Теми статей
Обрати теми

Щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах при встановлені підсумованого обліку робочого часу

Редакція ОП
Лист від 04.09.2008 р. № 483/020/99-08

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та по вагітності та пологах при встановлені підсумованого обліку робочого часу

Лист від 04.09.2008 р. № 483/020/99-08

(витяг)

 

<...>

Відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» допомога по тимчасовій непрацездатності, яка виплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності з шостого дня непрацездатності, надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, що повністю або частково компенсує втрату заробітної плати за період хвороби.

<...>

Допомога по тимчасовій непрацездатності має виплачуватись застрахованій особі за робочі дні згідно з графіком роботи підприємства, його структурного підрозділу або індивідуальним графіком роботи застрахованої особи (якщо такий їй встановлено), пропущені через непрацездатність.

Це ж саме стосується і допомоги по вагітності та пологах, яка відповідно до статей 38 і 39 вищезазначеного Закону надається застрахованій особі в розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу і виплачується за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Розмір цієї допомоги розраховують сумарно і надають застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів. Оскільки допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, то виплачується вона за робочі дні згідно з графіком роботи підприємства або індивідуальним графіком роботи працівниці, якщо такий встановлено, що припадають на період цієї відпустки.

Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах здійснюється відповідно до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням (далі — Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. № 1266, виходячи із середньоденної заробітної плати за фактично відпрацьований час у розрахунковому періоді. Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески, на кількість відпрацьованих робочих днів у розрахунковому періоді. Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата застрахованої особи (включаючи осіб, які працюють неповний робочий день) для оплати листка непрацездатності, є період роботи за останнім основним місцем роботи перед настанням страхового випадку, протягом якого застрахована особа працювала та сплачувала страхові внески або за неї сплачувались страхові внески. Таким періодом є останні 6 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок.

Загальна сума допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах визначається множенням середньоденної заробітної плати на кількість робочих днів згідно з графіком роботи підприємства (працівника), що припадають на період тимчасової непрацездатності або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Відповідно до ст. 61 КЗпП України на деяких роботах, де за умовами виробництва (роботи) не може бути дотримано встановлену для відповідної категорії працівників щоденну або щотижневу тривалість робочого часу,

допускається, за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, установи, організації, запровадження підсумованого обліку робочого часу.

У разі застосування підсумованого обліку робочого часу тривалість робочого часу за обліковий період не може перевищувати норму робочого часу, тобто 40 годин на тиждень (ст. 50, 51 КЗпП України). Таким чином, оплата праці проводиться

за результатами роботи в обліковому періоді, у якому в середньому реалізується встановлена трудовим законодавством тривалість робочого дня (робочого тижня). Обліковий період установлюється в колективному договорі підприємства для кожної категорії працівників. Він може встановлюватись у розрахунку на місяць, квартал, півріччя, рік і охоплювати як робочий час, так і години роботи у святкові, неробочі та вихідні дні. При цьому щоденна або щотижнева тривалість робочого часу може в певних межах відхилятися від норми годин робочого дня (тижня). Недопрацювання або робота понад установлену норму тривалості робочого часу балансуються в межах облікового періоду так, щоб сума годин роботи за графіком в обліковому періоді дорівнювала нормі робочого часу за цей період.

Тому якщо для працівника установлено підсумований облік робочого часу,

кількість робочих годин у розрахунковому періоді розраховують виходячи з графіка роботи цього працівника і допомога по тимчасовій непрацездатності або по вагітності та пологах надається за робочі години згідно з графіком змінності застрахованої особи, які припадають на період тимчасової непрацездатності або відпустки по вагітності та пологах.

Якщо робочий час підсумовується або його облік ведеться

у годинах, для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах застосовується середньогодинна заробітна плата, яка обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість годин, відпрацьованих застрахованою особою у зазначений період (пп. 15, 16 Порядку).

<...>

 

Заступник директора Департаменту політики державного соціального страхування О. Постоюк

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

ПІДСУМОВАНИЙ ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ: РОЗРАХОВУЄМО ДОПОМОГУ З ФОНДУ «НЕПРАЦЕЗДАТНОСТІ»

 

У листі Мінпраці звертає увагу на порядок розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах, якщо на підприємстві, в установі, організації ведеться підсумований облік робочого часу.

Нагадаємо, що при введенні підприємством підсумованого обліку робочого часу щоденна або щотижнева нормальна тривалість робочого часу за графіком у певні періоди може відрізнятися від законодавчо встановленої норми тривалості робочого дня і робочого тижня (норма робочого часу згідно зі ст. 50 Кодексу законів про працю України не повинна перевищувати 40 годин на тиждень). Однак недоробіток чи переробіток, що виникає, має компенсуватися в межах облікового періоду так, щоб сума годин за графіком за обліковий період не перевищувала законодавчо встановленої норми годин цього періоду.

Обліковий період установлюється в колективному договорі для кожної категорії працівників. Він може дорівнювати місяцю, кварталу, півріччю, року.

Робочий час працівників при підсумованому обліку регулюється графіками змінності, що складаються на весь обліковий період з розрахунку виконання встановленої норми робочих годин за цей період.

Безпосередньо умови та порядок застосування підсумованого обліку робочого часу можна знайти в Методичних рекомендаціях щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Мінпраці від 19.04.2006 р. № 138. Ці Методичні рекомендації можуть використовуватися в діяльності підприємств, установ та організацій усіх форм власності та господарювання.

У листі, що коментується, Мінпраці доходить висновку, що для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах при підсумованому обліку робочого часу необхідно визначити кількість робочих годин у розрахунковому періоді, що розраховується виходячи з графіка роботи працівника. При цьому зазначені допомоги надаються за робочі години, що припадають на період тимчасової непрацездатності або відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, відповідно до графіка змінності застрахованої особи.

Наведемо умовний приклад розрахунку лікарняних працівнику, для якого встановлено підсумований облік робочого часу.

Ніконенка Г. В. було прийнято на роботу 21 серпня 2006 року. З 22 по 30 вересня 2008 року він перебував на лікарняному, на підтвердження чого надав листок непрацездатності. Розрахунковим періодом для працівника є 1 березня — 31 серпня 2008 року. В установі встановлено порядок перенесення робочих днів, запропонований розпорядженням КМУ від 28.03.2008 р. № 538-р*.

* Норми тривалості робочого часу у 2008 році, у тому числі з урахуванням перенесення робочих днів, див. у газеті «Оплата праці», 2008, № 4, с. 28 — 32.

У розрахунковому періоді працівнику було нараховано заробітну плату:

— у березні — 3200 грн.;

— у квітні — 3600 грн.;

— у травні — 3600 грн.;

— у червні — 3600 грн.;

— у липні — 3720 грн.;

— у серпні — 3780 грн.

На всі суми нараховувалися (утримувалися) внески до Фонду соцстраху з тимчасової втрати працездатності.

Страховий стаж працівника — 7 років.

Ніконенку Г. В. установлено підсумований облік робочого часу. Обліковим періодом є місяць. За період тимчасової непрацездатності працівника кількість робочих годин згідно з графіком змінності склала 58 годин, у тому числі за 22 — 26 вересня — 42 години, за 29 — 30 вересня — 16 годин.

Розрахуємо середньогодинну заробітну плату працівника. Вихідні дані покажемо в таблиці.

 

Місяці розрахункового періоду

Кількість фактично відпрацьованих робочих годин

Загальна сума нарахованого доходу, грн.

Березень

159

3200,00

Квітень

152

3600,00

Травень

166

3600,00

Червень

151

3600,00

Липень

184

3720,00

Серпень

160

3780,00

Разом

972

21500,00

 

Середньогодинна заробітна плата визначається згідно з п. 16 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266), тобто шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період заробітної плати на кількість годин, відпрацьованих застрахованою особою в зазначений період.

Отже, середньогодинна заробітна плата Ніконенка Г. В. становитиме:

21500 грн. : 972 год. = 22,12 грн.

На період тимчасової непрацездатності працівника (з 22 по 30 вересня 2008 року) згідно з графіком змінності припадають 58 робочих годин (у тому числі за 22 — 26 вересня — 42 години, за 29 — 30 вересня — 16 годин). При страховому стажі 7 років листок непрацездатності оплачується в розмірі 80 % середньої заробітної плати.

За робочі години, що припадають на перші 5 днів тимчасової непрацездатності, виплата лікарняних провадиться за рахунок роботодавця. На перші 5 днів хвороби працівника в цьому випадку припадають 42 робочі години. Тому за рахунок коштів роботодавця буде оплачено:

22,12 х 0,8 х 42 = 743,23 (грн.).

За рахунок Фонду «непрацездатності» буде оплачено 16 годин тимчасової непрацездатності:

22,12 х 0,8 х 16 = 283,14 (грн.).

На завершення нагадаємо, що відповідно до п. 14 Порядку № 1266 середньогодинна заробітна плата не може перевищувати максимальної суми заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески з розрахунку на одну годину, що розраховується шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на норму робочого часу цього місяця.

У нашому випадку максимальна сума заробітної плати, з якої сплачуються страхові внески з розрахунку на одну годину, становить:

9735 грн. : 160 год. = 60,84 грн.

Таким чином, у цьому прикладі середньогодинна заробітна плата працівника (22,12 грн.) не перевищує граничну величину (60,84 грн.).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі