Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Перехідні операції

Редакція ПК
Податковий кодекс Вересень, 2013/№ 18
Друк
Стаття

Перехідні операції

 

В межах цього підрозділу ми розглянемо можливість переходу ЮРЄПів із групи до групи та на загальну систему оподаткування, а також підстави й особливості оподаткування в таких випадках.

 

ПЕРЕХIД IЗ ГРУПИ ДО ГРУПИ

 

Перехід із групи 4 ЮРЄПів до групи 6 можливий як у добровільному порядку, так і в обов’язковому, у той час як зворотний перехід (з групи 6 до групи 4) може бути здійснений лише за ініціативою платника. Далі розглянемо нюанси як добровільної, так і вимушеної зміни групи.

 

Добровільна зміна групи. За умови дотримання платником єдиного податку вимог, установлених ПК для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для іншої групи ЮРЄПів. Таке правило міститься у п.п. 298.1.5 ПК, при чому встановлено, що перехід у цьому випадку здійснюється шляхом подання заяви до органу Міндоходів не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу.

Зверніть увагу: в ПК ідеться про дотримання платником вимог, установлених для обраної ним групи. Водночас ми вважаємо неможливим перехід із групи 6 до групи 4 у разі, якщо ЮРЄП, не порушуючи вимог для роботи в групі 6, не дотримався критеріїв, установлених для групи 4. Наприклад, якщо суб’єкт господарювання вирішить перейти до групи 4 ЮРЄПів починаючи з IV кварталу 2013 р., то для можливості здійснення переходу середньооблікова кількість працівників у нього з початку року не повинна перевищувати 50 осіб, а обсяг доходу — 5 млн грн. Причина цього банальна: норми п.п. 4 п. 291.4 ПК, який встановлює вимоги до ЮРЄПів четвертої групи.

Платнику, який відповідає наведеним критеріям, відповідну заяву необхідно було подати не пізніше 13.09.2013 р. Перенесення останнього дня подання заяви, якщо він припадає на вихідний, святковий чи неробочий, на перший після нього робочий день, ПК не передбачено.

ЮРЄПи — неплатники ПДВ , які при переході до іншої групи бажають обрати ставку єдиного податку зі сплатою ПДВ, повинні подати заяву на ПДВ-реєстрацію за формою № 1-ПДВ не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку кварталу, в якому планується застосування ставки 3 або 5 % (абз. 2 п. 183.4 ПК, а також п.п. 3.6.5 розд. III Положення № 1394). Тобто заява подається одночасно із заявою про перехід до іншої групи. Втім варто враховувати, що п. 183.6 ПК для ПДВ-заяви передбачено перенесення останнього для подання, у разі якщо останній день строку подання припадає на вихідний, святковий або неробочий день. А ось для ЄН-заяви такої можливості немає (наприклад, при поданні заяви у вересні останнім днем є 13.09.13 р.). Платником ПДВ ЮРЄП вважатиметься з першого числа кварталу, в якому почнеться застосування цієї ставки (абз. 2 п. 183.5 ПК).

У разі коли ЮРЄП є платником ПДВ та бажає перейти на безПДВешну ставку, в нього анулюється свідоцтво платника податку. Підставою такого анулювання є п.п. «в» п. 184.1 ПК:

«Реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо:

<…>

в) будь-яка особа, зареєстрована як платник податку, реєструється як платник єдиного податку, умова сплати якого не передбачає сплати податку на додану вартість».

Для анулювання ПДВ-реєстрації разом із заявою про перехід до іншої групи зі зміною ставки краще подати заяву на анулювання ПДВ-реєстрації (за формою № 3-ПДВ). Водночас заяву можна й не подавати, а просто дочекатися рішення податкового органу про анулювання реєстрації платника ПДВ, що буде винесено після того, як підприємство перейде до нової групи з безПДВешною ставкою.

В решті аспектів добровільний перехід із групи до групи повністю відповідає обов’язковому, тому далі перейдемо до випадків, у яких платники мають перейти до іншої групи примусово.

 

Обов’язкова (вимушена) зміна групи. Не складно здогадатись, що причиною переходу ЄРЄПів із групи 4 до групи 6 є перевищення ними у податковому (звітному) періоді обсягу доходу 5 млн грн. (накопичувальним підсумком з початку року). Вимогу щодо такого переходу висуває п.п. 3 п. 293.8 ПК, встановлюючи водночас, що до суми перевищення платники зобов’язані застосовувати ставку єдиного податку у подвійному розмірі ставок, визначених п. 293.3 ПК для групи 4. Тобто в разі сплати ПДВ платником до суми перевищення має застосовуватися ставка єдиного податку 6 %, а в разі включення ПДВ до складу єдиного податку — 10 %.

Зверніть увагу: оподаткування за такими ставками є менш вигідним навіть порівняно із застосуванням ставок, передбачених для групи 6 ЮРЄПів. Нагадаємо, відповідно до п.п. 293.3.2 ПК вони становлять 5 % доходу — у разі сплати ПДВ, 7 % доходу — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку. Тому, для того щоб оптимізувати оподаткування, необхідно вчасно переходити до групи 6 платників єдиного податку (мається на увазі добровільний варіант). Так, якщо по закінченні будь-якого кварталу (крім IV) сума отриманого ЮРЄПом доходу з початку року наближається до 5 млн, то в наступному кварталі доцільно бути вже платником групи 6. Про перехід, як ви пам’ятаєте, варто потурбуватись заздалегідь (заяву слід подати не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу).

Якщо ж наприкінці кварталу виникає ситуація, коли обсяг доходу ось-ось перевищить суму 5 млн грн., доцільно домовитись із покупцями (замовниками) про перенесення ними оплати відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг на початок наступного кварталу. У разі, коли за умовами договору має місце передоплата, доцільно тимчасово переглянути такі умови або ж по можливості відстрочити її перерахування на наступний квартал. Переважна більшість контрагентів з радістю піде на подібне, адже й сама в такому випадку отримає вигоду. Нагадаємо, дохід ЮРЄПів відображається у податковому обліку за касовим методом, тобто в момент отримання коштів.

Зазначимо, що перехід до групи 6 — не єдине можливе рішення проблеми в разі перевищення 5-мільйонної межі доходу. Платники групи 4, які в наступному податковому (звітному) кварталі не бажають перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників податку групи 6, мають право за поданою ними заявою відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування. В цьому випадку заява подається не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу.

При перевищенні допустимого розміру доходу платники єдиного податку групи 4 у податковій декларації окремо мають відобразити (п.п. 296.5.4 ПК):

1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників п. 293.3 ПК (рядок 2 або 3 декларації для групи 4, та рядок 17 або 18 для групи 6);

2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку (рядок 4 декларації для групи 4, та рядок 19 для групи 6).

На відміну від ЮРЄПів четвертої групи, платники групи 6 при перевищенні обсягу доходу позбавлені вибору. В такому разі вони зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, установлених ПК, але це вже тема наступного розділу.

Зазначимо, що у разі вимушеного переходу до «старшої» групи ЮРЄП може обрати як ставку єдиного податку зі сплатою ПДВ, так і безПДВешну ставку.

Якщо ЮРЄП, перебуваючи у групі 4 не був платником ПДВ, але при цьому планує перейти до групи 6 на ставку 5 % зі сплатою ПДВ, то йому потрібно зареєструватися платником ПДВ. Заява на ПДВ-реєстрацію подається одночасно із заявою про перехід до старшої групи не пізніше 20-го числа місяця, наступного за календарним кварталом, в якому допущено перевищення обсягу доходу (п.п. 3.6.4 розд. III Положення № 1394).

У разі коли ЮРЄП був платником ПДВ та бажає сплачувати у групі 6 єдиний податок за безПДВешною ставкою 7 % (про що зазначає в заяві про перехід до старшої групи), то в нього на підставі п.п. «в» п. 184.1 ПК анулюється свідоцтво платника податку.

У випадку перевищення доходу, коли платник групи 4 переходить до групи 6, він повинен подати заяву на такий перехід. Строк для подання заяви у п. 293.8 ПК не визначено, але податківці у розділі 108.01 ЄБПЗ говорять про такий строк: не пізніше 20 числа місяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу.

 

ПЕРЕХIД НА ЗАГАЛЬНУ СИСТЕМУ ОПОДАТКУВАННЯ

 

В цьому розділі, за аналогією до попереднього, ми окремо висвітлимо добровільний і обов’язковий (вимушений) перехід на загальну систему оподаткування.

 

Добровільний перехід. Відмова від спрощеної системи оподаткування здійснюється в порядку, визначеному пп. 298.2.1 — 298.2.3 ПК. При цьому п.п. 298.2.1 ПК визначає, що для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) повинен подати до органу Міндоходів заяву. Таким чином, для того щоб ЮРЄП зміг перейти на загальну систему оподаткування починаючи з IV кварталу 2013 р., йому необхідно було подати відповідну заяву не пізніше 20.09.2013 р. Якщо цього платник не зробив, то й наступний квартал він змушений буде відпрацювати на єдиному податку.

Проте для того, щоб такий перехід був можливим, необхідно також виконання вимог, які висуваються п.п. 298.2.2 ПК. Вони полягають у відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з:

а) єдиного податку;

б) інших податків і зборів, які ЮРЄПи сплачують відповідно до гл. 1 розд. ХIV ПК.

В разі дотримання вказаних вимог свідоцтво платника податку анулюється в останній день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, а перехід на загальну систему оподаткування здійснюється з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано таку заяву.

Подати останню декларацію з єдиного податку суб’єкт господарювання зобов’язаний, будучи вже «загальносистемником». На виконання такого обов’язку, нагадаємо, відводиться 40 календарних днів після закінчення податкового (звітного) кварталу. Наприклад, за III квартал 2013 р. як ЮРЄПам, так і тим суб’єктам господарювання, що з IV кварталу 2013 р. перейшли на загальну систему оподаткування, необхідно відзвітуватись не пізніше 11.11.2013 р.

У разі якщо на загальну систему переходять єдиноподатники (неплатники ПДВ), які працювали на ставці ЄП 5(7) %, то у разі відповідності критеріям обов’язкової ПДВ-реєстрації (якщо сума постачань товарів/послуг, що обкладаються ПДВ, за останні 12 календарних місяців перевищує 300 тис. грн.) вони повині будуть зареєструватися платниками ПДВ. Для цього не пізніше 10 числа місяця, в якому здійснено перехід на загальну систему, слід подати заяву на ПДВ-реєстрацію за формою № 1-ПДВ (п. 183.4 ПК, п.п. 3.6.1 розд. III Положення № 1394).

Якщо ж обсяг такого доходу за останні 12 календарних місяців не перевищив 300 тис. грн., то можлива на загальній системі добровільна ПДВ-реєстрація. Заяву за формою № 1-ПДВ у цьому разі підприємство подає не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ та матимуть право на податковий кредит і виписування податкових накладних (п.п. 3.6.1 розд. III Положення № 1394). Важливо: підприємство має відповідати вимогам, зазначеним у п. 182.1 ПК (здійснює операції, що обкладаються ПДВ).

Також ПДВ-єдиноподатник може при переході на загальну систему оподаткування відмовитися від сплати ПДВ за власним бажанням, якщо обсяг доходу за останні 12 календарних місяців не перевищив 300 тис. грн. У цьому разі повинні бути виконані вимоги п.п. «а» п. 184.1 ПК, а саме — особа має:

1) бути платником ПДВ не менше 12 місяців;

2) завершити розрахунки з бюджетом і сплатити ПДВ за останній звітний період.

У цьому разі заяву за формою № 3-ПДВ підприємство має подати після сплати до бюджету податкових зобов’язань, відображених у декларації з ПДВ за останній звітний (податковий) період. ПДВ-реєстрація буде анульова датою подання форми № 3-ПДВ.

Єдиноподатники, які працювали на ставці 3(5) % і застосовували квартальний період із ПДВ , повинні самостійно перейти на місячний період із ПДВ з місяця, в якому здійснений перехід на загальну систему оподаткування (п. 202.2 ПК), інакше кажучи, з місяця, наступного за кварталом, в якому було подано заяву про відмову від єдиного податку. Для реалізації такого переходу жодних заяв до податкової подавати не потрібно — для цього достатньо в першій місячній декларації з ПДВ проставити відмітку у відповідному полі завершальної частини декларації.

 

Обов’язковий (вимушений) перехід. Про випадки, в яких ЮРЄПи зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПК, ідеться в п.п. 298.2.3 ПК. Вони наведені нижче в таблиці.

№ з/п

Причина переходу

Регулюючий підпункт ПК

Строки переходу на загальну систему оподаткування

1

2

3

4

1

Перевищення протягом календарного року обсягу доходу 5 млн грн. ЮРЄПами групи 4, які використали право на застосування іншої ставки, встановленої для шостої групи

П.п. 2 п.п. 298.2.3

З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення

2

Перевищення протягом календарного року обсягу доходу 20 млн грн. ЮРЄПами групи 6

П.п. 3 п.п. 298.2.3

3

Застосування іншого, ніж грошовий, способу розрахунків

П.п. 4 п.п. 298.2.3

З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків

4

Здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідність вимогам організаційно-правових форм господарювання

П.п. 5 п.п. 298.2.3

З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми

5

Перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з ЮРЄПом групи 4

П.п. 6 п.п. 298.2.3

З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено таке перевищення

6

Несплата до закінчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у ЮРЄПа протягом двох послідовних кварталів

П.п. 8 п.п. 298.2.3

З першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому погашено такий податковий борг

 

В усіх перелічених у таблиці випадках свідоцтво платника податку анулюється за рішенням контролюючого органу в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулись порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування, в тому числі здійснення заборонених видів діяльності або зміна допустимої організаційно-правової форми.

У той же час при несплаті податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послідовних кварталів, свідоцтво анулюється в останній день календарного місяця, в якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу. Як розуміти цю норму, податківці пояснили в розділі 108.12 ЄБПЗ. Так, ЮРЕП, у якого виник податковий борг (з єдиного податку та/або інших податків і зборів) у поточному кварталі, протягом наступних двох кварталів має можливість сплатити цей податковий борг. У разі його несплати свідоцтво такому платнику податків анулюється в останній день календарного місяця, у якому закінчився граничний строк погашення податкового боргу.

Зверніть увагу на пункт 4 таблиці, яким визначено, що здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання, є причиною переходу на загальну систему оподаткування. Детальніше про заборонені види діяльності для ЮРЄПа див. на с. 3.

Послідовність дій ЮРЄПа, який в примусовому порядку змушений відмовитись від застосування спрощеної системи оподаткування, опишемо далі.

1. При перевищенні обсягу доходу, чи у разі інших порушень (не грошові розрахунки, перевищення чисельності працівників, здійснення забороненої діяльності) такі платники (як і ті, що здійснюють добровільний перехід на загальну систему оподаткування) можуть скористатися нормою п.п. 298.2.1 ПК і подати до контролюючого органу заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року). Однак, якщо порушення допущено у період за 10 днів до кінця кварталу, то скористатися цією нормою вже не вийде. У такому разі можна взагалі не подавати заяви, а задекларувавши порушення у декларації, чекати, коли податківці самі анулюють свідоцтво платника ЄП на підставі п. 299.15 ПК.

2. Здати свідоцтво платника єдиного податку протягом 10 днів з дня його анулювання (відповідно до п.п. 299.15.1 ПК).

3. Ті платники, які допустили перевищення гранично допустимого обсягу доходу, зобов’язані окремо відобразити у податковій декларації обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку (згідно з п.п. 296.5.4 ПК).

Ті ж платники, які застосували інший, ніж грошовий, спосіб розрахунків, чи здійснили види діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, в податковій декларації додатково мусять відобразити окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій.

4. Крім того, суб’єкти господарювання, згадані у попередньому пункті, мають сплатити єдиний податок із суми перевищення гранично допустимого обсягу доходу або суми доходу, отриманого із застосуванням іншого, ніж грошовий, способу розрахунків, або від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, за ставками, встановленими у подвійному розмірі.

5. Ті платники, які працювали на ставці 5 (7) %, за необхідності мають зареєструватися платниками ПДВ (якщо сума постачань товарів/послуг, що обкладаються ПДВ, за останні 12 календарних місяців перевищує 300 тис. грн., п. 181.1 ПКУ). Для цього не пізніше 10 числа місяця, в якому здійснено перехід на загальну систему, слід подати Заяву на ПДВ-реєстрацію за формою № 1-ПДВ (п. 183.4 ПК, п.п. 3.6.1 Положення № 1394).

Єдиноподатники, які працювали за ставкою
3(5) % і застосовували квартальний період з ПДВ, мають самостійно перейти на місячний період з ПДВ з місяця, в якому здійснено перехід на загальну систему оподаткування (п. 202.2 ПКУ), інакше кажучи, з місяця, наступного за кварталом, в якому було допущено перевищення. Для реалізації такого переходу достатньо в першій місячній декларації з ПДВ проставити відмітку у відповідному полі завершальної частини декларації.

Актуальним є питання податкового обліку перехідних операцій (тобто тих, які були розпочаті при роботі на спрощеній системі оподаткування, а завершені вже при роботі на загальній системі оподаткування. Найпоширеніші з таких операцій наведемо в наступній таблиці.

 

Iнвентаризація основних засобів

Важливим аспектом податкового обліку в умовах переходу зі спрощеної системи оподаткування на загальну є правильна організація обліку основних засобів.

Працюючи на єдиному податку, суб’єкти господарювання здійснюють нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових біологічних активів лише в бухгалтерському обліку. В той же час при переході на загальну систему оподаткування перед платником постає обов’язок щодо нарахування їх амортизації і в податковому обліку відповідно до ст. 144 — 146 ПК.

При цьому найбільш проблемним є питання визначення вартості, яка амортизується. Для вирішення цього питання суб’єкт господарювання має керуватись нормами п. 6 підрозд. 4 розд.ХХ ПК. У ньому, до речі, прямо вказано, що його норми поширюються на платників податку у разі їх переходу із спрощеної системи оподаткування на загальну.

Суть же цього пункту зводиться до того, що для визначення переліку об’єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п. 145.1 ПК з метою нарахування амортизації суб’єкт господарювання, що перейшов на загальну систему оподаткування, має застосовувати дані інвентаризації, проведеної станом на перший день кварталу, в якому здійснено такий перехід.

При цьому вартість, яка амортизується, щодо кожного об’єкта основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів визначається як первісна (переоцінена) з урахуванням капіталізованих витрат на модернізацію, модифікацію, добудову, дообладнання, реконструкцію тощо, а також суми накопиченої амортизації за даними бухгалтерського обліку на дату переходу на загальну систему.

Строк корисного використання об’єктів основ-них засобів, інших необоротних та нематеріальних активів для нарахування амортизації визначається суб’єктом господарювання самостійно з урахуванням дати введення їх в експлуатацію, але не менше мінімально допустимих строків корисного використання, визначених п. 145.1 ПК.

Таким чином, ЮРЕП,який перейшов на загальну систему оподаткування, для організації податкового обліку повинен провести інвентаризацію основних засобів, інших нематеріальних активів станом на дату переходу на загальну систему. В Iнвентаризаційній відомості (описі), яка складається за результатами інвентаризації має бути, зокрема, зазначено перелік об’єктів та іх балансова вартість.

Сподіваємось, жодних труднощів при цьому у вас не виникне.

№ п/п

Ситуація

Податкові наслідки

НА ЄДИНОМУ ПОДАТКУ

НА ЗАГАЛЬНIЙ СИСТЕМI

Доходи

ПДВ

Доходи

Витрати

ПДВ

1

2

3

4

5

6

7

1. Продаж товарів (надання послуг)

1

Товар відвантажено в періоді перебування підприємства на єдиному податку, оплату від покупця отримано після переходу на загальну систему

Підприємство-платник ЄП на ставці 5 % (7 %) переходить на загальну систему
зі сплатою ПДВ

-

Датою отримання доходу платника ЄП є дата надходження грошових коштів

(п. 292.6 ПК). Відвантаження товарів не тягне за собою податкових наслідків для платника єдиного податку

-

Оскільки підприємство не є платником ПДВ, податкові зобов’язання не нараховуються

+

Згідно з п.п. 135.5.14 ПК суми коштів, отримані платником податку як оплата товарів (виконання робіт, надання послуг, відвантажених у періоді перебування платника на спрощеній системі, з яких не було сплачено ЄП включаються до доходу (без урахування ПДВ)

+

Одночасно з визнанням доходу підприємство з метою визначення об’єкта оподаткування на підставі п. 138.4 ПК має право відобразити у складі своїх витрат собівартість реалізованого товару (пропорційно сумі визнаного доходу)

-

Операція є другою подією, тому податкові зобов’язання не нараховуються

Підприємство-платник ЄП на ставці 3 % (5 %) переходить на загальну систему
зі сплатою ПДВ

-

+

(ПЗ на дату відвантаження)

+

+

-

2

Оплату від покупця отримано в період перебування підприємства на ЄП, а відвантаження відбулося вже після того, як підприємство перейшло на загальну систему оподаткування

ОТРИМАННЯ ОПЛАТИ

ВIДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРIВ

Підприємство-платник ЄП на ставці 5 % (7 %) переходить на загальну систему
зі сплатою ПДВ

+

На дату отримання грошових коштів від покупця, підприємство на підставі п. 292.6 ПК відображає дохід

-

Оскільки підприємство не є платником ПДВ, податкові зобов’язання не нараховуються

-

У загальному випадку, якщо дотримуватися «загальносистемних» правил, підприємство на дату відвантаження має відобразити дохід (п.п. 137.1.1 ПК). Але тут діє спеціальне правило.

Згідно з абз. 1 п. 7 підрозд. 4 р. ХХ ПК платники податку на прибуток, які перейшли зі спрощеної системи на загальну, не включають до складу доходів вартість товарів, відвантажених після переходу на загальну систему, оплату яких було здійснено до такого переходу

-

Оскільки немає доходу, немає підстав і включати до податкових витрат собівартість товарів

-

Операція є другою подією

Підприємство-платник ЄП на ставці 3 % (5 %) переходить на загальну систему зі сплатою ПДВ

+

+

Податкові зобов’язання на дату отримання оплати

-

-

-

2. Придбання товарів

3

Товари отримані, коли підприємство працювало на єдиному податку, а оплачені в період роботи на загальній системі оподаткування.

ОТРИМАННЯ ТОВАРIВ

ПЕРЕРАХУВАННЯ ОПЛАТИ

Підприємство-платник ЄП на ставці 5 % (7 %) переходить на загальну систему
зі сплатою ПДВ

-

-

-

- *

-

Підприємство-платник ЄП на ставці 3 % (5 %) переходить на загальну систему
зі сплатою ПДВ

-

+

Податковий кредит

(за наявності податкової накладної)

-

-*

-

Операція є другою подією

4

Товари оплачені, коли підприємство працювало на єдиному податку, а отримані в період роботи на загальній системі оподаткування

ПЕРЕРАХУВАННЯ ОПЛАТИ

ОТРИМАННЯ ТОВАРIВ

Підприємство-платник ЄП на ставці 5 % (7 %) переходить на загальну систему
зі сплатою ПДВ

-

-

-

-

*

-

Підприємство-платник ЄП на ставці 3 % (5 %) переходить на загальну систему
зі сплатою ПДВ

-

+

Податковий кредит

(за наявності податкової накладної)

-

-*

-

Операція є другою подією

* Уключити собівартість придбаних товарів до складу податкових витрат підприємство зможе в періоді, в якому будуть визнані доходи від продажу таких товарів (п. 138.4 ПК).

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі