Теми статей
Обрати теми

Нова форма податкової накладної

Стаття

Нова форма податкової накладної

Нарешті! Міндоходів затвердило нову форму податкової накладної та порядок її заповнення (Наказ № 10 від 14.01.2014 р.). Про те, яких змін зазнала форма податкової накладної та механізм її заповнення, розберемося у статті.

Марина Казанова, економіст-аналітик

 

З якої дати податкові накладні виписуються за новою формою?

Як зазначено в п. 4 Наказу № 10, він набирає чинності з 1 числа місяця, наступного за місяцем його офіційного опублікування. Офіційне опублікування наказу припало на 18.02.2014 р. Тому починати виписувати податкові накладні за новою формою потрібно з 1 березня 2014 року.

 

Що змінилося у формі податкової накладної?

 

«Шапка ПН»

Перше, що впадає у вічі, — це зміни в «шапці» ПН. У ній:

1. З’явилися відмітки про зазначення способу складання ПН: «Паперова» або «Електронна».

2. Поле «Уключено до ЄРПН» перейменоване на «Підлягає реєстрації в ЄРПН». Тим самим вирішено проблему з тим, чи ставити відмітку про реєстрацію ПН в ЄРПН, якщо ПН спочатку передається покупцю, а потім реєструється в ЄРПН. Тепер, якщо ПН підлягає реєстрації в ЄРПН, то в цьому полі обов’язково має стояти відмітка «Х».

3. Видозмінилося поле, призначене для відміток типу причини, за якою обидва примірники ПН залишаються у продавця. Тепер це поле називається «Усі примірники залишаються в продавця (тип причини)». Позначка «Х» у цьому полі проставляється тільки в оригіналі ПН (п. 10 Порядку № 10). А на другому примірнику ПН ставиться позначка «Х» у полі «Копія (залишається у продавця)».

 

Основні реквізити ПН

Тут такі зміни:

1. Реквізит «Дата виписки податкової накладної» замінили реквізитом «Дата складання податкової накладної».

2. Переструктурували порядковий номер ПН. Тепер він складається з трьох частин:

— у першій частині (7 клітинок) — проставляється порядковий номер ПН згідно з її номером у Реєстрі ПН;

— у другій частині (1 клітинка) — зазначається код спецрежимної діяльності;

— у третій частині (4 клітинки) — проставляється числовий номер філії/структурного підрозділу (якщо ПН виписується філією/структурним підрозділом, якому делеговане право виписування
ПН).

 

Увага! Порядковий номер ПН вирівнюється по правій межі поля і не повинен містити нулів, прокреслень та інших знаків/символів (п. 3 Порядку № 10).

Покажемо на прикладах, як заповнювати порядковий номер ПН.

Звичайне постачання платником ПДВ (порядковий номер ПН у реєстрі «12»)

img 1

Постачання молока переробним підприємством — платником ПДВ (порядковий номер ПН у реєстрі «12»)

img 2

Звичайне постачання філією платника ПДВ (код філії «2»)

img 3

Постачання молока філією переробного підприємства — платника ПДВ (код філії «2»)

img 4

 

3. Вилучено реквізит «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість». Це очікувана зміна, адже з 01.01.2014 р. скасовано видачу свідоцтв платникам ПДВ.

 

Таблична частина ПН

Тут впадає у вічі гр. 5. У назві гр. 5 «Одиниця виміру товару» додано слово «послуги». У самому ж Порядку № 10 при описі гр. 5 також зазначено, що як одиниця виміру у гр. 5 може бути вказана «послуга». Пригадайте, раніше при постачанні послуг у гр. 5 використовувалася одиниця виміру «грн.», а у гр. 6 проставлялася «послуга/відсоток послуги». Як заповнювати поле 6 зараз, якщо ми поставимо у гр. 5 одиницю виміру «послуга», не зрозуміло. Можемо припустити, що тут проставляємо «1» або ж відповідний відсоток послуги.

 

Що змінилося в порядку заповнення податкової накладної?

 

Жодних нововведень у порядку заповнення податкової накладної немає. Швидше, нові норми Порядку № 10 уточнюють те, що податківці «подарували» нам раніше.

 

Електронні податкові накладні

У Порядку № 10 чітко прописано, що ПН, видані покупцю в електронному вигляді, підлягають реєстрації в ЄРПН незалежно від того, підпадають вони під критерії обов’язкової реєстрації в ЄРПН чи ні. Це простежується з норм п. 7 і 8 Порядку № 10.

Увага! Якщо до електронної ПН складатиметься РК, то він також має бути в обов’язковому порядку зареєстрований в ЄРПН.

Не можуть складатися в електронній формі податкові накладні, обидва примірники яких залишаються у продавця. У цьому випадку виписуються виключно «паперові» ПН (п. 10 Порядку № 10).

 

Новий умовний ІПН «400000000000».

Цей ІПН проставляється в полі «Індивідуальний податковий номер покупця» у тому випадку, коли обидва примірники ПН залишаються у продавця з причини (абз. 1 і 3 п. 11 Порядку № 10):

— постачання товарів/послуг покупцю, який не зареєстрований платником ПДВ (тип причини «02» і «11»);

— постачання на експорт (тип причини «07»);

— постачання товарів/послуг у рахунок оплати праці фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із платником податку (тип причини «03);

— постачання товарів/послуг у межах балансу для невиробничого використання (тип причини «04»);

— використання товарів/послуг, за якими суми ПДВ попередньо були включені до податкового кредиту, в операціях, які не є об’єктом оподаткування або звільняються від оподаткування (тип причини «08» і «09»);

— визнання умовного постачання товарів/послуг/необоротних активів при анулюванні ПДВ-реєстрації (тип причини «10»);

— ліквідації основних засобів за самостійним рішенням платника (тип причини «05»);

— переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих (тип причини «06»).

А ось який код ІПН зазначати, якщо ПН виписується при використанні виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/послуг не в господарській діяльності (тип причини «13») на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін (у разі здійснення контрольованих операцій; тип причини «12»), або в разі перевищення звичайної ціни над договірною (для контрольованих операцій; тип причини «01»)? Запитання гарне! Відповіді в порядку не знайти. Імовірно, у таких податкових накладних також слід зазначати умовний ІПН 400000000000.

 

Зведена ПН

До Порядку № 10 перекочувала низка положень з Узагальнюючої податкової накладної консультації № 1177. Так, Порядком закріплено, що:

1. Зведена ПН виписується незалежно від факту оплати (абз. 3 п. 17 Порядку № 10). Причому, судячи з усього, потрібно дотримуватися такого:

— якщо договором передбачена періодичність оплати — то виписувати зведені ПН потрібно виходячи з дати оплати, зафіксованої в договорі (незалежно від того, була фактична оплата чи ні). Так, якщо договором передбачено, що оплата повинна здійснюватися 20-го числа місяця, а фактично здійснена 22-го, то зведену ПН потрібно виписати 20-м числом;

— якщо договором не передбачена періодичність оплати, то зведена ПН виписується останнім числом місяця (теж незалежно від наявності оплати).

2. У гр. 2 «Дата виникнення податкового зобов’язання (постачання (сплати)» зведеної ПН зазначається дата складання ПН (абз. 2 п. 17 Порядку № 10).

3. Якщо в постачальника на момент виписування зведеної податкової накладної виникне передоплата, то на суму такої передоплати має виписуватися «звичайна» податкова накладна за загальним правилом першої події, тобто на дату зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок (абз. 4 п. 17 Порядку № 10).

 

ПН при безоплатних постачаннях товарів/послуг

Раніше (до введення трансфертного ціноутворення) при безоплатному постачанні товарів/послуг виписувалися дві податкові накладні:

— одна — на договірну суму (0 грн.). Оригінал такої ПН видавався покупцю;

— друга — на вартість безоплатно поставлених товарів/послуг, обчислену виходячи з рівня звичайних цін (обидва примірники такої ПН продавець залишав у себе; тип причини — «12»).

Тепер такий порядок діє тільки щодо безоплатного постачання товарів/послуг у межах контрольованих операцій.

Звичайне ж безоплатне постачання товарів/послуг (не в контрольованих операціях) розглядається як їх використання не в господарській діяльності. Тому, якщо при придбанні таких товарів/послуг відображався податковий кредит, то необхідно нарахувати податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПК (виходячи з ціни придбання товарів/послуг або залишкової вартості необоротних активів). У цьому випадку також виписується ПН, обидва примірники якої постачальник залишає в себе із зазначенням типу причини — «13».

 

ПН на суму перевищення звичайної ціни над договірною

Така ПН виписується тільки для контрольованих операцій (п. 19 Порядку № 10). Це справедливо, адже в більшості випадків податкові зобов’язання потрібно нараховувати виходячи зі звичайних цін тільки в контрольованих операціях.

 

Інші корективи

Код УКТ ЗЕД (гр. 4 ПН). Уточнено, що він заповнюється суцільним порядком без жодних розділових знаків (пропусків, крапок тощо).

Підсумкова ПН. Конкретизовані умови виписування ПН за щоденними підсумками операцій у ситуації, коли товари/послуги поставляються за готівку кінцевому споживачу — неплатнику ПДВ. В оновленому п. 12 Порядку № 10 тепер зазначено, що розрахунки за такими операціями мають проводитися через касу підприємства/РРО або через банківську установу чи платіжний пристрій безпосередньо на поточний рахунок постачальника.

Як заповнювати порожні клітинки ПН. У клітинках ПН, що не підлягають заповненню, нулі, прокреслення та інші знаки чи символи не проставляються (останній абзац п. 14 Порядку № 10).

В усьому іншому порядок виписування податкової накладної залишився тим самим.

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

ПК — Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Наказ № 10 — наказ Міндоходів «Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної» від 14.01.2014 р. № 10.

Порядок № 10 — Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Міндоходів від 14.01.2014 р. № 10.

Узагальнююча податкова консультація № 1177 — Узагальнююча податкова консультація з окремих питань складання зведеної податкової накладної, затверджена наказом Державної податкової служби України від 21.12.2012 р. № 1177.

ПН — податкова накладна.

ЄРПН — Єдиний реєстр податкових накладних.

 

img 5

 

img 6

 

img 7

img 8

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі