Теми статей
Обрати теми

Звітуємо щодо внесків до Фонду з тимчасової втрати працездатності

Редакція ОП
Стаття

Звітуємо щодо внесків до Фонду з тимчасової втрати працездатності

 

Щокварталу всі роботодавці зобов’язані подавати звітність щодо внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Які особливості заповнення цієї звітності за І квартал 2009 року, ви дізнаєтеся з пропонованої статті.

 

Ганна МЕРЕЖКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

\

Використані документи

Закон № 2240 —

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 21 —

Порядок подання та обліку звітів по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 04.03.2004 р. № 21.

Інструкція № 16

— Інструкція про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджена постановою правління Фонду від 26.06.2001 р. № 16.

Методрекомендації № 48

— Методичні рекомендації щодо заповнення звіту про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, за формою Ф4-ФСС з ТВП і додатків до нього за формою Ф14 «Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів», затверджені постановою правління Фонду від 18.05.2006 р. № 48.

 

Хто подає

Звітувати перед Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФССТВП)

зобов’язані всі страхувальники. Згідно із Законом № 2240 ними є:

роботодавці — підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності та фізичні особи, які використовують працю найманих працівників;

добровільно застраховані особи — особи, які забезпечують себе роботою самостійно (підприємці, адвокати, нотаріуси та ін.) і сплачують страхові внески на добровільних засадах.

Для цього вони подають Звіт про нараховані внески, перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, за формою

Ф4-ФСС з ТВП (далі — Звіт).

Як випливає з

абзацу 6 «Загальних положень» Методрекомендацій № 48, за відсутності у страхувальника найманих працівників Звіт подається з прокресленнями у відповідних рядках. Отже, страхувальникам слід подавати Звіт у будь-якому разі — незалежно від того, чи проставляються в ньому якісь значення. Це підтверджує Мінпраці в листі від 24.06.2008 р. № 343/020/99-08.

Форму Звіту, порядок і строки її подання до органів ФССТВП установлено

Порядком № 21.

 

Строк і форма подання

Звітувати страхувальники зобов’язані

щокварталу — не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним кварталом (п. 7.5 Інструкції № 16). Якщо граничний строк подання звіту припадає на святковий чи вихідний день, то цей строк переноситься на перший робочий день, наступний за таким святковим або вихідним днем (абзац шостий «Загальних положень» Методрекомендацій № 48).

Ураховуючи, що 20 квітня 2009 року є вихідним днем, останнім днем подання Звіту

за I квартал 2009 року є 21 квітня 2009 року.

Звіти можна надсилати поштою з повідомленням про вручення. У такому разі відправити Звіт необхідно не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку його подання (

п. 3 Порядку № 21).

Подання звітних документів в електронному вигляді на магнітних носіях здійснюється страхувальниками на добровільних засадах (

п. 1 Тимчасового порядку формування та приймання звітів по коштах Фонду за формою Ф4-ФСС з ТВП на магнітних носіях, затвердженого постановою ФСС з ТВП від 03.03.2006 р. № 7).

Звіт страхувальником складається у двох примірниках, підписується керівником, головним бухгалтером та засвідчується печаткою. Один з примірників подається до органів ФССТВП за місцем реєстрації, другий — з позначкою про прийняття залишається в бухгалтерії страхувальника.

За необхідності

разом зі Звітом також подається «Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих установ» (форма Ф14). Форма Ф14 складається виключно тоді, коли у звітному кварталі був залишок путівок на початок та кінець періоду, було отримано, видано путівки чи здійснювалися інші операції з ними.

 

Особливості заповнення

Заповнюється Звіт у гривнях з копійками, а розділи II і II.А (дані щодо фонду оплати праці) — у цілих гривнях (

Методрекомендації № 48).

Звіт заповнюється

наростаючим підсумком з початку року.

Алгоритм заповнення рядків Звіту докладно описано в

Методрекомендаціях № 48. Зупинимося на його основних моментах.

У

таблиці «Нарахована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески» розділу II відображаються нараховані суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників (у межах максимальної суми заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески) за звітний період, що включають витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно з Інструкцією Держкомстату від 13.01.2004 р. № 5 і підлягають обкладенню податком з доходів фізичних осіб, з яких справляються страхові внески. Нагадаємо, що у 2009 році максимальна сума, на яку нараховуються страхові внески, дорівнює 10035 грн. з розрахунку на місяць на одного працівника.

Слід звернути увагу на особливості заповнення першого рядка розділу II, що містить дані на початок звітного кварталу. Так, у Звіті за I квартал там проставляються прокреслення, у Звіті за півріччя — дані зі Звіту за I квартал, у Звіті за 9 місяців — зі Звіту за півріччя, у Звіті за рік — зі Звіту за 9 місяців звітного періоду. Дані за квартал відображаються в розрізі відповідних місяців.

Фонд оплати праці в розділі II показується в колонках із зазначенням того тарифу, який необхідно застосовувати при нарахуванні страхових внесків з цієї суми фонду оплати праці.

Нагадаємо, що у зв’язку з прийняттям

Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI у січні 2009 року страхові внески до Фонду мають справлятися страхувальниками-роботодавцями:

— із заробітної плати, нарахованої за робочі дні з 1 по 12 січня 2009 року (включно), — за ставкою 1,5 %;

— із заробітної плати, нарахованої за робочі дні з 13 січня 2009 року, — за ставкою 1,4 %.

У частині утримань внеску до ФССТВП його ставка залишилася колишньою: 0,5 % — якщо заробітна плата дорівнює або менше прожиткового мінімуму на працездатну особу (у 2009 році — 669 грн.), 1 % — якщо заробітна плата більше прожиткового мінімуму на працездатну особу.

З урахуванням нових розмірів страхових тарифів ФССТВП

наказом від 19.01.2009 р. № 10-ос уніс відповідні зміни до звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП. Нова форма звітності вперше має подаватися починаючи зі Звіту за І квартал 2009 року.

Особливістю

заповнення Звіту за I квартал 2009 року є саме те, що за січень 2009 року необхідно буде відобразити окремо частину фонду оплати праці за січень до 13.01.2009 р., яка підлягає обкладенню внеском до ФССТВП за ставкою 1,5 %, і частину фонду оплати праці за січень з 13.01.2009 р., що підлягає обкладенню внеском до ФССТВП за ставкою 1,4 %.

Розділ II.А

заповнюється лише за наявності заборгованості з виплати заробітної плати. Тут не слід забувати, що нарахована заробітна плата останнього місяця звітного періоду не включається до розділу II.А. При цьому до заборгованості по рядку «На початок року» включається сума невиплаченої зарплати попередніх років, ця сума залишається незмінною протягом усього звітного року. У розділі II.А показується нарахована зарплата без утримання податку з доходів і соцвнесків. Ураховувати граничний розмір витрат необхідно і в розділі II.А, що підтверджується порівнянням показників цього розділу з даними рядка 2 розділу V.

Дані кожної графи таблиці III.A визначаються шляхом множення даних відповідної графи таблиці II на розмір ставки страхових внесків, зазначений у заголовній частині таблиці II.

Загальна сума страхових внесків, нарахована та утримана з початку року (сума даних із двох граф на перетині колонок «ВСЬОГО» та рядка «Всього з початку року» таблиці III.A), має відповідати даним рядка 2 таблиці III.

Тепер з приводу заповнення

таблиці III «Розрахунки по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування». У таблиці III в рядку 1 відображається сума заборгованості страхувальника, що відповідає рядку 17 Звіту за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін.

У рядку 2 таблиці відображається загальна сума страхових внесків, нарахована та утримана (сума даних з граф на перетині двох колонок «ВСЬОГО» та рядка «Всього з початку року» (таблиця III.A)).

У рядку 11 «ВСЬОГО» показується сума даних рядків 1 — 9, включаючи дані рядків 1.1, 3.1, 3.2 за мінусом даних рядка 10.

У рядку 12 відображається сума заборгованості ФССТВП на кінець звітного періоду, що утворюється в разі, коли перераховані до ФССТВП і виплачені страхувальником суми (рядок 16) перевищують суму нарахованих страхових внесків (рядок 11).

Розшифрування показника, наведеного в рядку 12, наводиться в розділі VI Звіту.

У рядку 13 відображається сума заборгованості ФССТВП, що відповідає рядку 12 Звіту за минулий рік. Протягом року дані в рядку 13 залишаються без змін.

У рядку 14 відображається загальна сума витрат страхувальника за звітний період з розшифруванням за періодами: «На початок кварталу» і «За звітний квартал» з розбиттям по місяцях звітного періоду. Розшифрування даних рядка 14 розділу III за видами витрат показується в розділі IV.

Показник рядка 14 таблиці III має дорівнювати показнику рядка 10 таблиці IV.

У рядку 15 відображається загальна сума перерахованих страхових коштів з початку року. Розшифрування даних рядка 15 в розрізі місяців звітного кварталу провадиться в таблиці «Перерахування з початку року (III. р. 15)» Звіту. У розшифруванні наводяться дані про перераховані страхові внески на початок звітного кварталу та номери, дати платіжних доручень і суми, що надійшли до ФССТВП протягом звітного кварталу.

У рядку 16 відображається сума даних рядків 13 — 15.

У рядку 17 показується сума заборгованості страхувальника на кінець звітного періоду, яка виникає, якщо сума нарахованих страхових внесків та інших надходжень до ФССТВП за звітний період (рядок 11) більше суми витрачених та перерахованих до ФССТВП коштів (рядок 16).

Розшифрування даних рядка 17 провадиться в розділі V Звіту.

Додатково слід зазначити, що сума рядків 11 і 12 має дорівнювати сумі даних рядків 16 і 17.

Розділ IV «Витрати за рахунок страхових внесків»

складається з двох частин, в яких наводиться інформація про витрати, понесені безпосередньо страхувальником на матеріальне забезпечення та соціальні послуги.

У рядку 1 заповнюються дані про кількість робочих днів, пропущених унаслідок тимчасової непрацездатності (колонка 3), за винятком днів, оплачених за рахунок підприємства, установи, організації, та суми нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду (тобто нарахованої починаючи з шостого календарного дня непрацездатності) за звітний період (колонка 4). Дані проставляються наростаючим підсумком з початку року.

У рядку 2 проставляються дані про кількість робочих днів, протягом яких працівник не працював через необхідність догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї (колонка 3), і сума нарахованої допомоги за рахунок коштів ФССТВП (колонка 4). Слід ураховувати, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї виплачується за рахунок коштів ФССТВП з першого дня непрацездатності.

Сума допомоги по вагітності та пологах відображається в рядку 3. При цьому в колонці 3 проставляється кількість робочих днів, що припадають на відпустку по вагітності та пологах, а в колонці 4 — сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах за рахунок коштів ФССТВП. Згідно з роз’ясненнями ФССТВП сума допомоги відображається однією сумою в тому місяці, в якому її було нараховано (

лист від 04.06.2008 р. № 01-43-1201).

У рядку 4 вказуються дані про факти виплаченої допомоги на поховання. У колонці 3 — кількість виплат, у колонці 4 — загальна сума виплат.

У рядку 5 зазначаються підсумкові дані тільки про суми нарахованої та виплаченої допомоги за рахунок коштів ФССТВП.

У частині 2 розділу IV «Соціальні послуги» вказуються дані про витрати, здійснені безпосередньо страхувальником на соціальні послуги застрахованим особам та членам їх сімей у порядку, установленому правлінням ФССТВП чи його відділеннями.

У рядку 14 показується загальна сума витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду, зарахованих у звітному періоді (з початку року) (сума рядків 5, 8, 9). Дані рядка 14 розділу IV відповідають даним рядка 14 розділу III.

Якщо існує заборгованість страхувальника перед ФССТВП на кінець звітного періоду (наявні дані в рядку 17 Розділу III Звіту), заповнюють

розділ V «Розшифровка заборгованості за страхувальником (III. р. 17)». У разі заповнення страхувальником розділу V розділ VI не заповнюється.

У рядку 1 наводяться дані про суму страхових коштів, що нараховані в останньому місяці звітного періоду, але не сплачені внаслідок того, що строк виплати заробітної плати, відповідно і сплати нарахованої суми коштів до ФССТВП, настане в перших числах місяця, наступного за звітним періодом.

У рядку 2 наводяться дані про суму страхових внесків (за мінусом нарахованих витрат), нарахованих на заробітну плату, яку не виплачено. При цьому не враховуються внески останнього місяця, відображені в рядку 1 таблиці V. Дані цього рядка не можуть перевищувати величину, що розраховується множенням даних про заборгованість з виплати заробітної плати (рядок 2 таблиці II.А) на страховий тариф відповідного періоду. Така заборгованість згідно із

Законом № 2240 не вважається недоїмкою.

У рядку 4 наводяться дані про суми коштів ФССТВП, не сплачених у встановлений

Законом № 2240 строк (одночасно з виплатою заробітної плати або наступного дня при виплаті натуроплати), станом на кінець звітного періоду.

Рядки в

розділі VI «Розшифровка заборгованості за Фондом (III. р. 12)» заповнюються за наявності заборгованості ФССТВП перед страхувальником на кінець звітного періоду (наявні дані в рядку 12 розділу III). У разі заповнення таблиці VI таблиця V не заповнюється.

У рядку 1 відображається різниця між сумою витрат і сумою страхових внесків, що зараховується в рахунок сплати внесків наступного кварталу.

У разі якщо витрати не може бути покрито страховими внесками і в наступному кварталі, то сума перевищення, з урахуванням очікуваного результату в наступному кварталі, відшкодовується страхувальнику-роботодавцю органом ФССТВП після отримання від нього Звіту за минулий квартал. Сума, що підлягає відшкодуванню, наводиться в рядку 2 розділу VI Звіту. Зазначення даних у цьому рядку означає, що орган має перерахувати вказану суму на рахунок страхувальника для відшкодування здійснених ним витрат відповідно до

Закону № 2240.

Сума рядків 1 і 2 розділу VI дорівнює даним рядка 12 розділу III.

Рядки 3.1, 3.2, 3.3 — довідкові. Рядок 3.1 заповнюється страхувальником у разі порушення органом ФССТВП за будь-яких обставин, у тому числі внаслідок незадовільного фінансового стану, передбаченого

п. 6.9 Інструкції № 16 порядку відшкодування витрат, здійснених страхувальником відповідно до Закону № 2240.

Рядок 3.2 заповнюється в разі, коли нараховані суми допомог, відображені в розділі IV, фактично не виплачено страхувальником (показано в колонці 7 розділу IV), але вони перевищують суму нарахованих страхових внесків та інших надходжень.

У рядку 3.3 наводиться сума, помилково (надміру) перерахована на рахунки Фонду.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі