Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Особи, що підлягають страхуванню

ЧЕРНИШОВА НАТАЛІЯ, КАЗАНОВА МАРИНА, ТОВСТОП’ЯТ ЮРІЙ
Податковий кодекс Липень, 2014/№ 14
Друк
Застрахована особа — це: — найманий працівник; — інші особи (у випадках, передбачених Законом № 2240), на користь яких здійснюється ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Це, зокрема: — громадяни України; — іноземці; — особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні.

Ці категорії осіб відносять до застрахованих, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана ВРУ*.

* Якщо міжнародний договір України, згода на обов’язковість якого надана ВРУ, встановлює інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням, застосовують норми міжнародного договору.

Ви також у їх числі. Звідки ми знаємо? Як ви зараз пересвідчитеся, здогадатися зовсім не складно. Справа в тому, що відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону № 2240 ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, підлягають:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у т. ч. в іноземних дипломатичних і консульських установах, інших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та в інших органах;

2) члени колективних підприємств, сільськогосподарських та інших виробничих кооперативів.

Інакше кажучи, це — наймані працівники, визначені п. 6 ст. 2 Закону № 2240 як фізичні особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи.

Крім загальнообов’язкового, виділяють також добровільне страхування. Особи, що беруть у ньому участь, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до Закону № 2240 за умови сплати страхових внесків до ФСС ТВП відповідно до чинного законодавства. Це, зокрема, такі особи:

— громадяни України, які працюють за межами території України і не застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ (згідно з п. 2 ст. 6 Закону № 2240, п. 2.1 Порядку № 62);

— особи, які забезпечують себе роботою самостійно. Це особи, які займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок (відповідно до п. 3 ст. 6 Закону № 2240, п. 2.2 Порядку № 62);

— фізичні особи, які виконують роботи (послуги) за цивільно-правовими угодами (згідно з п. 2.3 Порядку № 62).

Застрахованим особам видають свідоцтво про ЗДСС, яке є єдиним для всіх видів страхування. Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджені постановою КМУ від 22.08.2000 р. № 1306.

Коли такі свідоцтва доводиться пред’являти? Це можливо в таких випадках:

— одержання послуг і матеріального забезпечення за ЗДСС;

— укладення трудового договору (контракту), договору цивільно-правового характеру, предметом якого є виконання робіт та надання послуг;

— прийом на навчання;

— інші випадки, передбачені законодавством.

Будьте пильні: страхове свідоцтво дійсне тільки у разі пред’явлення паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу.

За ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, надають такі види матеріального забезпечення та соціальних послуг:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною);

2) допомога по вагітності та пологах;

3) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);

4) забезпечення оздоровчих заходів, зокрема:

— оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів;

— утримання санаторіїв-профілакторіїв;

— надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми, у т. ч. придбання дитячих новорічних подарунків.

Пам’ятайте: право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застраховані особи отримують із настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення). Звісно, якщо інше не передбачено законодавством.

Далі пропонуємо розглянути нюанси добровільного страхування.

Особи, що підлягають добровільному страхуванню

Ми вже згадували, хто саме належить до цієї категорії. Тепер дещо детальніше розглянемо правила їх реєстрації як застрахованих осіб.

Порядок страхування осіб на добровільних засадах за ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням, регулює Порядок № 62.

Якщо особа виявляє бажання взяти участь у страхуванні добровільних засадах, її беруть на облік як страхувальника. Для цього їй потрібно звернутися до робочого органу ФСС ТВП за місцем свого проживання.

Статусу застрахованої особи та страхувальника одночасно така особа набуває з дня отримання від неї заяви про участь у страхуванні на добровільних засадах. До заяви додають копії таких документів (згідно з п. 5.2 Порядку № 62):

 

Категорія осіб

Документи, копії яких додають до заяви

Особи, які забезпечують себе роботою самостійно

Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових платежів

Документ, що підтверджує обрану систему оподаткування доходів (спрощену, загальну, сплату податку за фіксованим розміром тощо)

Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності (посвідчення підприємця, що провадить свою діяльність без створення юридичної особи) або іншого документа, який засвідчує відповідну діяльність

Паспорт і трудова книжка

Громадяни України, які працюють за межами її території

Документ уповноваженого органу, що підтверджує роботу особи в країні, де вона перебуває такий орган, та що ця особа не є застрахованою в системі соціального страхування цієї країни на випадок тимчасової непрацездатності. Зазначений документ повинен бути легалізований посольством (консульством) України, юрисдикція якого поширюється на країну, де працює заявник

Фізичні особи, які виконують роботи (послуги) за ЦПД

Цивільно-правові угоди

 

Такі документи мають бути завірені працівником робочого органу ФСС ТВП.

Після взяття на облік як страхувальника добровільно застрахованій особі видають повідомлення за встановленою формою із зазначенням її реєстраційного номера. Таке повідомлення разом із страховим свідоцтвом добровільно застрахована особа пред’являє робочому органу ФСС ТВП за місцем її взяття на облік як страхувальника в разі одержання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Особливістю всіх добровільно застрахованих осіб є те, що вони сплачують страхові внески самі за себе.

Із числа «добровольців» на окрему увагу заслуговують фізичні особи — підприємці. Їх роль у системі ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності досить неоднозначна. З одного боку, вони, як суб’єкти господарської діяльності, що застосовують найману працю, зобов’язані реєструватись і сплачувати внески за своїх працівників. Але, з іншого боку, вони й самі є громадянами, що мають право на отримання соціальних послуг. Але увага: лише за умови сплати відповідних внесків!

У зв’язку з цим підприємця-добровольця можуть взяти на облік як страхувальника двічі, причому кожного разу йому надають новий персональний реєстраційний номер. Це можливо в таких випадках:

— якщо ФОП, який використовує працю найманих працівників та взятий на облік у ФСС ТВП як страхувальник — роботодавець, прийняв рішення про особисте добровільне соціальне страхування;

— якщо добровільно застрахована особа уклала трудовий договір із найманим працівником відповідно до законодавства.

Якщо добровільно застрахована особа змінює дані, включені до її реєстраційної заяви* (заяви про взяття на облік), про це потрібно повідомити робочий орган ФСС ТВП. При цьому доведеться також надати копії документів про вказані зміни. Для цього відведений 10-денний строк (після виникнення таких змін).

Добровільно застрахованим особам надають матеріальне забезпечення та соціальні послуги в порядку, передбаченому нормами Закону № 2240 та нормативно-правовими актами Фонду, а саме:

— допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві (включаючи догляд за хворою дитиною);

— допомогу по вагітності та пологах;

— допомогу при народженні дитини;

— допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

— допомогу на поховання;

— забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам і членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів, санаторіїв-профілакторіїв, надання соціальних послуг у позашкільному обслуговуванні).

Важливий момент! Особи, застраховані на добровільних засадах у ФСС ТВП, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за умови сплати страхових внесків не менше шести місяців протягом календарного року перед настанням страхового випадку.

На відміну від осіб, що підлягають добровільному страхуванню, наймані працівники у ФСС ТВП не реєструються. Чому? Бо за них це має зробити роботодавець. Він є страхувальником для своїх найманих працівників відповідно до п. 3 ст. 2 Закону № 2240.

Хто ж має захищати інтереси застрахованих осіб та вирішувати питання, пов’язані зі взаємодією підприємства та ФСС ТВП? Відповіді — в наступному розділі цього випуску.

* Це можуть бути:
— прізвище;
— ім’я чи по батькові;
— місце проживання;
— розрахунковий рахунок;
— установа банку;
— номери телефонів;
— інші реквізити.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі