Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків

Кабінет Міністрів України
Податковий кодекс Серпень, 2014/№ 15
Друк
Постановление Кабинета Министров Украины от 01.07.2014 г. № 216

Відповідно до підпункту «в» пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2014 року.

 

Прем’єр-міністр України
А. Яценюк

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2014 р. № 216

ПЕРЕЛІК
медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають обкладенню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків

1. До цього переліку належать медичні вироби, для визначення яких вживаються такі терміни:

«активний медичний виріб, який імплантують» — у значенні, наведеному у підпункті 2 пункту 2 Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3048);

«медичний виріб» — у значенні, наведеному у підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046);

«медичний виріб для діагностики in vitro (клінічної лабораторної діагностики)» — у значенні, наведеному у підпункті 9 пункту 2 Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3047).

2. Визначення терміна «медичний виріб», наведені в інших нормативно-правових актах і нормативних документах, не можуть застосовуватися для віднесення виробу до цього переліку.

3. Документами, які підтверджують належність продукції до медичних виробів, є:

1) свідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу або підтвердження про державну реєстрацію медичного виробу — для виробів, які пройшли процедуру державної реєстрації в установленому порядку;

2) декларація про відповідність — для медичних виробів, які пройшли процедуру оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом щодо медичних виробів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, Технічним регламентом щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754, та Технічним регламентом щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755;

3) заява про медичні вироби особливого призначення — для медичних виробів, виготовлених на замовлення або призначених для оцінки характеристик, відповідно до Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753, Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 754, та Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 755.

 

Коментар редакції

КМУ затвердив новий Перелік виробів медичного призначення, постачання та імпорт яких обкладаються ПДВ за ставкою 7 % (далі — Перелік № 216). Поява Переліку № 216 — очікувана. Адже колишній Перелік № 118 утратив чинність з 01.07.2014 р. І тут виникає перша невідповідність. Як зазначено в п. 2 постанови КМУ, що затвердила Перелік № 216, вона набирає чинності з 01.07.2014 р. Проте офіційне її опублікування припало на 02.07.2014 р. Відповідно, своїх законних прав вона набула тільки з 02.07.2014 р. Ми до останнього сподівалися, що ситуація не буде доведена до абсурду і податківці не стануть вимагати від платників нараховувати 20 % ПДВ на постачання медичних виробів, які були здійснені 01.07.2014 р. Однак, у листі Міндоходів від 14.07.2014 р. № 16711/7/99-99-19-03-02-17 податківці наполягають на тому, що 1 липня 2014 року операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України медичних виробів повинні були оподатковуватися ПДВ за ставкою 20 %.

Увагу привертає й сам Перелік № 216. Він істотно відрізняється від його попередників.

Так, Перелік № 216 узагалі не містить переліку медичних виробів. У ньому тільки зазначені умови, за дотримання яких виріб може вважатися медичним і обкладатися ПДВ за ставкою 7 %. Отже, для застосування ставки ПДВ 7 % медвиріб одночасно має відповідати двом умовам:

Умова 1. Підпадати під визначення понять «активний медичний виріб, що імплантується», або «медичний виріб», або «медичний виріб для діагностики in vitro (клінічної лабораторної діагностики)», що наведені в Техрегламентах № 755*** № 753* і № 754** відповідно.

Так, наприклад, медичним виробом згідно з визначенням, наведеним у п.п. 9 п. 2 Техрегламенту № 753, вважається:

«будь-який інструмент, апарат, прилад, пристрій, програмне забезпечення, матеріал або інший виріб, що застосовуються як окремо, так і в поєднанні між собою (включаючи програмне забезпечення, передбачене виробником для застосування спеціально для діагностичних та/або терапевтичних цілей та необхідне для належного функціонування медичного виробу), призначені виробником для застосування з метою забезпечення діагностики, профілактики, моніторингу, лікування або полегшення перебігу хвороби пацієнта в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану пацієнта в разі травми чи інвалідності або їх компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу, контролю процесу запліднення та основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, але функціонуванню яких такі засоби можуть сприяти».

Умова 2. Підтверджуватися одним із документів:

— свідоцтвом про держреєстрацію медичного виробу або підтвердженням про держреєстрацію медичного виробу — для виробів, які пройшли процедуру держреєстрації;

— декларацією про відповідність — для медвиробів, які пройшли процедуру оцінки відповідності згідно з Техрегламентами № 753, № 754 і № 755;

— заявою про медичні вироби особливого призначення — для медвиробів, виготовлених на замовлення або призначених для оцінки характеристик, згідно з Техрегламентами № 753, № 754 і № 755.

Проте проблема полягає в тому, що обов’язкове застосування Техрегламентів № 753, № 754 і № 755, якими потрібно керуватися при з’ясуванні, належить той чи інший виріб до медичного чи ні, відстрочили до 01.07.2015 р. (постанова КМУ від 01.07.2014 р. № 215). У зв’язку з цим не є обов’язковими до застосування й такі документи, що підтверджують приналежність продукції до медвиробів, як декларація про відповідність і заява про медичні вироби особливого призначення.

Яким же переліком керуватися?

За роз’ясненнями МОЗ України, опублікованими на офіційному сайті Держлікслужби, до 01.07.2015 р. (тобто до дати обов’язкового застосування Техрегламентів) переліком медичних виробів, що підлягають оподаткуванню за ставкою 7 %, є Державний реєстр медичної техніки і виробів медичного призначення, який веде Держлікслужба України (розміщений у вільному доступі на її офіційному сайті — www.diklz.gov.ua).

Протягом року з 01.07.2014 р. до 01.07.2015 р. обов’язковим документом, що підтверджує приналежність виробу до медичного, є виключно Cвідоцтво про державну реєстрацію медичного виробу або підтвердження про державну реєстрацію медичного виробу (лист МОЗ від 10.07.2014 р. № 18.02-05/4040/19458).

Інакше кажучи, за ставкою 7 % підлягають оподаткуванню всі медвироби, включені до Держреєстру медичних виробів.

 

Важливо! 23.07.2014 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціальних засобів індивідуального захисту та лікарських засобів» від 01.07.2014 р. № 1561-VII. Закон передбачає тимчасове (на період проведення антитерористичної операції (АТО) та / або запровадження воєнного стану) звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України:

1. Спецзасобів індивідуального захисту:

- військових касок або їх еквівалентів і спеціально призначених для них компонентів (підшоломи, амортизатори), військових бронежилетів для потреб правоохоронних органів, Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, інших субєктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону ;

- тканин і ниток для виготовлення бронежилетів.

2. Лікарських засобів та медвиробів, які оподатковуються за ставкою 7% (абз. «в» п. 193.1НК), призначених для використання закладами охорони здоров’я та учасниками АТО для надання медичної допомоги фізичним особам, які в період проведення АТО та / або запровадження воєнного стану зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я. Обсяги безПДВшних пільгових поставок / ввезення таких товарів затвердить КМУ;

3. Лікарських засобів і медвиробів без їх держреєстрації та дозвільних документів на ввезення, призначених для використання закладами охорони здоров’я та учасниками АТО для надання медичної допомоги фізичним особам, які в період проведення АТО та / або запровадження воєнного стану зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження. Обсяги безПДВшних пільгових поставок / ввезення таких товарів також затвердить КМУ.

Також, перераховані вище товари звільнені від обкладення ввізним митом (Закон України від 01.07.2014 р. № 1560-VII).

* Технічний регламент щодо медичних виробів, затверджений постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 753.

** Технічний регламент щодо медичних виробів для діагностики in vitro, затверджений постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 754.

*** Технічний регламент відносно активних медичних виробів, що імплантуються, затверджений постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 755.

Теги ПДВ Аптеки
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць