Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звітність

ЧЕРНИШОВА НАТАЛІЯ, КАЗАНОВА МАРИНА, ТОВСТОП’ЯТ ЮРІЙ
Податковий кодекс Липень, 2014/№ 14
Друк
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 27 Закону № 2240 страхувальник зобов’язаний вести облік коштів ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і своєчасно надавати органам ФСС ТВП установлену звітність щодо цих коштів.

Форму та порядок подання такої звітності затверджено Порядком № 4.

 

Загальні вимоги

 

Показник

Пояснення

1

2

Форма звітності

1. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП — Звіт за коштами загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (додаток 1 до Порядку № 4).

2. Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП — Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення (додаток 2 до Порядку № 4)

Базовий період

Квартал (п. 4.1 Порядку № 4)

Коли подається/не подається?

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП. Подається, якщо:

— протягом кварталу були обороти за рахунком 378 (нарахування виплат за рахунок ФСС ТВП, отримання фінансування від ФСС ТВП, перерахування грошових коштів ФСС ТВП);

— на початок кварталу був борг перед ФСС ТВП.

Звіт не подається, якщо (п. 4.3 Порядку № 4):

— у страхувальника немає заборгованості перед ФСС ТВП на початок звітного кварталу і при цьому протягом кварталу не було оборотів за рахунком 378;

— є заборгованість ФСС ТВП перед страхувальником, але відсутні обороти за рахунком 378.

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП. Не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від ФСС ТВП і не видавав найманим працівникам путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих установ, придбані повністю за рахунок коштів ФСС ТВП

Строки подання

Не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця (п. 4.1 Порядку № 4).

Якщо останній день строку подання звітів припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то цим днем строку вважається перший після нього робочий день (п. 3.9 Порядку № 4)

Способи подання

Звіти на вибір страхувальника подаються в один із таких способів (п. 3.2 Порядку № 4):

— в електронній формі;

— на паперових носіях;

— надсилаються поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання звітів

Правила заповнення

1. Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП складається наростаючим підсумком із початку року (п. 5.1 Порядку № 4).

2. Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП складається за кожен квартал окремо (п. 6.1 Порядку № 4).

3. Цифри в таблицях звітів заповнюються у гривнях із копійками (п. 5.5, п. 5.6, п 6.2 Порядку № 4).

4.Паперові звіти подаються у друкованому вигляді або заповнюються українською мовою друкованими літерами без помарок і виправлень кульковою ручкою із синім або чорним чорнилом. Незаповнені рядки прокреслюються (п. 3.4 Порядку № 4).

5. Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) і скріплюються печаткою (за наявності) (п. 3.3 Порядку № 4). Звіт, що складається страхувальником-підприємцем, підписує тільки підприємець. Форму Ф14-ФСС з ТВП підписує також голова комісії (уповноважений) із соціального страхування

Відповідальність

Несвоєчасне подання або неподання встановленої звітності, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів — тягнуть за собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 136 грн. до 255 грн.).

Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року, — тягнуть за собою накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 до 340 грн.) (ст. 1655 КпАП)

 

Порядок заповнення звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП

 

Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП складається із заголовної частини і двох таблиць.

Заповнення заголовної частини звіту труднощів не викликає. Тому детальніше зупинимося на заповненні таблиць звіту.

Порядок заповнення таблиці I форми Ф4-ФСС з ТВП

Назва рядка

Номер рядка

Пояснення

1

2

3

«Зобов’язання страхувальника на початок року»

1

Відображаємо суми заборгованості страхувальника перед ФСС ТВП на початок року.

Джерело заповнення: сальдо з Кт 378 на 01.01.2014 г.; рядок 23 звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2013 рік.

Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін.

Якщо заповнено цей рядок, то рядок 12 заповненим бути не може

«Зобов’язання страхувальника згідно з актами приймання-передавання»

2

Заповнюємо в разі зміни місцезнаходження (для фізособи — місця проживання) і наявності заборгованості за попереднім місцем обліку

«Виправлення помилок минулих років»

3

Показуємо виправлення помилок, допущених у попередніх роках, — сюди вписують суму надмірно нарахованих допомог. Якщо помилка призвела, навпаки, до необхідності донарахування суми допомог, додатково нараховані суми відображаються в таблиці II звіту (у ряд. 3 таблиці I такі суми не показують)

«Підлягає перерахуванню за результатами перевірок»

4

Відображаємо суми неправомірно використаних страхових коштів, виявлені під час перевірки спеціалістами ФСС ТВП, а також штрафи та пені, нараховані за результатами такої перевірки

«Отримано від часткової сплати за путівки»

5

Відображаємо суми отриманих від працівників часткових оплат за путівки (з початку року). Інформацію про путівки в таблиці II звіту не відображають. Їх показують у звіті за формою Ф14-ФСС з ТВП

«Отримано від Фонду з початку року, у т. ч.:»

6,7

Відображаємо загальну суму коштів, отриманих від ФСС ТВП для виплати сум допомог

«Списано згідно із законодавством»

8

Відображаємо зобов’язання перед ФСС ТВП, списані органами ФСС ТВП згідно з чинним законодавством, і суму штрафів, пені та неправомірно витрачених страхових коштів за скасованими в порядку рішеннями органів ФСС ТВП

«ВСЬОГО (р. 1 + … + р. 7 - р. 8)»

9

Відображаємо суму рядків 1 — 7 за мінусом даних рядка 8

«Зобов’язання Фонду на кінець звітного періоду (р. 12 + р. 13 + р. 21 - р. 6), у т. ч.:»

10,11

Визначаємо заборгованість ФСС ТВП на кінець звітного кварталу за формулою, наведеною в назві рядка

«Зобов’язання Фонду на початок року»

12

Відображаємо суму заборгованості ФСС ТВП на початок року.

Джерело заповнення: сальдо за Дт рахунка 378 на 01.01.2014 р.; рядок 10 звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП за 2013 рік.

Протягом поточного року дані в рядку 12 залишаються без змін

«Зобов’язання Фонду згідно з актами приймання-передавання»

13

Заповнюється, якщо страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа — місце проживання) і залишаються невідшкодовані зобов’язання з ФСС ТВП

«Перераховано з початку року, у т. ч.:»

14

Відображаємо перераховані на рахунок ФСС ТВП засоби, у тому числі з розшифруванням їх у рядках 15 — 20.

Дані бухобліку — оборот Дт 378 — Кт 311.

Сума цих рядків 15 — 20 може не відповідати загальній сумі перерахованих коштів (рядок 14 таблиці I) на суму повернених страхувальником невикористаних страхових коштів

«заборгованість минулих років та донараховані внески»

15

Показуємо перераховану на рахунок ФСС ТВП суму заборгованості, що значилася на початок року

«суми помилок минулих років»

16

Відображаємо перераховані суми за помилками, самостійно виявленими як переплата на допомоги в минулих роках

«пені»

17

Відображаємо суми перерахованої пені, нарахованої спеціалістами органу Фонду за результатами перевірки та нарахованої страхувальником самостійно за період до 01.01.2011 р.

«штрафів»

18

Відображаємо суми перерахованих штрафів, нарахованих спеціалістами органу ФСС ТВП за результатами перевірки

«неправомірно витрачених коштів»

19

Відображаємо перераховані суми неправомірно витрачених страхувальником коштів, виявлених спеціалістами органу ФСС ТВП за результатами перевірки

«часткову сплату за путівки»

20

Відображаємо перераховані суми часткової оплати за путівки

«Витрати з початку року»

21

Відображаємо загальну суму нарахованих за рахунок коштів ФСС ТВП.

Розшифрування даних рядка 21 таблиці I за видами витрат наводиться в таблиці II.

Перевірка: рядок 21 таблиці I = рядок 8 таблиці II.

«ВСЬОГО (р. 12 + р. 13 + р. 14 + р. 21)

22

Відображаємо загальну суму рядків 12, 13, 14 і 21

«Зобов’язання страхувальника на кінець звітного періоду (р. 1 + … + р. 5 - р. 8 - р. 14), у т. ч.:»

23, 24

Визначаємо заборгованість перед ФСС ТВП на кінець звітного кварталу за формулою, наведеною в назві рядка

Порядок заповнення таблиці II форми Ф4-ФСС з ТВП

Назва рядка

Номер рядка

Пояснення

1

2

3

«По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)»

1

У колонці 3 зазначаємо кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок тимчасової непрацездатності, за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів підприємства/підприємця

У колонці 4 — суму нарахованої у звітному періоді допомоги за рахунок коштів ФСС ТВП: з 6 календарного дня непрацездатності (для інвалідів УТОГ і УТОС — з 1 дня хвороби)

«По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї»

2

У колонці 3 зазначаємо кількість робочих днів догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї, оплата за які фінансується з ФСС ТВП (з першого дня).

У колонці 4 — суму нарахованої у звітному періоді допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї за рахунок коштів ФСС ТВП.

«По вагітності та пологах»

3

У колонці 3 вказуємо кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з листком непрацездатності.

У колонці 4 — суму нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів ФСС ТВП.

«На поховання (кількість виплат, сума)»

4

У колонці 3 зазначаємо кількість виплат допомоги на поховання.

У колонці 4 — суму виплат з початку року виходячи з розмірів, установлених правлінням ФСС ТВП

«ВСЬОГО (р.1 + р.2 + р. 3 + р. 4)

5

Проставляємо підсумовані дані про суми нарахованої суми допомоги за рахунок коштів Фонду:

— в колонці 4 — суму всього;

— в колонці 6 — суми допомоги, наданої постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи, понад установлену законодавством межу для виплат на загальних підставах;

— в колонці 7 — суми заборгованості з виплати допомоги (які виникли до 01.01.2011 р.) на кінець звітного періоду

«Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (кількість путівок, сума)»

6

У колонці 3 зазначаємо кількість придбаних путівок для оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах, що частково фінансуються за рахунок ФСС ТВП.

У колонці 4 — суму витрат на придбання путівок, що частково фінансуються ФСС ТВП

«Інші витрати (якщо є — додати пояснювальну записку)

7

Заповнюється у разі зміни законодавчих актів або при проведенні витрат страхувальником, пов’язаних із соціальним страхуванням, на підставі рішень правління ФСС ТВП

«РАЗОМ ВИТРАТ (р. 5 + р. 6 + р. 7) = (р. 21 табл. I)»

8

Проставляємо загальну суму витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, проведених у звітному періоді (з початку року).

Перевірка: рядок 8 таблиці II = рядок 21 таблиці I.

 

Виправлення помилок

 

Якщо помилку виявлено в поточній звітності та не закінчився граничний строк її подання, то страхувальник має право повторно подати звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП (п. 7.1 Порядку № 4).

Якщо ж помилку допущено в раніше поданих звітах, страхувальник зобов’язаний подати до ФСС ТВП письмове повідомлення про факт і зміст помилки (у двох примірниках).

Письмове повідомлення має містити таку інформацію:

— найменування страхувальника;

— реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.) і код ЄДРПОУ;

— період виявлення помилки;

— зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, відповідно до якого робляться виправлення;

— суму відкоригованих внесків або витрат;

— суму нарахованої пені;

— дату складання повідомлення.

Заява складається у двох примірниках і зберігається у страхувальника (копія) та в органі Фонду разом зі звітом страхувальника за той квартал, у якому це повідомлення було отримано.

 

Алгоритм дій, якщо помилка призвела до зайвої сплати допомоги:

1. Здійснюємо перерахунок суми допомоги.

2. Подаємо повідомлення до Фонду.

3. Перераховуємо до ФСС ТВП надмірно виплачену суму допомоги.

4. Відображаємо коригування у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП:

якщо помилку допущено в поточному році — суму надмірно виплаченої допомоги показуємо за рядком 19 таблиці I;

якщо помилку допущено минулого року — суму надмірно виплаченої допомоги показуємо за рядком 3 таблиці I.

Алгоритм дій, якщо помилка призвела до недоплати допомоги:

1. Проводимо перерахунок суми допомоги.

2. Подаємо повідомлення до ФСС ТВП.

3. Заповнюємо і подаємо до ФСС ТВП заяву-розрахунок за формою, наведеною в додатку до Порядку № 26, в якому зазначаємо донараховану суму допомоги.

4. Відображаємо коригування у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП — донарахування допомоги відображаємо в рядку 20 таблиці I і в рядках 1, 2, 3 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

 

Приклад

 

Порядок заповнення звітності перед ФСС ТВП розглянемо на прикладі.

На початок року (на 01.01.2014 р.) заборгованість ФСС ТВП перед підприємством становила 1400 грн. Заборгованість була перерахована фондом у січні 2014 р.

У I кварталі 2014 р. підприємством було нараховано такі виплати за рахунок ФСС ТВП:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності працівнику Іваненку І. І. Сума допомоги (починаючи з 6-го дня непрацездатності) — 1000 грн. (5 р. днів х 200 грн.). Допомогу виплачено 10 лютого 2014 року;

2) допомога по вагітності та пологах працівниці Вовк О. А. за 126 к. дн. у сумі 12600 грн.

Протягом I кварталу 2014 р. суми допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах, зазначені в заявах-розрахунках, профінансовано ФСС ТВП повністю.

У II кварталі 2014 р. підприємством нараховано такі виплати за рахунок ФСС ТВП:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності працівникам:

— Петренко І. І. в сумі 1500 грн. (5 р. дн. х 300 грн.);

— Смирнову Д. В. у сумі 1500 грн. (8 р. дн. х 200 грн.);

2) допомога по вагітності та пологах працівниці Юхно В. М. за 126 к. дн. у сумі 9828 грн.;

3) допомога на поховання — 2200 грн.

Фонд у повній сумі профінансував виплати за II квартал згідно з поданими заявами-розрахунками.

У III кварталі 2014 р. підприємством було нараховано допомогу по тимчасовій непрацездатності працівнику Короп О. В. у сумі 1200 грн. (5 р. дн х 240 грн.). При отриманні фінансування від ФСС ТВП (5 серпня 2014 р.) виявлено, що при підрахунку лікарняних допущено помилку — працівнику надмірно нараховано 240 грн. допомоги. 960 грн. було виплачено працівнику 5 серпня 2014 р. Невикористані кошти (240 грн.) підприємство повернуло ФСС ТВП 6 серпня 2014 р. Оскільки невикористані страхові кошти повернено ФСС ТВП протягом 3-х робочих днів, фінансові санкції до підприємства не застосовуються (ч. 1 ст. 21, ст. 30 Закону № 2240).

Крім того, у серпні 2014 року від ФСС ТВП було отримано путівку на санаторно-курортне лікування працівника Мірошник Ю. В. вартістю 6000 грн. Працівник 4 серпня 2014 р. вніс часткову оплату за путівку в сумі 1200 грн. (6000 грн. х 20 %). Отримана від працівника оплата була перерахована ФСС ТВП 5 серпня 2014 р. Путівку було видано працівнику 15 серпня 2014 р.

У серпні 2014 року підприємство самостійно виявило, що за страховими виплатами в I кварталі 2014 р. було допущено помилки:

1) допомогу по тимчасовій непрацездатності працівнику Іваненку І. І. помилково було розраховано виходячи із середньенної зарплати в розмірі 200 грн. Тоді як при розрахунку допомоги потрібно було використовувати середньоденну зарплату в розмірі 190 грн. Правильна сума допомоги — 950 грн. Сума надмірно нарахованої допомоги становить 50 грн. Помилку виявлено 14 серпня 2014 р. Цього ж дня суму надмірно нарахованої допомоги було перераховано ФСС ТВП. 2) допомога по вагітності та пологах Вовк О. А. помилково була розрахована виходячи із середньоденної зарплати 100 грн. Тоді як потрібно було використовувати середньоденну зарплату в розмірі 120 грн. Сума допомоги, що підлягає виплаті працівниці, додатково становить 2520 грн. (126 к. дн. х (120 грн. - 100)). Сума допомоги, яку підприємство повинне було нарахувати працівниці, — 15120 грн. (126 к. дн. х 120 грн.).

 

Пояснення

 

Таблиця I:

Ряд. 6 «Отримано від фонду з початку року: 1400 грн. (сума заборгованості на початок року, перерахована фондом у січні 2014 року) + 13600 грн. (фінансування, отримане в I кварталі) + 15028 грн. (фінансування, отримане у II кварталі) + 1200 грн. (фінансування, отримане у III кварталі) = 31228 грн.

Таблиця II:

— ряд. 1 «По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворобливою дитиною або хворим членом сім’ї)». Розраховується таким чином: 1000 грн. - 50 грн. (помилка, виявлена у III кварталі) + 1500 грн. + 1500 грн. + 1200 грн. - 240 грн. (надмірно нарахована сума допомоги). = 4910 грн.;

— ряд. 3 «По вагітності та пологах»: 12600 грн. + 2520 грн. (сума допомоги, що виплачується працівниці додатково в результаті виявлення помилки) + 9828 грн. = 24948 грн.

 

img 1
img 2

* Сума отримана так: 2230,00 грн. (сума, розрахована за формулою, що наведена в формі Звіту) + 290 грн. (перераховані ФСС ТВП кошти: надлишково нарахованої допомоги по тимчасовій непрацездатності (50 грн.) та невикористаних страхових коштів (240 грн.)).

img 3

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць