Теми статей
Обрати теми

Оклад підвищено, надбавку знято: як розрахувати відпускні, матеріальну допомогу на оздоровлення, індексацію

Редакція ОП
Відповідь на запитання

Оклад підвищено, надбавку знято: як розрахувати відпускні, матеріальну допомогу на оздоровлення, індексацію

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Згідно з постановою КМУ від 27.05.2009 р. № 504 керівним працівникам та фахівцям сільських і селищних рад з 1 червня 2009 року посадові оклади збільшено на 50 %, а надбавки за високі досягнення в праці чи за виконання особливо важливої роботи — знято.

При цьому в деяких працівників, яким було встановлено згадані вище надбавки, фактичного підвищення заробітної плати не відбулося, а навпаки, її розмір зменшився. Як позначиться така зміна умов оплати праці на розрахунку відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення, індексації заробітної плати працівників?

(Вінницька обл.)

 

Так, дійсно

постановою КМУ від 27.05.2009 р. № 504 було внесено зміни до постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268 (далі — постанова № 268). Зміни стосуються умов оплати праці керівників і фахівців апарату сільських і селищних рад та їх виконавчих органів (див. «Оплата праці», 2009, № 11, с. 9).

Нагадаємо, що посадові оклади голів, їх заступників та інших керівних працівників і фахівців сільських і селищних рад та їх виконавчих органів, наведені в

додатку 54 до постанови № 268, збільшено на 50 % (детальніше — див. коментар на с. 5 цього номера газети). При цьому надбавка за високі досягнення в праці чи за виконання особливо важливої роботи згаданим вище працівникам тепер не встановлюється.

У результаті таких поправок

змінилася структура заробітної плати працівників.

Для наочності наведемо умовні приклади.

1-й працівник.

До 1 червня 2009 року заробітна плата працівника складала 1616 грн., у тому числі: посадовий оклад — 1257 грн., надбавка за ранг — 90 грн., надбавка за вислугу років — 269 грн. З метою індексації базовим місяцем для працівника було прийнято лютий 2008 року.

З 1 червня 2009 року заробітна плата працівника склала 2370 грн., у тому числі: посадовий оклад — 1885 грн., надбавка за ранг — 90 грн., надбавка за вислугу років — 395 грн.

2-й працівник.

До 1 червня 2009 року заробітна плата працівника складала 1551 грн., у тому числі: посадовий оклад — 854 грн., надбавка за ранг — 45 грн., надбавка за вислугу років — 135 грн., надбавка за високі досягнення в праці — 517 грн. З метою індексації базовим місяцем для працівника було прийнято лютий 2008 року.

З 1 червня 2009 року заробітна плата працівника склала 1525 грн., у тому числі: посадовий оклад — 1281 грн., надбавка за ранг — 45 грн., надбавка за вислугу років — 199 грн.

Узагальнимо наведені дані в таблиці.

 

Структура заробітної плати

Зарплата 1-го працівника, грн.

Зарплата 2-го працівника, грн.

до 01.06.2009 р.

з 01.06.2009 р.

сума підвищення

до 01.06.2009 р.

з 01.06.2009 р.

сума підвищення

Посадовий оклад

1257

1885

628

854

1281

427

Надбавка за ранг

90

90

0

45

45

0

Надбавка за вислугу років

269

395

126

135

199

64

Надбавка за високі досягнення в праці

517

-517

Усього:

1616

2370

754

1551

1525

-26

 

Тепер розпочнемо розрахунок відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення та індексації заробітної плати.

Виконаємо розрахунок суми відпускних у разі надання зазначеним працівникам щорічної основної відпустки тривалістю 30 календарних днів з:

— 23 червня 2009 року;

— 1 липня 2009 року;

— 1 серпня 2009 року.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток здійснюється згідно з

Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100). Про особливості, на які слід звернути увагу бухгалтеру при визначенні розрахункового періоду, сумарного заробітку за розрахунковий період, виплат, що включаються (не включаються) до розрахунку відпускних, див. статтю «Розраховуємо відпускні» // «Оплата праці», 2009, № 8, с. 17.

Нагадаємо, що згідно з

п. 2 Порядку № 100 у загальному випадку обчислення середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, виплати компенсації за невикористану відпустку здійснюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки чи виплати компенсації за невикористану відпустку.

Розрахунок середньої заробітної плати виконують шляхом ділення сумарного заробітку за останні перед наданням відпустки 12 місяців (чи за менший фактично відпрацьований період) на кількість календарних днів розрахункового періоду (за винятком святкових та неробочих днів). Потім отримане значення множиться на число календарних днів відпустки (

п. 7 Порядку № 100).

Обчислюючи відпускні працівникам органів місцевого самоврядування, необхідно взяти до уваги вимоги

абз. 7 і 8 п. 2 Порядку № 100.

Так,

абз. 7 п. 2 Порядку № 100 визначено, що в разі зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівникам органів державної влади та органів місцевого самоврядування згідно з актами законодавства період до зміни структури заробітної плати виключається з розрахункового періоду.

Оскільки

постановою КМУ від 27.05.2009 р. № 504 з 1 червня 2009 року посадові оклади працівникам підвищено одночасно зі зміною структури заробітної плати, то розрахунковим періодом для проведення розрахунку виходячи з середньої заробітної плати відповідно до Порядку № 100 буде період починаючи з червня 2009 року.

Крім того,

абз. 7 п. 2 Порядку № 100 встановлено, що коли зміна структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування відбулася в періоді, протягом якого за працівником зберігається середня заробітна плата, а також коли заробітна плата в розрахунковому періоді не зберігається, обчислення середньої заробітної плати виконується з урахуванням виплат, передбачених працівнику згідно з умовами оплати праці, встановленими після підвищення окладів.

Також звертаємо увагу: вимоги

п. 10 Порядку № 100 про необхідність у разі підвищення посадових окладів проведення коригування заробітної плати, що враховується при обчисленні середньої заробітної плати, в розрахунковому періоді до підвищення на коефіцієнт підвищення в цьому випадку не застосовуються.

Тому при розрахунку відпускних механізм обчислення середньої заробітної плати для 1 та 2-го працівника однаковий.

У спільному

листі Мінпраці та Мінфіну від 04.04.2006 р. № 2300/0/14-06/13-15, № 31-18040-02-5/6826 було надане роз'яснення щодо застосування норм Порядку № 100 в ситуації зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням посадових окладів працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. У зазначеному листі також наведено приклади розрахунку з урахуванням вимог п. 2 Порядку № 100 . Керуючись цими роз'ясненнями, перейдемо до наших прикладів*.

*Звертаємо увагу на те, що приклади умовні. При розрахунку суми відпускних та матеріальної допомоги на оздоровлення слід ураховувати всі виплати, що включаються до розрахунку, в тому числі суми індексації заробітної плати.

Розглянемо ситуацію,

коли щорічну відпустку було надано працівникам з 23 червня 2009 року. Ураховуючи норми п. 2 Порядку № 100, за умови зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням окладів період до зміни структури виключається з розрахункового періоду. При цьому обчислення середньої заробітної плати проводиться виходячи з виплат, передбачених за посадою працівника згідно з новими умовами праці .

Для 1-го працівника

розрахункова заробітна плата становить 2370 грн. (1885 грн. + 90 грн. + 395 грн.).

Далі згідно з нормами

п. 7 Порядку № 100 визначаємо середню заробітну плату, виходячи з якої буде розраховано відпускні.

Середньоденна заробітна плата становитиме:

2370 грн. х 12 міс. : 355 к. дн. = 80,11 грн.

Нарахована сума відпускних складе:

80,11 грн. х 30 к. дн. = 2403,30 грн.

Для 2-го працівника

розрахункова заробітна плата становить 1525 грн. (1281 грн. + 45 грн. + 199 грн.).

Середньоденна заробітна плата становитиме:

1525 грн. х 12 міс. : 355 к. дн. = 51,55 грн.

Нарахована сума відпускних становитиме:

51,55 грн. х 30 к. дн. = 1546,50 грн.

Друга ситуація:

якщо щорічну відпустку працівникам надано з 1 липня 2009 року. Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати згідно з нормами п. 2 Порядку № 100 за умови зміни структури заробітної плати з одночасним підвищенням окладів період до зміни структури виключається з розрахункового періоду. Тому розрахунковим періодом у такому разі буде червень 2009 року. Припустимо, що в розрахунковому періоді працівниками було повністю відпрацьовано норму часу.

Ураховуючи норми

п. 2 і 7 Порядку № 100, проводимо обчислення відпускних.

Для 1-го працівника

нарахована заробітна плата в розрахунковому періоді становить 2370 грн.

Середньоденна заробітна плата становитиме:

2370 грн. : (30 к. дн. - 2 св. дн.) = 84,64 грн.

Нарахована сума відпускних за період щорічної відпустки складе:

84,64 грн. х 30 к. дн. = 2539,20 грн.

Для 2-го працівника

нарахована заробітна плата в розрахунковому періоді становить 1525 грн.

Середньоденна заробітна плата становитиме:

1525 грн. : (30 к. дн. - 2 св. дн.) = 54,46 грн.

Нарахована сума відпускних за період щорічної відпустки становитиме:

54,46 грн. х 30 к. дн. = 1633,80 грн.

Третя ситуація:

якщо щорічну відпустку працівникам надано з 1 серпня 2009 року. Розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати згідно з нормами п. 2 Порядку № 100 в такому разі буде червень — липень 2009 року. Припустимо, що працівниками повністю відпрацьовано норму робочого часу в розрахунковому періоді.

Тоді

для 1-го працівника сума виплат, що включається до розрахунку відпускних, становитиме 4740 грн. (2370 грн. + 2370 грн.).

Середньоденна заробітна плата становитиме:

4740 грн. : (61 к. дн. - 2 св. дн.) = 80,34 грн.

Нарахована сума відпускних за період щорічної відпустки становитиме:

80,34 грн. х 30 к. дн. = 2410,20 грн.

Для 2-го працівника

в розрахунковому періоді сумарний заробіток становитиме 3050 грн. (1525 грн. + 1525 грн.).

Середньоденна заробітна плата становитиме:

3050 грн. : (61 к. дн. - 2 св. дн.) = 51,69 грн.

Нарахована сума відпускних за період щорічної відпустки становитиме:

51,69 грн. х 30 к. дн. = 1550,70 грн.

 

Розрахуємо матеріальну допомогу на оздоровлення, якщо вона виплачується в червні, липні та серпні 2009 року.

Згідно зі

ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р. № 2493-ІІІ (далі — Закон № 2493) при наданні щорічної відпустки посадовим особам місцевого самоврядування виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Умови оплати праці державних службовців регулюються

постановою № 268. Зазначеною постановою визначено, що посадовим особам органів місцевого самоврядування надано право в межах установленого фонду оплати праці надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.

Ураховуючи зазначене, допомога на оздоровлення, передбачена

ст. 21 Закону № 2493, є обов'язковою виплатою, а матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань і допомога на оздоровлення, передбачена постановою № 268, може виплачуватися у розмірі середньомісячної заробітної плати за умови наявності коштів на оплату праці.

Таким чином, у разі надання

посадовій особі місцевого самоврядування щорічної відпустки їй має бути виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення залежно від наявного фонду заробітної плати не менше посадового окладу та не більше середньомісячної заробітної плати працівника.

Для розрахунку матеріальної допомоги в розмірі середньомісячної заробітної плати працівника її розмір обчислюється виходячи з виплат

за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов'язана така виплата.

Згідно з

п. 8 Порядку № 100 середньомісячна заробітна плата визначається шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Для визначення

середньоденної заробітної плати необхідно розділити заробітну плату за фактично відпрацьовані робочі дні за розрахунковий період (два місяці) на число відпрацьованих робочих днів за такий період.

Середньомісячне число робочих днів

знаходять шляхом ділення на два загального числа робочих днів за останні два календарні місяці роботи згідно із затвердженим графіком установи.

Виплати, що включаються при обчисленні середньої заробітної плати в такому разі, передбачено

п. 3 Порядку № 100 . Це основна заробітна плата: доплати, надбавки, премії, що мають постійний характер, суми індексації заробітної плати тощо.

Премії включаються до заробітку того місяця, на який вони припадають згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату.

При цьому слід мати на увазі, що згідно з

п. 4 Порядку № 100 при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (зокрема, за час відрядження) і допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.

Ураховуючи зазначене, а також зважаючи на вимоги

абз. 7 і 8 п. 2 Порядку № 100, якщо працівникам виплачується допомога на оздоровлення в червні 2009 року, то її мінімальний розмір дорівнюватиме підвищеному посадовому окладу, а максимальний обчислюватиметься виходячи з середньої заробітної плати згідно з умовами праці, встановленими після підвищення окладів.

Сума максимальної нарахованої допомоги на оздоровлення становитиме:

— для 1-го працівника 2370 грн. (1885 грн. + 90 грн. + 395 грн.);

— для 2-го працівника 1525 грн. (1281 грн. + 45 грн. + 199 грн.).

Якщо ж таку допомогу буде виплачено

в липні 2009 року, то її мінімальний розмір дорівнюватиме посадовому окладу, а максимальний розраховуватиметься із середньої заробітної плати за розрахунковий період — червень 2009 року (ураховуючи вимоги абз. 7 п. 2 Порядку № 100).

Якщо розрахунковий період відпрацьовано працівниками повністю, тоді сума виплат, що включаються в розрахунок, становитиме:

— для 1-го працівника 2370 грн.;

— для 2-го працівника 1525 грн.

Середньоденна зарплата для розрахунку матеріальної допомоги становитиме:

— для 1-го працівника 118,50 грн. (2370 грн. : 20 роб. дн.);

— для 2-го працівника 76,25 грн. (1525 грн. : 20 роб. дн.).

Середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді для 1 та 2-го працівника становитиме

20 роб. дн.

Сума матеріальної допомоги становитиме:

— для 1-го працівника 2370 грн. (118,50 грн. х 20 роб. дн.);

— для 2-го працівника 1525 грн. (76,25 грн. х 20 роб. дн.).

У серпні 2009 року

максимальний розмір такої допомоги буде розраховано виходячи із середньої заробітної плати за розрахунковий період червень — липень 2009 року.

Припустимо, розрахунковий період відпрацьовано повністю, тоді сума виплат, що включаються до розрахунку, становитиме:

— для 1-го працівника 4740 грн. (2370 грн. + 2370 грн.);

— для 2-го працівника 3050 грн. (1525 грн. + 1525 грн.).

Середньоденна зарплата для розрахунку матеріальної допомоги становитиме:

— для 1-го працівника 110,23 грн. (4740 грн. : (20 роб. дн. + 23 роб. дн.));

— для 2-го працівника 70,93 грн. (3050 грн. : (20 роб. дн. + 23 роб. дн.)).

Середньомісячна кількість робочих днів у розрахунковому періоді становитиме для 1 і 2-го працівника

21,5 роб. дн. ((20 роб. дн. + 23 роб. дн.) : 2).

Сума матеріальної допомоги становитиме:

— для 1-го працівника 2369,95 грн. (110,23 грн. х 21,5 роб. дн.);

— для 2-го працівника 1525,00 грн. (70,93 грн. х 21,5 роб. дн.).

Тепер про порядок проведення індексації заробітної плати працівників за червень, липень та серпень 2009 року.

Проведення індексації регулюється

Законом України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ (у редакції Закону від 06.02.2003 р. № 491-ІV) і Порядком проведення індексації грошових доходів населення, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (далі — Порядок № 1078).

Пунктом 5 Порядку № 1078

визначено, що місяць підвищення грошового доходу працівника з метою проведення індексації можна прийняти за базовий тільки в тому випадку, якщо сума збільшення заробітної плати (підвищення) перевищить суму можливої індексації, тобто індексації, що могла бути нарахована цього місяця. При цьому в базовому місяці індексація не проводиться. Якщо сума збільшення заробітної плати менша нарахованої суми індексації, то такий місяць не вважається базовим і зарплату продовжують індексувати.

Таким чином, у визначенні базового місяця ключову роль відіграє саме підвищення постійних складових заробітної плати (доходу). Якщо відбулося

зниження доходу, то це не є підставою вважати місяць базовим. На це звертало увагу Мінпраці в листі від 14.02.2007 р. № 9/10/136-07. У такому разі індексація здійснюється на загальних підставах.

Як видно з умов прикладу,

у 1-го працівника в червні 2009 року відбулося збільшення заробітної плати за рахунок постійних виплат (окладу та надбавки за вислугу років). Тому для нього спочатку слід визначити суму можливої індексації заробітної плати за червень 2009 року.

До складу доходу, що підлягав би індексації, включаються всі виплати постійного характеру:

— посадовий оклад — 1257 грн.;

— надбавка за ранг — 90 грн.;

— надбавка за вислугу років — 269 грн.

Усього — 1616 грн.

І оскільки заробітна плата працівника перевищує встановлений розмір прожиткового мінімуму, то індексації підлягала б не вся сума нарахованої йому заробітної плати за червень 2009 року, а лише в межах прожиткового мінімуму на працездатну особу (669 грн.). Величина приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати цього працівника за червень 2009 року з базовим місяцем — лютий 2008 року становить 22,6 % (див. «Оплата праці», 2009, № 11, с. 23).

Сума можливої індексації заробітної плати працівника за червень 2009 року склала б:

669 грн. х 22,6 : 100 = 151,19 грн.

Сума, на яку зросла заробітна плата 1-го працівника в червні 2009 року, — 754 грн. (сума підвищення окладу та надбавки за вислугу років), більша суми індексації, що була б нарахована йому за цей місяць, — 151,19 грн. Тому підвищення заробітної плати працівника вплинуло на порядок її індексації, а отже,

новим базовим місяцем для 1-го працівника стає червень 2009 року. Це означає, що в червні, липні та серпні 2009 року заробітна плата такого працівника не індексується.

У 2-го працівника в червні 2009 року внаслідок збільшення окладу та скасування надбавки за високі досягнення в праці відбулося зменшення загального доходу. Тому заробітна плата за такий місяць повинна індексуватися в загальному порядку, а отже,

базовим місяцем для 2-го працівника при проведенні індексації його заробітної плати і в червні, і в липні, і в серпні 2009 року залишається лютий 2008 року. Величини приросту індексу споживчих цін для проведення індексації заробітної плати цього працівника (базовий місяць — лютий 2008 року) становлять:

за червень 2009 року — 22,6 % (див. «Оплата праці», 2009, № 11, с. 23);

за липень 2009 року — 24,3 % (див. «Оплата праці», 2009, № 13, с. 23);

за серпень 2009 року — 25,7 % (див. «Оплата праці», 2009, № 15, с. 15).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі