Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Узагальнююча податкова консультація про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти

Міністерство доходів і зборів України
Податковий кодекс Серпень, 2014/№ 15
Друк
Утверждена приказом Министерства доходов и сборов Украины от 01.07.2014 г. № 365

З 01 квітня 2014 року набрав чинності Закон України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», пунктом 1 розділу II якого внесено зміни до Закону України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» (далі — Закон), в результаті чого розширено коло платників.

Відповідно до пункту 5 статті 1 Закону платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі.

Національний банк України забезпечує організацію і контроль за сплатою (утриманням) збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними особами у безготівковій та/або готівковій формі.

З метою виконання вимог Закону банкам та фінансовим установам листом від 04.04.2014 № 29-113/14630 Національним банком України направлено роз’яснення щодо порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти, в якому зокрема зазначено, що:

— уповноважені банки нараховують, утримують та перераховують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з усіх операцій купівлі безготівкової іноземної валюти, які виконуються за дорученням клієнтів банку та за власними операціями банку (у тому числі за власними зовнішньоекономічними договорами та за операціями з купівлі іноземної валюти, що здійснюються на міжбанківському валютному ринку України в межах лімітів відкритої валютної позиції банку). З цією метою банки вимагають від клієнтів у заяві на купівлю іноземної валюти зазначити про те, що клієнт доручає банку перерахувати до Пенсійного фонду України суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,5 відс. суми в гривнях, що витрачена на купівлю іноземної валюти (без урахування комісійної винагороди за цією операцією);

— банкам необхідно переглянути умови договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів і передбачити в них, що в разі купівлі безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнта банк нараховуватиме, утримуватиме та сплачуватиме суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування від імені та за рахунок клієнта.

Відповідно до положень пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) витратами вважається сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Господарською діяльністю вважається діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з вимогами пп. 153.1.4 п. 153.1 ст. 153 Кодексу до витрат відносяться витрати на сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти за гривню та інших обов’язкових платежів, пов’язаних з придбанням іноземної валюти.

У податковому обліку витрати за операціями в іноземній валюті згідно з пп. «а» пп. 138.10.4 п. 138.10 ст. 138 Кодексу відносяться до інших операційних витрат та включаються до складу витрат у періоді, в якому вони були здійснені.

Отже, сума сплаченого платником податку збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операції з купівлі іноземної валюти враховується таким платником при визначенні оподатковуваного прибутку у складі інших операційних витрат, за умови, що іноземна валюта призначена для проведення господарських операцій.

Підпунктом 153.4.1 п. 153.4 ст. 153 Кодексу встановлено, що не включаються у дохід і не підлягають оподаткуванню податком на прибуток підприємств кошти або майно, залучені платником цього податку на підставі договору комісії або доручення.

Водночас відповідно до пп. 153.4.2 п. 153.4 ст. 153 Кодексу не включаються до витрат кошти або майно, надані платником податку на підставі договорів комісії або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі.

Враховуючи те, що нарахування, утримання та перерахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі безготівкової іноземної валюти здійснюється банками (фінансовими установами) за дорученням клієнтів банку, суми утриманого та перерахованого на рахунки Державного казначейства України збору не включаються до складу, відповідно, доходу та витрат при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток такими банками (фінансовими установами).

При цьому у разі сплати збору за власними операціями банку (у тому числі за власними зовнішньоекономічними договорами та за операціями з купівлі іноземної валюти, що здійснюються на міжбанківському валютному ринку України в межах лімітів відкритої валютної позиції банку) сума сплаченого банком збору на обов’язкове державне пенсійне страхування враховується при визначенні оподатковуваного прибутку у складі інших операційних витрат.

 

Директор Департаменту координації нормотворчої
та методологічної роботи з питань оподаткування
Н. Привалова

Коментар редакції

УПК, що коментується, присвячена порядку сплати збору до Пенсійного фонду при купівлі іноземної валюти.

Нагадаємо, що цей збір, починаючи з 01.04.2014 р. зобов’язані сплачувати, як юридичні, так і фізичні особи при купівлі валюти в безготівковій і готівковій формі*.

*Детальніше про це ви можете прочитати в газеті «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2014, № 9 (81), с. 16.

Розмір збору — 0,5 % від суми у гривнях, витраченої на купівлю іноземної валюти (без урахування комісійної винагороди банку).

Важливо! Нараховувати, утримувати та перераховувати збір до Пенсійного фонду зобов’язані банки.

Юрособи та фізособи-підприємці, які придбавають безготівкову валюту, повинні в заяві на придбання валюти зазначити, що вони доручають банку перерахувати до Пенсійного фонду суму збору на обов’язкове державне пенсійне страхування. На це звертав увагу Нацбанк у листі від 04.04.2014 р. № 29-113/14630. Банк нараховує (утримує) пенсійний збір від імені та за рахунок клієнта одночасно з виконанням його заявки на придбання валюти.

Головне питання, порушене в УПК: як у податковому обліку обліковувати пенсійний збір з валюти? Висновок податківців такий: суму сплаченого пенсійного збору підприємство включає до складу інших операційних витрат на підставі п.п. «а» п. 138.10.4 ПК (звичайно, за умови, що придбана валюта призначена для господарських цілей). Відповідно в декларації з податку на прибуток суму збору показують за рядком 06.4.43 додатка IB до декларації.

У бухгалтерському обліку витрати на сплату пенсійного збору відображають у складі адміністративних витрат (п. 18 П(С)БО 16 «Витрати»).

Думаємо, буде не зайвим нагадати порядок відображення купівлі валюти в бухгалтерському та податковому обліку.

Приклад. Підприємству для виконання зовнішньоекономічного контракту потрібно придбати $15000. Курс на МВРУ — 12,00 грн./$.

Для цього підприємство перерахувало банку 181440 грн., у тому числі:

— сума, необхідна для придбання валюти — 180000 грн. ($15000 х 12,00 грн./$);

— сума збору до Пенсійного фонду — 900 грн. (180000 грн. х 0,5 %);

— сума комісійної винагороди банку (0,3 %) : 540 грн. (180000 грн. х 0,3 %).

Курс НБУ на дату зарахування валюти на поточний рахунок — 11,78 грн./$.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет

кредит

сума

доходи

витрати

рядок декларації з податку на прибуток

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Перераховано банку гривні для купівлі валюти

333

311

181440,00

2

Зараховано на поточний валютний рахунок придбану іноземну валюту за курсом НБУ

312

333

$15000,00
176700,00

3

При купівлі іноземної валюти відображено:

— збір до Пенсійного фонду

651

333

900,00

900,00

06.4.43 додатка ІВ

92

651

— суму комісійної винагороди банку

92

685

540,00

540,00

06.1 декларації

685

333

4

Відображено різницю між курсом МВРУ і курсом НБУ на дату купівлі валюти [(12,00 грн./$ - 11,78 грн./$) х $15000] = 3300 грн.

942

333

3300,00

3300,00

06.4.43 додатка ІВ

 

Марина Казанова

Теги Валюта
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць