Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Деякі питання організації бюджетного процесу

Редакція ОП
Оплата праці Грудень, 2008/№ 11
Друк
Постанова від 26.11.2008 р. № 1036

Шановні читачі! Ураховуючи важливість постанови КМУ від 26.11.2008 р. № 1036 для установ та організацій бюджетної сфери, ми вирішили навести її текст повністю.

Положення постанови, що стосуються оплати праці, виділено напівжирним шрифтом.

Коментарі щодо застосування на практиці норм постанови з оплати праці працівників бюджетної сфери ми опублікуємо в наступному номері газети.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Деякі питання організації бюджетного процесу

Постанова від 26.11.2008 р. № 1036

 

З метою сприяння стабільному функціонуванню бюджетної системи Кабінет Міністрів України

постановляє:

1.

Для стабілізації фінансово-економічного стану підприємств житлово-комунальної галузі продовжити у 2009 році проведення розрахунків з погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися і постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з водопостачання та водовідведення тарифам, затвердженим органами державної влади чи органами місцевого самоврядування, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2008 р. № 440 «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

2. Рекомендувати Національному банку забезпечити роботу банківських установ 30 — 31 грудня 2008 р. та 2 — 3 січня 2009 р. для своєчасного перерахування коштів на виплату пенсій.

3. Міністерству агропромислової політики вжити заходів щодо забезпечення надходження коштів до спеціального фонду державного бюджету для Аграрного фонду та спрямування їх на формування державного продовольчого резерву, шляхом укладення форвардних контрактів у I кварталі 2009 року.

4.

Розпорядникам коштів державного бюджету:

1) забезпечити при виконанні державного бюджету проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, послуги з водопостачання та водовідведення і послуги зв’язку, які їм надаються, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати зазначених товарів і послуг; а також укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків;

2)

здійснювати до прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» видатки на оплату праці працівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

3) забезпечити з 1 січня 2009 р. взяття бюджетних зобов’язань за загальним фондом державного бюджету на 20 відсотків менше середньомісячних планових призначень 2008 року за видатками на утримання органів управління;

4) оперативно управляти відкритими бюджетними асигнуваннями, зокрема спрямовувати залишки невикористаних асигнувань в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості, в тому числі шляхом перерозподілу бюджетних призначень;

5) з метою економії бюджетних коштів передбачати під час укладення договорів про закупівлю товарів, робіт і послуг за результатами проведення торгів (тендерів) положення щодо заборони збільшення вартості товарів, робіт і послуг, крім непередбачуваних випадків, зокрема тих, що пов’язані із зміною курсу валюти; обмежити кількість випадків застосування процедури закупівлі в одного учасника;

6) з метою недопущення зростання дебіторської заборгованості здійснювати до 1 квітня 2009 р. розрахунки виключно за фактично поставлені товари, виконані роботи і надані послуги, крім випадків, визначених окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;

7) вжити дієвих заходів для ліквідації простроченої дебіторської заборгованості;

8)

зменшити у 2009 році на 30 відсотків порівняно з 2008 роком видатки на підвищення кваліфікації працівників;

9) припинити до кінця 2009 року оновлення за рахунок коштів загального фонду державного бюджету комп’ютерної техніки, крім випадків фізичного та функціонального зносу, який технічно неможливо усунути;

10)

планувати у 2009 році видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідних розпорядників;

11)

до стабілізації економічної ситуації в країні тимчасово припинити видачу грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків.

5. З метою економного і раціонального використання бюджетних коштів

органам виконавчої влади до кінця 2009 року припинити:

1)

заповнення вакантних на 1 грудня 2008 р. посад, крім посад керівників структурних підрозділів та їх заступників;

2) укладення договорів про виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво адміністративних приміщень, крім випадків, пов’язаних з реалізацією проектів, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями;

3)

здійснення відряджень за межі України за рахунок бюджетних коштів, крім делегацій та осіб, визначених актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також Головою Верховної Ради України та Прем’єр-міністром України;

4) використання бюджетних коштів для оплати послуг, пов’язаних з використанням залів офіційних делегацій в аеропортах України, крім оплати послуг з обслуговування офіційних делегацій.

6.

Місцевим державним адміністраціям, Раді міністрів Автономної Республіки Крим з метою забезпечення своєчасного фінансування соціальних і захищених видатків з місцевих бюджетів усіх рівнів:

1) забезпечити при виконанні бюджету проведення у повному обсязі розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, природний газ, які споживаються бюджетними установами, послуги з водопостачання та водовідведення і послуги зв’язку, які їм надаються, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати зазначених товарів і послуг; забезпечити укладення договорів за кожним видом енергоносіїв у межах установлених відповідним головним розпорядником обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням зменшення обсягів споживання енергоносіїв щонайменш як на 10 відсотків;

2) затвердити заходи щодо економії бюджетних коштів і забезпечення збалансованості відповідних місцевих бюджетів у 2008 році та I кварталі 2009 року;

3) забезпечити в установленому порядку формування тимчасових розписів місцевих бюджетів усіх рівнів та мережі розпорядників коштів місцевих бюджетів на 2009 рік;

4)

забезпечити визначення у кошторисах бюджетних установ на I квартал 2009 р. у повному обсязі асигнувань на оплату праці працівникам бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством умов оплати праці, виплату стипендій і проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії;

5)

у разі виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та відрахування внесків із заробітної плати до соціальних фондів спрямовувати на погашення такої заборгованості не менш як 75 відсотків надходжень до загального фонду відповідних місцевих бюджетів;

6)

планувати у 2009 році видатки, пов’язані із стимулюванням працівників будь-якої бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі бюджетними коштами обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії;

7) забезпечити у місячний строк виконання вимог абзацу третього підпункту «і» пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 жовтня 2008 р. «Про невідкладні заходи з посилення фінансово-бюджетної дисципліни та мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України», уведеного в дію Указом Президента України від 24 жовтня 2008 р. № 965;

8) вжити заходів для перегляду ставок плати за оренду землі та комунального майна відповідно до ринкових умов;

9)

забезпечити спрямування залишків бюджетних коштів та надходжень від розміщення коштів на депозитах у першочерговому порядку на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, крім випадків, коли фінансування інших заходів передбачене рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської, районної, сільської, селищної рад у разі відсутності заборгованості за захищеними статтями видатків.

7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вжити заходів для забезпечення виконання передбачених пунктом 6 цієї постанови заходів.

8. Державному казначейству та головним розпорядникам коштів державного бюджету:

1) забезпечити проведення в першочерговому порядку розрахунків за захищеними видатками загального фонду державного бюджету;

2) здійснювати до кінця 2008 року витрати загального фонду державного бюджету за незахищеними видатками та надання кредитів у такій черговості:

видатки за рахунок резервного фонду бюджету;

видатки, пов’язані із забезпеченням діяльності вугільної та торфодобувної галузей;

капітальні трансферти місцевим бюджетам;

трансферти підприємствам, установам та організаціям на виплату заробітної плати

;

поточні видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ;

інші видатки та надання кредитів.

9. Державному казначейству:

1) здійснювати відкриття асигнувань головним розпорядникам коштів у листопаді — грудні 2008 р. за незахищеними видатками та наданням кредитів загального фонду державного бюджету з урахуванням можливостей державного бюджету пропорційно невикористаним сумам помісячного розпису таких асигнувань, а також зареєстрованих зобов’язань та пріоритетності проведення видатків і надання кредитів;

2) залучити у 2008 році для фінансування витрат загального фонду державного бюджету залишок коштів, що утворився за загальним фондом державного бюджету на 1 січня 2008 р.; залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, які зберігаються на рахунках спеціального фонду державного бюджету і не мають цільового призначення у поточному бюджетному періоді та не передбачені для покриття витрат у наступному бюджетному періоді; залишки коштів спеціального фонду державного бюджету, щодо яких не прийнято рішення про їх використання головними розпорядниками у зв’язку із зміною законодавства; а також у разі потреби — кошти єдиного казначейського рахунка на поворотній основі;

3) здійснювати платежі розпорядникам бюджетних коштів за незахищеними видатками загального фонду державного бюджету в разі відсутності простроченої заборгованості з оплати комунальних послуг та енергоносіїв, а у разі наявності такої заборгованості — за погодженням з Міністерством фінансів.

10. Міністерству фінансів у разі неприйняття до 1 грудня 2008 р. Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» затвердити відповідно до Бюджетного кодексу України тимчасовий розпис Державного бюджету України на I квартал 2009 р. і під час його складання врахувати такі особливості:

тимчасовий розпис Державного бюджету України на I квартал 2009 р. складається згідно з вимогами Бюджетного кодексу України на основі показників, затверджених Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;

щомісячне перерахування коштів до державного бюджету з місцевих бюджетів планується у розмірі однієї дванадцятої обсягу таких коштів, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;

надходження від приватизації державного майна плануються у повному обсязі у спеціальному фонді державного бюджету з урахуванням вимог Закону України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;

перерахування дотацій вирівнювання та додаткових дотацій бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та Севастопольському міському бюджетам з державного бюджету планується щомісяця в межах однієї дванадцятої обсягу відповідних дотацій, визначених Законом України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України»;

плануються видатки, які згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2008 р. № 845 «Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин на 2009 рік» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 72, ст. 2429) передбачається передати з 1 січня 2009 р. з державного бюджету місцевим бюджетам;

не плануються видатки, що пропонуються у проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України 15 вересня 2008 р., але не передбачені у попередньому бюджетному періоді.

11. Фонду державного майна вжити заходів для забезпечення у повному обсязі надходжень від приватизації державного майна у 2008 році та у I кварталі 2009 р. у сумі не менш як 3 млрд. гривень.

12.

До прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік»:

1) кошти державного бюджету використовуються згідно з відповідними порядками використання бюджетних коштів у 2008 році;

2) рекомендувати Національній комісії з питань регулювання електроенергетики забезпечити надходження збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію у I кварталі 2009 р. у сумі 571743 тис. гривень, у тому числі 180000 тис. — у січні, 200485 тис. — у лютому, 191258 тис. гривень — у березні;

3) Державній податковій адміністрації здійснювати з 1 січня 2009 р. відстрочення та розстрочення податкових зобов’язань, списання податкового боргу в установленому законом порядку та виключно за рішенням Кабінету Міністрів України;

4) Державному казначейству покривати в межах планового бюджетного періоду тимчасові касові розриви місцевих бюджетів для забезпечення видатків загального фонду насамперед на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, видатків на забезпечення пально-мастильними матеріалами служб швидкої і невідкладної медичної допомоги, оплату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка;

5) при призначенні (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» у 2009 році величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35 відсотка;

6)

допомога при народженні дитини надається за рахунок коштів відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у розмірі 12240 гривень — на першу дитину, 25000 гривень — на другу дитину, 50000 гривень — на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4800 гривень, другої дитини — 4840 гривень, третьої та наступної дитини — 5000 гривень, решта коштів на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців (620 гривень щомісяця), на другу дитину — 24 місяців (840 гривень щомісяця), на третю і наступну дитину — 36 місяців (1250 гривень щомісяця) рівними частинами;

7) провадити за рахунок резервного фонду державного та місцевих бюджетів капітальні видатки на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 734).

13. Рекомендувати Національній комісії з питань регулювання електроенергетики встановити у 2009 році цільову надбавку до тарифу на електричну енергію, що виробляється державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» для забезпечення виконання заходів Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні в сумі 229860,4 тис. гривень.

14. Міністерству палива та енергетики, державному підприємству «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» забезпечити починаючи з січня 2009 р. щомісячне перерахування цільової надбавки, встановленої згідно з пунктом 13 цієї постанови, рівними частинами виходячи з річної суми, передбаченої на виконання заходів Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні, та цільове використання коштів надбавки.

15. Міністерству фінансів надавати Пенсійному фонду України позички на строк до 12 місяців для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних з виплатою пенсій в межах фактичного дефіциту коштів на цю мету, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за користування такими коштами у сумах, визначених на підставі розрахунків Пенсійного фонду України, загальна сума яких протягом місяця не може перевищувати 50 відсотків місячної потреби на виплату пенсій.

16. Міністерству праці та соціальної політики разом з Пенсійним фондом України забезпечити розроблення та подання до 15 грудня 2008 р. збалансованого та бездефіцитного проекту бюджету Пенсійного фонду України на 2009 рік разом з пропозиціями щодо внесення до законодавства змін, необхідних для забезпечення збалансованості бюджету зазначеного Фонду.

17. Міністерству праці та соціальної політики як спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, та особам, уповноваженим представляти інтереси держави у правлінні та наглядовій раді фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування:

1) разом з Міністерством фінансів забезпечити під час погодження структури органів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та граничної чисельності їх оптимізацію. Врахувати під час погодження видатків фондів на адміністративно-господарські витрати, що витрати з розрахунку на одну штатну одиницю не повинні перевищувати зазначені витрати в органах виконавчої влади відповідного рівня з урахуванням схвалених Кабінетом Міністрів України заходів щодо економії бюджетних коштів та вимог цієї постанови;

2) передбачити під час затвердження бюджетів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань обсяг коштів, необхідний для надання фінансової підтримки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для забезпечення фінансування в повному обсязі виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття.

18. Міністерству внутрішніх справ, Головному управлінню внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Службі безпеки, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Державної прикордонної служби, Управлінню державної охорони, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації, Державному департаменту з питань виконання покарань, Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту, органам державної виконавчої служби зберегти у 2009 році чисельність військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу та інших працівників у межах фактичної чисельності, яка склалася на 26 листопада 2008 року.

19. До стабілізації економічної ситуації в країні тимчасово припинити підготовку проектів нових державних цільових програм або внесення змін до діючих цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України.

20.

У додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» слова і цифри «з 1 січня 2009 р.» замінити словами і цифрами «з дня набрання чинності Законом України «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

21. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2008 р. № 845 «Деякі питання врегулювання міжбюджетних відносин на 2009 рік» .

У зв’язку з цим відновити дію постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 «Про затвердження Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами» — у редакції, що діяла на день набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2007 р. № 1405 «Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами».

22. Міністерству фінансів надавати роз’яснення щодо застосування цієї постанови.

23.

Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем’єр-міністр України Ю. Тимошенко

*Постанову опубліковано в газеті «Урядовий кур’єр» від 03.12.2008 р. № 227

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі