Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Новорічні подарунки дітям у 2009 році

Редакція ОП
Оплата праці Грудень, 2009/№ 24
Друк
Стаття

НОВОРІЧНІ ПОДАРУНКИ ДІТЯМ У 2009 РОЦІ

 

На порозі найчарівніше свято — Новий рік. У будь-якому віці ми чекаємо від нього веселощів, чудес та подарунків. А особливо на подарунки чекають діти.

Якими способами роботодавці можуть придбавати новорічні подарунки для дітей своїх працівників, а також особливості податкового та бухгалтерського обліку пов’язаних з цим операцій розглянемо у пропонованій статті.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

Закон про податок на прибуток

— Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» у редакції від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

Закон про ПДВ

— Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

Закон № 889

— Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.

Закон № 2117 —

Закон України «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, що спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» від 30.11.2000 р. № 2117-III.

Закон № 2240

— Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 р. № 2240-III.

Порядок № 48

— Порядок придбання та забезпечення дитячими новорічними подарунками дітей застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.10.2007 р. № 48.

 

Джерелами фінансування заходів щодо придбання новорічних подарунків для дітей працюючих осіб можуть бути:

1) кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі — ФСС ТВП);

2) кошти профспілкових організацій;

3) власні кошти роботодавця.

Розглянемо особливості надання та оподаткування дитячих новорічних подарунків залежно від кожного з джерел фінансування.

 

Дитячі новорічні подарунки
за рахунок ФСС ТВП

Придбання дитячих новорічних подарунків є одним із видів соціальних послуг, що надаються ФСС ТВП застрахованим особам (

п. 6 ст. 34 Закону № 2240).

Забезпечення дітей новорічними подарунками за рахунок ФСС ТВП здійснюється згідно з

Порядком № 48.

У 2009 році

вартість одного дитячого подарунка, що придбавається за рахунок коштів ФСС ТВП, має становити не більше 17,45 грн.

Для отримання дитячого новорічного подарунка необхідно враховувати такі умови, що висуваються Фондом:

1) дитячі новорічні подарунки надаються

застрахованим особам страхувальником за основним місцем роботи (абзац перший ч. 1 ст. 50 Закону № 2240, п. 3.4 Порядку № 48). Таким чином, діти працівників-сумісників при складанні заявки не враховуються.

Згідно з

п. 1.5 Порядку № 48 до застрахованих осіб, для яких це підприємство є основним місцем роботи і які можуть отримати дитячий новорічний подарунок, належать батько, мати, усиновлювач, опікун чи піклувальник дитини. Якщо батько й мати є застрахованими особами, то кожному з них повинні надати дитячий новорічний подарунок (незалежно від того, працюють вони на одному підприємстві (в установі, організації) чи на різних). Отже, кожна застрахована особа має право на отримання одного новорічного подарунка на кожну дитину.

Право на отримання новорічних подарунків мають також особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На це вказував ФСС ТВП у

листі від 29.11.2007 р. № 01-16-2583. Особи, які перебувають у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною від трьох до шести років, права на отримання подарунків не мають;

2) застрахована особа може отримати новорічний подарунок на дитину, якій

на 1 січня наступного календарного року не виповнилося 14 років (п. 1.5 Порядку № 48). Тому, якщо дитині виповнюється 14 років 1 січня, отримати подарунок на неї не можна.

Для отримання у ФСС ТВП подарунків для дітей працівників — застрахованих осіб роботодавці зобов’язані

завчасно подати заявки із зазначенням необхідної їх кількості до відповідних виконавчих дирекцій ФСС ТВП (районних, міжрайонних, міських). Як правило, такі заявки складаються на підставі списку дітей працівників.

Рішення про виділення

новорічного подарунка приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування підприємства, установи, організації на підставі складеної відомості. Відповідно до п. 3.1 Порядку № 48 у відомості обов’язково має бути зазначено: прізвища та ініціали застрахованих осіб та їх дітей, число, місяць і рік народження дітей.

Отримання дитячих новорічних подарунків у ФСС ТВП роботодавцем і видача їх працівникам оформляються:

— накладною на отримання дитячих новорічних подарунків;

— рішенням комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації про видачу новорічних подарунків;

— відомістю на видачу новорічних подарунків, підписаною керівником та головою комісії (уповноваженим) із соціального страхування та скріпленою печаткою.

Усі ці документи зберігаються в роботодавця.

Стосовно обкладення податком з доходів фізичних осіб (далі — ПДФО) та внесками до соціальних фондів зауважимо таке.

На підставі

п.п. 4.3.1 Закону № 889 вартість дитячих новорічних подарунків, що надаються працівникам — застрахованим особам за рахунок коштів ФСС ТВП, не підлягає обкладенню ПДФО. При цьому роботодавець має відобразити вартість таких подарунків у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з ознакою доходу «22».

Оскільки вартість дитячих новорічних подарунків, що надаються за рахунок коштів ФСС ТВП, не включається до фонду оплати праці та не обкладається ПДФО, така вартість

не включається до бази для нарахування та утримання внесків до фондів соціального страхування.

Слід звернути увагу, що у звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП роботодавець не відображає вартість дитячих новорічних подарунків, отриманих від ФСС ТВП. Це випливає з того, що подарунки первісно отримуються не страхувальником, а за рахунок коштів ФСС ТВП, тобто транзитом проходять через підприємство, установу, організацію.

Щодо податку на додану вартість зауважимо таке.

Щороку напередодні новорічних заходів починає діяти

спеціальний Закон № 2117, що регулює деякі питання фінансування заходів, пов’язаних з організацією новорічних та різдвяних свят для дітей і підлітків.

Згідно з новою редакцією

Закону № 2117 його дію продовжено. Починаючи з 2009 року Закон № 2117 діє з 15 листопада поточного до 15 січня наступного року (для новорічно-різдвяних заходів 2009 року — з 15.11.2009 р. до 15.01.2010 р.). Нагадаємо, що раніше цей Закон діяв у період з 1 грудня поточного до 15 січня наступного року.

Відповідно до

ст. 2 Закону № 2117 операції з продажу дитячих святкових подарунків, що придбаваються за рахунок коштів ФСС ТВП, звільняються від оподаткування на додану вартість.

У зв’язку з тим, що підприємство-страхувальник фактично є лише посередником між ФСС ТВП та застрахованими особами, дітям яких надаються новорічні подарунки, то в податковому обліку підприємства операції з отримання від ФСС ТВП і видачі дитячих подарунків працівникам не відображаються.

У бухгалтерському обліку вартість дитячих подарунків обліковується тільки на позабалансовому рахунку 02 «Активи на відповідальному зберіганні», оскільки у власність підприємства дитячі подарунки не передаються.

 

Дитячі новорічні подарунки за рахунок профспілки

Профспілкові організації в межах своєї статутної діяльності та згідно з кошторисом доходів і витрат можуть придбавати новорічні подарунки та квитки на новорічно-різдвяні свята

для дітей членів профспілки .

Для організації такого заходу складається окремий кошторис доходів і витрат з розрахунку кількості дітей членів профспілки. Зауважимо, що вік дітей, яким планується надати подарунки та (або) квитки на новорічно-різдвяні свята, визначається первинною профспілковою організацією (на засіданні профкому), оскільки чинним законодавством він не обмежується (див.

лист Федерації профспілок України від 12.04.2005 р. № 05-30-513).

Порядок надання подарунків за рахунок бюджету профспілки визначається рішенням профспілкового комітету або колективним договором.

Як правило, документами, що

підтверджують проведення заходу щодо надання дітям членів профспілки новорічних подарунків та (або) квитків на новорічні заходи, є:

— рішення профкому про видачу дитячих новорічних подарунків та (або) квитків на дитячі новорічно-різдвяні свята, в якому має бути визначено віковий критерій;

— кошторис доходів і витрат на проведення заходів;

— список дітей членів профспілки, якою надаються новорічні подарунки та (або) квитки на новорічні заходи;

— накладна на отримання новорічних подарунків від постачальника;

— відомість на видачу подарунків та квитків, в якій має бути зазначено прізвища членів профспілки, їх дітей, а також підписи членів профспілки (батьків) про отримання подарунків та (або) квитків. Якщо на видачу подарунків та квитків складається одна відомість, то члени профспілки мають поставити два підписи: один — про отримання подарунка, другий — про отримання квитка;

— акт про списання подарунків та квитків, придбаних за рахунок профспілкових коштів.

Щодо оподаткування цих новорічних подарунків зауважимо таке.

Згідно зі

ст. 3 Закону № 2117 вартість святкових подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, що надаються дітям, у тому числі первинними профспілковими організаціями, не включається до загального оподатковуваного доходу членів профспілки (батьків) при виконанні таких умов:

1) набори товарів, що надаються в подарунок дітям членів профспілки, повинні складатися тільки з кондитерських виробів, іграшок вітчизняного виробництва і фруктів;

2) загальна вартість подарунка має становити не більше 8 % прожиткового мінімуму для працездатної особи, установленого законом на 1 січня звітного податкового року. Таким чином, при проведенні новорічно-різдвяних заходів 2009 року вартість «пільгового» подарунка дорівнює

53,52 грн. (669 грн. х 8 : 100).

Оскільки

Законом № 2117 не встановлено обмежень щодо вартості квитків на дитячі новорічно-різдвяні заходи, то слід розуміти, що до сукупного оподатковуваного доходу громадян, які є батьками дітей, що отримують такі квитки, не включається повна вартість квитка (лист ДПАУ від 14.12.2009 р. № 27729/7/17-0717).

Повторимо, що

Закон № 2117 діє в період з 15 листопада поточного до 15 січня наступного року.

Граничний розмір для необкладення ПДФО вартості дитячого подарунка (53,52 грн.) застосовується з

розрахунку на один новорічний подарунок. Так, члену профспілки, який має двох дітей, що підпадають під віковий критерій, установлений у рішенні профкому, надаються два подарунки. Тому для такого працівника вартість подарунків у розмірі 107,04 грн. (53,52 грн. х 2) не включається до загального місячного оподатковуваного доходу.

У разі якщо придбані профспілковою організацією подарунки для дітей

не відповідають переліченим вище умовам (наприклад, як подарунки куплено іграшки чи цукерки іноземного виробництва, книги тощо), уся вартість подарунка з урахуванням «натурального» коефіцієнта включається до оподатковуваного доходу батьків (членів профспілки).

Якщо вартість набору товарів, що надаються в подарунок дітям членів профспілки, який складається з кондитерських виробів, іграшок вітчизняного виробництва та фруктів,

перевищить 53,52 грн., то до загального оподатковуваного доходу члена профспілки включається сума перевищення з врахуванням «натурального» коефіцієнта.

Слід зауважити: щодо застосування «натурального» коефіцієнта існує й інша думка. ДПАУ вважає, що при оподаткуванні доходів у негрошовій формі «натуральний» коефіцієнт не застосовується (див.

листи ДПАУ від 08.10.2008 р. № 20454/7/17-0717, від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717). Однак, на нашу думку, при отриманні подарунка в натуральній формі учасник розіграшу отримує фактично «чистий» дохід. І при визначенні в такому разі об’єкта оподаткування для утримання з доходу ПДФО необхідно застосувати «натуральний» коефіцієнт.

Для цілей оподаткування дитячі новорічні подарунки (якщо їх вартість включається до оподатковуваного доходу) прирівнюються до доходів у вигляді додаткового блага від нероботодавця та оподатковуються за ставкою 15 % у складі оподатковуваного доходу того місяця, в якому надається подарунок (див.

листи ДПАУ від 12.03.2007 р. № 2309/6/17-0216, від 27.07.2009 р. № 7197/6/17-0716, № 15848/7/17-0717, від 09.07.2009 р. № 14312/7/17-0717). Таким чином, якщо оподатковувані дитячі подарунки надаються членам профспілки у грудні 2009 року, то їх вартість включається до загального оподатковуваного доходу члена профспілки за грудень.

Відповідальність за нарахування і сплату податку з доходів покладається на юридичних осіб, які надають подарунки. Податок, утриманий з доходу у вигляді подарунка, перераховується не пізніше банківського дня, наступного за днем вручення подарунка (

п.п. 8.1.4 Закону № 889).

Слід звернути увагу на таке: якщо подарунки підлягають оподаткуванню, фактичні витрати на надання подарунків дітям членів профспілки збільшуються на суму ПДФО, який має нарахувати і сплатити профспілкова організація. У зв’язку з цим при складанні кошторису доходів і витрат профспілкової організації необхідно враховувати витрати на сплату ПДФО, оскільки об’єкт оподаткування визначається з урахуванням «натурального» коефіцієнта.

Оскільки первинна профспілкова організація не є роботодавцем членів профспілки, їх доходи у вигляді подарунків (як оподатковувані, так і неоподатковувані) відображаються в Податковому розрахунку за формою № 1ДФ з

ознакою доходу «14». Аналогічної думки дотримуються й фахівці податкової служби (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2009, № 27, с. 15).

У зв’язку з тим, що члени профспілки не є працівниками профспілкової організації, внески до фондів соціального страхування

не нараховуються і не утримуються з доходів у вигляді дитячих подарунків. Це правило діє стосовно подарунків, що обкладаються та не обкладаються ПДФО.

 

Дитячі новорічні подарунки за рахунок роботодавця

Підприємство може прийняти рішення про придбання за рахунок власних коштів новорічних подарунків або квитків на новорічні заходи для дітей своїх працівників. Вік дітей при такому джерелі фінансування визначається керівником та вказується у відповідному наказі (розпорядженні).

Приймаючи таке рішення, роботодавець має взяти до уваги, що закупівля дитячих новорічних подарунків (квитків на новорічно-різдвяні заходи) за рахунок коштів підприємства має низку невигідних наслідків для самого підприємства:

1.

Згідно з п.п. 5.3.1 Закону про податок на прибуток подарунки як витрати, не пов’язані з господарською діяльністю, не включаються до складу валових витрат підприємства. У цьому випадку норми спеціального Закону № 2117 не діють.

2.

Відповідно до ст. 2 Закону № 2117 не звільняються від обкладення ПДВ операції з продажу виробничими й торговельними підприємствами дитячих святкових подарунків (квитків), що придбаваються звичайними підприємствами. Отже, пільги з ПДВ в таких підприємств немає, тому, придбаваючи подарунки за рахунок власних коштів, роботодавці сплачують суму ПДВ у складі їх вартості.

3.

Ураховуючи, що новорічні подарунки (квитки на новорічні заходи) придбаваються не для їх використання в господарській діяльності, підприємство не має права включати до податкового кредиту суму ПДВ, сплаченого у зв’язку з їх придбанням (п.п. 7.4.4 Закону про ПДВ).

4.

Операції з безоплатної передачі прирівнюються до продажу (п. 1.31 Закону про податок на прибуток). Таким чином, при безоплатній передачі дитячих новорічних подарунків або квитків на дитячі новорічні заходи працівнику в підприємства виникають валові доходи виходячи з цін не нижче за звичайні (п.п. 7.4.3 Закону про податок на прибуток) і податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з ціни не нижче звичайної (п. 4.2 Закону про ПДВ).

Стосовно оподаткування доходу працівника у вигляді дитячого подарунка (квитка на новорічний захід) зауважимо таке.

Відповідно до

ст. 3 Закону № 2117 не включається до загального оподатковуваного доходу батьків вартість новорічних подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, отриманих дітьми від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських (у тому числі профспілкових організацій) та створених ними закладів освіти, охорони здоров’я і культури, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів. Як бачимо, звичайних роботодавців тут не названо.

Водночас із

листа ДПАУ від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-0717 випливає, що податківці вважають за можливе поширення норм Закону № 2117 щодо звільнення від оподаткування дитячих подарунків (у 2009 році — 53,52 грн.) і на випадки, коли вони придбаваються безпосередньо роботодавцями за рахунок власних коштів. Нагадаємо, що пільга, передбачена Законом № 2117, застосовується тільки в разі, якщо як подарунки надаються кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва, а також фрукти (ст. 4 Закону № 2117).

Безперечно, для платників податків позиція ДПАУ є вигідною. Проте роботодавцям, які бажають скористатися нею, рекомендуємо отримати відповідне письмове роз’яснення в податкових органах за своїм місцезнаходженням.

Вартість подарунка (квитка), що перевищує 53,52 грн., включається до загального місячного оподатковуваного доходу працівника як дохід у вигляді додаткового блага та підлягає оподаткуванню за ставкою 15 %. При цьому об’єкт оподаткування визначається з урахуванням «натурального» коефіцієнта. Відповідно до

п.п. 8.1.4 Закону № 889 податок, утриманий з доходу у вигляді подарунка, перераховується не пізніше банківського дня, наступного за днем вручення подарунка.

Слід звернути увагу на таке: якщо дитячі подарунки, куплені роботодавцем, не відповідають вимогам

ст. 4 Закону № 2117, то вся їх вартість з урахуванням «натурального» коефіцієнта включається до загального місячного оподатковуваного доходу працівників як дохід у вигляді додаткового блага.

Вартість подарунка, що підлягає оподаткуванню, включається до загального оподатковуваного доходу працівника за той місяць, в якому надано дитячий подарунок.

Оскільки

виплати на придбання подарунків дітям працівників згідно з п. 3.23 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5, не входять до фонду оплати праці, то з них не сплачуються внески до соцфондів.

На наш погляд, у Податковому розрахунку за формою № 1ДФ подарунки, що не обкладаються ПДФО, відображаються з ознакою доходу

«14», оподатковувані подарунки — з ознакою доходу «09». Однак фахівці податкової служби (див. консультацію в журналі «Вісник податкової служби України», 2009, № 27, с. 15) доходять висновку, що в такому разі як неоподатковувані, так й оподатковувані ПДФО подарунки можна відображати з ознакою доходу «14».

Приклад.

Підприємство придбало 40 новорічних наборів кондитерських виробів вітчизняного виробництва для дітей своїх працівників у торговельного підприємства. Вартість одного набору склала 75 грн., у тому числі ПДВ — 12,50 грн.

Розрахуємо оподатковуваний дохід працівника (батька дитини), якщо підприємство не скористалося роз’ясненнями ДПАУ, наданими в

листі від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-017:

75 х 1,176471 = 88,24 грн.

Сума ПДФО становитиме:

88,24 грн. х 15 : 100 = 13,24 грн.

 

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Сума,грн.

Податковий облік

 

дебет

кредит

ВД

ВВ

1

Перераховано кошти постачальнику за подарунки (з урахуванням ПДВ)(75 х 40)

371

311

3000,00

2

Оприбутковано набори подарунків

281

631

3000,00

3

Здійснено залік заборгованостей

631

371

3000,00

4

Нараховано оподатковуваний дохід працівників у вигляді подарунків(88,24 х 40)

949

663

3529,60

5

Утримано ПДФО(13,24 х 40)

663

641/ПДФО*

529,60

6

Видано працівникам подарунки для дітей

663

281

3000,00

2500,00

7

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

529,60

8

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

949

641/ПДВ

500,00

* Якби підприємство скористалося роз’ясненнями ДПАУ з листа від 20.12.2006 р. № 23990/7/17-017, то сума ПДФО склала б: (75 - 53,52) х 1,176471 х 15 % х 40 = 3,79 х 40 = 151,60 грн.

 

Для уникнення багатьох негативних податкових наслідків, що виникають у підприємства при закупівлі подарунків за рахунок своїх коштів, можна порекомендувати роботодавцю організувати таке придбання через первинну профспілкову організацію (за наявності такої можливості).

Підприємство може перерахувати профспілковій організації кошти на придбання подарунків (квитків) дітям працівників (членів профспілки). При цьому, якщо такі кошти роботодавець перерахує

в період з 15 листопада 2009 року до 15 січня 2010 року, він має право користуватися нормами ст. 1 Закону № 2117, згідно з якими сума таких коштів уключається до складу валових витрат у розмірі, що не перевищує 4 % оподатковуваного прибутку попереднього (звітного) періоду.

Якщо, наприклад, кошти профспілкової організації буде перераховано у грудні 2009 року, то попереднім періодом будуть три квартали 2009 року*.

* У 2009 році декларація з податку на прибуток за 11 місяців не подається (див. лист ДПАУ від 02.12.2009 р. № 26806/7/15-0217).

У разі якщо кошти на проведення новорічних заходів для дітей перераховуються в січні 2010 року (з 1 до 15-го числа), межа розраховуватиметься виходячи з оподатковуваного прибутку за 2009 рік.

Також зауважимо, що роботодавець може включити до валових витрат суму коштів, перерахованих профспілковій організації на підставі

п.п. 5.2.2 Закону про податок на прибуток. Згідно з цією нормою сума коштів, добровільно перерахованих протягом року неприбутковим організаціям , у тому числі профспілкам, у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, включається до складу валових витрат підприємства. Таким чином, якщо роботодавець перерахує кошти профспілковій організації у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань у розмірі, що перевищує 2 %, але не більше 5 % оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, суму перерахованих коштів він зможе включити до валових витрат.

Таким чином, роботодавець має зазначити у платіжному дорученні в полі «Призначення платежу», у вигляді чого перераховуються кошти (кошти на придбання дитячих новорічних подарунків, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертвування).

Для профспілки такий вид доходу буде неоподатковуваним

(п.п. 7.11.7 Закону про податок на прибуток).

От і все про новорічні нюанси подарунків.

Бажаємо всім нашим читачам весело зустріти Новий рік!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі