Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Податкові перевірки: пам’ятка

НІКОЛЬСКА АНАСТАСІЯ
Податковий кодекс Серпень, 2014/№ 15
Друк
Сьогоднішня пам’ятка-шпаргалка буде корисна тим суб’єктам господарювання, які готуються до візиту податківців з перевіркою або опинилися перед фактом такої перевірки.

Види перевірок

 

img 1

 

Характеристика перевірок

Показник

Камеральні

Документальні

Фактичні

планові

позапланові

1

2

3

4

5

Де проводяться?

У приміщенні контролюючого органу

Виїзні — за місцем перебування платника податків або місцем розташування об’єкта права власності, щодо якого проводиться така перевірка
Невиїзні — у приміщенні контролюючого органу

За місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об’єктів права власності такого платника

Підстава для проведення

Факт подання звітності

План-графік перевірок

Не передбачені у плані перевірок і проводяться:

за наявності хоча б однієї підстави, зазначеної у ст. 78 ПК

за наявності хоча б однієї підстави, передбаченої п. 80.2 ПК

Повідомлення про перевірку

Проводиться без попереднього повідомлення

Про проведення перевірки зобов’язані письмово повідомити не пізніше ніж за 10 календарних днів до її початку

Проводяться без попереднього повідомлення платника

Періодичність перевірки

При кожному поданні звітності

Залежить від ступеня ризику в діяльності платників*:
— незначний ступінь ризику — не частіше одного разу на три календарні роки;
— середній ступінь ризику — не частіше одного разу на два календарні роки;
— високий ступінь ризику — не частіше одного разу на календарний рік

За наявності підстав для її проведення

Які питання перевіряються?

Дані, заявлені в податковій звітності, зокрема, наявність арифметико-логічних помилок

Перевірка проводиться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності платника. Забороняється проводити документальну планову перевірку за окремими видами зобов’язань (п. 77.3 ПК)

Контролюється вузьке питання, яке стало підставою для проведення позапланової перевірки

Оформлення результатів перевірки

Якщо порушень не виявлено, жодні документи не складаються, а у відповідній декларації просто робиться позначка про проведення перевірки. У разі встановлення порушень складається акт у 2-х примірниках, що вручається або надсилається для підписання платнику податків протягом 3-х робочих днів (п. 86.2 ПК)

Результати документальних і фактичних перевірок оформляються (п. 86.1 ПК, п. 3 Порядку № 984):
— у формі акта — якщо під час перевірки виявлено порушення
або
— у формі довідки — за відсутності порушень

На складання акта, його підписання та реєстрацію податківцям відводиться 5 (а якщо перевіряються платники, які мають філії та перебувають на консолідованій сплаті, — 10) робочих днів після закінчення перевірки

Акт (довідка) складається, підписується посадовими особами податкового органу, що проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки

Що буде, якщо не допустити податківців до перевірки?

Х

За необґрунтовану відмову у проведенні документальної перевірки платнику загрожує:
1. Адміністративний арешт майна (п.п. 94.2.3 ПК). Обґрунтованість арешту протягом 96 годин має бути перевірена судом.
2. Адмінштраф за ст. 1633 КпАП у розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.). У разі повторного порушення протягом року — штраф застосовується в розмірі від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.).

Адмінштраф за ст. 1633 КпАП у розмірі від 5 до 10 нмдг (від 85 грн. до 170 грн.). У разі повторного порушення протягом року — штраф застосовується в розмірі від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.)

 

* Критерії відбору платників для включення до плану-графіка проведення документальних планових перевірок наведено в наказі ДПАУ від 01.04.2011 р. № 190

 

Тривалість перевірок

Категорії платників

Тривалість перевірки (п. 82.1 ПК)

Строк, на який можна продовжити тривалість перевірки

Можливість припинення перевірки

Камеральні перевірки

Усі платники податків

Залежить від строків подання звітності за конкретним податком

Х

Х

Наприклад, щодо ПДВ камеральні перевірки проводяться протягом 30 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації (п. 200.10 ПК). Камеральна перевірка проводиться до настання строків подання наступної звітності з відповідного податку.

Планові перевірки

Великий платник податків

Не більше 30 робочих днів

Не більше ніж на 15 робочих днів

Може бути припинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів*

Суб’єкти малого підприємництва

Не більше 10 робочих днів

Не більше ніж на 5 робочих днів

Х

Інші платники податків

Не більше 20 робочих днів

Не більше ніж на 10 робочих днів

Х

Позапланові перевірки

Великий платник податків

Не більше 15 робочих днів

Не більше ніж на 10 робочих днів

Може бути припинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів*

Суб’єкти малого підприємництва

Не більше 5 робочих днів

Не більше ніж на 2 робочі дні

Х

Фізособи-підприємці без найманих працівників за наявності умов, зазначених в абз. 3 — 8 п. 82.2 ПК

Не більше 3 робочих днів

Інші платники податків

Не більше 10 робочих днів

Не більше ніж на 5 робочих днів

Х

Фактичні перевірки

Усі платники податків

Не більше 10 діб

Не більше ніж на 5 діб

Х

 

* За необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів про діяльність платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов’язаних із предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути припинена на строк, необхідний для завершення таких процедур (абз. 3 п. 82.4 ПК).

 

Умови допуску до проведення документальних виїзних і фактичних перевірок

 

img 2

 

Увага! Якщо у платника податків були підстави для недопуску перевіряючих до перевірки, але він не скористався своїм правом, то надалі оскаржити неправомірність перевірки не можна (постанови ВАСУ від 19.02.2014 р. № К/800/56894/13, від 21.08.13 р. № К/9991/42817/12).

 

Бліц-відповіді

Запитання

Відповідь


1

2

Чи можна недопустити перевіряючих до перевірки в разі їх відмови розписатися в Журналі перевірок?

Самі податківці визнають необхідність того, щоб перевіряючі розписалися в Журналі реєстрації перевірок, якщо суб’єкт господарювання веде такий Журнал (розділ 136.02 ЗІР). Проте через відмову розписатися в Журналі реєстрації перевірок не допускати перевіряючих до перевірки не можна. Згідно з п. 81.1 ПК відмовити в допуску до перевірки можна, якщо не пред’явлені направлення на проведення перевірки (або пред’явлене направлення оформлене з порушенням вимог), копія наказу про проведення перевірки і службові посвідчення перевіряючих

Які документи можуть вимагати перевіряючі під час документальної перевірки?

Згідно з п.п. 75.1.2 ПК це такі документи:
— податкові декларації (розрахунки);
— фінансова, статистична та інша звітність;
— регістри податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом;
— первинні документи, що використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов’язані

з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
Згідно з п. 85.2 ПК великий платник зобов’язаний також надати копії документів в електронному вигляді

Який період може перевірятися?

Законодавством цей строк не встановлено. Як правило, перевіряють період від перевірки до перевірки. Проте для податківців цікавий період 1095 днів (тобто 3 останні роки), оскільки тільки за цей період вони можуть самостійно донарахувати податкові зобов’язання і застосувати штрафи за їх несплату (ст. 102 ПК).
Виняток: перевіряючі можуть донарахувати податкові зобов’язання і штрафи за їх несплату понад цей строк, якщо:
платник узагалі не подав податкову декларацію за той період, коли виникло податкове зобов’язання;
— судом установлено, що посадова особа платника (підприємець) податків скоїла злочин з умисного ухилення від сплати податкового зобов’язання

Чи можуть перевіряючі вилучати документи?

Під час проведення перевірки податківці мають право отримувати належним чином завірені копії документів. Копії мають бути завірені підписом платника податків або його посадовою особою і скріплені печаткою (за наявності).
Вилучати оригінали первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом, податківцям заборонено (п. 85.5 ПК). Вони мають право тільки звертатися до суду із заявою про вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів (п.п. 20.1.38 ПК)

Чи мають право податківці під час перевірки проводити інвентаризацію?

Контролюючі органи мають право вимагати від платника податків під час перевірки провести інвентаризацію основних засобів, ТМЦ, грошових коштів, у тому числі зняття залишків ТМЦ, готівки (п.п. 20.1.9 ПК).
Головне запитання — чи можуть податківці бути присутніми під час проведення такої інвентаризації? Можуть. Таке право їм надає п. 11.1 Інструкції № 69. Тому відмовити в такій присутності платники податків не можуть. Зазначимо, контролюючі органи не повинні мати спеціального направлення на проведення інвентаризації, достатньо того, що в них є направлення на перевірку.
Податківці зазначають, що платник, який перевіряється, повинен провести інвентаризацію на вимогу податкового органу до закінчення перевірки (див. лист ДПАУ від 26.05.11 р. № 6322/5/23—4016)

 

Підстави для документальної позапланової перевірки

№ з/п

Підстава за ПК

Норма ПК

Пояснення

1

2

3

4

1

За результатами перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов’язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів із дня отримання запиту

Підпункт 78.1.1

Підстави для проведення перевірки з’являються, якщо одночасно дотримуються такі умови:
— податківці надіслали письмовий запит на отримання інформації;
— у запиті зазначено суть порушення;
— платник не відповідає на запит (не надає пояснення, а також документальні підтвердження) протягом 10 робочих днів.
Якщо хоча б одна умова не дотримана — підстав для перевірки немає

2

Платником податків не подано в установлений строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачене законом

Підпункт 78.1.2

Податковою декларацією, розрахунком вважається тільки той документ на підставі якого здійснюється нарахування і сплата податкового зобов’язання. Тому, наприклад, Звіт про суми податкових пільг не є податковою декларацією. А отже, його неподання/несвоєчасне подання не зумовлює позапланову перевірку

3

Платником податків подано уточнюючий розрахунок із відповідного податку за період, що вже перевірявся податковим органом

Підпункт 78.1.2

Ця підстава спрямована на те, щоб у платника не виникало бажання виправити звітність за перевірений період.
Перевірці підлягає тільки той податковий період, щодо якого подано уточнюючий розрахунок

4

Виявлено недостовірність даних, що містяться в податковій декларації, поданій платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальне підтвердження на письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначені виявлена невідповідність даних і відповідна декларація, протягом 10 робочих днів із дня отримання запиту

Підпункт 78.1.4

На цій підставі позапланова перевірка можлива, якщо виявлена недостовірність даних, які містяться в раніше поданій податковій декларації.
При цьому перевірка проводиться, якщо одночасно дотримуються такі умови:
— податківці надіслали письмовий запит платнику податків;
— у запиті зазначено, в якій саме та які дані декларації не відповідають дійсності;
— платник не дав відповідь на запит і не надав документальні підтвердження протягом 10 робочих днів із дня отримання запиту

5

Платник податків подав контролюючому органу заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких потрібно повністю або часткового переглянути результати відповідної перевірки чи скасувати прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, якщо платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, й об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки

Підпункт 78.1.5

Така перевірка проводиться тільки в разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об’єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки.
Під час позапланової перевірки перевіряються виключно обставини, що стали предметом оскарження

6

Розпочата процедура реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, у тому числі іноземної компанії, організації, відкрито провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків

Підпункт 78.1.7

Перевірка проводиться, зокрема, при реорганізації юрособи (крім перетворення), припиненні юрособи чи підприємницької діяльності фізособи. Також підставою для перевірки є закриття постійного представництва або відокремленого підрозділу юрособи, у тому числі іноземної компанії, організації

7

Платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності достатніх підстав, які свідчать про те, що розрахунок суми бюджетного відшкодування був зроблений із порушенням норм податкового законодавства, та з від’ємним значенням із податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. гривень

Підпункт 78.1.8

Перевірки на цій підставі можуть проводитися у випадку:
1) декларування відшкодування з бюджету ПДВ (незалежно від суми заявленого відшкодування) за умови наявності достатніх підстав, що свідчать про те, що розрахунок суми бюджетного відшкодування був зроблений із порушенням норм податкового законодавства. Перелік таких «достатніх підстав» установлено постановою КМУ від 27.12.2010 р. № 1238;
2) подання платником податків декларації з ПДВ із заявленим від’ємним значенням ПДВ більше 100 тис. грн. Причому не обов’язково, щоб це від’ємне значення було заявлене до відшкодування. Достатньо самого факту декларування такого від’ємного значення.
Подібні перевірки можуть проводитися виключно з питань законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ і від’ємного значення з ПДВ більше 100 тис. грн. і не можуть стосуватися інших питань

8

Щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної в разі ненадання таким платником податку пояснень і документального підтвердження на письмовий запит контролюючого органу протягом 10 робочих днів із дня його отримання

Підпункт 78.1.9

Установлені факти автоматично підставою для перевірки не стають. Вона проводиться тільки у тому випадку, коли платник, який «відмовив» у наданні податкової накладної, не надасть своїх пояснень у 10-денний строк на письмовий запит податківців, у якому зазначається інформація зі скарги або про порушення правил заповнення податкової накладної

9

Отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанову органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, слідчого, прокурора, винесене ними відповідно до закону

Підпункт 78.1.11

Перевірка проводиться тільки за наявності порушеної кримінальної справи щодо посадової особи (посадових осіб)

10

Контролюючим органом вищого рівня в порядку контролю за діями або бездіяльністю посадових осіб органу нижчого рівня проведена перевірка документів обов’язкової звітності платника податків чи матеріалів документальної перевірки, проведеної контролюючим органом нижчого рівня, і виявлена невідповідність висновків акта перевірки вимогам законодавства або неповне з’ясування під час перевірки запитань, які мали бути з’ясовані при перевірці для винесення об’єктивного висновку про дотримання платником податків вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи

Підпункт 78.1.12

Право на проведення такої перевірки виникає тільки тоді, коли щодо посадових осіб податкового органу нижчого рівня, які проводили документальну перевірку платника, почато службове розслідування або їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення

11

Отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у тому числі без документального оформлення) заробітної плати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат і відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі в результаті неукладення платником податків трудових договорів із найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без державної реєстрації

Підпункт 78.1.13

Джерела цієї інформації можуть бути будь-якими. Це можуть бути скарги фізичних або юридичних осіб, інформація від органів державної влади, у тому числі інших контролюючих органів, або органів місцевого самоврядування.
На цій самій підставі може бути проведена і фактична перевірка.
Перевірка проводиться виключно за питаннями, що стали підставою для її проведення

12

Установлення відхилень цін контрольованої операції від рівня звичайних (ринкових) цін

Підпункт 78.1.14

Перевірки можуть здійснюватися тільки щодо контрольованих операцій. Перевіряти дотримання інших вимог законодавства під час перевірки контрольованих операцій податківці не мають права (п.п. 39.5.2.7 ПК).
Про прийняте рішення про проведення перевірки територіальний орган Міндоходів повідомляє платника податків протягом 10 днів із дня такого прийняття і не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки. Одночасно з повідомленням платнику податків надсилається запит про надання документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій (п.п. 39.5.2.3 ПК).

13

Неподання платником податків або подання з порушенням вимог звіту про контрольовані операції та/або обов’язкової документації або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту чи документації

Підпункт 78.1.15

14

Від’ємне значення об’єкта оподаткування декларується платником податку на прибуток протягом чотирьох останніх податкових періодів

Пункт 150.3

Перевіряється тільки правильність визначення об’єкта обкладення податком на прибуток

15

Виявлення розбіжностей між даними податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних

Пункт 201.10

Як зазначено в листі ДПАУ від 23.09.2011 р. № 1332/7/22—1417/462, «призначення позапланових перевірок на підставі абзацу 10 п. 201.10 ст. 201 Кодексу доцільно тільки в разі можливих істотних втрат бюджету»

 

Підстави для фактичної перевірки

№ з/п

Підстава за ПК

Норма ПК

Пояснення

1

2

3

4

1

За результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, і виникає необхідність перевірки таких фактів

Підпункт 80.2.1

Підставою для перевірки є сам факт можливих порушень, виявлених за результатами перевірки контрагентів. При цьому, на відміну від позапланової перевірки, запити із проханням надати пояснення платникові не надсилаються

2

Від державних органів або органів місцевого самоврядування податковим органом отримано інформацію, що свідчить про можливі порушення платником податків законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, зокрема, щодо здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, виробництва та обігу підакцизних товарів

Підпункт 80.2.2

Зверніть увагу: податківці наполягають на тому, що вони не зобов’язані надавати платнику відомості про те, за інформацією якого державного органу та на підставі яких фактів проводиться перевірка (лист ДПАУ від 01.06.2011 р. № 5283/К/23-7014/624). А в разі виникнення сумнівів із приводу її законності рекомендують звертатися до контролюючого органу вищого рівня

3

Письмове звернення покупця (споживача), оформлене відповідно до закону, про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування

Підпункт 80.2.3

Звернення має бути саме письмовим. Анонімна скарга не може бути підставою для проведення позапланової перевірки.
Проте, знову ж таки, податківці можуть не надати інформацію про те, яка саме скарга стала підставою для перевірки

4

Неподання суб’єктом господарювання в установлений законом строк обов’язкової звітності про використання реєстраторів розрахункових операцій, розрахункових книжок і книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками

Підпункт 80.2.4

Звітність про роботу РРО на сьогоднішній день суб’єкти господарювання подають виключно в електронному вигляді. Касовий апарат самостійно виконує всі необхідні операції для передання такої інформації контролерам.
Ті ж суб’єкти господарювання, яким не потрібно надавати інформацію контролюючим органам в електронному вигляді (наприклад, при використанні КОРО і РК), як і раніше, повинні подавати звіт за формою № ЗВР-1

5

Отримано в установленому законодавством порядку інформацію про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання і транспортування спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Підпункт 80.2.5

Ця підстава стосується суб’єктів господарювання, які мають відношення до виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів

6

Виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань дотримання суб’єктом господарювання неподаткового законодавства

Підпункт 80.2.6

Якщо за результатами попередньої фактичної перевірки виявлено порушення, то податкові органи мають право одноразово прийти ще з однією повторною перевіркою протягом 12 календарних місяців із дати складання попереднього акта перевірки (п. 80.3 ПК)

7

Отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин і виплату роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без державної реєстрації

Підпункт 80.2.7

Джерела такої інформації можуть бути будь-якими — ПК їх не обмежує. Це можуть бути скарги фізичних і юридичних осіб, інформація від органів держвлади, у тому числі інших контролюючих органів, або органів місцевого самоврядування

 

Використані документи і скорочення

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

КпАП — Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

Порядок № 984 — Порядок оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затверджений наказом ДПАУ від 22.12.2010 р. № 984.

Інструкція № 69 — Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69.

ЗІР — загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, розміщений на офіційному сайті Міністерства доходів і зборів (http://zir.minrd.gov.ua).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць