Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо оподаткування благодійної допомоги, що надається постраждалим від стихійного лиха

Редакція ОП
Оплата праці Вересень, 2008/№ 6
Друк
Лист від 28.08.2008 р. № 17412/7/17-0717

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Щодо оподаткування благодійної допомоги, що надається постраждалим від стихійного лиха

Лист від 28.08.2008 р. № 17412/7/17-0717

 

Державна податкова адміністрація України <...> щодо оподаткування благодійної допомоги, що надається постраждалим від стихійного лиха в західних регіонах України, <…> повідомляє.

Указом Президента України від 28 липня 2008 року № 682/2008,

затвердженим Законом України від 31 липня 2008 року № 338-VI, окремі території Вінницької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей оголошені зонами надзвичайної екологічної ситуації.

Водночас статтею 10 Закону України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13 липня 2000 року № 1908-III встановлено, зокрема, що запровадження правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації передбачає обов’язкове виділення коштів з державного та місцевих бюджетів, резервного фонду Кабінету Міністрів України чи інших джерел, не заборонених законом.

Оподаткування доходів фізичних осіб провадиться згідно з нормами Закону України від 22.05.2003 р. № 889 «Про податок з доходів фізичних осіб» (далі — Закон).

Відповідно до п.п. 4.3.1 п. 4.3 ст. 4 Закону до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включається, тобто

не підлягає оподаткуванню, сума державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів та надання соціальних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород та страхових виплат, які отримуються платником податку відповідно з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування згідно із законом.

Щодо оподаткування доходів фізичних осіб, одержаних у вигляді нецільової та/або цільової благодійної (матеріальної, гуманітарної тощо) допомоги, від юридичних та/або фізичних осіб, то воно регламентується п. 9.7 ст. 9 Закону.

Зокрема, підпунктом 9.7.2 пункту 9.7 ст. 9 Закону встановлено, що

не підлягає включенню до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить платнику податку, постраждалому внаслідок:

а) екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України;

б) стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров’ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв’язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування, у граничних сумах, визначених Кабінетом Міністрів України.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, повинна розподілятися через державний чи місцевий бюджет або через банківські рахунки існуючої мережі благодійних організацій, Товариства Червоного Хреста України.

Згідно із п.п. 9.7.3 Закону

не підлягає оподатковуванню сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, яка надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суму, встановлену підпунктом 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 Закону (у 2008 р. — 890 грн.), за умови, що на такого платника податку поширюється право на отримання податкової соціальної пільги згідно з підпунктом 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 цього Закону (заробітна плата у 2008 р.не перевищує 890 грн.).

Оскільки встановлені Законом застереження щодо одержання податкової соціальної пільги стосуються тільки розміру заробітної плати, то

у непрацюючих громадян, зокрема у пенсіонерів, які не одержують заробітну плату (заробітна плата дорівнює 0 грн.), незалежно провадиться їм виплата нецільової благодійної (матеріальної) допомоги колишнім працедавцем чи іншою особою — не працедавцем, така допомога у визначеному у п.п. 6.5.1 п. 6.5 ст. 6 розмірі сукупно на рік не підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб у джерела виплати. Перевищення допомоги над вказаним розміром підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставкою п. 7.1 ст. 7 Закону.

Крім того, згідно із п.п. 9.7.4 Закону

не підлягає оподаткуванню у будь-якій сумі (вартості) цільова благодійна допомога, яка надається резидентами — юридичними або фізичними особами, у будь-якій сумі (вартості) у випадках та з дотриманням умов, визначених у цьому підпункті Закону, у тому числі благодійна допомога, перерахована закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань), в межах переліку життєво необхідних, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Додатково повідомляємо, що відповідно до Закону України від 21.05.97 р. № 280 «Про місцеве самоврядування в Україні» до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього, встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту населення.

Крім того, Законом України від 25.06.91 р. № 1251 «Про систему оподаткування» місцевим радам надано право встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів.

Згідно із статтею 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

 

Заступник голови С. Лекарь

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Як обкладається допомога, що надається постраждалим від стихійного лиха

 

У зв’язку зі стихійним лихом у західних регіонах України державою виділено кошти з державного та місцевих бюджетів на усунення наслідків стихії. У першу чергу такі кошти спрямовуються на надання допомоги фізичним особам, які постраждали під час повені. Крім того, постраждалим громадянам надається благодійна допомога з інших джерел.

При отриманні таких коштів закономірно виникає запитання про їх оподаткування.

Податкові наслідки отримання фізичними особами різних видів допомоги ДПАУ розглянула в листі, що коментується. Зупинимося на варіантах пільгового оподаткування такої допомоги.

1. Суми державної матеріальної та соціальної допомоги у вигляді адресних виплат коштів і надання послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій чи дотацій, компенсацій (включаючи допомогу по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які одержує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, не обкладаються податком з доходів фізичних осіб (п.п. 4.3.1 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV).

2. Не підлягає оподаткуванню цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав унаслідок екологічних катастроф у місцевостях, оголошених згідно з Конституцією України зонами надзвичайної екологічної ситуації, у межах сум, визначених КМУ (п.п. 9.7.2 Закону № 889).

3. Не підлягають обкладенню податком з доходів суми нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними та фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно в розмірі, що не перевищує 890 грн. (у 2008 році), за умови, що одержувач допомоги має право на застосування податкової соціальної пільги до його зарплати. У разі якщо одержувач не працює, тобто не має доходу у вигляді зарплати, то умова про наявність права на податкову соціальну пільгу на нього не поширюється (п.п. 9.7.3 Закону № 889).

4. Не підлягають обкладенню податком з доходів суми цільової благодійної допомоги, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами без обмеження сум, у тому числі благодійна допомога, перерахована закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків з установленого КМУ переліку життєво необхідних (п.п. 9.7.4 Закону № 889).

Крім того, місцевим радам надано право встановлювати додаткові пільги з оподаткування в межах сум, що надходять до місцевого бюджету (Закон України «Про систему оподаткування» від 25.06.91 р. № 1251).

Слід також окремо наголосити на оподаткуванні сум, що перераховуються працівниками установ та організацій постраждалим.

Як відомо, працівники багатьох державних структур перераховують свій одноденний заробіток на допомогу постраждалим громадянам. Тут слід нагадати, що відрахування із заробітної плати в рахунок надання допомоги мають провадитися на підставі заяви працівника, тобто такі пожертвування є виключно добровільними та здійснюються з відома благодійника.

Утримання допомоги на підставі заяви здійснюється з «очищеної» заробітної плати працівника, тобто після утримання податку з доходів фізичних осіб і внесків до соціальних фондів.

Розглянемо числовий приклад для бюджетних установ.

Приклад. Працівник державної установи подав заяву про утримання з його заробітної плати за вересень 2008 року благодійної допомоги в розмірі суми одноденного заробітку на допомогу постраждалим від стихійного лиха в західних регіонах України. Заробітна плата працівника за вересень 2008 року склала 2574 грн., сума одноденного заробітку — 117 грн.

У бухгалтерському обліку бюджетної установи цю операцію буде відображено таким чином:

 

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція субрахунків

Сума, грн.

дебет

кредит

1

Нараховано заробітну плату

801 (802)

661

2574,00

Здійснено нарахування на заробітну плату

2

Нараховано внесок до Пенсійного фонду (33,2 %)

801 (802)

651

854,57

3

Нараховано внесок до ФТВП (1,5 %)

801 (802)

652

38,61

4

Нараховано внесок до Фонду безробіття (1,3 %)

801 (802)

653

33,46

5

Нараховано внесок до Фонду від нещасного випадку (0,2 %)

801 (802)

654

5,15

Утримано із заробітної плати внески до соціальних фондів

6

Утримано внесок до Пенсійного фонду (1–5 %)

661

651

116,20*

7

Утримано внесок до ФТВП (1 %)

661

652

25,74

8

Утримано внесок до Фонду безробіття (0,5 %)

661

653

12,87

9

Утримано податок з доходів фізичних осіб ((2574,00 - 116,20 - 25,74 - 12,87) х 15 %)

661

641/ПДФО

362,88

10

Утримано суму в розмірі одноденного заробітку для перерахування постраждалим від стихійного лиха

661

668

117,00

11

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

321

362,88

Перераховано внески до соціальних фондів

12

Перераховано внесок до Пенсійного фонду

651

321

970,77

13

Перераховано внесок до ФТВП

652

321

64,35

14

Перераховано внесок до Фонду безробіття

653

321

46,33

15

Перераховано внесок до Фонду від нещасного випадку

654

321

5,15

16

Перераховано благодійну допомогу

668

321

117,00

17

Виплачено заробітну плату працівнику (2574,00 - 116,2 - 25,74 - 12,87 - 362,88 - 117,00)

661

301

1939,31

* Внесок до Пенсійного фонду розраховано виходячи з того, що працівник є державним службовцем.

 

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі