Теми статей
Обрати теми

Санаторно-курортне лікування та оздоровлення

ЧЕРНИШОВА НАТАЛІЯ, КАЗАНОВА МАРИНА, ТОВСТОП’ЯТ ЮРІЙ
У цьому розділі тематичного випуску пропонуємо вам розглянути один із видів соціальних послуг — забезпечення оздоровчих заходів.

Останнє включає в себе:

— оплату путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей, до дитячих оздоровчих закладів;

— утримання санаторіїв-профілакторіїв;

— надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми.

Забезпечення оздоровчих заходів відповідно до п. 6 ст. 34 Закону № 2240 є одним з видів соціальних послуг, що надаються за ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.

Цю послугу реалізують шляхом:

— оплати путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам, членам їх сімей та особам, які навчаються у внз;

— часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах.

Путівки, які підприємство надає своїм працівникам, можуть фінансуватись (повністю або частково) за рахунок коштів:

— ФСС ТВП;

— підприємства;

— профспілки підприємства.

Особливу увагу звернемо на фінансування путівок за рахунок коштів ФСС ТВП.

Для забезпечення відновлення здоров’я застрахована особа та члени її сім’ї (а також особа, яка навчається у внз) мають право на отримання санаторно-курортного лікування, оздоровлення в спеціалізованих оздоровчих закладах (у тому числі дитячих) у межах асигнувань, установлених бюджетом ФСС ТВП на зазначені цілі.

Умови отримання застрахованими особами і членами їх сімей (а також особами, які навчаються у внз) санаторно-курортного лікування, сплаченого за рахунок коштів ФСС ТВП регулює Порядок № 12.

Надання послуг, пов’язаних із санаторно-курортним лікуванням, відповідно до ч. 2 ст. 47 Закону № 2240 застрахованим особам здійснюють за наявності медичних показань.

Зверніть увагу: путівки, придбані страхувальником або застрахованою особою самостійно, за рахунок коштів ФСС ТВП не оплачують.

Тому для того, щоб претендувати на оплату (чи хоча б часткову оплату) путівок за рахунок Фонду, підприємство має звернутись до його робочого органу із відповідною заявкою. Форма останньої встановлена додатком 1 до Порядку № 12.

Робочий орган ФСС ТВП, у свою чергу, видає підприємствам путівки згідно з планом розподілу путівок, установленим правлінням Фонду. При цьому порядок планування та розподілу путівок регулює розд. ІІ Порядку № 12.

План розподілу путівок після його затвердження директором районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду письмово доводиться до відома страхувальників з чисельністю 300 і більше застрахованих осіб.

Що стосується страхувальників з чисельністю працівників до 300 осіб та осіб, що беруть добровільну участь у системі ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, то для них передбачений інший порядок. Їх інформують, складаючи зведений план розподілу путівок. До речі, його також затверджує директор районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду, видаючи відповідний наказ.

При передачі (поштовому розсиланні відповідно до Закону України «Про поштовий зв’язок» від 04.10.2001 р. № 2759-III) путівок Виконавчі дирекції Фонду, виконавчі дирекції відділень Фонду, районні, міжрайонні, міські виконавчі дирекції відділень Фонду виписують накладні в двох примірниках. При цьому один із них передають (надсилають) адресату. У накладній обов’язково вказують:

— назву санаторно-курортного закладу;

— кількість путівок та їх номери;

— строки заїзду;

— ціну путівок і загальну їх вартість.

Путівки передають за накладними згідно з довіреностями.

Як же розпоряджаються путівками на підприємстві? Відповідь — далі.

Видача путівок застрахованим особам та членам їх сімей

Наслідуючи приклад Порядку № 12, під застрахованими особами і членами їх сімей надалі ми також матимемо на увазі осіб, які навчаються у внз. Та для того, щоб щоразу не повторюватись, дещо спростимо граматичну конструкцію.

Так-от, рішення про виділення путівки застрахованій особі приймає комісія (уповноважений) із соціального страхування. Про останню ви могли прочитати на с. 5 тематичного випуску. Підставою для виділення путівки є:

— особиста заява;

— довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування (форма № 070/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» від 14.02.2012 р. № 110). Далі, з вашого дозволу, величатимемо її просто «медична довідка».

Кому ж видають путівки і що при цьому від них вимагають? Відповіді — у таблиці:

 

№ з/п

Одержувачі путівки

Підстава для одержання1)

У який період видають

Частка оплати вартості путівки застрахованою особою, %

1

Застраховані особи за основним місцем роботи3)

У період відпустки, а до санаторію-профілакторію — в період відпустки або без відриву від виробництва

У двомісний номер — 20 % вартості путівки2);

в одномісний номер — 50 % її вартості2)

2

Особи, які навчаються у внз з денною формою навчання, та учні професійно-технічного навчального закладу

У період навчання або канікул

10 % вартості путівки2)

3

Студенти-сироти або позбавлені батьківського піклування та учні-сироти або позбавлені батьківського піклування

Безкоштовно2)

4

Матір/батько або застрахована особа — законний представник (для лікування дитини та дорослого за наявності в дитини та дорослого медичних показань на санаторно-курортне лікування)

Медичні довідки як дорослого, так і дитини

Норми Порядку № 12 не встановлюють особливих вимог

10 % вартості путівки;

безкоштовно — для лікування двох дітей та дорослого

5

Матір/батько або застрахована особа — законний представник (для самостійного лікування дитини, яка є членом сім’ї застрахованої особи, у санаторно-курортному закладі для дітей за наявності у дитини медичних показань на санаторно-курортне лікування)

Медична довідки дитини

10 % вартості путівки

6

Чоловік, дружина, які працюють на одному підприємстві та перебувають у шлюбі, або їх діти віком від 4 до 18 років, у тому числі член сім’ї (дружина чи чоловік), який працює на іншому підприємстві і є застрахованою особою, та член сім’ї, який навчається у внз з денною формою навчання

Довідка з місця основної роботи (навчання), видана члену сім’ї, який працює на іншому підприємстві (навчається у внз) про те, що він не користувався цією соціальною послугою протягом календарного року

Для чоловіка/дружини, що працюють на даному підприємстві, — у період відпустки, а до санаторію-профілакторію — в період відпустки, без відриву від виробництва;

для осіб, які навчаються у внз з денною формою навчання, — у період навчання або канікул

В двомісний номер — 20 % вартості путівки2);

в одномісний номер — 50 % її вартості2);

для осіб, які навчаються у внз з денною формою навчання, — 10 % вартості путівки2)

1) Маємо на увазі документи, які подають крім особистої заяви та медичної довідки (адже останні є обов’язковими для всіх осіб, що отримують путівки).

2) За умови часткового фінансування санаторію-профілакторію за рахунок коштів ФСС ТВП.

3) Згідно зі змінами, внесеними до Порядку № 12 постановою № 18, з числа застрахованих осіб окремо виділяють осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорії 1. Їм путівки видають без оформлення відпустки.

 

Будьте пильні: протягом календарного року застрахованій особі можуть виділити лише одну путівку для санаторно-курортного лікування (на виконання вимог п. 4.4 Порядку № 12). При цьому до розрахунку беруть путівки, отримані до санаторію-профілакторію або до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу, в той час як путівки, отримані для самостійного санаторно-курортного лікування дитини, сюди не включають. Тобто, один раз протягом року оздоровитись може як сама застрахована особа, так і її дитина (діти).

Окремої уваги заслуговують добровільно застраховані особи. Як вони можуть отримати путівки? Для цього знадобляться такі документи:

— особиста заява;

— медична довідка;

— документ, що засвідчує фізичну особу.

Їх треба подати за місцем обліку в органі ФСС ТВП. Путівки таким особам видають згідно з наказом директора районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за накладною. Заповнюють путівки для добровільно застрахованих осіб відповідальні працівники робочого органу ФСС ТВП. Далі їх підписує директор, після чого путівки скріплюють печаткою районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за місцем обліку фізичної особи.

Зверніть увагу: комісія (уповноважений) із соціального страхування може прийняти рішення про поділ путівки для спільного санаторно-курортного лікування:

— застрахованої особи та члена її сім’ї, що працює (дружини або чоловіка, які перебувають у шлюбі), у тому числі на іншому підприємстві (застрахованої особи), або її дитини віком від 4 до 18 років;

— застрахованої особи та члена її сім’ї, який навчається у внз з денною формою навчання;

— двох застрахованих осіб, що працюють на одному підприємстві.

Що для цього потрібно? По-перше, попередньо отримати письмове погодження адміністрації санаторно-курортного закладу про можливість такого поділу. По-друге, треба, щоб термін лікування кожної особи становив не менше 12 діб (відповідно до п. 4.11 Порядку № 12).

Для добровільно застрахованих осіб рішення про поділ путівки приймає директор районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення ФСС ТВП, де така особа отримує путівку.

Відмітьте: не підлягають поділу путівки для лікування дитини або двох дітей у супроводі дорослого для спільного санаторно-курортного лікування відповідно двох дорослих або двох дорослих та дитини. Поділ таких путівок можливий тільки для лікування одного дорослого та дітей. Крім того, не допускається поділ путівки до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу.

Визначившись, кому і з якою доплатою видавати путівки, комісія (уповноважений) із соціального страхування складає відповідний протокол.

Як застрахованій особі оплатити частину вартості путівки? Якщо йдеться про путівку до санаторію, то часткову оплату її вартості вносять до каси чи на поточний рахунок підприємства-страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи. Інший варіант — провести оплату через установу банку на транзитний рахунок органу ФСС ТВП за місцем обліку страхувальника. В такому разі у призначенні платежу зазначають номер путівки, за яку доплачують. Часткову оплату вартості путівки до санаторію-профілакторію вносять до каси чи на поточний рахунок підприємства, на утриманні якого він перебуває.

Суму оплати часткової вартості путівки, внесену застрахованою особою до каси чи на поточний рахунок, потрібно перерахувати на транзитний рахунок робочого органу Фонду протягом трьох банківських днів після її внесення.

Якщо квитанція до прибуткового касового ордера або квитанція про часткову оплату вартості путівки відсутня, то згідно з п. 4.14 Порядку № 12 путівку застрахованій особі не видають.

Перед тим, як видати путівку застрахованій особі або члену її сім’ї, останню заповнюють. При цьому в ній зазначають:

— прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи або члена її сім’ї;

— місце роботи;

— підприємство, що видало путівку.

Путівку підписує відповідальна особа, яку призначає керівник підприємства своїм наказом. Крім того, путівку скріплюють печаткою підприємства (за наявності).

Путівку, не оформлену належним чином, видавати забороняється.

Що робити, якщо, при заповненні путівки були допущені помилки? Їх треба виправити і засвідчити такі виправлення підписом відповідальної особи. Після цього їх скріплюють печаткою підприємства, яке видало путівку.

Зверніть увагу: застраховану особу, яка отримала путівку, треба поінформувати про необхідність повернути заповнений зворотний талон до путівки. В принципі, замінити його може також довідка про факт перебування в санаторно-курортному закладі. При цьому в ній обов’язково повинні бути указані:

— прізвище, ім’я, по батькові застрахованої особи та члена її сім’ї;

— строк перебування.

Ці дані мають бути завірені підписом керівника та скріплені печаткою відповідного закладу.

Отримавши від застрахованої особи такий талон або довідку, в журналі обліку путівок до санаторно-курортних закладів необхідно зробити відмітку про повернення зворотного талона до путівки або довідки про факт перебування. Форма такого журналу (13-ФСС з ТВП) затверджена додатком 3
до
 Порядку № 12. Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, підписаний відповідальною за видачу путівок особою та скріплений печаткою підприємства.

Будьте пильні: зберігати документацію, пов’язану з обліком путівок, необхідно у фінансовому підрозділі (на виконання вимог п. 3.4 Порядку № 12). До цієї документації, як ми з’ясували раніше, належать:

— накладні до путівок;

— рішення комісії (уповноваженого) із соціального страхування;

— копії квитанцій щодо часткової оплати вартості путівок, сплачених через установи банків;

— журнал обліку путівок до санаторно-курортних закладів;

— зворотні талони або довідки про факт перебування в санаторно-курортному закладі.

Крім того, отримання путівок та їх подальша видача кладе на плечі страхувальника ще й обов’язок звітувати до ФСС ТВП. Районній, міжрайонній, міській виконавчій дирекції відділення Фонду за місцем обліку щокварталу доведеться надавати звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (за формою Ф14-ФСС з ТВП, що затверджена додатком 2 до Порядку № 4). Його подають разом із звітом по коштах ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (за формою Ф4-ФСС з ТВП, що затверджена додатком 1 до Порядку № 4).

У міру розгляду матеріалу ми вже не раз згадували, що путівки застрахована особа може отримувати як для власного санаторно-курортного лікування, так і для оздоровлення своїх дітей (дитини). Особливості видачі таких путівок пропонуємо розглянути далі.

Путівки на оздоровлення дітей

Умови фінансування оздоровлення дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів ФСС ТВП регулює Порядок № 17. Він установлює такі способи фінансування:

1) часткове фінансування дитячого закладу оздоровлення, яке може здійснюватися через:

ФСС ТВП (саме виконавча дирекція відділення Фонду в цьому випадку оплачує вартість путівок дитячому закладу оздоровлення або його власнику на підставі заявок, поданих підприємством);

страхувальника (в такому разі останній самостійно закуповує путівки безпосередньо у дитячого закладу оздоровлення);

організацію професійних спілок (тоді закупівлю путівок у такого закладу здійснює профспілка);

2) придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення за рахунок коштів Фонду за повну вартість. На путівках, що придбані за рахунок коштів ФСС ТВП за повну вартість, виконавча дирекція відділення Фонду в обов’язковому порядку проставляє штамп «Оплачено за кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

Деталі про порядок дій страхувальника у кожному з наведених випадків можна дізнатись із пп. 2.1 — 2.4 розд. Порядку № 17. Зосередимо вашу увагу на найголовніших моментах.

Отож, на що треба звернути свою увагу?

По-перше, організованими формами оздоровлення за рахунок коштів Фонду охоплюються діти віком від 6 до 18 років. Особи, молодші та старші вказаного віку, на отримання від ФСС ТВП фінансування (часткового фінансування) саме цього виду путівок претендувати не можуть.

По-друге, путівки видають за основним місцем роботи застрахованої особи (батька, матері, усиновлювача, опікуна або піклувальника)

По-третє, Фонд фінансує дитячий відпочинок далеко не в усіх закладах.

За рахунок його коштів здійснюється фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення, до яких належать:

дитячий заклад санаторного типу — заклад, де діти перебувають цілодобово і де поряд із оздоровчими надається комплекс медичних послуг, спрямованих на поліпшення стану їхнього здоров’я, запобігання захворюванням;

дитячий центр — заклад, що функціонує протягом року, в якому діти перебувають цілодобово;

позаміський заклад оздоровлення та відпочинку — заклад, що функціонує протягом року, сезонно або під час канікул, у якому діти перебувають цілодобово.

За рахунок коштів Фонду може здійснюватися фінансування оздоровлення дітей у санаторно-курортних закладах, пансіонатах, базах відпочинку, санаторіях-профілакторіях, оздоровчих комплексах підприємств, установ та організацій, професійних спілок. Для цього потрібно, щоб такі заклади надавали послуги з оздоровлення відповідно до законодавства.

А ось перелік дитячих закладів оздоровлення, на базі яких буде проводитись оздоровлення дітей саме цього року, виконавча дирекція відділення Фонду доводить до відома робочих органів відділення Фонду та страхувальників не пізніше ніж за 20 днів до початку оздоровчого сезону. Отож, перед тим, як придбавати путівки (якщо ви плануєте зробити це самостійно), потрібно ознайомитись із цим переліком. Крім того, доведеться попередньо письмово поінформувати робочий орган відділення Фонду про намір закупівлі путівок та надати калькуляцію вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення.

По-четверте, застрахованій особі протягом календарного року за рахунок коштів ФСС ТВП можуть виділити на одну дитину лише одну путівку до дитячого закладу оздоровлення. Таке обмеження містить п. 3.10 Порядку № 17. Утім, одна і та сама дитина протягом календарного року за рахунок ФСС ТВП може відпочити двічі. Це можливо якщо, наприклад, і мати, і батько забажають скористатися правом на компенсацію вартості путівки за рахунок ФСС ТВП.

По-п’яте, тривалість оздоровчої зміни, протягом якої дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку, в дитячому закладі оздоровлення повинна бути не менше 21 дня.

По-шосте, на кожен рік ФСС ТВП встановлює граничні норми на харчування, лікування та культурне обслуговування дітей, які відшкодовуються за його рахунок. На 2014 рік встановлено такі норми з розрахунку на одну дитину:

— на харчування — 43 грн. на день;

— на лікування та культурне обслуговування — 3 грн. на день. (постанова Правління ФСС ТВП від 20.12.2013 р. № 60).

По-сьоме, для того щоб претендувати на «допомогу» ФСС ТВП в оздоровленні дитини, застрахована особа (батько, мати, усиновлювач, опікун або піклувальник) подає до комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи та організації заяву щодо оздоровлення дитини за рахунок коштів Фонду. Крім того, знадобляться також копії свідоцтва про народження дитини, документів про усиновлення, встановлення опіки та піклування. Питання щодо виділення путівки комісія (уповноважений) має право розглядати лише після подання таких документів.

Що стосується інших аспектів отримання дитячих путівок, то вони, великою мірою, «перегукуються» із відповідними правилами, що стосуються путівок, які видають застрахованим особам «на себе».

Далі пропонуємо розглянути порядок обліку путівок.

 

Бухгалтерський та податковий облік путівок

Путівки, отримані страхувальниками від ФСС ТВП, відповідно до п. 3.3 Порядку № 12 треба обліковувати на позабалансовому рахунку. На думку редакції, найбільше для цих цілей підходить субрахунок 025 «Матеріальні цінності довірителя». Взагалі-то, на цьому субрахунку повірені ведуть облік товарно-матеріальних цінностей, які надійшли їм від третіх осіб при виконанні доручення довірителя на підставі договору доручення. Та ми вважаємо, що путівки, надані ФСС ТВП, з деякою долею умовності також можна відображати на цьому субрахунку. При цьому збільшення його залишку відбувається при надходженні (прийнятті на облік) путівок, зменшення — після їх використання.

Зверніть увагу: сплачені за рахунок власних котів путівки до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку, дитячих оздоровчих закладів згідно з Інструкцією № 291 варто обліковувати на рахунку 33 «Інші кошти».

А що ж у податковому обліку? Головне, на що радимо вам звернути увагу, — це порядок обкладення (чи, вірніше сказати, звільнення від обкладення) наступними податками.

Податок на прибуток. Спеціальних вказівок стосовно обліку путівок розд. ІІІ ПК (який, нагадаємо, регулює порядок обкладення цим податком) не мстить. Проте, виходячи із загальних правил, напрошуються очевидні висновки: путівки, надані підприємству ФСС ТВП, не є його власністю. Тому при отриманні від застрахованої особи їх часткової оплати (яку в подальшому треба перерахувати на рахунок Фонду) підстав для відображення податкових доходів немає. Так само відсутні причини для відображення витрат, виходячи з частини вартості реалізованих путівок, оплачених застрахованою особою.

ПДВ. Щодо цього податку також є приємні моменти. Хіба може не радувати те, що звільняються від оподаткування операції з постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України фізичних осіб віком до 18 років, інвалідів, дітей-інвалідів (п.п. 197.1.6 ПК)? Тобто, жодних податкових наслідків не матимуть ані операції із отримання путівок, ані з їх передачі застрахованим особам. Але це стосується тільки путівок, виданих інвалідам або дітям!

Для інших же категорій споживачів продаж путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок на території України здійснюється з нарахуванням ПДВ. Принаймні, так зазначає Міндоходів у листі від 26.05.2014 р. № 9358/6/99-99-19-03-02-15, а також у підкатегорії 101.14.10 ЗІР і, справедливості заради, зазначимо, що це дійсно випливає із норм ПК.

ПДФО. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку на підставі п.п. 165.1.35 ПК не включають вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування. Під звільнення потрапляють також путівки на реабілітацію інвалідів. Зауважте: важливо, щоб відпочинок, оздоровлення, лікування, реабілітація проходили на території України. Норми п.п. 165.1.35 ПК стосуються платника податку та/або його дітей віком до 18 років, за умови, що путівки надають йому:

— безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійна спілка, до якої зараховують профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки. При цьому вона має бути створена відповідно до законодавства України;

— за рахунок коштів відповідного Фонду ЗДСС.

Відзначте: надання путівок підприємством своєму працівнику під ці «звільняючі» норми не підпадає. Тому ми рекомендуємо утриматись від подібної практики. Якщо ви все таки твердо вирішили надати своєму працівникові путівку — рекомендуємо піти іншим шляхом. Можна видати працівнику матеріальну допомогу, яка не підлягає оподаткуванню. Він, у свою чергу, за її рахунок зможе оплатити путівку, водночас уникнувши надмірного оподаткування.

ЄСВ. Оскільки згідно із п. 3.2 Інструкції № 5 вартість путівок, оплачена за рахунок коштів ФСС ТВП, не включається до фонду заробітної плати, то відповідно нараховувати ЄСВ на її вартість немає жодних підстав.

Підтверджують подібні висновки і податківці. Так, як це не парадоксально, наштовхують на таку думку наступні їх висновки: «вартість путівки, що надається підприємством працівнику, є базою нарахування та утримання ЄСВ». Іде ж тут підтвердження? — апелюєте ви. Справді, не так просто його одразу відчути. Справа в тому, що доказом є не власне висновок, а логіка представників контролюючого органу, яка прослідковується у відповіді.

Так-от, у міру доведення своєї правоти, автори зазначають, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону про ЄСВ базою для нарахування ЄСВ є сума нарахованої заробітної плати за видами виплат, які включають:

— основну та додаткову заробітну плату;

— інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі;

— суму винагороди фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД.

Визначення видів виплат, що відносяться до основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, при нарахуванні ЄСВ встановлює Інструкція № 5. Вартість путівок працівникам та членам їхніх сімей на лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані замість путівок за рахунок коштів підприємства, входять до фонду оплати праці у складі інших заохочувальних та компенсаційних виплат (відповідно до п.п. 2.3.4 Інструкції № 5).

Виходить, те, що відноситься до фонду заробітної плати, відповідно є базою для нарахування та утримання ЄСВ. А от вартість путівок, оплачених за рахунок ФСС ТВП, як пам’ятаєте, не включається до такого фонду. Відповідно, ЄСВ на неї не нараховують і з неї не утримують.

Від розгляду однієї приємної речі — путівки, перейдемо до подарунків для «квітів життя».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі