку підприємство виправляє:

варіант 1  — шляхом подання уточнюючої декларації (подана 12.09.2013 р.).

Донарахована сума єдиного податку, самоштраф у розмірі 3 % і пеня були сплачені 11.09.2013 р. Приклад заповнення див. на рис. 1 (с. 36);

варіант 2 — у поточній декларації з єдиного податку (за III квартал 2013 р.). У III кварталі підприємством отримано дохід у сумі 150000 грн. У II кварталі 2013 р. підприємством отримано дохід у сумі 200000 грн. (сума єдиного податку — 10000 грн. Єдиний податок за III квартал було сплачено 15 листопада 2013 р. Приклад заповнення див. на рис. 2 (с. 37).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі