Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах

Редакція ОП
Оплата праці Серпень, 2008/№ 4
Друк
Відповідь на запитання

Визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах

 

Олексій КРАВЦОВ, начальник управління з питань праці, зайнятості та соціального страхування — головний державний експерт з умов праці Головного управління праці та соціального захисту населення Запорізької облдержадміністрації

 

Які вимоги висуваються законодавством до загального та пільгового стажу працівників, зайнятих на роботах із особливо шкідливими (шкідливими) та особливо важкими (важкими) умовам праці за Списками № 1 і № 2, для отримання права на пільгове пенсійне забезпечення? З якою метою проводиться атестація робочих місць за умовами праці та як вона впливає на пільгове пенсійне забезпечення?

(м. Запоріжжя)

 

З 1 січня 2004 року пільгове пенсійне забезпечення громадян здійснюється відповідно до Закону про пенсійне страхування. Згідно з п. 2 Прикінцевих положень Закону про пенсійне страхування пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими (шкідливими) та особливо важкими (важкими) умовами праці за Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, і які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

До запровадження пенсійного забезпечення через професійні та корпоративні фонди зазначеним особам пенсії призначаються за нормами Закону про пенсійне страхування у разі досягнення пенсійного віку та наявності трудового стажу, передбаченого Законом про пенсійне забезпечення.

Відповідно до ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення на пільгових умовах мають право на пенсію за віком працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах із особливо шкідливими (шкідливими) та особливо важкими (важкими) умовами праці, — за Списками № 1 і № 2, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць.

За результатами атестації робочих місць за умовами праці за роботу в несприятливих умовах праці встановлюються й інші пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством, а саме: щорічна додаткова оплачувана відпустка, оплата праці у підвищеному розмірі, скорочена тривалість робочого часу, працівники безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами тощо.

Результати атестації мають використовуватися підприємствами та організаціями для об’єктивної оцінки стану умов праці та здійснення відповідних заходів щодо поліпшення умов і безпеки праці.

Атестація проводиться згідно з Порядком проведення атестації та Методичними рекомендаціями для проведення атестації, затвердженими постановою Міністерства праці України від 01.09.92 р. № 41 та Головним державним санітарним лікарем України.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться на підприємствах, в організаціях, установах

(далі — підприємства) незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали, що використовуються, є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між роботодавцем (власником) і працівниками в галузі реалізації прав на здорові та безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах праці.

Атестація передбачає:

— виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці, їх санітарно-гігієнічні дослідження (проводяться санітарними лабораторіями підприємств та організацій, науково-дослідних і спеціалізованих організацій, атестованих органами Держстандарту та Міністерства охорони здоров’я України за списками, що узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі лабораторіями територіальних санітарно-епідеміологічних станцій);

— комплексну оцінку факторів виробничого середовища та характеру праці з установленням ступеня шкідливості та небезпечності за гігієнічною класифікацією, віднесенням робочого місця до відповідної категорії зі шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;

— визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий тиждень, інші пільги та компенсації залежно від умов праці;

— складання та затвердження переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;

— розробку комплексу заходів щодо оптимізації рівня гігієни, характеру та безпеки праці.

Атестація проводиться атестаційною комісією підприємства, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству

в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства.

Слід зазначити, що прийняття рішень з питань атестації робочих місць здійснюється підприємством самостійно, зрозуміло, в межах чинного законодавчого поля.

Матеріали атестації робочих місць є документами суворої звітності, що мають зберігатися на підприємстві протягом 50 років.

Витяги з наказу про результати атестації додаються до трудової книжки працівників

, професії та посади яких внесені до вищезазначеного переліку робочих місць. Крім того, підприємство повинно надіслати до органів, що призначають пенсії (управління Пенсійного фонду України в містах і районах), за місцем знаходження підприємства один примірник наказу або в кожному конкретному випадку витяг із наказу по підприємству за місцем проживання працюючого. Первинні документи (протоколи досліджень, карти умов праці, фотографії робочого дня, інші документи) в органи призначення пенсій не надаються.

Підпунктами «а», «б» ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення

визначено вік і вимоги до загального та пільгового стажу працівників для отримання права на пільгове пенсійне забезпечення:

за Списком № 1:

для чоловіків — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років пільгового стажу;

для жінок — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років, з них не менше 7 років 6 місяців пільгового;

за Списком № 2:

для чоловіків — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців пільгового стажу;

для жінок — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років пільгового.

Крім цього,

ст. 13 Закону про пенсійне забезпечення передбачено, що працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими (шкідливими) та особливо важкими (важкими) умовами праці, відповідно:

за

Списком № 1 пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку на 1 рік за кожний повний рік такої роботи чоловікам і на 1 рік 4 місяці такої роботи — жінкам;

за

Списком № 2 — на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки такої роботи — жінкам.

Порядок застосування

Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 р. № 383.

Згідно з названим

Порядком при визначенні права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, що чинні на період роботи особи. При цьому до пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями незалежно від дати внесення цієї посади чи професії до Списків.

На сьогодні діючими є

Списки № 1 і № 2, які затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. № 36, із змінами, унесеними постановою КМУ від 13.12.2004 р. № 1644.

При призначенні пенсії на пільгових умовах для зарахування до пільгового пенсійного стажу певного 5-річного періоду роботи в несприятливих умовах праці

після 21.08.92 р. (дати набуття чинності Порядку проведення атестації) відповідне право впродовж цього періоду повинно бути підтверджене результатами атестації. Тобто до 21.08.92 р. підтвердження права на пільгову пенсію проведення атестації не потребує.

Результати атестації робочих місць, проведеної вперше, розповсюджуються на 5 років, що передують даті видання наказу про результати атестації, та на 5 наступних років після видання цього наказу, за умови, якщо впродовж цього часу на такому підприємстві

не змінювались докорінно умови та характер праці (виробництво, види робіт, робочі місця). Результати кожної наступної (чергової) атестації діють упродовж 5 наступних років після затвердження її результатів, за вищезазначеної умови. Тобто кожна наступна атестація повинна бути завершена не пізніше, як через 5 років після дати видання попереднього наказу. Якщо на підприємстві відбулись докорінні зміни умов і характеру праці, для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація.

Таким чином, у разі підтвердження цього права за результатами атестації, проведеної до 21.08.97 р. (упродовж 5 років після введення в дію Порядку проведення атестації робочих місць), до пільгового стажу зараховується весь період роботи на такому підприємстві у виробництвах, передбачених Списками, тобто період роботи до дати видання наказу по підприємству про результати атестації та період роботи впродовж наступних 5 років.

Якщо атестацію вперше проведено після 21.08.97 р., у разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах, до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21.08.92 р., 5-річний період роботи на цьому підприємстві, що передує даті видання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних 5 років.

Якщо ж атестацію з 21.08.92 р. взагалі не проведено чи за результатами атестації, уперше проведеної після 21.08.97, право не підтвердилось, до пільгового стажу зараховується лише період роботи до 01.08.92 р., тобто до дати введення в дію

Порядку проведення атестації.

У разі непідтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами чергової атестації, проведеної протягом 5 років з дати проведення попередньої атестації, до пільгового стажу зараховується період роботи до дати видання наказу по підприємству про результати чергової атестації, якою це право не підтверджено.

Якщо на підприємстві атестацію робочих місць узагалі не проведено або проведено з порушенням установлених термінів, і тим самим порушено права працівника на пільги та компенсації за роботу з несприятливими умовами праці, такий працівник може звернутися до суду для притягнення до відповідальності керівника цього підприємства та одержання матеріальних та моральних збитків.

 

Нормативні документи

Закон про пенсійне страхування

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058-IV.

Закон про пенсійне забезпечення — Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.91 р. № 1788-XII

.

Порядок проведення атестації —

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.92 р. № 442.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі