Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Коли «зима катит в глаза»: як обліковувати обігрівач на підприємстві?

Чернишова Наталія
Податковий кодекс Листопад, 2014/№ 21
Друк
Як відобразити в бухгалтерському та податковому обліку придбання та використання обігрівача, розміщеного в офісному приміщенні підприємства?

Наші урядники не втомлюються обіцяти нам непросту зиму. Зі всіх ЗМІ лунає заклик утеплювати приміщення. Такі позиви нікого не залишають байдужим. Піклуються про температурні показники у своїх приміщеннях і підприємства. Воно і не дивно, задубілий працівник навряд чи зможе ефективно виконувати свою роботу. Тож питання обліку та оподаткування операцій з придбання та використання обігрівачів є, мабуть, актуальними, як ніколи. Ми допоможемо вам у них розібратися. Почнемо з бухгалтерського обліку.

 

Бухгалтерський облік. Перш за все потрібно визначитися, куди в обліку «пристроїти» придбаний обігрівач. Однозначно, строк його корисного використання перевищує 1 рік. Матеріальність цього приладу питань теж не викликає. Тому місце йому слід шукати серед необоротних матеріальних активів. Усі критерії начебто відповідають визначенню основних засобів (далі — ОЗ), наведеному в абз. 8 п. 4 П(С)БО 7*. Так і є, але п. 5 П(С)БО 7 класифікує ОЗ на безпосередньо ОЗ та інші необоротні матеріальні активи, для яких Планом рахунків** передбачені окремі рахунки. Куди саме віднести обігрівач, вирішує вартісний критерій предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА). Він повинен бути встановлений підприємством самостійно та зафіксований у наказі про облікову політику підприємства (див. п. 2.1 Методрекомендацій № 635***). Якщо вартість придбаного обігрівача є меншою за встановлений вартісний критерій, то відносимо його до складу інших необоротних матеріальних активів (субрахунок 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи»), а якщо більшою — до складу ОЗ (субрахунок 106 «Інструменти, прилади та інвентар»). Забігаючи наперед скажемо, що у податковому обліку такий критерій фіксований і має дотримуватися усіма підприємствами. Він складає 2500 грн. Тож для обліку буде простішим, якщо і в бухгалтерському обліку вартісний критерій буде визначений на зазначеному рівні. Нагадаємо також, що придбані (виготовлені) необоротні активи спочатку обліковують на відповідних субрахунках рахунка 15 «Капітальні інвестиції», а вже після введення в експлуатацію переводять до складу необоротних активів.

* Тут і далі — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

** План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

*** Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, затверджені наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635.

Амортизують обігрівач у загальному порядку. Тобто на обігрівач-ОЗ нараховують амортизацію одним із методів, наведених у п. 26 П(С)БО 7, — прямолінійним, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивним чи виробничим. А от вибір методів нарахування амортизації на обігрівач-МНМА трохи інакший. Такий об’єкт можна амортизувати прямолінійним методом, виробничим, методом «50 % / 50 %»**** або ж методом «100 %»*****. Більш детально про методи нарахування амортизації та інші нюанси обліку ОЗ див. у тематичних номерах «Податковий кодекс: консультації та коментарі», 2012, № 2 (26) та № 4 (28).

**** Тобто у першому місяці використання об’єкта амортизація нараховується у розмірі 50 % його вартості, яка амортизується, а решта 50 % такої вартості — у місяці його вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

***** Тобто 100 % вартості об’єкта амортизується у першому місяці його використання.

Амортизаційні витрати у випадку, що розглядається, варто відображати на рахунку 92 «Адміністративні витрати» чи 93 «Витрати на збут» — залежно від того, чим займаються працівники, які працюють у цьому офісі. Якщо такі працівники і виконують адміністративні функції, і займаються збутом, то витрати слід розподілити між рахунками 92 та 93 пропорційно кількості працівників кожного напрямку діяльності.

 

Податок на прибуток. Як ми вже говорили, вартісний критерій предметів, які входять до складу податкових МНМА, становить 2500 грн., незалежно від того, який розмір такого критерію визначений у бухгалтерському обліку. Зазвичай вартість обігрівача не перевищує 2500 грн., тому за вартісною ознакою обігрівач, швидше за все, потрапить до складу МНМА — група 11 (п. 145.1 ПК). В іншому випадку — у групу 6 (інструменти, прилади, інвентар (меблі)).

Проте основними засобами в податковому обліку визнають лише ті активи, які придбаваються підприємством для їх використання у його господарській діяльності (п.п. 14.1.138 ПК). Господарська спрямованість стосується й МНМА. Питання господарського призначення обігрівача досить спірне і в той же час важливе, оскільки від нього залежить, бути чи не бути витратам на придбання (а в подальшому, можливо, і на ремонт) обігрівача в податковому обліку. Взагалі-то податківці витрати платника податку на придбання та ремонт побутових приладів (до яких можна віднести і обігрівач), призначених для користування працівниками, що перебувають у трудових відносинах з таким платником, не дозволяють включати до податкових витрат (див. роз’яснення, розміщене в підкатегорії 102.07.05 ЗІР*). Вони аргументують це тим, що такі витрати не є такими, що здійснюються у зв’язку з охороною праці або веденням господарської діяльності, і відповідно вважаються витратами на фінансування особистих потреб фізичних осіб. Проте з обігрівачем справа інша. У Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат**, зокрема, наведено приведення ОЗ у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці щодо установок для нагрівання повітря виробничих, адміністративних та інших приміщень. Тож придбання обігрівача можна пов’язати із заходами з охорони праці, направленими на нагрівання повітря, а отже, витрати на придбання такого приладу (тобто амортизаційні нарахування) ви маєте право віднести до складу податкових.

* Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, розміщений на офіційному сайті ДФСУ (http://zir.minrd.gov.ua).

** Затверджений постановою КМУ від 27.06.2003 р. № 994.

Оскільки витрати на придбання обігрівача розцінюються як витрати на охорону праці, то у випадку, що розглядається, відносити їх потрібно до адміністративних витрат (п.п. «в» п.п. 138.10.2 ПК) або витрат на збут (п.п. «д» п.п. 138.10.3 ПК). Нагадаємо, що адміністративні та збутові витрати входять до складу інших витрат. Останні, у свою чергу, визнають витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухгалтерського обліку (п. 138.5 ПК). У Податковій декларації з податку на прибуток підприємства*** адміністративні витрати відображають в рядку 06.1, а витрати на збут — в рядку 06.2.

*** Форма Декларації затверджена наказом Міндоходів від 30.12.2013 р. № 872.

Зазначимо, що для спрощення обліку метод амортизації обігрівача в податковому обліку доцільно застосовувати такий самий, як і в бухгалтерському, з урахуванням таких обмежень:

— у податковому обліку метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовують лише при нарахуванні амортизації до об’єктів ОЗ, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби) (абз. 2 п.п. 3 п.п. 145.1.5 ПК). Тобто нараховувати амортизацію обігрівача за цим методом в податковому обліку не можна;

— у податковому обліку такі необоротні матеріальні активи, як МНМА, можуть обліковуватися лише за методом «50 %/50 %» та методом «100 %». Прямолінійний і виробничий методи для них не доступні (п.п. 145.1.6 ПК).

 

ПДВ. Вище ми дійшли висновку, що придбання обігрівача таки пов’язане з господарською діяльністю підприємства, оскільки забезпечує додержання правил з охорони праці. Тому у разі отримання від постачальника належним чином оформленої податкової накладної підприємство має повне право на податковий кредит з ПДВ по операції з придбання обігрівача.

 

Приклад. Підприємство придбало обігрівач вартістю 1200 грн. (у тому числі ПДВ — 200 грн.) для обігріву приміщення адміністративної будівлі. В обліковій політиці підприємства сказано, що МНМА амортизують методом «100 %» вартості.

Як відобразити таку операцію в бухгалтерському та податковому обліку, див. нижче.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Податковий облік

дебет

кредит

cума

доходи

витрати

рядок декларації з податку на прибуток

1

Перераховано передоплату за обігрівач

371

311

1200,00

2

Нараховано ПК з ПДВ

641

644

200,00

3

Отримано обігрівач

153

631

1000,00

4

Відображено ПК з ПДВ

644

631

200,00

5

Проведено залік заборгованостей

631

371

1200,00

6

Обігрівач введено в експлуатацію

112

153

1000,00

7

Нараховано амортизацію методом «100 %» вартості

92

132

1000,00

1000,00

06.1

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Увійдіть, щоб читати більше! Авторизовані користувачі одержують безкоштовно 5 статей на місяць