Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Працевлаштування інвалідів: дотримуємось законодавчих вимог

Редакція ОП
Оплата праці Лютий, 2009/№ 3
Друк
Стаття

Працевлаштування інвалідів: дотримуємось законодавчих вимог

 

Інвалідність — соціальне явище, уникнути якого не може жодне суспільство, і кожна держава відповідно до рівня свого розвитку, пріоритетів та можливостей формує соціальну та економічну політику у сфері захисту інвалідів.

Працевлаштування інвалідів, виконання нормативу робочих місць для такої категорії працівників — актуальна тема сьогодення для всіх без винятку роботодавців.

Які вимоги висуває законодавство до працевлаштування інвалідів? Чи обов’язкові реєстрація у Фонді соцзахисту інвалідів та виконання «інвалідного» нормативу для всіх підприємств? Яку звітність подають роботодавці, що використовують працю інвалідів? Яку відповідальність передбачено за недотримання законодавчих вимог? Відповіді на ці запитання ви знайдете у статті, що пропонується вашій увазі.

 

Людмила ТРОХИМЕНКО, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор»

 

Використані документи

КЗпП —

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VІІІ.

КУпАП —

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х.

Закон № 803

— Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII.

Закон № 875

— Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.91 р. № 875-XII.

Закон про охорону праці —

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 р. № 2694-XII (у редакції від 21.11.2002 р. № 229-IV).

Закон № 2961

— Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005 р. № 2961-IV.

Постанова № 70

— постанова КМУ «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України «Про соціальну захищеність інвалідів в Україні» від 31.01.2007 р. № 70.

Наказ № 98

— наказ Мінпраці «Про затвердження форм документів для реєстрації роботодавців у Фонді соціального захисту інвалідів та виконання ними нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів» від 14.03.2007 р. № 98.

Інструкція № 42

— Інструкція щодо заповнення форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», затверджена наказом Мінпраці від 10.02.2007 р. № 42.

Інструкція № 286

— Інструкція зі статистики кількості працівників, затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. № 286.

Інструкція № 420

— Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій», затверджена наказом Мінпраці від 19.12.2005 р. № 420.

 

Державна політика у сфері соціального захисту інвалідів ґрунтується на

Законі № 875, Законі № 2961 та інших нормативно-правових документах.

Інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, обумовленим захворюванням, наслідком травм або з природженими дефектами, що призводить до обмеження життєдіяльності, потреби в соціальній допомозі та захисті (

ст. 2 Закону № 875).

Відповідно до

ст. 18 Закону № 875 підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, зобов’язані:

— виділяти і створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі спеціальні робочі місця;

— створювати для інвалідів умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та забезпечувати інші соціально-економічні гарантії, передбачені чинним законодавством;

— надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів;

— подавати звітність до Фонду соціального захисту інвалідів (далі — Фонд) про зайнятість і працевлаштування інвалідів.

З метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах зі звичайними умовами праці, у цехах та на дільницях, де застосовується праця інвалідів.

Щодо групи інвалідності зауважимо таке: чинне законодавство не забороняє використовувати працю інвалідів усіх трьох існуючих груп. До того ж

ст. 17 Закону № 875 визначає право інвалідів на працю, що не залежить від установленої їм групи інвалідності. Фонд у листі від 29.02.2008 р. № 1/6-51/06 вказує на можливість працевлаштування інвалідів І групи, якщо за висновком медико-соціальної експертизи (далі — МСЕК) вони направляються на роботу.

Законом № 875

держава встановлює норматив робочих місць для інвалідів на підприємствах усіх форм власності, гарантуючи цим створення робочих місць для працездатних інвалідів.

 

Норматив робочих місць для інвалідів, сфера його поширення

Відповідно до

ст. 19 Закону № 875 для підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та господарювання, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб — одного робочого місця.

Хто належить до таких підприємств, організацій та установ (далі — підприємства), Фонд роз’яснив у своїх

листах.

Створювати робочі місця в межах нормативу зобов’язані й підприємства, що перейшли на спрощену систему оподаткування. Незважаючи на те що в

п. 6 Указу Президента України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 03.07.98 р. № 727/98 передбачено, що сплата єдиного податку звільняє підприємство від сплати внесків до Фонду, однак Фонд вважає: це не звільняє підприємство від виконання нормативів зі створення робочих місць для інвалідів і сплати адміністративно-господарських санкцій за їх недотримання (листи від 15.09.2006 р. № 06ю-251/1657-327/2 та від 07.03.2007 р. № 1/5-218). З тим, що до таких підприємств належать і підприємства — платники єдиного податку, згоден і Держкомпідприємництва (лист від 09.03.2006 р. № 1780).

Норматив робочих місць установлюється для підприємств усіх галузей без винятку, включаючи і виробництва зі шкідливими та особливо шкідливими умовами праці. І це зовсім не означає, що на підприємствах, де є робочі місця з особливими або шкідливими умовами праці, інвалідів необхідно працевлаштовувати саме на ці дільниці. Їх працю можна використовувати на підсобно-допоміжних роботах чи організовувати надомну форму праці (

лист Фонду від 28.04.2006 р. № 06ю-82/756-236/1).

Норматив робочих місць стосується і працевлаштування осіб із психічними розладами (

лист Фонду від 25.05.2006 р. № 06ю-111/927-305/1): ч. 10 ст. 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р. № 1489-ІІІ передбачено встановлення обов’язкових квот робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях для працевлаштування інвалідів унаслідок психічного розладу в установленому законом порядку.

Створювати робочі місця для інвалідів необхідно і неприбутковим організаціям, включаючи і громадські організації інвалідів (

листи Фонду від 23.03.2006 р. № 06ю-45/454-103/1 та від 28.04.2006 р. № 06ю-82/756-236/1), і приватним підприємцям, які використовують найману працю (лист Фонду від 15.09.2006 р. № 06ю-251/1657-327/2).

Отже, вимоги

Закону № 875 щодо виконання нормативу створення робочих місць для працевлаштування інвалідів стосуються всіх без винятку юридичних та фізичних осіб, котрі використовують найману працю, у штаті яких перебувають 8 і більше осіб, незалежно від форми власності, галузевої приналежності та системи оподаткування. Таким чином, законодавство України встановлює рівні умови господарської діяльності для всіх суб’єктів у частині дотримання нормативу робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів.

Виконанням нормативу

робочих місць вважається працевлаштування роботодавцем інвалідів, для яких це місце роботи є основним, тобто з веденням трудової книжки (лист Фонду від 25.05.2006 р. № 06ю-111/927-305/1).

 

Особливості розрахунку нормативу робочих місць для інвалідів

В основу розрахунку нормативу робочих місць для інвалідів покладено один із показників кількості працівників — середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу за рік. Механізм розрахунку цього показника регулюється

п. 3.2 Інструкції № 286 та полягає в такому:

1. Визначається середньооблікова кількість працівників окремо в кожному місяці (із січня по грудень) шляхом підсумовування кількості працівників облікового складу за кожен календарний день місяця та ділення отриманої суми на кількість календарних днів цього місяця.

2. Розрахунки здійснюються за кожен місяць року, підсумовуються, отримана сума ділиться на 12, тобто на кількість місяців у році.

Отриманий результат і дорівнюватиме середньообліковій чисельності штатних працівників, від якої береться норматив у розмірі 4 %. Відповідно до

п. 3.4 Інструкції № 42 дані форми № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів» відображаються в цілих одиницях:

— середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу (рядок 01);

— середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність (рядок 02);

— кількість інвалідів, які мають працювати на робочих місцях (рядок 03).

Якщо при обчисленні виникає дробове число, його необхідно округлити до цілого (

п. 3 листа Фонду від 26.03.2007 р. № 1/6-172).

Також слід ураховувати, що до розрахунку середньооблікової кількості штатних працівників не враховуються особи, які працюють за цивільно-правовими договорами (

п.п. 2.6.2 Інструкції № 286), та сумісники, прийняті на роботу з інших підприємств (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286).

У

листі від 26.03.2007 р. № 1/6-172 Фонд зазначає: щоб інваліда було зараховано у виконання нормативу як цілу одиницю, він не обов’язково має бути працевлаштований з початку року та відпрацювати весь рік, однак повинен відпрацювати не менше півроку. Це пов’язане з правилом округлення, що застосовується згідно з п. 3.4 Інструкції № 42. Виходячи з правила округлення мінімальний показник середньооблікової чисельності штатних працівників-інвалідів, що дозволяє отримати «1», — це 0,5. А для отримання 0,5 необхідно, щоб сума середньооблікової чисельності працівників-інвалідів за всі місяці року склала 6 і не менше, оскільки 6 : 12 = 0,5 ~ 1. Причому в такому разі 6-місячний період може бути в будь-якій частині року (на початку, у середині, наприкінці тощо) або щоб два працівники-інваліди працювали одночасно протягом 3-х місяців — головне, щоб сума за рік дорівнювала 6.

Слід звернути увагу, що власне механізм визначення «інвалідного» нормативу, який здійснюється з розрахунку на рік, надає

деякі переваги новоствореним підприємствам, що працювали неповний рік.

У новостворених підприємств унаслідок того, що вони, як правило, працюють не всі місяці в році, складаються лише показники тих місяців, в яких вони працювали, потім отримана сума ділиться на 12. Результат і буде середньорічним показником (

п.п. 3.2.6 Інструкції № 286).

Унаслідок того, що підприємствам, на яких протягом року в середньому працювало менше 8 осіб, інвалідів працевлаштовувати не потрібно, саме такий підхід усереднювання в річному масштабі здебільшого і врятовує новостворені підприємства від штрафів до Фонду.

Наприклад, ТОВ «Омега» створено у жовтні 2008 року. Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за жовтень склала 19 осіб, листопад — 30, грудень — 40. Середньооблікова кількість штатних працівників ТОВ «Омега» за 2008 рік становить 7 осіб (19 + 30 + 40) : 12 = 7,41 ~ 7. Отже, у 2008 році ТОВ «Омега» не зобов’язане було працевлаштовувати інвалідів.

Якби ж, приміром, середньооблікова кількість штатних працівників за 2008 рік склала 8 осіб, то підприємство у 2008 році зобов’язане було б працевлаштувати одного інваліда, також у нього автоматично виникає обов’язок подати звіт за ф. № 10-ПІ за 2008 рік до відділення Фонду за місцем своєї реєстрації.

У

листі від 17.10.2008 р. № 767/0/15-08/19 Мінпраці звернуло увагу роботодавців на необхідність при розрахунку «інвалідного» нормативу включати до облікової чисельності штатних працівників усіх осіб, які уклали письмовий трудовий договір строком на один день і більше. У тому числі слід ураховувати і власників підприємства, якщо їм виплачувалася зарплата .

Зауважимо, що Мінпраці

наказом від 12.11.2008 р. № 527 підкоригувало Інструкцію № 42 щодо заповнення звіту за ф. № 10-ПІ. Так, фізичній особі — роботодавцю при встановленні йому інвалідності дозволяється показник рядка 02 звіту за ф. № 10-ПІ збільшувати на одиницю.

Нагадаємо також, що з 01.01.2006 р. з’явився ще один спосіб виконання нормативу:

звичайні підприємства можуть створювати господарські об’єднання з підприємствами громадських організацій інвалідів (ч. 6 ст. 19 Закону № 875). Механізм обліку інвалідів у такому об’єднанні визначено Порядком зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об’єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів, затвердженим постановою № 70 (далі — Порядок зарахування до нормативу).

Порядком зарахування до нормативу

визначено умови, за яких кількість робочих місць зараховується об’єднанню до нормативу для працевлаштування інвалідів як альтернатива сплаті адміністративно-господарських санкцій. На це вказує Фонд у листі від 01.10.2008 р. № 1/5-1003/06.

Так, кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів зараховується до нормативу таких робочих місць за звітний період господарському об’єднанню та підприємствам, що входять до його складу, у разі коли:

— кількість працюючих інвалідів на підприємстві громадської організації інвалідів за основним місцем роботи, що перевищує 50 % середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу, більша, ніж кількість нестворених робочих місць для працевлаштування інвалідів на інших підприємствах, що входять до складу господарського об’єднання, згідно з установленим нормативом таких робочих місць;

— підприємства, що входять до складу господарського об’єднання, розмістили на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), що безпосередньо виготовляються цим підприємством;

— сума річної заробітної плати інвалідів, не менша від суми адміністративно-господарських санкцій, яку має бути сплачено підприємством за невиконання нормативу робочих місць, входить до вартості замовлення, розміщеного на підприємстві громадської організації інвалідів.

У

листі від 03.05.2007 р. № 1/6-221 Фонд зазначає, що підприємства, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, яким зараховується кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць, можуть входити до складу лише одного господарського об’єднання.

Для роботодавця

робота інваліда на умовах неповного робочого часу є одним з варіантів для забезпечення виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів . Так, якщо на підприємстві, яке має штатну чисельність 20 одиниць, працівник-інвалід працюватиме на умовах неповного робочого часу, наприклад 2 години на тиждень, і при цьому його трудова книжка перебуватиме на цьому підприємстві, то в такий спосіб роботодавцем буде виконано норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів — 1 одиниця, оскільки при розрахунку середньої чисельності штатних працівників такий працівник ураховуватиметься як ціла одиниця.

Отже, підприємство розрахувало норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів. Далі має бути створено робочі місця для інвалідів.

 

Робоче місце інваліда

Згідно зі

ст. 17 Закону № 875 роботодавці зобов’язані виділяти і створювати робочі місця для працевлаштування інвалідів, у тому числі й спеціальні робочі місця, адаптуючи основне і додаткове обладнання, технічне оснащення та приладдя тощо з урахуванням обмежених можливостей інвалідів.

На підприємство, що використовує працю інвалідів, покладаються обов’язки зі створення умов праці з урахуванням законодавчих вимог.

Законом про охорону праці

передбачено, що всі підприємства, які використовують працю інвалідів, зобов’язані створювати для них умови праці з урахуванням рекомендацій МСЕК та індивідуальних програм реабілітації, здійснювати додаткові заходи з безпеки праці, що відповідають специфічним особливостям цієї категорії працівників. Саме цю вимогу містить і КЗпП: підприємство зобов’язане організувати навчання, перекваліфікацію та працевлаштування інвалідів згідно з медичними рекомендаціями, установити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень і створити пільгові умови праці (ст. 172 КЗпП).

Що означає «створити робоче місце для працевлаштування інваліда»?

Відповідно до

Закону № 2961 визначено такі поняття, як:

робоче місце інваліда — місце або виробнича дільниця постійного або тимчасового перебування особи у процесі трудової діяльності на підприємстві, в установі та організації;

спеціальне робоче місце інваліда — окреме робоче місце або ділянка виробничої площі, що потребує додаткових заходів щодо організації роботи особи з урахуванням її індивідуальних функціональних можливостей, обумовлених інвалідністю, шляхом застосування основного і додаткового обладнання, технічних засобів.

Необхідність у створенні

інваліду, зареєстрованому в державній службі зайнятості як безробітний, спеціального робочого місця або ділянки виробничої площі та вимоги до них установлюються індивідуальною програмою реабілітації (лист Фонду від 08.05.2007 р. № 1/5-413).

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи (

ст. 18 Закону № 875). Причому це не обов’язково має бути інвалідність унаслідок нещасного випадку на виробництві. Причина інвалідності законом не уточнюється.

Адміністрація зобов’язана створювати безпечні та нешкідливі для здоров’я умови праці, уживати заходів, спрямованих на запобігання інвалідності, відновлення працездатності інвалідів.

Робоче місце інваліда вважається створеним лише в тому випадку, якщо воно відповідає вимогам робочого місця для інвалідів та введене в дію шляхом працевлаштування на ньому інваліда.

Чи потрібна спеціальна атестація робочого місця для інваліда? З цього приводу можна зауважити таке: чинні законодавчо-нормативні акти не передбачають проведення атестації робочого місця інваліда, але вимагають створювати для такої категорії працівників умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації та забезпечувати інші соціально-економічні гарантії. На це вказує Фонд у

листі від 28.02.2007 р. № 1/6-110. Так само і Мінпраці в листі від 19.02.2007 р. № 341/19/71-07 зазначає, що постанова КМУ «Про організацію робочих місць і працевлаштування інвалідів» від 03.05.95 р. № 314, якою було встановлено механізм проведення атестації робочих місць для інваліда, утратила чинність у зв’язку з прийняттям постанови № 70, що не висуває вимог про обов’язкову атестацію робочих місць для інвалідів. Тому атестація робочих місць за умовами праці провадиться на загальних підставах згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою КМУ від 01.08.92 р. № 442, та передбачає насамперед визначення та підтвердження права працівників на пенсію за віком на пільгових умовах за Списками № 1 і 2, щорічні додаткові відпустки за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, скорочений робочий тиждень за роботу зі шкідливими умовами праці, підвищену оплату праці за роботу зі шкідливими умовами праці, інші пільги та компенсації, передбачені законодавством.

Але водночас слід пам’ятати, що згідно зі

ст. 13 Закону про охорону праці роботодавець зобов’язаний створювати на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити дотримання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці. З цією метою роботодавець має забезпечити функціонування системи управління охороною праці.

Отже, якщо робочі місця створено, суб’єкти господарювання зобов’язані повідомити службу зайнятості.

 

Звіт про вакансії

На підприємства, установи, організації будь-якої форми власності покладено обов’язок сприяти проведенню державної політики зайнятості шляхом інформування служби зайнятості про наявність вакантних робочих місць (посад), у тому числі з неповним робочим днем.

Відповідно до

п. 4 ст. 20 Закону № 803 підприємства, установи, організації незалежно від форм власності за наявності вакансій, у тому числі і для працевлаштування інвалідів, зобов’язані подати до служби зайнятості за місцем своєї реєстрації (центру зайнятості, де їх узято на облік як платників страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття) звіт за ф. № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій», що заповнюється відповідно до Інструкції № 420. У цьому звіті підприємство наводить характеристику вакантного місця із зазначенням посади, професії, характеру та режиму роботи, умов праці, а також вказує вимоги до претендента на вакантне місце.

Форма № 3-ПН «Звіт про наявність вакансій» подається

за наявності вакансії.

Щодо підприємців, то в

абзаці 3 Інструкції № 420 указується, що в разі потреби добору працівників за сприяння центрів зайнятості фізичні особи, у тому числі підприємці, також можуть інформувати центри зайнятості про наявність вакансій за цією формою. З цього випливає висновок, що для приватних підприємців подання звіту за ф. № 3-ПН не обов’язкове.

Вакансія для прийняття на роботу інваліда зазначається підприємством у графі 15 звіту за ф. № 3-ПН.

 

Дії підприємства з працевлаштування інваліда

Хто має «шукати» інваліда для працевлаштування на підприємстві?

Закон № 875 зобов’язав підприємство знайти і працевлаштувати інваліда. Як це здійснити на практиці? Стаття 18 Закону № 875 указує, що забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, у тому числі з умовою виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення на підприємства, установи, організації або до державної служби зайнятості.

Інвалід може, але не зобов’язаний самостійно шукати собі місце роботи. Згідно зі

ст. 181 Закону № 875 інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі зайнятості як безробітний. І вже служба зайнятості сприяє в пошуку відповідної йому роботи згідно з рекомендаціями МСЕК, кваліфікаційними вимогами та його побажаннями в межах вакансій, оприлюднених підприємствами.

Отже, підприємство має створити робочі місця та повідомити у своєму звіті за ф. № 3-ПН службу зайнятості про те, яку категорію інвалідів воно може прийняти на такі створені вакантні місця. Але обов’язок щодо працевлаштування інвалідів відповідно до встановленого нормативу покладається виключно на підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю. На цьому наголошує Фонд у

листі від 06.11.2008 р.

 

Порядок реєстрації роботодавців у Фонді та звітність

Згідно зі

ст. 19 Закону № 875 роботодавці, в яких за основним місцем роботи працюють 8 та більше осіб, підлягають реєстрації в регіональних відділеннях Фонду. Відповідно до Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які використовують найману працю, затвердженого постановою № 70, роботодавці реєструються у відділеннях Фонду не за місцем розташування (як було раніше), а за місцем їх держреєстрації як юридичні особи або фізичні особи — підприємці. Тому не потрібно реєструвати відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території відповідних відділень Фонду (лист Фонду від 03.05.2007 р. № 1/5-393).

Для реєстрації роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) до відділення Фонду такі документи:

— заяву за формою № 1, затвердженою

наказом № 98;

— копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи — підприємця.

Бюджетні підприємства та неприбуткові організації додатково подають копію довідки про включення їх до Реєстру неприбуткових організацій та установ відповідно до

Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженого наказом ДПАУ від 11.07.97 р. № 232.

Роботодавці, які мають відокремлені підрозділи, разом із заявою, копіями свідоцтва і довідки подають відомості про такі підрозділи за формою

додатка до п. 1.3 Інструкції № 42 «Перелік підприємств, що входять до складу господарського об’єднання, та/або відокремлених підрозділів роботодавця».

Для новостворених підприємств строк подання документів — протягом

десяти робочих днів з дня їх держреєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців.

Роботодавець, в якого кількість працюючих, для яких це місце роботи є основним, збільшилася до 8 і більше осіб або змінилася назва чи місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові чи місце реєстрації проживання фізичної особи — підприємця, подає документи у строк, визначений для новостворених роботодавців.

Оригінали документів підприємство пред’являє при поданні заяви. Якщо документи надсилають поштою, то копії документів необхідно засвідчити нотаріально. Фонд протягом десяти робочих днів після реєстрації рекомендованим листом надсилає підприємству повідомлення за формою № 2 «Довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів» (затверджено

наказом № 98).

Датою реєстрації роботодавця у відділенні Фонду вважається дата надання ним зазначених вище документів, а при відправленні їх поштою — дата на поштовому штемпелі. При цьому, забігаючи наперед, слід зауважити, що відповідальності роботодавця за нереєстрацію у Фонді чинним законодавством не передбачено.

Крім того, згідно з

п. 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування (далі — Порядок подання звітності), затвердженого постановою № 70, роботодавці щороку до 1 березня повинні подавати (надсилати рекомендованим листом) до відділень Фонду, в яких вони зареєстровані, звіти про зайнятість і працевлаштування інвалідів за ф. № 10-ПІ, складені згідно з Інструкцією № 42. При цьому датою надходження звіту вважається:

— якщо звіт до Фонду подавався особисто (з кур’єром) — дата подання (згідно з позначкою Фонду);

— якщо звіт надсилався поштою — дата на поштовому штемпелі.

В

Інструкції № 42 зазначено, що звіт за ф. № 10-ПІ подають усі підприємства, установи та організації, у тому числі підприємства громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, в яких за основним місцем роботи працює від 8 та більше осіб (п. 1.1). Ще раз зауважимо, що цей звіт подається до 1 березня, наступного після звітного періоду (п. 2.1).

Ураховуючи, що 1 березня 2009 року — вихідний день, останнім днем подання звіту за ф. № 10-ПІ

за 2008 рік буде 27 лютого 2009 року.

Відповідно до

пп. 1.2, 1.3 Інструкції № 42 роботодавці, які мають відокремлені підрозділи або належать до господарських об’єднань, до складу яких входять громадські організації інвалідів, заповнюють зведений звіт за ф. № 10-ПІ з урахуванням даних цих підрозділів. Господарські об’єднання, створені відповідно до ст. 19 Закону № 875 (до складу яких входять громадські організації інвалідів), разом зі зведеним звітом за ф. № 10-ПІ подають до Фонду такі документи:

— окремі звіти за ф. № 10-ПІ об’єднання та підприємств;

— перелік підприємств за формою

додатка до п. 1.3 Інструкції № 42;

— копії договорів, що підтверджують розміщення на підприємстві громадської організації інвалідів, яке входить до складу господарського об’єднання, замовлення на придбання товарів (робіт, послуг), платіжних доручень за такими договорами, розрахунків витрат на виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг), що підтверджують безпосереднє виготовлення товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством громадської організації інвалідів та включення до цих витрат заробітної плати інвалідів, які працюють на такому підприємстві.

Власне звіт за ф. № 10-ПІ невеликий за обсягом, ґрунтується на такому кількісному показнику, як середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік. Про особливості розрахунку цього показника див. вище (розділ «Особливості розрахунку нормативу робочих місць для інвалідів»).

Зверніть увагу: дані рядка 01 «середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу за рік» звіту за ф. № 10-ПІ, що заповнюється на підставі

Інструкції № 42, мають збігатися з відповідними показниками державного статистичного спостереження форми № 1-ПВ (термінова — квартальна) «Звіт з праці» за І — IV квартали звітного року, оскільки ґрунтуються на одній методології розрахунку, що здійснюється відповідно до п. 3.2 Інструкції № 286.

Зауважимо: коли середньооблікова кількість штатних працівників підприємства за рік менше 8 осіб, звіт за ф. № 10-ПІ за підсумками звітного року підприємство не подає і не реєструється у Фонді — обов’язку щодо працевлаштування інваліда немає, штрафи підприємство не сплачуватиме.

Приклад заповнення звіту за ф. № 10-ПІ див. далі в розділі «Відповідальність».

 

Відповідальність

Підприємства, на яких кількість працюючих інвалідів менше розрахованого відповідно до вимог

Закону № 875 нормативу, щороку сплачують до регіональних відділень Фонду адміністративно-господарські санкції за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.

За невиконання «інвалідного» нормативу

ст. 20 Закону № 875 встановлює адміністративно-господарські санкції в такому розмірі:

— якщо середньооблікова чисельність працівників за рік становила від 8 до 15 осіб — половину середньої річної заробітної плати на підприємстві за робоче місце, не зайняте інвалідом;

— якщо середньооблікова чисельність працівників за рік становила понад 15 осіб — одну середню річну заробітну плату за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом (у

листі від 27.04.2007 р. № 1/5-384 Фонд уточнює, що мається на увазі 15 осіб включно).

Сплата санкцій є обов’язковою для всіх підприємств

незалежно від галузі та сфери діяльності (у тому числі єдиноподатників — суб’єктів малого підприємництва, які обрали спрощену систему оподаткування), за винятком:

1) підприємств, установ та організацій, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (

ст. 20 Закону № 875, лист Фонду від 05.03.2007 р. № 1/5-208);

2) неприбуткових організацій (див. роз’яснення Фонду

в листі від 26.04.2007 р. № 1/5-375 та від 06.07.2007 р. № 1/6-313);

3) представництв іноземних компаній (вони не є юридичними особами, тому не зобов’язані виконувати норматив (див. роз’яснення Фонду

в листі від 17.04.2006 р. № 06ю-75/667).

З 12.02.2007 р., тобто з моменту набуття чинності

постановою № 70, якою затверджено Порядок сплати підприємствами (об’єднаннями), установами, організаціями та фізичними особами, які використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляцію обліку та використання цих коштів (далі — Порядок сплати санкцій та пені), змінився підхід до джерела погашення штрафних санкцій. Якщо раніше (до набуття чинності Порядком) сплата санкцій та пені провадилася підприємствами за рахунок прибутку, що залишився в їх розпорядженні після сплати всіх податків та зборів (обов’язкових платежів), то тепер у п. 3 Порядку сплати санкцій та пені вказується: якщо роботодавець не отримує прибутку, сума адміністративно-господарських санкцій сплачується за рахунок інших джерел згідно із законодавством. Це означає, що фактично збиткові підприємства, установи, організації не звільняються від сплати таких санкцій.

Сплата санкцій

здійснюється роботодавцями до відділень Фонду за місцем їх державної реєстрації до 15 квітня, наступного за роком, в якому допущено порушення нормативу. Обчислення конкретної суми санкцій здійснюється роботодавцями самостійно згідно з Інструкцією № 42 і ст. 20 Закону № 875.

Сума санкцій конкретного підприємства за 2008 рік зазначається в рядку 06 форми звітності № 10-ПІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів», яку має бути подано до 1 березня 2009 року.

Наприклад

, за звітний 2008 рік по підприємству дані звіту за ф. № 10-ПІ такі:

— середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу підприємства — 120 осіб (рядок 01);

— середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, яким установлено інвалідність, — 2 особи (рядок 02);

— 4-відсотковий норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів — 5 осіб (120 х 0,04 = 4,8 (осіб), тобто показник рядка 03 дорівнює 5 особам);

— фонд оплати праці штатних працівників — 1785,4 тис. грн. (рядок 04);

— середньорічна заробітна плата штатного працівника: 1785,4 х 1000* : 120 = 14878,33 грн. (рядок 05);

* Переводимо у гривні (оскільки показник рядка 05 звіту за ф. № 10-ПІ відображається у грн., а показник рядка 04 — у тис. грн., використовуємо формулу, зазначену в п. 3.6 Інструкції № 42).

— сума адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (рядок 06): (рядок 03 - рядок 02) х рядок 05 = (5 - 2) х 14878,33 = 44634,99 (грн.).

Таким чином, підприємство має до 15 квітня 2009 року самостійно перерахувати 44634,99 грн.

Якщо підприємство має відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи, то адміністративно-господарські санкції сплачуються централізовано юридичною особою до територіального відділення Фонду за місцем його реєстрації. У

листі від 09.02.2007 р. № 1/6-81 Фонд звертає увагу, що за недотримання «інвалідного» нормативу відокремленим підрозділом штрафні санкції сплачуються головним підприємством.

Сплату пені

роботодавцем передбачено ст. 20 Закону № 875 і Порядком сплати санкцій та пені в разі несплати санкцій у встановлений строк (прострочення сплати санкцій).

Пеня нараховується в розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, за кожен календарний день прострочення.

Крім адміністративно-господарських санкцій, згідно з

ч. 2 ст. 1881 КУпАП невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів та неподання роботодавцем звітності до Фонду на посадових осіб, які мають право приймати на роботу і звільняти з роботи, фізичних осіб, які використовують найману працю, тягнуть за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від 10 до 20 нмдг (від 170 до 340 грн.).

Статтею 255 КУпАП

визначено, що Мінпраці та його органи при виявленні правопорушення складають протокол про адміністративне правопорушення, що є юридичною підставою для звернення до суду. Форму протоколу про адміністративне правопорушення та Порядок заповнення форми протоколу про адміністративні правопорушення посадовими особами Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальними відділеннями затверджено наказом Мінпраці від 14.03.2007 р. № 99. Постанова про накладення штрафу виноситься судом.

Незважаючи на те що підприємства, установи та організації,

які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, не сплачують адміністративно-господарські санкції згідно з ч. 1 ст. 20 Закону № 875, вони не звільняються від виконання вимог ст. 19 саме цього Закону, тобто повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів. Для визначення відділеннями Фонду виконання такого нормативу неприбуткові організації повинні разом зі звітом за ф. № 10-ПІ подавати копію рішення ДПАУ про внесення, виключення, відмову щодо включення організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій (установ).

У разі невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів на посадову особу, наділену правом приймати на роботу і звільняти з роботи, накладається адміністративний штраф у розмірі від 10 до 20 нмдг згідно з

ч. 2 ст. 1881 КУпАП. Крім цього, за неподання звіту за ф. № 10-ПІ до відповідних відділень Фонду, в яких зареєстровано такі організації та установи, на посадову особу, зобов’язану подавати такий звіт, накладається згаданий вище штраф (лист Фонду від 16.05.2008 р. № 1/6-155/06).

 

Щиро сподіваємося, що наша стаття допоможе отримати відповіді на багато запитань, які виникають у роботодавців щодо працевлаштування інвалідів.

У наступних публікаціях ми обов'язково розглянемо інші важливі питання, зокрема щодо оплати праці інвалідів, пільг та гарантій, що їм надаються.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі