Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо Розрахункову відомість щодо внесків до Фонду безробіття

Редакція ОП
Стаття

Заповнюємо Розрахункову відомість щодо внесків до Фонду безробіття

 

Найзначніші зміни, унесені законодавством у сфері соціального страхування останнім часом, стосуються справляння внесків до Фонду страхування на випадок безробіття. Природно, це спричинило зміни у формі звітності до цього Фонду.

Порядок та особливості заповнення Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за I квартал 2009 року розглянемо в цій статті.

 

Тетяна РУДА, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

Інструкція № 339 —

Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339.

Інструкція № 286

— Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

 

Строки подання звітності

Згідно з

п. 6.7 Інструкції № 339 роботодавці щокварталу складають у двох примірниках Розрахункову відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (додаток 6) до 20-го (а за рік — 25-го) числа місяця, наступного за звітним періодом.

Якщо останній день строку подання Розрахункової відомості припадає на вихідний, святковий або неробочий день, днем закінчення строку є перший наступний за ним робочий день.

Розрахункову відомість за I квартал 2009 року необхідно подати до 20 квітня 2009 року. Оскільки останній день подання звітності (19 квітня) є святковим днем (Великдень), а наступний день (20 квітня) у зв’язку з цим є вихідним днем, то згідно з

ч. 3 ст. 67 Кодексу законів пор працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII останнім днем подання Розрахункової відомості за I квартал 2009 року є 21 квітня 2009 року.

Усі примірники Розрахункової відомості підписуються керівником та головним бухгалтером підприємства чи організації, виконавцем та засвідчуються печаткою. Один примірник Розрахункової відомості подається до центру зайнятості, в якому страхувальник перебуває на обліку. Другий примірник звіту, засвідчений центром зайнятості, залишається в бухгалтерії платника страхових внесків.

 

Порядок заповнення окремих рядків Розрахункової відомості

Розрахункова відомість складається за даними первинного бухгалтерського обліку наростаючим підсумком з початку року платниками страхових внесків

у гривнях з копійками.

Розділ 1. «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.)»

У цьому розділі відображається фонд оплати праці та інші виплати, на які нараховуються страхові внески до Фонду страхування на випадок безробіття окремо для роботодавців та застрахованих осіб, за місяцями звітного кварталу.

Як відомо, з 13.01.2009 р. згідно із

Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI змінено ставки внесків до Фонду страхування на випадок безробіття. Старий розмір внесків із заробітної плати: 1,3 % — нарахування, 0,5 % — утримання; новий розмір внесків: 1,6 % — нарахування, 0,6 % — утримання.

Виходить, що частина зарплати за січень (до 13.01.2009 р.) мала оподатковуватися за старими ставками (1,3, 0,5 %), а решта зарплати за січень (з 13.01.2009 р. по 31.01.2009 р.) — за новими ставками (1,6, 0,6 %).

У новій формі Розрахункової відомості для січня 2009 року не зроблено розподілу за старою та новою ставками, як у Звіті за формою Ф4-ФССзТВП.

Із роз’яснень працівників Державного центру зайнятості, наведених у

листі від 16.02.2009 р. № ДЦ-03-1067/0/6-09, випливає, що у бланку Розрахункової відомості не передбачається розподіл фонду оплати праці січня 2009 року залежно від дати зміни тарифів страхових внесків до Фонду страхування на випадок безробіття. Контроль правильності їх нарахування здійснюватиметься під час планових та позапланових перевірок.

Із цього можна дійти висновку, що в розділі 1 за січень 2009 року необхідно зазначати

загальну суму фонду оплати праці за січень, на яку нараховуються страхові внески.

У цьому розділі також слід відобразити суму нарахованої винагороди за виконані роботи (надані послуги) фізичним особам за договорами цивільно-правового характеру. Нагадаємо: з 13 січня 2009 року страхові внески до Фонду страхування на випадок безробіття нараховуються на суми виплати за виконання робіт (надання послуг) фізичним особам, які працюють у юридичних та фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру. Нараховуються внески до Фонду страхування на випадок безробіття в момент нарахування винагороди, що здійснюється на дату підписання акта виконаних робіт (наданих послуг). Тому до бази обкладення внеском до Фонду страхування на випадок безробіття за січень потрапили суми винагороди за договорами цивільно-правового характеру, за якими акти виконаних роботи (наданих послуг) підписано починаючи з 13.01.2009 р.

Слід також мати на увазі, що в колонці зі ставкою внеску до Фонду страхування на випадок безробіття 1,6 % необхідно зазначати суму нарахованої винагороди за виконані роботи (надані послуги) фізичним особам, які є працівниками цього підприємства, а в колонці зі ставкою внеску до Фонду страхування на випадок безробіття 2,2 % — суму нарахованої винагороди за виконані роботи (надані послуги) фізичним особам, які не є працівниками цього підприємства.

З 13.01.2009 р. із заробітної плати працюючих пенсіонерів та іноземців так само, як і з інших працівників, необхідно утримувати внески до Фонду страхування на випадок безробіття в розмірі 0,6 %. Тому заробітна плата таких осіб, нарахована за роботу з 13.01.2009 р., має потрапити до показника «Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески (грн.) для застрахованих осіб» за січень 2009 року.

У цьому розділі окремо виділено таблицю «у тому числі сума виплат (для застрахованих осіб), на які нараховуються страхові внески (грн.) за окремими категоріями застрахованих осіб», в якій також указується загальна сума витрат, на які нараховуються страхові внески за такими категоріями застрахованих осіб:

— пенсіонери — працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсій за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, які досягли встановленого законом пенсійного віку;

— інваліди — працюючі інваліди, які не досягли пенсійного віку;

— іноземці — іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України;

— військовослужбовці.

 

Розділ 2. «Розрахунок страхових внесків до Фонду (грн.)»

У рядку 1 «Заборгованість на початок року за платниками» відображаються дані рядка 21 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками» звіту за попередній рік.

У рядку 13 «Заборгованість на початок року за Фондом» відображаються дані рядка 12 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом» за попередній рік.

Ці суми мають бути незмінними протягом року.

У блоці «нараховано» відображається загальна сума страхових внесків, нарахованих згідно з установленими ставками за звітний період та з початку поточного року.

Звертаємо увагу: за січень 2009 року в колонці «роботодавці» та в колонці «застраховані особи» проставляється загальна сума нарахованих внесків до Фонду страхування на випадок безробіття за січень (за старими ставками — 1,3, 0,5 %, за новими ставками — 1,6, 0,6 %).

У рядку «На початок періоду» відображаються суми страхових внесків окремо за колонками «роботодавці» та «застраховані особи», що переносяться зі звіту за попередній період (квартал, півріччя, 9 місяців) із рядка «За звітний період. РАЗОМ». У звіті за I квартал цей рядок не заповнюється.

Рядок 12 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом» заповнюється в разі, якщо платником страхових внесків надміру перераховано кошти до Фонду страхування на випадок безробіття.

У блоці «перераховано» відображається загальна сума страхових внесків, перерахованих у звітному періоді та з початку поточного року.

Рядок «на початок періоду» окремо за колонками «роботодавці» та «застраховані особи» переносяться із звіту за попередній період (квартал, півріччя, 9 місяців) із рядка «За звітний період. РАЗОМ». У звіті за I квартал цей рядок не заповнюється.

Рядок 21 «Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками» заповнюється в разі, якщо загальна сума, що підлягає сплаті, перевищує суму перерахованих коштів.

 

Розділ 3. «Середньооблікова чисельність штатних працівників

(осіб)»

У цьому розділі зазначаються показники середньооблікової чисельності штатних працівників разом, а також за категоріями: пенсіонери, інваліди, іноземці. Цей показник визначається відповідно до

Інструкції № 286.

У

розділі 4 «Середня чисельність працівників, які у звітному періоді працювали за договорами цивільно-правового характеру (осіб)» зазначається середня чисельність працівників, які у звітному періоді працювали за договорами цивільно-правового характеру, розрахована згідно з Інструкцією № 286. У цьому розділі відображається тільки чисельність працівників, які виконують договори цивільно-правового характеру та не перебувають у трудових відносинах з юридичною або фізичною особою.

У

розділі 6 відображається заборгованість з виплати заробітної плати з урахуванням заборгованості за минулі роки (без урахування суми невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного кварталу).

Розглянемо порядок заповнення Розрахункової відомості за I квартал 2009 року на умовному числовому прикладі.

 

Умовний числовий приклад

Для заповнення Розрахункової відомості за I квартал 2009 року наведемо такі умовні числові дані.

Режим роботи підприємства, за яким працювали працівники, у січні та в лютому 2009 року враховував рекомендації, викладені в

розпорядженні КМУ від 24.11.2008 р. № 1458-р. Нагадаємо: цим розпорядженням було запропоновано такий порядок перенесення робочих днів у 2009 році для працівників, яким установлено п’ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями:

— з п’ятниці 2 січня — на суботу 10 січня;

— з понеділка 5 січня — на суботу 24 січня;

— з вівторка 6 січня — на суботу 7 лютого.

Щоб визначити суму внесків до Фонду страхування на випадок безробіття за січень 2009 року, фонд оплати праці необхідно розділити на фонд оплати праці з 1 по 12 січня 2009 року включно та на фонд оплати праці з 13 по 31 січня 2009 року. Для цього необхідно чітко знати графік роботи кожного працівника.

У цілому ж режим роботи підприємства в січні та лютому 2009 року в нашому прикладі такий: кількість робочих днів у січні 2009 року — 19, а в лютому — 21. Отже, кількість робочих днів за графіком роботи підприємства з 1 по 12 січня 2009 року включно становить 4 робочі дні, а з 13 по 31 січня 2009 року — 15 робочих днів. Уже з урахуванням цього режиму роботи підприємства необхідно визначити графік роботи кожного працівника. Потім визначити суму зарплати кожного працівника до 13.01.2009 р. та з 13.01.2009 р. Після цього визначити фонд оплати праці з 1 по 12 січня 2009 року включно та фонд оплати праці з 13 по 31 січня 2009 року.

Додаткові дані:

— Василенко в січні 2009 року надав листок непрацездатності про його тимчасову непрацездатність з 29.12.2008 р. по 09.01.2009 р. включно. Сума лікарняних склала 315,80 грн., з них 189,48 грн. — перші п’ять днів тимчасової непрацездатності, оплачені за рахунок коштів підприємства (29, 30, 31 грудня 2008 року), 126,32 грн. — допомога по тимчасовій непрацездатності;

— Григор’єв є пенсіонером за віком;

— Ковтуненко є інвалідом II групи, про що ще у 2008 році надано копію виписки з акта огляду в МСЕК;

— Семенова хворіла з 16 по 25 березня 2009 року, про що було надано листок непрацездатності. Сума лікарняних склала 770 грн., з них сума оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства — 481,25 грн., сума допомоги по тимчасовій непрацездатності — 288,75 грн.;

— у лютому 2009 року фізичною особою, яка не є працівником підприємства (Сеземін), виконано роботи за договором цивільно-правового характеру. Сума винагороди склала 1500 грн. Акт про виконані роботи підписано 27.02.2009 р., а суму винагороди виплачено 06.03.2009 р.;

— у березні 2009 року працівником підприємства (Авдєєнко) було виконано роботи за договором цивільно-правового характеру. Сума винагороди склала 800 грн. Акт про виконані роботи підписано 31.03.2009 р., суму винагороди виплачено 9 квітня 2009 року.

У таблиці наведемо суми нарахованих працівникам підприємства та фізичній особі, яка виконала роботи за договором цивільно-правового характеру, виплат за I квартал 2009 року.

 

Категорії застрахованих осіб

Січень

Лютий

Березень

зарплата

лікарняні

зарплата

винагорода за ЦП-договором

зарплата

лікарняні

винагорода за ЦП-договором

Працівники

Авдєєнко

1000,00

1000,00

1100,00

800,00

Борисенко

1500,00

1500,00

1600,00

Василенко

1342,11

315,80

1500,00

1650,00

Григор’єв

900,00

900,00

980,00

Ткаченко

1800,00

1800,00

1900,00

Семенова

2000,00

2000,00

1300,00

770,00

Яременко

2500,00

2500,00

2600,00

Ковтуненко

1100,00

1100,00

1210,00

Федорова

1700,00

1700,00

1830,00

Мілащенко

650,00

650,00

700,00

Непрацівник

Сеземін

1500,00

 

Розподіл зарплати за січень 2009 року

Прізвище працівників

Загальна сума зарплати за січень

Сума зарплати за січень до 13.01.2009 р.

Сума зарплати за січень з 13.01.2009 р.

Авдєєнко

1000,00

210,53

789,47

Борисенко

1500,00

315,79

1184,21

Василенко

1342,11

157,90

1184,21

Григор’єв

900,00

189,47

710,53

Ткаченко

1800,00

378,95

1421,05

Семенова

2000,00

421,05

1578,95

Яременко

2500,00

526,32

1973,68

Ковтуненко

1100,00

231,58

868,42

Федорова

1700,00

357,89

1342,11

Мілащенко

650,00

136,84

513,16

Усього

14492,11

2926,32

11565,79

 

У загальному випадку зарплату працівників за січень 2009 року було розподілено так:

— нарахована зарплата з 01.01.2009 р. по 12.01.2009 р. включно: сума зарплати за січень : 19 x 4;

— нарахована зарплата з 13.01.2009 р. по 31.01.2009 р.: зарплата за січень : 19 x 15.

Водночас слід мати на увазі, що Василенко хворів з 29.12.2008 р. по 09.01.2009 р. включно. Тому його нараховану зарплату за січень (1342,11 грн.) необхідно розподіляти на дві частини так:

— нарахована зарплата до 13.01.2009 р. — 1342,11 : 17 x 2 = 157,90 грн.;

— нарахована зарплата з 13.01.2009 р. — 1342,11 : 17 x 15 = 1184,21 грн.,

де 17 — кількість робочих днів, відпрацьованих Василенком у січні 2009 року;

2 — кількість робочих днів, відпрацьованих Василенком з 01.01.2009 р. по 12.01.2009 р. включно;

15 — кількість робочих днів, відпрацьованих Василенком з 13.01.2009 р. по 31.01.2009 р.

Для заповнення Розрахункової відомості узагальнимо необхідну інформацію в таблицях.

 

База обкладення внесками до Фонду страхування на випадок безробіття за I квартал 2009 року

Періоди

Витрати на оплату праці, на які нараховуються страхові внески

Винагорода за договором цивільно-правового характеру

Зарплата, з якої утримуються страхові внески

працівник

непрацівник

Січень

до 13.01.2009 р.

2926,32 р.

2736,85

з 13.01.2009 р.

11565,79 р.

11565,79

Лютий

14650,00

1500,00

14650,00

Березень

14870,00

800,00

14870,00

Разом

44012,11

800,00

1500,00

43822,64

 

Слід мати на увазі, що до суми зарплати, з якої утримуються внески за січень, зокрема за період з 01.01.2009 р. по 12.01.2009 р. включно, не включається нарахована за цей період зарплата працівника Григор’єва, оскільки до 13.01.2009 р. із зарплати працівників — пенсіонерів за віком внески до Фонду страхування на випадок безробіття не утримувалися.

 

Нараховано страхових внесків за I квартал 2009 року

Періоди

Нараховано страхових внесків

для роботодавців

для застрахованих осіб

1,3 %

1,6 %

2,2 %

0,5 %

0,6 %

Січень

38,04

185,05

13,68

69,39

Лютий

234,40

33,00

87,90

Березень

250,72

89,22

Разом

38,04

670,17

33,00

13,68

246,51

 

Перераховано страхових внесків у I кварталі 2009 року

Періоди

Перераховано

Січень

259,20

Лютий

306,16

Березень

355,30

Разом

920,66

 

Наведемо фрагмент Розрахункової відомості за I квартал 2009 року на підставі зазначених даних.

 

img 1

img 2

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі