Теми статей
Обрати теми

Щодо застосування деяких норм Закону від 25.12.2008 р. № 799-VI

Редакція ОП
Лист від 19.01.2009 р. №

ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДЕЯКИХ НОРМ ЗАКОНУ ВІД 25.12.2008 р. № 799-VI

Лист від 19.01.2009 р. № ДЦ-03-227/0/6-09

 

У зв’язку з набуттям 13 січня 2009 року (з дня опублікування) чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» № 799-VI (далі — Закон) Державний центр зайнятості надає роз’яснення щодо застосування деяких норм цього Закону.

1.

Змінено розміри страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Так, роботодавці повинні нараховувати страхові внески у розмірі 1,6 %, а утримувати із заробітної плати своїх працівників — у розмірі 0,6 %.

Звертаємо вашу увагу, що страхові внески на випадок безробіття за січень п. р. платники повинні нараховувати та утримувати, застосовуючи

різні розміри страхових тарифів. Тобто нарахування страхових внесків за січень роботодавець повинен здійснити двома частками, а саме пропорційно відпрацьованим робочим дням до 13 січня (1,3 %, 0,5 %) і з 13.01.2009 р. (1,6 %, 0,6 %).

2. Починаючи з 13 січня страхові внески на випадок безробіття нараховують і на суми виплати фізичним особам за виконання робіт (надання послуг), які працюють у юридичних та фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру

(ЦПХ). Слід зазначити, що всі договори ЦПХ на виконання робіт (послуг), які укладені з фізичними особами до 13.01.2009 р., а виплата доходу відбулася з 13 січня включно, підпадають під дію Закону. На нашу думку, до моменту нормативно-правового врегулювання питання нарахування страхових внесків за договорами ЦПХ слід виходити з того, що нарахування та виплата винагороди співпадають у часі, тобто мають здійснюватися одночасно. Звертаємо вашу увагу, що страхові внески на зазначені виплати тільки нараховуються:

для юридичних та фізичних осіб (роботодавців), які укладали договори ЦПХ на виконання робіт (надання послуг) з працівником, з яким вони

перебувають у трудових відносинах, — у розмірі 1,6 %;

для юридичних та фізичних осіб, які укладають договори ЦПХ на виконання робіт (надання послуг) з іншими фізичними особами, з якими вони

не перебувають у трудових відносинах, — у розмірі 2,2 %.

Одночасно повідомляємо, що юридичні та фізичні особи, які працюють за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), у разі використання праці фізичних осіб за договорами ЦПХ повинні також нараховувати та сплачувати страхові внески в розмірі 1,6 % (якщо фізична особа перебуває з ними в трудових відносинах) та 2,2 % (якщо фізична особа не перебуває з ними в трудових відносинах).

Усі юридичні та фізичні особи, які використовують працю фізичних осіб за договорами ЦПХ, повинні сплачувати страхові внески на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України на ім’я органів державної служби зайнятості для зарахування страхових внесків від роботодавців за кодом 01.

3.

Прикінцевими положеннями зазначеного Закону призупинено до 1 січня 2011 року дію статті 5 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». Це означає, що з моменту набрання чинності Законом страхуванню на випадок безробіття підлягають:

працюючі особи, які отримують або мають право на пенсію за віком, у тому числі на пільгових умовах, пенсію за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку;

іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні.

Тобто

з 13 січня із заробітної плати працюючих пенсіонерів та іноземців потрібно утримувати страхові внески в розмірі 0,6 % (раніше страхові внески тільки нараховувалися на фонд оплати праці роботодавців).

4.

Законом визначено, що військовослужбовці, які були раніше незастрахованими відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», набувають статусу застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, тобто з їх грошового забезпечення (заробітної плати) утримуються страхові внески в розмірі 0,6 % з моменту набуття чинності Законом, а військові формування, які виплачують грошове забезпечення (заробітну плату) військовослужбовцям, починають сплачувати страхові внески з 1 січня 2010 року як роботодавці (1,6 %).

5.

Змінився й розмір страхових внесків для осіб, які беруть участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах, який становить 2,2 % до сум оподатковуваного доходу. При цьому слід зазначити, що фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за договорами ЦПХ, не відносяться до осіб, які беруть участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах. Тобто починаючи з 13 січня базові центри зайнятості повинні повідомити всіх осіб, які працюють за договорами ЦПХ і знаходяться на обліку в робочих органах виконавчої дирекції Фонду, про обов’язкову участь у страхуванні на випадок безробіття та зняти їх з обліку як добровільно застрахованих осіб. Якщо така фізична особа виконує роботи (надає послуги) юридичним та фізичним особам, то страхові внески платить роботодавець. Якщо фізична особа працює за договором ЦПХ у фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності або у фізичної особи, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності, то такі фізичні особи, у тому числі фізичні особи — підприємці повинні зареєструватися в центрі зайнятості як платники страхових внесків з дня укладання договору ЦПХ. З цього ж дня така особа набуває статусу платника страхових внесків до Фонду.

Рекомендуємо до внесення змін до підзаконних актів брати таких платників на облік відповідно до заяви (зразок додається*) та копії свідоцтва про державну реєстрацію (у разі наявності), договору ЦПХ та паспорта.

* Не публікується. —

Прим. ред.

6.

Також зазначеними змінами врегульовано питання щодо перерахування страхових внесків страхувальниками одночасно з одержанням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу), в тому числі в безготівковій чи натуральній формі, або з виручки від реалізації товарів (послуг). Тобто юридичні та фізичні особи повинні одночасно при отриманні зазначених коштів сплачувати страхові внески на випадок безробіття пропорційно у відповідних розмірах (1,6 %, 2,2 %).

Звертаємо вашу увагу, що зведену річну розрахункову відомість до Державного центру зайнятості регіональні центри зайнятості подають за старою формою до 06.02.2009 р.

Починаючи

з І кварталу п. р. платники будуть подавати звітність до Фонду за новою формою розрахункової відомості. Після погодження з соціальними партнерами, правлінням Фонду та реєстрації в Мін’юсті вам буде надіслано зміни до наказу Мінпраці від 18.12.2000 р. № 339 та додатки до них.

Також повідомляємо, що разом із поданням зведеної річної відомості по регіонах необхідно подати річні плани перевірок платників з поквартальною розбивкою.

 

Директор В. Галицький

 

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

 

Внески на випадок безробіття: нові правила

 

Про найважливіші положення Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25.12.2008 р. № 799-VI (далі — Закон № 799) ми писали у статті «Антикризові заходи у сфері соціального страхування» (див. «Оплата праці», 2009, № 2 (14), с. 16). Свої роз’яснення норм антикризового Закону надав і Державний центр зайнятості (далі — ДЦЗ) у листі, що коментується. Розглянемо докладніше, на що ж звертає увагу ДЦЗ.

1. З 13 січня 2009 року змінилися розміри страхових внесків на випадок безробіття. З цієї дати вони склали: у частині нарахувань — 1,6 %, у частині утримань — 0,6 %.

З цього випливає, що січневу зарплату працівників необхідно було розбивати на дві суми: заробітна плата по 12 січня 2009 року (включно) і заробітна плата з 13 січня 2009 року. Суму зарплати, нарахованої за роботу по 12 січня 2009 року (включно), необхідно було оподатковувати за старими ставками внесків (1,3 % — у частині нарахувань, 0,5 % — у частині утримань), а суму зарплати, нарахованої за роботу з 13 січня 2009 року, — оподатковувати за новими ставками внесків.

Розрахунок сум заробітної плати з 1 по 12 січня (включно) і з 13 по 31 січня для цілей обкладення страховими внесками провадиться таким чином.

Припустимо, що сума заробітної плати за січень 2009 року становить 1074 грн. Визначимо суму заробітної плати по 12 січня (включно): 1074 : 20 x 6 = 322,20 грн., де 20 — кількість робочих днів у січні 2009 року (за режимом роботи згідно з листом Мінпраці від 30.09.2008 р. № 10338/0/14-08/13// «Оплата праці», 2008, № 8), 6 — кількість робочих днів з 1 по 12 січня 2009 року. Сума заробітної плати з 13 січня 2009 року дорівнює: 1074 : 20 x 14 = 751,80 грн., де 14 — кількість робочих днів з 13 по 31 січня 2009 року.

При цьому слід мати на увазі, що нарахування внесків здійснюються виходячи із загальної суми фонду оплати праці працівників, і саме цю суму за січень необхідно було розбивати на дві складові.

2. З 13 січня 2009 року з винагород за цивільно-правовими договорами потрібно сплачувати внески до Фонду на випадок безробіття в частині нарахувань. При цьому передбачено дві ставки — 1,6 і 2,2 %. Однак, як ми вже писали раніше, повну ясність щодо застосування кожної конкретної ставки Закон № 799 не дає.

З виходом листа, що коментується, став відомий порядок такого застосування. Отже, ДЦЗ роз’яснив, що страхові внески на виплати за договорами цивільно-правового характеру нараховуються:

— якщо договір укладено з особою, яка є найманим працівником підприємства, установи, організації, то слід застосовувати ставку для нарахування внесків у розмірі 1,6 %;

— якщо договір укладено з особою, яка не є найманим працівником, то потрібно застосовувати ставку для нарахування внесків у розмірі 2,2 %.

Щодо нарахування внесків на виплати за цивільно-правовими договорами, укладеними до 13.01.2009 р., зауважимо таке. На наш погляд, у цьому питанні слід виходити з дати нарахування доходу за цими договорами. Якщо нарахування згідно з актом виконаних робіт (наданих послуг) проведено до 13.01.2009 р., то дохід, що виплачується за договором цивільно-правового характеру, внесками до Фонду на випадок безробіття не обкладається. Якщо ж нарахування проведено починаючи з 13.01.2009 р., то дохід, що виплачується за договором цивільно-правового характеру, підлягає обкладенню внесками до Фонду на випадок безробіття.

3. Антикризовий Закон зачепив і порядок утримання внесків із заробітної плати пенсіонерів. Справа в тому, що до 13.01.2009 р. на заробітну плату пенсіонерів роботодавці здійснювали тільки нарахування внесків до Фонду на випадок безробіття. Починаючи з 13.01.2009 р. із заробітної плати цієї категорії працівників також утримується внесок до Фонду на випадок безробіття в розмірі 0,6 % від заробітної плати. Це саме стосується й іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні.

4. З 13 січня 2009 року необхідно здійснювати утримання до Фонду на випадок безробіття з грошового забезпечення військовослужбовців (за ставкою 0,6 %). А з 1 січня 2010 року як роботодавці починають сплачувати страхові внески до цього Фонду і військові формування, що виплачують грошове забезпечення (заробітну плату) військовослужбовцям (за ставкою 1,6 %).

5. Розмір внеску до Фонду на випадок безробіття для добровільно застрахованих осіб з 13 січня 2009 року становить 2,2 %.

6. Раніше (до 13.01.2009 р.) внески до Фонду на випадок безробіття можна було сплачувати один раз на місяць у день отримання роботодавцем коштів на оплату праці за другу половину місяця. Тепер же їх сплата має провадитися при кожній виплаті доходу (у тому числі в безготівковій чи натуральній формі або з виручки від реалізації товарів (послуг)) того ж дня, в тому числі при виплаті авансу, пропорційно у відповідних розмірах (1,6 %, 2,2 %).

7. ДЦЗ також повідомляє, що починаючи з I кварталу 2009 року до Фонду на випадок безробіття подаватиметься звітність щодо внесків за оновленою формою.

 

Олена ПАВЛЕНКО, головний редактор

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі