Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Вихідна допомога: як розрахувати і відобразити в обліку

Редакція ОП
Оплата праці Листопад, 2008/№ 10
Друк
Відповідь на запитання

Вихідна допомога: як розрахувати і відобразити в обліку

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

У вересні 2008 року у зв’язку з необхідністю вдосконалення структури управління підприємства адміністрацією було прийнято рішення: з двох відділів підприємства (планово-економічного відділу та відділу кошторисного фінансування) утворити один — відділ фінансів та економічного аналізу. При цьому заплановано скорочення чисельності працівників: вивільненню підлягає одна одиниця економіста з фінансової роботи 2-ї категорії.

Працівник звільняється 24.11.2008 р. на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП.

Як розрахувати суму вихідної допомоги? Чи обкладається така виплата податком з доходів та внесками до соцфондів?

(Харківська обл.)

 

Використані документи

КЗпП —

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ.

Порядок № 100 —

Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

 

У разі розірвання трудового договору на підставі

п. 1 ст. 40 працівнику виплачується вихідна допомога в розмірі не менше середнього місячного заробітку (ст. 44 КЗпП). Отже, КЗпП установлено мінімальну суму вихідної допомоги, яку обов’язково має бути виплачено працівнику. Колективним договором може бути встановлено більшу суму вихідної допомоги, ніж передбачена ст. 44 КЗпП.

Крім того, для окремих категорій працівників суму допомоги встановлено іншими законодавчими актами. Так, якщо працівники, котрі є

особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорій 1, 2, а також учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, які належать до категорії 3, вивільняються у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією чи перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників, їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігаються за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) за новим місцем роботи, але не більше одного року. Виплата допомоги таким працівникам провадиться відповідно до Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 20.09.2005 р. № 936.

 

Порядок розрахунку вихідної допомоги

При обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку вихідної допомоги слід керуватися

Порядком № 100.

Відповідно до

абзацу другого п. 8 Порядку № 100 , якщо середню місячну заробітну плату визначено законодавством як розрахункову величину для нарахування виплат і допомог, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячну кількість робочих днів у розрахунковому періоді.

Розрахунковим періодом є

останні два календарні місяці роботи (з 1-го до 1-го числа), що передували місяцю звільнення (абзац третій п. 2 Порядку № 100). Працівникам, які відпрацювали на підприємстві менше двох календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за фактично відпрацьований час.

У разі якщо протягом останніх двох календарних місяців працівник не працював, середня заробітна плата обчислюється виходячи з виплат за попередні два місяці роботи. Якщо ж і протягом цих місяців працівник не відпрацював жодного робочого дня (не з його вини), середня заробітна плата обчислюється виходячи з установленої йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу (

абзац четвертий п. 2 Порядку № 100).

Час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду.

Середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні (інший фактично відпрацьований період, що включається до розрахунку) на кількість відпрацьованих за цей період робочих днів.

Середньомісячна кількість робочих днів розраховується діленням на 2 сумарної кількості робочих днів за останні два календарні місяці відповідно до графіка роботи підприємства, установленого з дотриманням вимог законодавства.

Таким чином, розрахунок середньомісячної заробітної плати для визначення розміру вихідної допомоги (ЗПсер) можна показати у вигляді формули:

ЗПсер = ЗПф : РДф х РДГ : 2,

де ЗПф — заробітна плата за фактично відпрацьовані працівником робочі дні протягом двох місяців, що передували місяцю звільнення (фактично відпрацьованого періоду, що включається до розрахунку);

РДф — кількість робочих днів, фактично відпрацьованих протягом двох місяців, що передували місяцю звільнення (фактично відпрацьованого періоду, що включається до розрахунку);

РДГ — кількість робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установленим відповідно до вимог законодавства.

Наведемо приклад розрахунку суми вихідної допомоги виходячи з того, що працівник звільняється 24.11.2008 р.

Дані для розрахунку наведемо в таблиці.

 

Дані для розрахунку

Розрахунковий період

Усього

вересень

жовтень

Нараховано виплати в розрахунковому періоді, грн.:

— оплата за окладом

1800,00

1900,00

3700,00

— премія квартальна

900,0

900,00

— лікарняні

400,00

400,00

Кількість фактично відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді, днів

17

23

40

Норма робочого часу за графіком роботи підприємства, днів

22

23

45

 

Розрахунковим періодом у цьому випадку є вересень — жовтень 2008 року.

Слід ураховувати, що сума лікарняних (оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та допомоги по тимчасовій непрацездатності) не бере участі в розрахунку середньомісячної заробітної плати на підставі

п. 4 Порядку № 100.

Згідно з

п. 3 Порядку № 100 квартальна премія включатиметься до заробітку в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді, тобто в розмірі 600 грн. (900 грн. : 3 міс. х 2 міс.). У розрахунковому періоді робочі дні працівником відпрацьовано не повністю, оскільки у вересні він перебував на лікарняному. Тому розмір премії, що включається до заробітку, ураховується пропорційно відпрацьованому часу, тобто в розмірі 533,20 грн. (600 грн. : 45 р. дн. х 40 р. дн.).

Таким чином, сума доходу, що бере участь у розрахунку середньої заробітної плати, становитиме: 4233,20 грн. (3700 грн. + 533,20 грн.).

Середньоденна заробітна плата для розрахунку вихідної допомоги дорівнює 105,83 грн. (4233,20 грн. : 40 р. дн.).

Середньомісячна кількість робочих днів у розрахунковому періоді дорівнює 22,5 р. дн. (45 : 2).

Сума вихідної допомоги становитиме: 105,83 грн. х х 22,5 р. дн. = 2381,18 грн.

 

Бухгалтерський облік

Внески до соцфондів

. Згідно з п. 3.8 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5, сума вихідної допомоги в разі припинення трудового договору не включається до фонду оплати праці, тому вона не обкладається внесками до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування.

Податок з доходів фізичних осіб

. Для цілей обкладення податком з доходів фізичних осіб сума вихідної допомоги, що виплачується згідно зі ст. 44 КЗпП, розглядається як заробітна плата (лист ДПАУ від 25.05.2004 р. № 9402/7/17-3117). Тому вихідна допомога обкладається податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15 % за правилами, установленими для заробітної плати.

Податкова соціальна пільга

. При визначенні права на податкову соціальну пільгу слід пам’ятати, що до нарахованих у місяці звільнення заробітної плати і вихідної допомоги податкова соціальна пільга не застосовується.

У

податковому розрахунку за формою № 1ДФ вихідна допомога відображається з ознакою доходу «01».

Слід додати, що згідно зі

ст. 129 КЗпП не допускаються відрахування з вихідної допомоги на підставі виконавчих документів. Зокрема, з вихідної допомоги не провадиться утримання аліментів.

В описаній ситуації працівник звільняється 24.11.2008 р. Припустимо, що в місяці звільнення (листопаді) йому нараховано:

— оплату за фактично відпрацьовані дні — 1425 грн.;

— компенсацію за невикористану відпустку — 600 грн.;

— вихідну допомогу — 2381,18 грн.

Покажемо відображення цих операцій у бухгалтерському обліку підприємства.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума, грн.

дебет

кредит

1

2

3

4

5

1

Нараховано працівнику за листопад 2008 року (4406,18 грн.), у тому числі:

— оплату за окладом за фактично відпрацьований час

92

661

1425,00

— компенсацію за невикористану відпустку

92

661

600,00

— вихідну допомогу

92

663

2381,18

2

Нараховано внески до Пенсійного фонду і фондів соціального страхування на суми оплати праці за окладом за фактично відпрацьований час та компенсації за невикористану відпустку (2025 х (33,2 % + 1,5 % + 1,3 % + 0,69 %*

92

651, 652, 653, 656

742,97

3

Утримано соцвнески із зарплати працівника (2025 х (2 % + 1 % + 0,5 %))

661

651, 652, 653

70,88

4

Утримано податок з доходів із зарплати працівника (2025 - 70,88) х 15 %

661

641/ПДФО

293,12

5

Утримано податок з доходів з вихідної допомоги (2381,18 х 15 %)

663

641/ПДФО

357,18

6

Перераховано податок з доходів (293,12 + 357,18)

641/ПДФО

311

650,30

7

Перераховано внески до соцфондів (742,97 + 70,88)

651, 652, 653, 656

311

813,85

8

Отримано до каси кошти для виплати працівнику (4406,18 - 70,88 - 650,30)

301

311

3685,00

9

Виплачено працівнику в день звільнення (24.11.2008 р.):

— заробітну плату за листопад і компенсацію за невикористану відпустку (2025 - 70,88 - 293,12)

661

301

1661,00

— вихідну допомогу (2381,18 - 357,18)

663

301

2024,00

* Тариф умовний.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі