Теми статей
Обрати теми

Норми праці прибиральників службових приміщень

Редакція ОП
Стаття

Норми праці прибиральників службових приміщень

 

У статті висвітлено запровадження на підприємстві, в установі, організації норм праці прибиральників службових приміщень. Форми документів, наведені у статті, може бути використано для запровадження норм праці і щодо інших професій працівників.

 

Станіслав СОЛОМОНОВ, консультант з організації праці та заробітної плати

 

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ

КЗпП

— Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII.

Міжгалузеві норми чисельності працівників —

Міжгалузеві норми чисельності працівників, які обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські та проектні організації), затверджені наказом Мінпраці від 11.05.2004 р. № 105.

 

Міжгалузеві норми чисельності працівників

установлюють норми праці обслуговуючого персоналу громадських будівель: гардеробників, ліфтерів, сторожів, двірників, працівників зеленого будівництва, столярів, слюсарів контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, працівників з комплексного обслуговування і ремонту будівель, операторів котельної, слюсарів-сантехніків, електромонтерів з обслуговування і ремонту електрообладнання. Найширше в цьому документі описано норми праці для прибиральників службових приміщень:

— норми часу на окремі роботи, що виконуються прибиральниками службових приміщень (у тому числі на миття підлоги у службових приміщеннях; на миття сходів та поручнів; на миття підлоги в туалеті; на протирання підлоги у службових приміщеннях; на протирання підлоги в коридорах; на протирання сходів та поручнів; на протирання підлоги в туалеті; на підмітання підлоги у службових приміщеннях; на підмітання підлоги в коридорах; на підмітання сходових кліток; на підмітання підлоги в туалеті);

— норми обслуговування;

— нормативи чисельності.

Ці норми за технологією та складом нормованої роботи можуть застосовуватися

для вжиття низки ефективних організаційних рішень.

По-перше, розроблення і затвердження нормативної чисельності прибиральників службових приміщень дає можливість оптимізувати штатний розпис, установлювати чи скасовувати неповний робочий час, суміщення професій, розширення зони обслуговування.

По-друге, при запровадженні норм обслуговування (норм виробітку) прибирання приміщень можуть установлюватися змінні нормовані завдання, виконання яких буде показником преміювання.

По-третє, запровадження норм часу на прибирання приміщень — підґрунтя затвердження розцінок за видами робіт, оскільки відрядна оплата праці стимулює працю працівників-сумісників (у тому числі внутрішніх сумісників) та працівників, які виконують ці роботи за договором підряду.

Запровадження норм праці відповідно до

ст. 86 КЗпП здійснюється власником чи уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником). При цьому власник чи уповноважений ним орган має роз'яснити працівникам причини перегляду норм праці, а також умови, за наявності яких можуть застосовуватися нові норми. Про запровадження нових та зміну діючих норм праці власник чи уповноважений ним орган повідомляє працівників не пізніше ніж за один місяць до запровадження.

Запровадження норм праці —

це зміна в організації виробництва та праці. Виконання роботи за нормами праці замість ненормованої — це, урешті-решт, зміна істотних умов праці. Така зміна умов праці регулюється ч. 3 ст. 32 КЗпП, згідно з якою про зміну істотних умов праці працівника має бути повідомлено не пізніше ніж за два місяці. Якщо попередні істотні умови праці не може бути збережено, а працівник не згоден на продовження роботи в нових умовах, то відповідно до ч. 4 ст. 32 КЗпП трудовий договір припиняється за п. 6 ст. 36 КЗпП.

При цьому власник чи уповноважений ним орган вирішує питання форм оплати праці та режиму робочого часу спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (

пп. 3, 4 ч. 1 ст. 247 КЗпП).

З урахуванням чинних законодавчих норм

примірний пакет документів щодо запровадження на підприємстві норм праці, зокрема для прибиральників службових приміщень, складається з таких інформаційних і розпорядчих документів:

а) на етапі підготовки запровадження норм праці:

— заявки голові профспілкового комітету від керівника підприємства про погодження запровадження норм праці;

— виписки з протоколу засідання профспілкового комітету підприємства з рішенням про погодження запровадження норм праці;

— наказу по підприємству про підготовку запровадження норм праці з повідомленням про це працівників за один місяць;

б) на етапі запровадження норм праці, підготовки кадрових рішень та змін істотних умов праці — наказів по підприємству:

— про внесення змін до організації виробництва та праці (про запровадження норм праці);

— про внесення змін до штатної чисельності підприємства (про скорочення чи збільшення чисельності працівників);

в) на етапі прийняття кадрових рішень — наказів по підприємству:

— про прийняття на роботу при перевищенні нормативної чисельності над фактичною;

— про звільнення працівників при перевищенні фактичної чисельності над нормативною;

г) на етапі зміни істотних умов праці — наказів по підприємству (щодо встановлення неповного робочого часу, суміщення професій тощо).

У додатках 1 — 4 наведемо примірний пакет документів про запровадження на умовному підприємстві норм праці прибиральників службових приміщень

.

Звертаємо увагу, що в наказі про підготовку запровадження норм праці (

додаток 3) визначається коло норм, що вводяться: затверджуються умови організації праці прибиральників службових приміщень та розрахунок їх нормативної чисельності для невеликого офісу (що складається з 4 кімнат, залу засідань, вестибюля, коридору, сходів та 2 туалетів). Крім того, пропонованим наказом затверджується графік періодичності виконання робіт з прибирання приміщень, передбачений умовами організації праці. Орієнтиром для розроблення цього графіка є повторюваність виконання основних робіт з прибирання приміщень, рекомендована в перевиданому в Україні (Краматорськ, 2001) збірнику Нормативів часу на прибирання службових та культурно-побутових приміщень (Москва, ЦБНТ, 1990).

Пропоновані документи може бути використано для запровадження норм праці й за іншими професіями працівників.

 

 

Додаток 1

img 1

 

 

Додаток 2

img 2

 

 

Додаток 3

img 3
img 4

 

 

Додаток 1 до наказу

по ВАТ «Запорізький елеватор»

від 12.01.2009 р. № 2-ОД

img 5

 

 

Додаток 2 до наказу

по ВАТ «Запорізький елеватор»

від 12.01.2009 р. № 2-ОД

Графік періодичності виконання робіт з прибирання приміщень

№ з/п

Об'єкти прибирання

Вид прибирання

Періодичність виконання робіт

1

2

3

4

1

Підлога

Прибирання пилу пилососом або підмітання вологим віником

Щодня

Вологе протирання

1 раз на тиждень

Миття (крім паркетної підлоги без лакового покриття)

1 раз на місяць

2

Меблі та інвентар для приміщень

, у тому числі:

стіл (письмовий, для засідань, телефонний, журнальний, комп’ютерний тощо)

Сухе протирання

Щодня

Вологе протирання

1 раз на тиждень

стілець

Те саме

Те саме

шафа (конторська, для верхнього одягу тощо)

Сухе протирання

Щодня

книжкова полиця

Сухе протирання

Щодня

сейф

Сухе протирання

Через день

стенд

Сухе протирання

1 раз на тиждень

вішалка-стійка з круглою підставкою

Сухе протирання

1 раз на тиждень

настільний вентилятор

Сухе протирання

Щодня

телефон

Сухе протирання

Щодня

комп'ютер з периферійними пристроями

Сухе протирання

Через день

репродуктор

Сухе протирання

1 раз на тиждень

настільна лампа

Сухе протирання

Через день

календар настільний

Сухе протирання

Через день

підставка для паперів

Сухе протирання

Через день

килим

Прибирання пилу пилососом

Щодня

м'яке крісло

Прибирання пилу пилососом

1 раз на тиждень

м'який диван

Прибирання пилу пилососом

2 рази на місяць

3

Пофарбовані поверхні

, у тому числі: двері

Вологе протирання

4 рази на рік

віконні блоки з підвіконнями

Вологе протирання

1 раз на тиждень

нагрівальні прилади (радіатори)

Вологе протирання

4 рази на рік

стіни

Вологе протирання

2 рази на рік

стеля

Обмітання пилу

2 рази на рік

4

Санітарний вузол

, у тому числі: підлога

Вологе протирання

Щодня

Миття

1 раз на тиждень

раковина

Вологе протирання

Щодня

 

унітази

Вологе протирання

Щодня

пісуари

Вологе протирання

Щодня

сушарка для рушника

Вологе протирання

1 раз на тиждень

стіни кахельні

Вологе протирання

1 раз на тиждень

Миття

4 рази на рік

5

Малоцінний інвентар

, у тому числі: карафа з тацею

Миття

Щодня

склянка

Миття

Щодня

попільничка

Миття

Щодня

портрети, картини

Вологе протирання

1 раз на місяць

урна для паперів

Спорожнення

Щодня

дзеркала

Чищення

1 раз на тиждень

6

Вікна

(що відкриваються у приміщення)

Миття

2 рази на рік

 

Завідувач господарства

Сомов В. Г. Сомов

 

 

Додаток 3 до наказу

по ВАТ «Запорізький елеватор»

від 12.01.2009 р. № 2-ОД

Розрахунок нормативної чисельності прибиральників службових приміщень
 за нормами обслуговування, передбаченими Міжгалузевими нормативами чисельності працівників

№ з/п

Найменування приміщення, показники, що уточнюють норматив

Площа, яку займають предмети, розташовані у приміщенні, кв. м

Площа приміщення, об'єкта, кв. м

Коефіцієнт заставленості (гр. 3 : гр. 4)

Норма обслуговування на одного прибиральника за зміну, кв. м площі

Нормативна чисельність прибиральників за зміну
гр. 4 : гр. 6), осіб

1

2

3

4

5

6

7

1

Кабінет начальника (підлога дерев’яна пофарбована)

13,5

30

0,45

432

0,07

2

Кімната № 1 (підлога дерев’яна пофарбована)

5,4

18

0,3

518,4

0,03

3

Кімната № 2 (підлога дерев’яна пофарбована)

10,5

25

0,42

432

0,06

4

Кімната № 3 (підлога дерев’яна пофарбована)

10,8

36

0,3

518,4

0,07

5

Зал засідань (підлога дерев’яна пофарбована)

35

50

0,7

648,0

0,08

6

Вестибюль (підлога дерев’яна пофарбована)

6

20

0,3

1036,8

0,02

7

Коридор (підлога дерев’яна пофарбована)

9

30

0,3

1036,8

0,03

8

Сходи (підлога бетонована пофарбована)

20

749 (788,4 х 0,95)*

0,03

9

Туалет жіночий, підлога кахельна, 2 унітази (при нормі 3), 1 раковина (при нормі 2)

10

202,3 (216 х 0,9 х х 1,02 х 1,02)*

0,05

10

Туалет чоловічий, підлога кахельна, 2 унітази (при нормі 3), 1 пісуар (при нормі 3), 1 раковина (при нормі 2)

10

194,6 (199,8  х
х 0,9
х
х 1,02 х 1,02 х
х 1,02 х 1,02)*

0,05

11

Разом явочна чисельність прибиральників за зміну

0,49

12

Коефіцієнт, що враховує невиходи на роботу (хвороба, щорічні відпустки тощо)

1,15

13

Нормативна облікова чисельність прибиральників (ряд. 11 х ряд. 12) 0,49 х 1,15 = 0,56 0,6

0,6

* 0,9 і 0,95 — коефіцієнти, що враховують вид підлоги; 1,02 — коефіцієнт, що враховує зменшення кількості санітарно-технічного обладнання порівняно з нормою.

 

Головний економіст

Голуб Т. П. Голуб

 

 

Додаток 4

img 6

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі