Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Порядок оподаткування виплат членам профспілки

Редакція ОП
Оплата праці Вересень, 2008/№ 6
Друк
Стаття

Порядок оподаткування виплат членам профспілки

 

Крім основного завдання профспілки — захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів її членів, профспілка реалізує й інше завдання — проведення культмасової, спортивної, оздоровчої діяльності. Про податкові наслідки такої діяльності, зокрема для членів профспілки, і йтиметься у статті.

 

Тетяна ОНИЩЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Загальні положення

Документом, на підставі якого діє профспілка, є статут. У ньому чітко визначаються джерела надходження коштів профспілки та напрямки їх використання.

Річна сума надходжень, склад і суми здійснюваних витрат плануються в кошторисі. Кошторис затверджується на засіданні профкому чи на профспілкових зборах. У ньому може бути передбачено витрати на:

— культмасову роботу (проведення святкових вечорів, вечорів відпочинку, походи до театру, путівки вихідного дня, оплату транспорту для проведення культурно-масових заходів тощо);

— навчально-спортивну роботу і масові фізкультурні заходи (організацію спортивних заходів, оренду басейну тощо);

— оздоровлення членів профспілки та їх дітей (придбання путівок до профілакторіїв, дитячих оздоровчих таборів тощо);

— відвідування хворих членів профспілки вдома (придбання лікарських препаратів, продуктів харчування);

— проведення дитячих розважальних заходів, придбання новорічних подарунків для дітей;

— заробітну плату з нарахуваннями (планується лише в тому випадку, якщо за рахунок коштів профспілкового бюджету виплачується заробітна плата працівникам, які перебувають у штаті профспілкової організації);

— матеріальну допомогу членам профспілки;

— інші витрати, затверджені на загальних зборах членів профспілки, що не суперечать законодавству.

Оскільки одержувачами благ від профспілки є її члени — фізичні особи, то закономірно виникає запитання щодо порядку їх обкладення податком з доходів фізичних осіб.

Для визначення цього порядку насамперед необхідно знати, що витрати профспілки поділяються на персоніфіковані та неперсоніфіковані.

У разі якщо витрати профспілки

не персоніфіковані, про обкладення податком з доходів здійснюваних виплат узагалі не йдеться.

Щодо того, як розрізнити, чи є виплата персоніфікованою, висловився Мінфін у

листі від 19.05.2005 р. № 31-17310-01-10/9590. Так, на думку Мінфіну, витрати, які здійснюються профспілками згідно з передбаченими статутом напрямками у вигляді грошових виплат або в негрошовій формі (квіти, призи, сувеніри) при організації та проведенні, зокрема, спортивних змагань, конкурсів художньої самодіяльності тощо та які відповідно до первинних бухгалтерських документів чітко ідентифікуються з конкретною фізичною особою — членом профспілки, яка їх одержує, підлягають оподаткуванню на загальних підставах, крім випадків, коли такий одержувач входить до переліку категорій платників податку, на яких поширюється право на застосування податкової соціальної пільги.

З цього можна дійти висновку, що виплати є

неперсоніфікованими, якщо згідно з бухгалтерськими документами немає чіткої ідентифікації витрат профспілки з конкретною фізичною особою — членом профспілки (одержувачем). Як уже зазначалося, такі виплати не є об’єктом обкладення податком з доходів фізичних осіб.

Прикладами неперсоніфікованих витрат можуть бути витрати на організацію спортивних змагань, організацію святкових вечорів тощо.

Такої ж думки дотримується і ДПАУ в

листі від 18.02.2005 р. № 1453/6/17-3116.

Що стосується персоніфікованих виплат, то в деяких випадках вони підлягатимуть обкладенню податком з доходів фізичних осіб. Розглянемо порядок оподаткування найпоширеніших виплат членам профспілки, які не є її штатними працівниками, а саме:

— матеріальної допомоги;

— цільової благодійної допомоги;

— допомоги на поховання;

— виплат у натуральній формі;

— вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування (у тому числі до дитячих оздоровчих таборів).

Додамо, що проведення будь-яких виплат профспілкою оформляється протоколом.

 

Нецільова благодійна допомога (матеріальна допомога)

Згідно з положеннями

п.п. 4.3.5 Закону № 889 профспілки можуть здійснювати виплати на користь своїх членів без утримання податку з доходів при виконанні вимог, зазначених у п. 9.7 Закону № 889.

Так, відповідно до

п.п. 9.7.3 Закону № 889 не підлягає включенню до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, сукупно протягом звітного податкового року, що не перевищує розміру, установленого згідно з абзацом першим п.п. 6.5.1 Закону № 889 на 1 січня такого року.

Однією з умов при цьому є те, щоб платник податків — одержувач матеріальної допомоги мав

право на застосування податкової соціальної пільги. Для підтвердження цього рекомендуємо, щоб член профспілки в заяві про виплату йому допомоги зазначив, що він має право на отримання податкової соціальної пільги. На 2008 рік неоподатковувана сума нецільової благодійної допомоги становить 890 грн.

Звертаємо увагу: умова про те, щоб член профспілки мав право на отримання податкової соціальної пільги, стосується лише тих осіб, які

одержують зарплату. Якщо член профспілки не одержує зарплату (наприклад, у період перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), то вимогу про наявність у нього права на податкову соціальну пільгу для видачі йому неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги виконувати не потрібно. Зауважимо, що ініціатором такої ліберальної позиції виступає ДПАУ (див. листи ДПАУ від 10.10.2005 р. № 9732/6/17-3116, а також від 07.07.2008 р. № 5401/М/17-0714 № 13574/7/17-0717).

У разі якщо розмір нецільової благодійної допомоги, що надається з профспілки,

перевищує сукупно за рік 890 грн., то сума її перевищення має обкладатися податком з доходів фізичних осіб за ставкою 15 %.

Приклад 1.

Член профспілки у вересні 2008 року звернувся до профспілки із заявою видати йому матеріальну допомогу у зв’язку із сімейними обставинами. Фізична особа має право на податкову соціальну пільгу, про що зазначено в її заяві. На засіданні профкому було прийнято рішення про надання члену профспілки матеріальної допомоги в розмірі 1000 грн.

Таким чином, із загальної суми матеріальної допомоги не оподатковуються 890 грн., а сума перевищення (1000 - 890 = 110 (грн.)) обкладається податком з доходів за ставкою 15 %. Сума податку з доходів становитиме: 110 х 15 : 100 = 16,50 (грн.).

Сума неоподатковуваної нецільової благодійної допомоги, що видається профспілкою, відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «25».

Сума оподатковуваної нецільової благодійної допомоги, що видається профспілкою, відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «17».

Щодо нашого прикладу, то з ознакою доходу «25» відображатиметься видана профспілкою нецільова благодійна допомога в сумі 890 грн., а з ознакою доходу «17» — дохід у сумі 110 грн. із відповідною сумою утриманого податку з доходів фізичних осіб (16,50 грн.).

Наведемо фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал, беручи до уваги умови прикладу.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

15

1234123412

890

00

890

00

0

00

0

00

25

16

1234123412

110

00

110

00

16

50

16

50

17

 

Щодо обкладення внесками

до соціальних фондів зауважимо таке.

Об’єктом обкладення внесками до соціальних фондів для підприємств, установ та організацій, крім внесків до Пенсійного фонду, є виключно витрати на оплату праці найманих працівників, що включаються до фонду оплати праці згідно з

Інструкцією № 5, обкладаються податком з доходів фізичних осіб. Крім того, платниками утримань внесків до соціальних фондів є наймані працівники, для яких об’єкт обкладення внесками такий самий, як і для всіх інших підприємств, установ та організацій.

До об’єкта обкладення внесками до Пенсійного фонду для підприємств, установ, організацій, крім виплат, що включаються до фонду оплати праці та обкладаються податком з доходів фізичних осіб, включаються виплати, пов’язані з оплатою тимчасової втрати працездатності, а також виплати за виконані роботи за цивільно-правовими договорами. Платниками утримань до Пенсійного фонду при цьому є наймані працівники та фізичні особи, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами.

Оскільки члени профспілки не є стосовно профспілки найманими працівниками,

сума виплати нецільової благодійної допомоги не обкладається внесками до соціальних фондів.

 

Цільова благодійна допомога

Одним із напрямків витрачання коштів профспілки може бути надання допомоги на лікування. Зауважимо, що при виконанні певних умов вона не обкладається податком з доходів фізичних осіб.

Так, відповідно до

п.п. 9.7.4 Закону № 889 профспілка може без оподаткування надавати цільову благодійну допомогу в будь-якій сумі для компенсації вартості платних послуг з лікування члена профспілки, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань). При цьому однією з умов неоподаткування цільової допомоги на лікування є те, що кошти мають надходити безпосередньо установі охорони здоров’я з банківського рахунка профспілкової організації або через підзвітну особу.

Крім того, слід мати на увазі, що в

п.п. «а» п.п. 9.7.4 Закону № 889 наводиться перелік медичних послуг, що не пільгуються. До них належать:

— косметичне лікування або косметична хірургія (не пов’язана з медичними показаннями);

— водолікування та геліотерапія, не пов’язані з хронічними захворюваннями;

— лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;

— аборти (не пов’язані з медичними показаннями або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування);

— операції з переміни статі;

— лікування венеричних захворювань (крім СНІДу і захворювань, причиною яких стали нестатеве зараження та зґвалтування);

— лікування тютюнової та алкогольної залежності;

— клонування людини та її органів.

Не пільгується також благодійна допомога на придбання лікарських препаратів та виробів медичного призначення, не включених до переліку життєво необхідних. На сьогодні такий перелік установлено

постановою КМУ від 29.03.2006 р. № 400.

Для отримання цільової благодійної допомоги на лікування чи придбання лікарських препаратів член профспілки подає заяву та

необхідні документи, що підтверджують цільове призначення благодійної допомоги. Такими документами можуть бути довідки, виписки з амбулаторних карток про необхідність конкретного виду лікування для члена профспілки, рахунки медичних установ, рецепти тощо. Рішення про надання цільової благодійної допомоги на лікування оформляється протоколом профспілки.

Надану неоподатковувану суму цільової благодійної допомоги на лікування, перерахованої профспілкою закладам охорони здоров’я, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображають з ознакою доходу «39». У разі якщо цільова благодійна допомога обкладається податком з доходів, її суму слід відобразити в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «14».

Слід зауважити, що незалежно від того, чи обкладається податком з доходів фізичних осіб цільова благодійна допомога, її сума не обкладається внесками до соціальних фондів. Це пов’язане з тим, що така виплата здійснюється на користь члена профспілки, який працівником профспілки не є.

 

Допомога на поховання

Порядок оподаткування допомоги на поховання визначено в

п.п. 4.3.21 Закону № 889.

Згідно з

п.п. «а» п.п. 4.3.21 Закону № 889 грошові кошти або вартість майна (послуг), що надаються профспілковою організацією як допомога на поховання, не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу фізичної особи.

Розмір такої неоподатковуваної допомоги, що виплачується профспілкою, не обмежено

. Неоподатковувана допомога на поховання може видаватися профспілкою на поховання як члена профспілки, так і родича члена профспілки.

Допомога на поховання надається на підставі заяви фізичної особи та копії свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ допомога на поховання, виплачена профспілкою, відображається з ознакою доходу «38».

Приклад 2.

Член профспілки звернувся у вересні із заявою, в якій містилося прохання про надання допомоги на поховання його матері. Було вирішено надати допомогу на поховання в розмірі 1500 грн. Цю допомогу виплачено у вересні 2008 року.

Сума допомоги на поховання в розмірі 1500 грн. податком з доходів не обкладається.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ

за 3 квартал 2008 року вона відображається таким чином.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

19

1414141414

1500

00

1500

00

0

00

0

00

38

 

Допомога на поховання, видана профспілкою, не обкладається внесками до соціальних фондів, оскільки така виплата провадиться члену профспілки, який не є її працівником.

 

Виплати в натуральній формі

Нерідко трапляються випадки здійснення виплат профспілками в натуральній формі. Прикладом таких виплат є вручення сувенірів до ювілейних дат членам профспілки, до святкування ювілею підприємства тощо.

Щодо оподаткування таких виплат ДПАУ у своїх

листах від 15.04.2004 р. № 184/2/17-3110, від 05.05.2004 р. № 3523/6/17-3116 висловлювала таку точку зору. Усі виплати, що здійснюються профспілковою організацією в натуральному вигляді, для цілей Закону № 889 прирівнюються до додаткового блага від нероботодавця.

Зауважимо, що згідно з роз’ясненням ДПАУ, викладеним у

листі від 12.03.2007 р. № 2309/6/17-0216, додаткове благо від нероботодавця оподатковується у джерела виплати за ставкою 15 % від об’єкта оподаткування.

При цьому додамо, що при визначенні об’єкта оподаткування необхідно враховувати положення

п. 3.4 Закону № 889 , а саме використовувати натуральний коефіцієнт. На сьогодні натуральний коефіцієнт — 1,176471.

Приклад 3.

У зв’язку з ювілеєм (50 років) члену профспілки було подаровано від профспілки годинник вартістю 800 грн.

Об’єкт обкладення податком з доходів у цьому випадку становить 941,18 грн. (800 х 1,176471). Податок з доходів дорівнює 141,18 грн. (941,18 х 15 : 100).

Як бачимо, фактично податок з доходів, що утримується з натуральних виплат, сплачується за рахунок профспілкових коштів, збільшуючи суму витрат. Отже,

у разі здійснення натуральних виплат при виконанні кошторису необхідно враховувати витрати на сплату податку з доходів.

Податок з доходів з натуральних виплат перераховується до бюджету не пізніше банківського дня, наступного після виплати такого доходу.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ сума натуральних виплат з профспілки відображається з ознакою доходу «14».

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

28

1234567891

941

18

941

18

141

18

141

18

14

 

Вартість подарунків, наданих профспілкою,

не обкладається внесками до соціальних фондів, оскільки така виплата провадиться члену профспілки, який не є працівником профспілки.

 

Путівки

Відповідно до

п.п. 4.3.24 Закону № 889 вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку або його дітей віком до 18 років, що надаються йому безкоштовно або зі знижкою (у розмірі такої знижки) профспілкою, до якої зараховуються профспілкові внески такого платника податків, не включається до складу його місячного або річного оподатковуваного доходу. Отже, членам профспілки можна без оподаткування надавати путівки на відпочинок та лікування в Україні для них та їх неповнолітніх дітей. При цьому жодних обмежень щодо вартості путівки Закон № 889 не встановлює.

Звертаємо увагу, що згідно з роз’ясненням ДПАУ, викладеним у

листі від 09.08.2005 р. № 7585/6/17-3116, у разі якщо члену профспілки надається цією профспілкою одна безкоштовна (або зі знижкою) путівка на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України його та членів його сім’ї (сімейна путівка), на її вартість поширюються положення п.п. 4.3.24 Закону № 889 незалежно від того, чи є члени його сім’ї членами цієї профспілки.

Таким чином,

вартість сімейної путівки (або її частина), оплачена профспілкою, не обкладається податком з доходів фізичних осіб за умови, якщо це путівка на відпочинок, оздоровлення та лікування — на території України.

Вартість такої путівки (або частина вартості), сплачена профспілкою, яка не обкладається податком з доходів, відображається в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «41».

Зауважимо, що у принципі статутом профспілки може бути передбачено, що профспілка може виділяти своїм членам путівки на відпочинок

за кордон. У цьому випадку вартість такої путівки, оплачена профспілкою, обкладатиметься податком з доходів з урахуванням «натурального» коефіцієнта. Відображатися оподатковувана вартість путівки за кордон у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ буде так само, як і всі виплати профспілки, здійснювані в натуральній формі, з ознакою доходу «14».

Приклад 4.

За рішенням профспілки її члену видано профспілкову путівку на відпочинок на території України, вартість якої становить 2500 грн. При цьому сума, яку сплатила профспілка, дорівнює 30 % вартості путівки, тобто 750 грн. Решту було оплачено самим членом профспілки.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ оплату частини вартості путівки профспілкою має бути відображено таким чином:

Частина вартості путівки, оплачена профспілкою її члену, не обкладається внесками до соціальних фондів, оскільки така виплата провадиться члену профспілки, який не є працівником профспілки.

 

Фрагмент Податкового розрахунку за формою № 1ДФ за 3 квартал 2008 року

№ з/п

Ідентифікаційний номер

Сума нарахованого доходу (грн. коп.)

Сума виплаченого доходу (грн., коп.)

Сума утриманого податку (грн., коп.)

Ознака доходу

Дата

Ознака подат. соц. пільги

Ознака (0, 1)

нарахованого

перерахованого

прийняття на роботу (дд/мм/рррр)

звільнення з роботи (дд/мм/рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

35

1919191919

750

00

750

00

0

00

0

00

41

 

Нормативні документи

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Інструкція № 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі