Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Відкликання працівника з відпустки

Редакція ОП
Оплата праці Липень, 2008/№ 2
Друк
Стаття

Відкликання працівника з відпустки

 

Олена ПАВЛЕНКО, головний редактор

 

Іноді виробнича необхідність змушує роботодавця відкликати працівника з відпустки. Чи завжди роботодавець може піти на такий крок? В яких випадках це незаконно? Що робити, якщо працівник не бажає переривати свій відпочинок?

Відповіді на ці запитання ви знайдете у пропонованому матеріалі.

У статті також розглянуто практичний приклад нарахування і виплати відпускних та заробітної плати працівнику, якого відкликають з відпустки.

 

Підстави для відкликання з відпустки

Статтею 79 КЗпП

і статтею 12 Закону про відпустки чітко регламентовано випадки, які дають право відкликати працівника із щорічної відпустки. Так, відкликання із щорічної відпустки допускається за згодою працівника і лише для:

— відвернення стихійного лиха чи виробничої аварії;

— негайного усунення наслідків стихійного лиха чи виробничої аварії;

— відвернення нещасних випадків, простою, загибелі чи псування майна підприємства;

— в інших випадках, передбачених законодавством (зокрема, такі випадки передбачено для державних службовців).

Як бачимо, відкликати працівника із щорічної відпустки можна тільки

при виконанні одночасно двох умов:

— працівник має дати свою згоду;

— працівник викликається для відвернення чи усунення будь-якої з перелічених ситуацій (стихійного лиха, виробничої аварії тощо). Якщо жодна з перелічених вище ситуацій не виникла, то роботодавець не має права відкликати працівника з відпустки.

Наприклад, у період перебування працівника у відпустці нема кому виконувати його обов’язки, і працівника хочуть відкликати з відпустки. У цьому випадку немає підстав для такого відкликання, оскільки зазначена причина не входить до переліку ситуацій, передбачених

ст. 79 КЗпП і ст. 12 Закону про відпустки.

Й інший приклад: працівника хочуть відкликати для запобігання простою, але працівник не дає своєї згоди. У цьому випадку здійснити відкликання з відпустки не можна, оскільки не виконується одна з умов — не отримано згоду працівника. При цьому такий працівник не вважається таким, що відмовився виконувати свої трудові обов’язки, і його не можна притягти за це до дисциплінарної відповідальності.

Неправомірне відкликання працівника з відпустки є порушенням трудового законодавства, і за це керівника підприємства може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Таку відповідальність передбачено

ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X у вигляді накладення штрафу від 255 до 850 грн. Рішення про накладення такого штрафу приймає суд з ініціативи інспекцій з праці.

При відкликанні працівника з відпустки роботодавцю необхідно мати на увазі, що основна безперервна частина щорічної відпустки працівника має становити не менше 14 календарних днів.

Стосовно невикористаної частини щорічної відпустки зауважимо, що вона надається працівнику після відвернення (усунення) перелічених ситуацій або за згодою сторін переноситься на інший період. При цьому слід мати на увазі, що згідно зі

ст. 12 Закону про відпустки невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка. Крім того, невикористану частину відпустки за бажанням працівника може бути приєднано до відпустки за наступний робочий рік.

Слід зауважити, що зазначені вище підстави для відкликання з відпустки поширюються на працівників комерційних та державних підприємств, а також бюджетних установ та організацій, в яких працівники не мають статусу державних службовців.

Відкликання з відпустки державних службовців має свої особливості. Про це йтиметься далі.

 

Особливості відкликання з відпустки державних службовців

Згідно зі

ст. 20 Закону України «Про державну службу» від 16.12.93 р. № 3723-XII за рішенням керівника органу державної служби державного службовця може бути відкликано із щорічної або додаткової відпустки.

З наведеної норми випливає, що відкликати державного службовця можна без його згоди і без наявності форс-мажорних обставин (лих, аварій тощо). Умов відкликання з відпустки, наведених раніше, при відкликанні з відпустки державних службовців дотримуватись не потрібно. Вистачить рішення керівника державного органу. Тому підставою для відкликання державного службовця з відпустки може бути ситуація, коли нема кому виконувати обов’язок працівника, який пішов у відпустку.

При відкликанні з відпустки державного службовця діє загальне правило, установлене

ст. 12 Закону про відпустки: основна безперервна частина щорічної відпустки має становити не менше 14 календарних днів.

Решта невикористаної відпустки надається державному службовцю в загальному порядку — до кінця робочого року або приєднується до відпустки наступного року.

 

Як оформити відкликання з відпустки

Відкликання працівника з відпустки оформляється наказом (розпорядженням) керівника. Свою згоду на відкликання з відпустки працівник підтверджує, розписавшись у такому наказі (розпорядженні).

У наказі можна зазначити термін надання працівнику невикористаної частини відпустки.

Наведемо зразок наказу про відкликання з відпустки.

 

Акціонерне товариство «Технобуд»

 

НАКАЗ

01.07.2008 р.

м. Харків № 54-к

 

Про відкликання з відпустки

 

Для усунення наслідків виробничої аварії, що спричинила зупинення виробництва на ділянці № 3,

НАКАЗУЮ:

 

1. Відкликати Рябченка Дмитра Богдановича, начальника бригади № 3, із щорічної основної відпустки з 1 липня 2008 року.

2. Невикористану частину щорічної основної відпустки Рябченка Д. Б. надати після усунення наслідків виробничої аварії із зазначеної Рябченком Д. Б. дати.

3. Начальнику відділу кадрів Бояренко В. А. внести відповідні зміни до графіка відпусток.

 

Підстава:

службова записка начальника виробництва Жихарєва О. С. від 30.06.2008 р.

 

Директор

/Коваль/ А. Р. Коваль

З наказом ознайомлений:

/Рябченко/ Д. Б. Рябченко

01.07.2008 р.

   

Віза

   

Начальник відділу кадрів

/Кисіль/  В. А. Кисіль

01.07.2008 р.

   

 

Починаючи з дня виходу відкликаного працівника на роботу в табелі обліку робочого часу проставляється позначка про відпрацьований час.

 

Розрахунки з працівником у зв’язку з відкликанням з відпустки

Статтею 12 Закону про відпустки

передбачено, що в разі відкликання працівника з відпустки його праця оплачується з урахуванням тієї суми, яку було нараховано на невикористану частину відпустки. З цієї норми випливають такі висновки:

— з дня виходу працівника на роботу йому має нараховуватися заробітна плата;

— відпускні за невикористану частину відпустки слід перерахувати;

— працівнику виплачується заробітна плата за вирахуванням відпускних, виданих перед виходом працівника у відпустку.

Розглянемо

приклад на підставі таких даних.

Працівнику апарату управління підприємства надано щорічну відпустку на 24 календарні дні з 9 червня 2008 року. Оскільки 15 і 28 червня 2008 року припадають на святкові дні (Трійця і День Конституції України відповідно), ці дні не враховуються при визначенні тривалості відпустки. Отже, працівник має приступити до виконання своїх обов’язків після відпустки 7 липня 2008 року (5 і 6 липня — вихідні дні).

Працівнику нараховано відпускні в сумі 2136 грн., у тому числі:

— за дні, що припадають на червень, — 1780 грн.;

— за дні, що припадають на липень, — 356 грн.

24 червня 2008 року працівника згідно з наказом по підприємству відкликано з відпустки з метою запобігання простою виробництва (отримано згоду працівника). Заробітна плата за червень, нарахована за час до виходу у відпустку, склала 540 грн., за відпрацьований час у червні після відкликання з відпустки — 432 грн. Сума відпускних за фактичний час перебування у відпустці (з 9 по 23 червня) дорівнює 1246 грн. (один святковий день — 15 червня не оплачується).

Дні, установлені для виплати заробітної плати на підприємстві: 5 і 21 числа місяця.

10 невикористаних днів відпустки працівник планує використати з 16 липня 2008 року, що відображено в наказі по підприємству.

 

Наведемо порядок нарахування і виплати відпускних та заробітної плати працівнику, якого відкликають з відпустки. Для зручності використовуватимемо в таблицях такі скорочення:

ПФ — Пенсійний фонд;

ФТВП — Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності;

ФБ — Фонд соціального страхування на випадок безробіття;

ФНВ — Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві;

ПДФО — податок з доходів фізичних осіб.

Спочатку визначимо суми соцвнесків та податку з доходів фізичних осіб, які слід перерахувати в день виплати відпускних.

 

№ з/п

Найменування внеску

Підлягає перерахуванню з відпускних за червень, грн.

Підлягає перерахуванню з відпускних за липень, грн.

Разом

1

Внесок до ПФ

Нарахування

590,96 (1780 х 33,2 %)

118,19 (356 х 33,2 %)

709,15

Утримання

35,60 (1780 х 2 %)

7,12 (356 х 2 %)

42,72

Усього

751,87

2

Внесок до ФТВП

Нарахування

26,70 (1780 х 1,5 %)

5,34 (356 х 1,5 %)

32,04

Утримання

17,80 (1780 х 1 %)

1,78 (356 х 0,5 %)

19,58

Усього

51,62

3

Внесок до ФБ

Нарахування

23,14 (1780 х 1,3 %)

4,63 (356 х 1,3 %)

27,77

Утримання

8,90 (1780 х 0,5 %)

1,78 (356 х 0,5 %)

10,68

Усього

38,45

4

Внесок до ФНВ

Нарахування (умовно — 1,2 %)

21,36 (1780 х 1,2 %)

4,27 (356 х 1,2 %)

25,63

5

ПДФО

Утримання

257,66 ((1780 - 35,60 - 17,80 - 8,90) х 15 %

51,80 ((356 - 7,12 - 1,78 - 1,78) х 15 %

309,46

 

Сума відпускних, що підлягає видачі працівнику, становить:

2136,00 - 42,72 - 19,58 - 10,68 - 309,46 = 1753,56 (грн.)

Нагадаємо, що відпускні виплачуються не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

У бухгалтерському обліку підприємства видачу відпускних буде відображено таким чином:

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Валові витрати

дебет

кредит

5 червня 2008 року (день виплати заробітної плати)*

Здійснено перерахування ПДФО та страхових внесків з усієї суми відпускних

1

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

309,46

2

Перераховано внесок до ПФ

651

311

751,87

3

Перераховано внесок до ФТВП

652

311

51,62

4

Перераховано внесок до ФБ

653

311

38,45

5

Перераховано внесок до ФНВ

656

311

25,63

6

Виплачено відпускні за червень та липень

661

301

1753,56

* Нарахування і виплата заробітної плати за травень здійснюються в загальному порядку. У нашому прикладі ця операція не розглядається.

 

Після відкликання з відпустки (за підсумками червня) необхідно дотримуватися такого алгоритму:

1. Нарахувати заробітну плату за відпрацьовані дні червня: з 1 по 8 і з 24 по 30.

2. Нарахувати відпускні за період фактичного перебування працівника у відпустці, тобто з 9 по 23 червня.

3. Здійснити нарахування та утримання виходячи із сум заробітної плати і відпускних. При сплаті ПДФО та соцвнесків необхідно враховувати суми, що утворилися в результаті перерахування ПДФО та соцвнесків при виплаті працівнику відпускних перед виходом у відпустку.

4. Виплатити працівнику суму заробітної плати, зменшену на суму відпускних, що припадають на невикористану частину відпустки.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

Валові витрати, грн.

дебет

кредит

30 червня 2008 року (день нарахування заробітної плати за червень)

1

Нараховано заробітну плату за червень (540 + 432)

92

661

972,00

972,00

2

Нараховано відпускні за червень

471

661

1246,00

1246,00

Здійснено нарахування на заробітну плату і відпускні за червень

3

Нараховано внесок до ПФ

На суму заробітної плати (972 х 33,2 %)

92

651

322,70

736,37

На суму відпускних (1246 х 33,2 %)

471

651

413,67

4

Нараховано внесок до ФТВП

На суму заробітної плати (972 х 1,5 %)

92

652

14,58

33,27

На суму відпускних (1246 х 1,5 %)

471

652

18,69

5

Нараховано внесок до ФБ

На суму заробітної плати (972 х 1,3 %)

92

653

12,64

28,84

На суму відпускних (1246 х 1,3 %)

471

653

16,20

6

Нараховано внесок до ФНВ (умовно — 1,2 %)

На суму заробітної плати (972 х 1,2 %)

92

656

11,66

26,61

На суму відпускних (1246 х 1,2 %)

471

656

14,95

Здійснено утримання із заробітної плати і відпускних за червень (972 + 1246 = 2218)

7

Утримано внесок до ПФ (2218 х 2 %)

661

651

44,36

8

Утримано внесок до ФТВП (2218 х 1 %)

661

652

22,18

9

Утримано внесок до ФБ (2218 х 0,5 %)

661

653

11,09

10

Утримано ПДФО ((2218 - 44,36 - 22,18 - 11,09) х 15 %)

661

641/ПДФО

321,06

7 липня 2008 року (день виплати заробітної плати за червень)

Проведено перерахування ПДФО та страхових внесків із суми зарплати і відпускних за червень

11

Перераховано ПДФО (321,06 - 309,46)

641/ПДФО

311

11,60

12

Перераховано внесок до ПФ (736,37 + 44,36 - 751,88)

651

311

28,86

13

Перераховано внесок до ФТВП (33,27 + 22,18 - 52,51)

652

311

3,83

14

Перераховано внесок до ФБ (28,84 + 11,09 - 38,44)

653

311

1,48

15

Перераховано внесок до ФНВ (26,61 - 25,64)

656

311

0,97

16

Виплачено заробітну плату і відпускні за червень з урахуванням перерахунку (2218,00 - 321,06 - 44,36 - 22,18 - 11,09 - 1753,56)*

661

301

65,75

* При розрахунку заробітної плати і відпускних за червень, що підлягають виплаті працівнику, ураховуються суми виданих відпускних перед виходом у відпустку.

 

Ми розглянули ситуацію, коли відпускні видаються працівнику авансом, а нарахування заробітної плати і відпускних за місяць, в якому працівник іде у відпустку, здійснюється наприкінці такого місяця (у нашому прикладі — 30 червня). Водночас на практиці у багатьох випадках нарахування заробітної плати за відпрацьований час та відпускних здійснюється перед виходом працівника у відпустку, не очікуючи закінчення місяця. Або можливий варіант, коли нарахування відпускних здійснюється за весь період відпустки, що припадає на різні календарні місяці. При цьому відразу здійснюються нарахування й утримання соцвнесків та ПДФО.

Припустимо, що всі нарахування в місяці виходу працівника у відпустку проведено (зокрема, нарахування відпускних в обліку відображається по Дт 471 і Кт 661), а працівника відкликають. У цьому випадку наприкінці місяця необхідно провести перерахунок доходів — заробітної плати і відпускних. Як правило, унаслідок такого перерахунку виходить, що працівнику потрібно донарахувати заробітну плату, а частину відпускних — відсторнувати, оскільки фактично працівник відпрацював більше часу і менше часу знаходився у відпустці, ніж передбачалося спочатку. У цьому випадку зменшення суми нарахованих відпускних в обліку підприємства здійснюється методом «червоне сторно»:

Дт 471 — Кт 661

Аналогічно слід відсторнувати і соцвнески, нараховані на таку частину відпускних.

Після проведення перерахунку сум доходу працівника може утворитися заборгованість працівника перед підприємством. Відповідно на суму такої заборгованості буде зменшено належну працівнику до видачі суму заробітної плати за наступний місяць.

Результати перерахунку доходів працівника доцільно оформити бухгалтерською довідкою, на підставі якої в обліку і буде відображено коригувальні записи.

 

...і знову у відпустку (використання невикористаної частини)

Отже, повернемося до нашого прикладу.

Після відкликання з відпустки працівник планує використати невикористану частину відпустки (10 календарних днів) з 16 липня. У цьому випадку розрахунковим періодом для обчислення відпускних буде липень 2007 року — червень 2008 року. Звертаємо увагу, що для раніше наданої відпустки розрахунковим періодом були червень 2007 року — травень 2008 року. Отже, для оплати днів відпустки в липні потрібно розрахувати

новий середній заробіток. Це ж підтверджує і Мінпраці в листі від 09.06.2004 р. № 18-311-1.

Припустимо, що працівнику за липень 2007 року — травень 2008 року нараховано дохід, що бере участь у розрахунку, у сумі 29620 грн. Розрахуємо середньоденну заробітну плату з урахуванням виплат за червень 2008 року:

(29620 + 972 + 1246) : (366 - 10) = 89,43 (грн.).

Розрахуємо відпускні за 10 календарних днів:

89,43 х 10 = 894,30 (грн.).

Відпускні необхідно виплатити працівнику не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

Приступити до роботи працівник має 28 липня (26 і 27 липня — вихідні дні).

 

Нормативні документи

КЗпП —

Кодекс законів про працю України.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі